Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія icon

Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Скачати 57.78 Kb.
НазваКвітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Гончар С.М
Дата конвертації14.09.2013
Розмір57.78 Kb.
ТипДокументи

Квітень 2013 рік

Завдання

11 клас

Автор: Гончар С.М.

Екологія

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал.

1. Коли парламент України оголосив територію всієї країни зоною

екологічного лиха:

а)в 1985 році; б) в 1988 році;

в) в 1991 році; г) в 1996 році.

2.Реакцією організмів на зміну тривалості світлового дня називають …

а) фотоперіодизмом; б) геотропізмом;

в) фототаксисом; г) геліотропізмом.

3. Види, які мають обмежений ареал називають …

а) ендеміками; б) біоіндикаторами;

в) ефемероїдами; г) інтродуцентами.

4. Хто з учених сформулював закон біогенної міграції атомів?

а) В.Вернадський; б) К. Рулье;

в) Б. Коммор; г) Е. Гекель.

5. Хто з учених сформулював закон толерантності:

а) Ф.Реді; б) В.Вернадський;

в) Б. Коммор; г) В. Шелфорд.

6. Единий природний комплекс, утворений живими організмами і

навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти

пов’язані обміном речовин, енергії та інформації – це:

а) біогеоценоз, б) екосистема;

в) агроценоз; г) сукцесія.

7. Назвіть ученого, який розробив учення про ноосферу:

а) Е Лаура; б) П. Тейяр-Шарден;

в) Е. Зюс; г) В. Вернадський.

8. Сукупність організмів, які живуть на ґрунті та в ґрунті морських та

континентальних водоймищ, називають …

а) планктоном; б) бентосом;

в) перифітоном; г) фітоценозом.

9. Вкажіть, що таке екологічна валентність:

а) ступінь пристосованості організмів до умов середовища;

б) граничні розміри популяції одного виду;

в) мінімальна інтенсивність розмноження в даних умовах;

г) максимальна густота популяції.

10. Адаптація – це:

а) реакція організму на вплив соціального оточення;

б) процес пристосування до умов середовища;

в) вплив сонячної активності на організм;

г) нерівномірне розташування живих організмів на земній кулі.

11. Яку площу всіх земель України складають чорноземи:

а) 20%; б)40%; в) 60%; г) 80%.

12. Екологія – це наука, що вивчає:

а) будову клітини;

б) закономірності спадковості та мінливості організмів;

в) закономірності взаємозв’язку організмів з довкіллям;

г) закономірності розвитку географічної оболонки.

13. Біоритми, характерні для людського організму:

а) зовнішні; б) внутрішні;

в) добові; г) сезонні.

14. Озоновий шар:

а) затримує теплове випромінювання Землі;

б) є захисним екраном від ультрафіолетового випромінювання;

в) спричинює руйнування забруднювачів;

г) це шар атмосфери, в якому формується погода.

15. Найнебезпечніше для людського організму радіоактивне

випромінювання:

а) α-випромінювання; б) β- випромінювання;.

в) γ- випромінювання;

Тести групи Б. Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь – 2 бали.

1. Які з груп проблем відносяться до глобальних:

а) проблеми, що пов’язані з відношеннями між людиною і

навколишнім середовищем;

б) проблеми, що пов’язані відношеннями між промисловими

підприємствами;

в) проблеми, що пов’язані з відношеннями між рослинами і тваринами;

г) проблеми, що пов’язані з основними соціальними спільнотами

людства.

2. Які з явищ привели до виникнення екологічної кризи на Землі:

а) утворення озонових дірок;

б) освоєння космічного простору;

в) комп’ютеризація;

г) забруднення Світового океану;

д) винищення лісів.

3. Які з ознак притаманні глобальним проблемам людства:

а) масштаби виявлення виходять за межі однієї держави і групи

держав;

б) загальнолюдська сутність робить їх зрозумілими для країн і всіх

народів;

в) можливість їх рішення зусиллями всіх країн і народів, усього

світового суспільства;

г) масштаби проявів, які виходять за межі міста, селища;

д) можливість їх рішення зусиллями всього населення країни.

4. Які з проблем відносяться до групи проблем, пов’язаних з основними

соціальними спільнотами людства:

а) запобігання світової ядерної катастрофи;

б) енергетично-сировинна проблема;

в) подолання розриву в рівнях соціально-економічного розвитку між

розвиненими та розвиваючими країнами;

г) покращення системи охорони здоров’я ;

д) освоєння космічного простору.

5. Які з проблем відносяться до групи проблем, які торкаються людини та

навколишнього середовища:

а) ліквідування неосвіченості;

б) продовольча;

в) запобігання світової ядерної катастрофи;

г) екологічна;

д) використання досягнень науково технологічного прогресу.

6. Які з проблем відносяться до групи проблем, що фіксують увагу на

відношеннях людини і суспільства:

а) екологічна;

б) ліквідування неосвіченості;

в) енергетично-сировинна проблема;

г) запобігання світової ядерної катастрофи;

д) ліквідування небезпечних захворювань.

7. Що призводить до зменшення площ сільськогосподарських угідь на

Землі:

а) ерозія ґрунтів;

б) будівництво міст, промислових об’єктів , транспортних комунікацій;

в) зміна клімату;

г) кислотні дощі;

д) опустинювання.

8. Між популяціями в біогеоценозі можуть виникати взаємозв’язки:

а) нейтральні;

б) взаємодопомога;

в) мутуалістичні;

г) трофічні;

д) антагоністичні.

9. З чим пов’язані в наш час можливості росту виробництва продуктів

харчування, усунення голоду та недоїдання:

а) з інтенсифікацією сільського господарства;

б) з розширенням площ для вирощування сільськогосподарських культур за

рахунок вирубки лісів;

в) з залученням країн, що розвиваються до використання науково-

технічних досягнень в області сільського господарства;

г) з "відвойовуванням" земель у морів та океанів;

д) із здійсненням природоохоронних заходів.

10. Вкажіть причини росту дефіциту прісної води на Землі:

а) швидкий ріст населення планети;

б) збільшення витрат води для потреб промисловості та сільського

господарства;

в) зростання забруднення гідросфери;

г) зміна клімату.

11. Вкажіть, які ліси відіграють найважливішу роль в очищенні

атмосфери Землі:

а) австралійські; б) амазонські;

в) африканські; г) сибірські.

12. Позначте впливи паразита на організм хазяїна:

а) постачання хазяїна їжею;

б) постачання хазяїна вітамінами, виробленими паразитом;

в) механічне пошкодження тканин хазяїна;

г) перехоплення частини їжі в хазяїна;

д) отруєння хазяїна продуктами обміну.

Завдання відкритого типу

10 балів за правильну відповідь

Задача

Розв'яжіть задачу :

Продуктивність агроценозу дорівнює 800 г/м2. Скільки гектарів

поля необхідно, щоб прогодувати протягом року дорослу людину вагою 70

кг, якщо 63% з них складає вода.Схожі:

Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconКвітень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconБерезень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconБерезень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconБерезень 2013 рік Відповіді 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconБерезень 2013 рік Відповіді 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconЗавдання з англійської мови 10 клас квітень 2013 р. Автор: Журавель Л. В

Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconЗавдання 10 клас квітень 2013 Українська мова I. Виконайте тестові завдання
Між частинами складносурядного речення треба поставити кому (окремі розділові знаки пропущено)
Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconЗавдання ІІІ туру Всеукраїнської олімпіади з астрономії 10 клас навчальний рік
У відомому кінофільмі «Червона шапочка» звучить пісенька з такими словами (автор Ю. Кім)
Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconЗавдання Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Квітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія iconРосійська мова Назва, автор програми
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи