Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія icon

Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Скачати 60.92 Kb.
НазваБерезень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Гончар С.М
Дата конвертації14.09.2013
Розмір60.92 Kb.
ТипДокументи

Березень 2013 рік

Завдання

11 клас

Автор: Гончар С.М.

Екологія

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал.

1. Наука про взаємозв’язки живих організмів та

їхніх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування систем - це:

а) ембріологія;

б) анатомія;

в) мірмекологія;

г) екологія.

2. Екологічні фактори, що пов’язані зрізними формами господарської діяльності людини:

а) едафічні;

б) абіотичні;

в) антропогенні;

г) біотичні.

3. Певна територія з більш-менш однорідними умовами існування,

населена взаємопов’язаними популяціями різних видів, об’єднаних між

собою та з фізичним середовищем існування, коло обігом речовин і потоком енергії:

а) біогеоценоз;

б) біотоп;

в) едатон;

г) евритоп.

4. Ділянка земної поверхні (суші або водойми) з однотипними абіотичними

умовами середовища (рельєф, грунт, мікроклімат і т.п.), що її займає певне угруповання організмів:

а) синузія;

б)біотоп;

в)едатон;

г)евритоп.

5. Термін «екологія» вперше запропонував:

а) Е. Геккель;

б) О.М. Сєверцов;

в) К. Рул’є;

г) Ж. Бюффон.

6. Наукові праці «Система природи» та «Філософія ботаніки» належать:

а)Р. Бойлю;

б) Ж.Б. Ламарку;

в) К. Ліннею;

г) П.С. Палласу.

7. Вчений, який вважав, що важливою причиною змін організмів,

еволюції рослин і тварин є вплив зовнішніх чинників:

а) Ж.Б. Ламарк;

б) С. Крашенінніков;

в) І. Лєпєхін;

г) П.С. Паллас.

8.Нове поняття ноосфери

(розумної оболонки) вперше було введено:

а)В. Сукачовим;

б) В. Докучаєвим;

в) Ф. Клементсом;

г) В. Вернадським.

9.Мешканці водного середовища мають назву:

а)гідробіонти;

б)гідрофіти;

в) ксерофіти;

г) гігрофіти.

10.Організм, мешканець ґрунтів:

а) гідрофіл;

б) едафобіонт;

в) гігрофіт;

г) галофіт.

11.Здатність організмів витримувати зміни умов навколишнього

середовища:

а) моніторинг;

б) сукцесія;

в) толерантність;

г) синузія.

12.Приклад стенобіонта – організму, який потребує лише певних

умов навколишнього середовища:

а) форель;

б) качка;

в) їжак;

г) вовк.

13. Пристосованість організмів до умов навколишнього середовища,

що виникла у процесі еволюції і яка виявляєтьсяу зміні їх зовнішніх

і внутрішніх особливостей:

а) адсорбція;

б) евакуація;

в) акліматизація;

г) адаптація.

14.Фактор, що виходить за межі максимуму чи мінімуму:

а) лімітуючий;

б) антропогенний;

в) етологічний;

г) едафічний.

15.Німецький хімік Юстус Лібіх відкрив закон:

а) закон природного циклу;

б) закон об’ємів;

в) закон піраміди енергії;

г) закон мінімуму.

Тести групи Б. Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь – 2 бали.

1. Якщо взяти ділянки однакової площі (наприклад, 1 га) різних

фітоценозів, то які дві з них виділяють найбільшу кількість кисню за рік:

а) широколистого лісу;

б) посів кукурудзи;

в) цілинного степу;

г) тайги;

д) водойми, що «цвіте».

2. Біогенна міграція на планеті зумовлюється:

а) значною поширеністю організмів у природі;

б) здатністю організмів до активних рухів;

в) ростом і розмноженням організмів;

г) гравітацією;

д) деструкторами.

3. Здатність до термолокації відсутня у теплокровних тварин тому, що:

а) ці тварини ведуть переважно денний спосіб життя;

б) це дуже енерговитратний процес;

в) цьому заважають товсті кістки черепа;

г) цьому заважає висока температура власного тіла;

д) це компенсується іншими органами чуття.

4. Для здійснення процесів життєдіяльності будь-яких організмів

обов’язковими є такі фактори:

а) доступний життєвий простір;

б) сонячна радіація;

в)забезпеченість водою;

г) температурний режим;

д) газовий склад атмосфери;

е) доступність мінеральних елементів.

5. Що є характерним для видів ґ –стратегів? Вони мають:

а) повільний розвиток;

б) відносно велику кількість нащадків;

в) короткий термін життя;

г) постійну кількість особин;

д) швидкість розмноження, що залежить від щільності популяції.

6. Стан лісу погіршився після вирубування і видалення з нього старих

дуплистих дерев тому, що:

а) шкідники і хвороби поширились на здорові рослини;

б) було ущільнено грунт і лісову підстилку під час робіт;

в) були ушкоджені крони сусідніх дерев;

г) зменшилась кількість місць гніздування птахів;

д) зменшилась кількість сапротрофних грибів.

7. Із розсіяних після Чорнобильської аварії радіонуклідів найбільшу

небезпеку для тварин становить радіоактивний:

а) уран;

б) стронцій;

в) плутоній;

г) цезій;

д) йод.

8. Паразитують на рибах личинки:

а) беззубок і перлівниць;

б) волохокрильців;

в) жука-плавунця;

г) водяних клопів;

д) сисунів.

9. На суходолі зимують:

а) звичайні тритони;

б) болотяні черепахи;

в) озерні жаби;

г) зелені жаби;

д) земляні ропухи.

10. Ознаки, характерні для рослин посушливих місць зростання:

а) коренева система довга, добре розвинена;

б) коренева система поверхова;

в) продихів багато на обох боках листка;

г) невелика кількість продихів на нижньому боці листка;

д) листки голі, блискучі;

е) листки вкриті волосками або кутиколою.

11. Серед грибів є:

а) гетеротрофи;

б) автотрофи;

в) міксотрофи;

г) паразити;

д) сапротрофи;

е) симбіонти.

12. Симбіотичні мікроорганізми травного тракту ссавців не можуть

існувати в:

а) товстому кишечнику;

б)рубці;

в) тонкому кишечнику;

г) сліпій кишці;

д) дванадцятипалій кишці.

Завдання відкритого типу

10 балів за правильну відповідь

15. Аналізуючи сучасні наукові дані на проблему руйнування озонового шару (проблему „озонових дір”), заповніть таблицю

Характеристика екологічної проблеми руйнування озонового шару Землі

Можливі причини проблеми

Вірогідні механізми виникнення проблеми

Можливі наслідки
Схожі:

Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconБерезень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconБерезень 2013 рік Відповіді 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconБерезень 2013 рік Відповіді 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconКвітень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconКвітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconБерезень 2013 Завдання Географія 7 клас Автор: Колісник О.І
Назвіть відмінні риси географічного положення Північної Америки в порівнянні з Південною
Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconБерезень 2013 Завдання Біологія 8 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді)
У клітинах ендосперму пирію повзучого міститься 42 хромосоми. Скільки хромосом містять клітини коренів цієї рослини: а 84; б 42;...
Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconЗавдання з англійської мови 10 клас квітень 2013 р. Автор: Журавель Л. В

Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія icon10 клас березень 2013 Українська мова I. Виконайте тестові завдання
З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)
Березень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconЗавдання ІІІ туру Всеукраїнської олімпіади з астрономії 10 клас навчальний рік
У відомому кінофільмі «Червона шапочка» звучить пісенька з такими словами (автор Ю. Кім)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи