Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В icon

Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В
Скачати 95.41 Kb.
НазваТема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В
Дата конвертації14.09.2013
Розмір95.41 Kb.
ТипДокументи

Лютий. 2013 рік.

Завдання. Географія.

6 клас.

Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н.В.

Завдання на вибір однієї правильної відповіді

1. В якій з складових атмосфер розсташований озоновий шар?

А Тропосфері;

Б стратосфері;

В мезосфері;

Г іоносфері.

2. Чому дорівнює атмосферний тиск на широті 45° на рівні моря за температури повітря 0°?

А 750 мм рт.ст;

Б 755мм рт.ст;

В 760 мм рт.ст;

Г 770 мм рт.ст.

3. Як називаються постійні вітри,які протягом року дмуть з тропічних широт до екваторіальних?

А Мусонами;

Б бризами;

В пасатами;

Г західними вітрами.

4.Укажіть назву атмосферного явища,механім утворення якого зображений на малюнку.

А Циклон;

Б антициклон;

В пасат;

Г західний перенос.

5.Яке значення має відносна вологість насиченого повітря?

А 0%;

Б 50%;

В 100%;

Г 200%.

6. Укажіть головний чинник,що визначає особливості клімату певної місцевосці.

^ А Вологість повітря;

Б характер змар над місцевістю;

В рух повітря;

Г географічна широта місцевості.

7. Якими умовними лініями обмежений жаркий тепловий пояс?

^ А Полярними колами;

Б Полярним колом і тропіком;

В тропіками;

Г екватором.

8. Якому типу клімату помірного поясу відповідає клімато діаграма?

А Морському;

Б помірно-континентальному;

В континентальному;

Г мусонному.

9.Як визначають середню добову температуру?

А Як середнє арифметичне;

^ Б як різницю між максимальним і мінімальним показниками

В за максимальни показником;

Г за мінімальним показником.

10.Частка якого газу в складі атмосферного повітря є найбільшою?

А Кисню;

Б вуглецю;

В азоту;

Г аргону.

11.Який атмосферний показник вимірюють за допомогою приладу,зображеного на малюнку?

^ А Атмосферний тиск;

Б вологість повітря;

В швидкісь вітру;

Г силу вітру.

12.Які зміни погоди слід очікувати в Українівзимку з приходом циклону?

^ А Потепління,відлигу,мокрий сніг;

Б різке зниження температури повітря;

В встановлення ясної морозної погоди;

Г не відбудеться ніяких.

13. Які тематичні карти називають « картами погоди»?

А Кліматичні ;

Б синоптичні ;

В кліматичних поясів;

Г розподілу атмосферного тиску.

14.Якому кліматичному поясу відповідає наведений опис:

«…високий атмосферний тиск,низхідні потоки повітря,панування сухих повітряних мас протягом усього року»?

А Помірному;

Б екваторіальному;

В субекваторіальному;

Г тропічному.

15. Укажіть умову, за якої відбується конденсація водяної пари.

^ А Підвищення температури;

Б посилення хмарності;

В зниження температури;

Г посиленя вітру.

16. Назвіть шар атмосфери, в якому на кожні 1000 м підйому температури знижуться на 6° С.

А Стратосфера;

Б мазосфера;

В термосфера;

Г тропосфера.

17.Проаналізуйте дані спостережень та встановіть, чому дорівнює середня добова температура.

Час вимірів,год

0

3

6

9

12

15

18

21

Температура,°С

-2

-4

-5

-2

+3

+4

+2

0

А -0,5°С;

Б -4°С;

В 0°С;

Г +1°С.

18.Мандрівника вирушають з Парижа на повітряній кулі.В якому напрямку найімовірніше буде відбуватися їхня подорож?

А У північному;

Б у східному;

В у південному;

Г у західному.

19. Яка з наведених кліматодіаграм відповідає середземноморському субтропічному клімату?

Завдання на встановлення відповідності

20.Установіть відповідність між датами та їх ознаками.

1. 22 червня; АДень сонцестояння,Сонце на зеніті над Південним тропіком;

2. 22 грудня; Б день рівнодення,наступними днями в Північній півкулі світла

3. 21 березня; частина доби збільшується;

4. 23 вересня. В день сонцестояння, Сонце в зеніті над над Північним . тропіком;

Г день сонцестояння,Сонце в зениті над екватором;

Д день рівнодення,наступними днями в Північній півкулі

світла частина доби зменшується.

^ 21. Установіть відповідність між видами атмосферної циркуляції та їх ознаками.

1 Пасати; А Змінюють напрямок протягом року;

2 мусони; Б протягом усього року дмуть з тропічних широт

^ 3 Західні вітри; до екваторіальних;

4 антициклони. В панують у помірних широтах;

Г змінюють напрямок проти доби;

Д великі атмосферні вихорі з високим тиском у центрі.

22. Установіть відповідність між кліматичними поясами та їх характеристиками.

1. Екваторіальний; А Повітряні маси змінюються за сезонами, влітку –

2. тропічний ; екваторіальні, взимку – тропічні;

3. помірний; Б високі температури повітря та велика кількість

4. арктичний. опадів протягом року;

В високий атмосферний тиск, опадів мало, влітку дуже жарко.

Г переважають сухі та холодні повітряні маси;

Д переважають західні вітри, чітко простежується зміна пір року.

^ 23. Знайдіть відповідність між приладами та їх призначенням.

1 Гігрометр; А Визначення атмосферного тиску;

2 анемометр; Б вимірювання відносної вологості повітря;

3 термометр; В Вимірювання температури повітря;

4 барометр. Г визначення напрямку та сили вітру;

Д визначення швидкості вітру.

24. Знайдіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

^ 1 Відносна вологість; А Кількість водяної пари в грамах,що містить в 2 насичене повітря; 1 м³ повітря;

3 абсолютна вологість; Б процес переходу води з газоподібного

4 конденсація. стану в рідкий;

^ В процес переходу води з рідкого стану

газоподібний;

Г у повітрі максимально можна за даної

температури кількість водяної пари;

Д Відношення кількості водяної пари, що

міститься в повітрі, до її максимально

можливої кількості.

Завдання на встановлення правильної послідовності

25. Установіть послідовність дат у порядку збільшення кута падіння сонячних променів для міста, що розташоване в помірних широтах Південної півкулі.

А 20 серпня;

Б 23 вересня;

В 22 грудня;

Г20листопада.

26. Установіть послідовність рівнин за середньорічною кількістю опадів у порядку зростання.

А Аравійське плоскогір´я;

Б Амазонська низовина;

^ В Східноєвропейська рівнина;

Г Східносибірське плоскогір´я.

Завдання на вибір трьох правильних відповідей

З шести запропонованих варіантів

27. Оберіть відповіді, що характеризують значення атмосфери для живих організмів Землі.

^ А Утворення постійних та змінних вітрів;

Б утримання тепла біля поверхні Землі;

В захист від ультрафіолетового випромінювання;

Г формування поясів високого та низького тиску;

Д забезпечення фотосинтезу та дихання;

Е вплив на формування різних за походженням корисних копалин.

^ 28. Укажіть основні кліматоутворювальні чинники.

А Рух літосферних плит;

Б нерівномірний розподіл вологості на поверхні Землі;

В характер підстилаючої поверхні;

Г циркуляція повітряних мас;

Д випаровування та конденсація;

^ Е кут падіння сонячних променів.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

29. Над узбережжям Чорного моря рухається літак над висотою 6 км. Температура за бортом літака - -18 °С. Якою є температура в цей момент на березі моря?

30. Якою є відносна висота гори (в м), якщо на її вершині атмосферний тиск дорівнює 550 мм рт. ст.,а біля підніжжя-750ммрт. ст.?

31. Тиск повітря біля підніжжя гори на висоті 100м над рівнем моря становить 750 мм рт. ст., а на вершині гори в цей же час – 650 мм. рт. ст. Обчисліть абсолютну висоту гори(в м).

32. За температури -20°С абсолютна вологість повітря дорівнює 0,55г/м³. Обчисліть відносну вологість повітря, якщо абсолютна вологість повітря за наведеної температури у стані насичення становить 1г/м³.

33. За температури +27°С відносна вологість повітря становить 33,3%. Обчисліть абсолютну вологість повітря, якщо відомо, що абсолютна вологість повітря за наведеної температури у стані насичення дорівнює 26,1г/м³.(Відповідь округліть до цілого числа)

^ Додаткові завдання

34. Прочитайте текст і визначте про який прилад ідеться:

«Його винайшов Єванджеліста Торрічеллі. Він наповнив ртуттю запаяну зверху скляну трубку та занурив її відкритий кінець у посудину із ртуттю. Спостерігаючи за зміною висоти стовпчика ртуті, вчений зробив видатне відкриття».

Відповідь:______________________________________________________.

35. Прочитайте текст і визначте назву ізоліній:

«Це ізолінії, що з´єднують точки з однаковими значеннями атмосферного тиску».

Відповідь:_______________________________________________.

36. Прочитайте текст і визначте вид атмосферної циркуляції:

«В атмосфері формуються величезні повітряні вихорі з областю низького тиску в центрі. Вони приносять похмуру погоду й опади. На територію України ці вихорі зазвичай приходять з Атлантичного океану».

Відповідь:_______________________________________________.

37. Прочитайте текст і визначте тип хмар:

«Вони формуються на висоті 2-5 км, часто мають чудернацьку форму, схожі на гори, башти. Коли вони темнішають, це є ознакою наближення грози».

Відповідь:_______________________________________________.

38. Визначте правильність наведеного твердження:

«З приходом антициклону взимку погода встановлюється ясна та морозна, а в літку – жарка та суха».

Так Ні

39. Визначте правильність наведеного твердження:

«В екваторіальному кліматичному поясі добре виражені чотири пори року. У теплу пору року температури сягають +25°С».

Так Ні

40. Визначте правильність наведеного твердження:

« У перехідних кліматичних поясах не формуються постійні типи повітряних мас. Над ними у певні пори року з´являються повітряні маси сусідніх основних поясів».

Так Ні

41. Визначте правильність наведеного твердження:

«На Землі існують три пояси з перевагою високого тиску – у районах екватора й помірних широт й чотири пояси низького тиску - у районах тропіків і полюсів».

Так Ні

42. Визначте правильність наведеного твердження:

«Розподіл температури повітря на Земля залежить від кута падіння сонячних променів на земну поверхню. На температуру впливають й інші чинники: протяжність світлового дня, хмарність, характер підстилаючої поверхні».

Так Ні


Лютий. 2013 рік. Відповіді. Географія. 6 клас. Тема: Атмосфера. Учитель: Коваленко Н.В.

1Б 2В 3В 5В 6Г 7В 8 - 9А 10В 11А 12А 13Б 14Г 15В 16Г 17А 18Б

20) 1В 2А 3Б 4Д

21)1А 2Б 3В 4Д

22)1Б 2В 3Д 4Г

23)1Б 2Д 3В 4А

24)1Д 2Г 3А 4Б

25)1А 2Б 3Г 4В

26)1А 2Г 3В 4Б

27)1Б 2В 3Д

28)1В 2Г 3Е

29)+18*С

30)2 км

31)1100 м

32)55%

33)8,7 г/м3

34)ртутний барометр

35)ізобари

36)циклон

37)перисті

38)так

39)ні

40)так

41)ні

42)такСхожі:

Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconТема: «Проблема девіантної поведінки учнів та її корекція» Керівник
Коваленко Г. М., учитель російської мови та світової літератури нвк «Школа-гімназія»
Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconТема «Атмосфера»

Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconТема. Внутрішні води. Найбільші річки Євразії Мета
Овсяннікова Л. В., учитель географії Донецької школи№58, учитель вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж – 22 роки
Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconУрок №19-20 Тема урока: Токарный станок по обработке древесины. Кинематическая схема
...
Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconПсихологічна атмосфера уроку
Середовище, обстановка і атмосфера уроку повинні сприяти навчанню і ученню. Педагог виховує кожним своїм жестом, інтонацією голосу,...
Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconОднокашник и Разработала: Глюза О. А., Донецкая гимназия №92 Атмосфера
Атмосфера: поменять учебную обстановку кабинета на досуговую. Столы убрать максимально по сторонам. Стулья поставить подковой, площадка...
Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconУрок №21 Тема
Дікер О. А., учитель біології Єнакієвської школи №2, учитель вищої категорії, педагогічний стаж – 21 рік
Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconТема: Генетические основы поведения человека
Антонова Н. І., учитель біології Макіївського міського ліцею, учитель вищої категорії
Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconСценарій конкурсу «бурштинська царівна» 1 «. Композиція
Ми зустрілися з вами на конкурсі «Бурштинська царівна». Сьогодні цей конкурс ми проводимо для маленьких дівчаток. І вже тому він...
Тема : Атмосфера. Учитель: Коваленко Н. В iconУрок №21 Тема. Столітня війна Мета
Худякова І. І., учитель історії Донецької школи №48, учитель вищої категорії, педагогічний стаж – 23 роки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи