«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» icon

«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок»
Назва«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок»
Сторінка3/7
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
Рівень сформованості уявлень про здоровий спосіб життя у дітейРік


Високий рівень


Вище середнього


Середній рівень


Нижче середнього


Низький рівень


^ Початок навч.року


27,4%

46,2%

9,9%

13,2%

3,3%

Кінець навч.року


39,6%

42,9%

10,9%

6,6%

0,0%


Аналізуючи роботу по фізичному вихованню і оздоровленню, слід зазначити такі негативні моменти:


 • Недостатня рухова активність дітей в ранкові|ранішніх| і вечірні години -переважання статичних поз ( ігри за столами і читання книг дітям);

 • Не ефективно використовуються спортивні куточки|кутки|;

 • Необгрунтовано порушується режим занять за часом.

 • Нерегулярно здійснюється оперативний контроль (прогулянка, рухова активність).
На підсумковій педагогічній раді|пораді| вирішено продовжити роботу над зміцненням і збереженням|зберіганням| здоров'я вихованців і підсилити|посилювати| медико-педагогічний контроль за роботою малодосвідчених фахівців. Наступного року укріпити|зміцнити| фізичний розвиток дітей вирішили через рухливу|жваву| гру: вихователям один раз в тиждень проводити фізкультурні заняття на основі рухливих|жвавих| ігор, щодня включали рухливу|жваву| гру в режим дня. Будемо працювати над вирішенням таких завдань:

 • Продовжити удосконалювати|вдосконалювати| наочно|предметний| – розвиваюче середовище|середу|

( доповнити куточки|кутки| нетрадиційним спортивним обладнанням та |обладнанням|оновити атрибути до рухливих ігор);

 • Придбати|набути| додаткове спортивне обладнання|обладнання| для занять з фізкультури (обручі, м’ячі-фітболи);

 • Продовжувати використовувати в роботі з|із| дітьми доступні способи зміцнення здоров'я.

 • Залучати батьків до спільних|сумісних| спортивних заходів. Продовжити спільну роботу з|із| батьками по формуванню| здорового способу життя, використовуючи різні форми: фотовиставки, консультації, батьківські збори, походи і ін.

Зміст і результати|зміст| освітнього процесу

Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитини» формувався зміст роботи дошкільного закладу, виконання пріоритетних завдань вирішувалися через різні форми роботи за напрямками:

- створення умов для навчання та виховання дітей в ДНЗ;

- рівень професійної майстерності педагогів;

- діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;

- консультативна робота з батьками, педагогами.

Реально запроваджуються в освітній процес сучасні науково-методичні підходи: 
          - особистісно-орієнтований;

- індивідуальний;
          - діяльнісний; 

          - інтегрований;  

          - психологізація освітнього процесу.

У дитячому садку складений гнучкий режим діяльності, який залежить від соціального замовлення батьків, наявності фахівців – педагогів і медичних працівників, а також було переглянуто підхід до навчання дошкільників, до організації всіх видів дитячої діяльності.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому ДНЗ залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, заняття з малими підгрупами, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

На 1 вересня 2010 року розроблений розклад занять на тиждень за Базовою програмою. У першій половині для рівномірно розподіляються види активності за основними лініями розвитку залежно від бажання та інтересу дітей. Робота педагогічних працівників регламентується перспективним та календарним планом. Реалізація завдань ліній розвитку (фізічного, пізнавального, соціально-морального, емоційно-цінністного, мовленнєвого, художньо-естетичного, креативного) та сфер життєдіяльності («Люди», «Культура», «Природа», «Я Сам») планується за режимними моментами на основі блочно-тематичного принципу, схваленого на педраді від 28.08.2010 №1. Розроблена гнучка варіативна сітка занять, яка враховує вікові психофізіологічні можливості дітей, їх інтереси і потреби, забезпечує взаємозв'язок спланованих занять з повсякденним життям дітей в дитячому садку. Слід відмітити, що форми і методи роботи з вихованцями педагоги нашого колективу органічно переплітають і оптимально використовують в залежності від обраної мети і специфіки розвитку особистості у дошкільному віці, тобто організовують навчання в рамках, характерних для дошкільника.

Моніторинг знань, умінь, навичок дошкільників за лініями розвитку та сферами життєдіяльності показав, що навчально виховна робота протягом року велась на достатньому рівні.

У дитячому садку були створені достатні умови для розвитку пізнавального ставлення до світу (куточки експериментування, схеми, моделі, замінники, дидактичні ігри пізнавального характеру), направлені на підвищення дитячої компетентності, становлення пізнавальної активності і самореалізації всіх сторін психіки дитини. Зусилля педагогів і фахівців були направлені на розширення об'єму дитячої компетентності про соціальну дійсність, природні явища, про предмети рукотворного світу, декоративного прикладного мистецтва. Педагоги звертали увагу на пізнавальні, мовні, екологічні, естетичні аспекти навчально-пізнавальної діяльності. Вихователі використовують систему прийомів

В.О.Сухомлинського, які розвивають дитячу допитливість, розум, викликають радість пізнання: „читати книгу природи”, (вихователь Савоник С.М.) „запитання - вузлики знань”,( вихователі Гонтар В.М., Хорс А.І.) „думати про свої думки, думати про незрозуміле” (вихователі Козлова Л.І., Колеснікова О.В.), „розум дитини – у кінчиках її пальців” (вихователь Козлова Л.І.), „казковий період розумового виховання” (вихователі Світлична Н.Е., Гонтар В.М., практичний психолог Ромашка О.О.).

Творчий потенціал педагогів, доцільне використання ними нетрадиційних методів і прийомів, сучасних освітніх педагогічних технологий дозволили організувати роботу по пізнавальному розвитку дітей на достатньому рівні.

В ДНЗ були створені умови для освоєння рідної мови як засобу спілкування. Вирішення завдань мовного розвитку реалізувалося як в процесі спеціальної організованої, так і в спільної, самостійної діяльності дітей, зміст якої пов'язаний з реальним життям. Для активізації дитячої мови педагогами використовувалися творчі види діяльності, створювалися ситуації невимушеного спілкування, проводилися мовні ігри, організовувалося пізнавальне спілкування під час бесід, прогулянок і екскурсій. Вихователі познайомили дітей з багатьма творами В.Сухомлинського, стараються використовувати різноманітні форми роботи: читання та переказ творів В.О.Сухомлинського; етичні бесіди, літературні вікторини, малювання за творами В.Сухомлинського. Разом з дітьми драматизують та інсценизують його твори в повсякденному житті, використовують індивідуальні бесіди з дошкільнятами про морально-етичні норми на основі їх власного досвіду та творів педагога.

Успішно і результативно в цьому напрямку працювали педагоги Козлова Л.І., Гонтар В.М., Савоник С.М., Тарган О.І., Світлична Н.Е., Буланова Н.В.

Організаторами корекційно-розвивальної мовної діяльності є вчителі-логопеди І.О.Похидня та А.О.Пасхалова. Вони працюють над виявленням дітей із порушенням мовлення, займаються підготовкою документації для психолого-медико-педагогічної комісії, комплектацією логопедичної групи. Використовують у своїй роботі не лише традиційні корекційні методи та прийоми з подолання дефектів мовленнєвого розвитку, а й іноваційні методики, нетрадиційні форми та способи.

Педагоги проводять релаксацію, дихальну, пальчикову й артикуляційну гімнастики, масаж, ігротренінг, казкотерапію, ставлять і автоматизують звуки, розвивають фонематичний слух і т.ін.

Окрім загальноосвітньої програми, діти в логопедичній групі засвоюють ще й мовленнєву, яка передбачає:

 • формування правильної звуковимови;

 • збагачення та збільшення словникового запасу;

 • формування фонематичної грамотності;

 • розвиток правильності різних видів зв’язного мовлення.

Вихователі логопедичних груп Савоник С.М.. Склярова Я.С., Гонтар В.М. , Буланова О.В. закріплюють набуті дітьми знання, доводять звуки до автоматизму, допомагають практичним шляхом оволодіти навичками словоутворення і словозміни, граматичними категоріями. Педагоги інтеґрують логопедичну мету в житті (гра, праця, побут) у змісті інших занять (логіко-математичного, мовленнєвого та соціально-природничого напрямків), а також у режимних моментах. Виховатеді організовують і підтримують мовленнєве спілкування дошкільнят, розвивають розуміння мовлення, проводять спеціальні корегувальні ігри, вправи.

На жаль, в кожній групі є діти з|із| відставанням в мовному розвитку, в основному це діти, які часто хворіли|боліли|.

В процесі роботи були виявлені і недоліки:

- у написанні календарних планів з розвитку мови|промови|;

- не у системі планується індивідуальна робота з|із| дітьми з даного напрямку|направленню|;

- мало використовуються нові форми роботи з|із| дітьми з розвитку мови|промови|;

- не завжди мова|промова| дорослих є зразком|взірцем| для дітей.

В наступному році будемо активізувати роботу з розвитку звукової культури мови дітей

Актуалізуючи художньо-естетичний напрямок|направлення| роботи нашого дитячого садка та працюючи над проблемою виховання і розвитку творчої особистості|особистості| дитини творчі педагоги нашого закладу вирішують|рішаємо| завдання|задачі|, направлені|спрямовані| на розвиток художньо-мистецьких здібностей дітей через інтеграцію всіх видів продуктивної діяльності на основі гармонійного використання традиційних і нових технологій.

Ефективність роботи з реалізації завдань|задач| по формуванню креативної особи|особистості|стості дитини-дошкільника просліджується|простежує| в позитивній динаміці загального|спільного| розвитку дітей, підвищення їх творчої активності. В результаті|внаслідок| творчої педагогічної роботи у дошкільників сформувалося позитивне ставлення|ставлення| до образотворчої діяльності: діти набули досвіду у вирішенні спеціально модельованих творчих проблемних ситуацій, навики|навички| діалогічного спілкування, навчилися застосовувати практичні навики|навички| і знання в процесі самостійного пошуку нових способів вирішення при створенні|створінні| виразних художніх образів|зображень|. Готовність дітей брати активну участь в художньо-мистецькому процесі є своєрідним показником становлення творчих проявів|виявів|. В процесі творчості у дорослих і дітей зріс інтерес до спільної художньо-мистецької діяльності (експериментуванню з|із| різними художніми матеріалами, звуками, словами), сталося накопичення вражень, особистого|особового| досвіду|досліду|, збагатилася емоційна|емоціональна| сфера. В результаті спільної діяльності творчих педагогів Козлової Л.І.. Дробітько О.В., Резванової Т.Ю., Світличної Н.Е., Ромашки О.О., Гонтар В.М. Давиденко Л.В. виникли такі цікаві творчі проекти як «Казкові перлинки від кожної дитинки», музична казка-балет «Як звірі Весноньку шукали», конкурс разом з батьками «Тато, мама, я – творча сім’я!» та інші.

Залучення дітей до образотворчого мистецтва здійснювалося через формування у дитини|дитини| художнього сприйняття, осмислення художнього образу|зображення| і виразну передачу накопичених вражень в творчій роботі. Педагоги заохочували фантазію і уяву дитини|дитини|, її здібність до імпровізації, стимулювали дітей до створення|створіння| творчих робіт з власного задуму, художньому втіленню того, що для них цікаво і емоційно|емоціональний| важливо|значущий|. На заняттях | здійснювався диференційований підхід до навчання|навчання|, облік|урахування| вікових і індивідуальних особливостей дітей. Сформований позитивний інтерес у всіх вікових групах до образотворчої діяльності. Діти розрізняють і знають колірну гамму|гамма-гексахлорциклогексан| відповідно до віку.

Вихователь Козлова Л.І. спільно з|із| дітьми організовувала експозиції, авторські виставки дитячої творчості. Дитячі роботи використовувалися в оформленні інтер'єру дитячого садка. Протягом року взаємодіяли з|із| закладами культури: бібліотекою, міською дитячою музичною школою.

Потрібно працювати над вдосконаленням роботи у напрямі ознайомлення дітей з|із| графікою, скульптурою, натюрмортом.

^ Музичне виховання в ДНЗ здійснюється в |цілковитій| відповідності з|із| програмним|програмовим| змістом|змістом|. Музично – естетична діяльність дитини в дошкільному закладі розглядається як цілісна система, в який усі види діяльності в поєднанні їх змістовного, мотиваційного та операційного моментів спрямовані на розвиток і виховання музичної активності, ініціативи дітей. На музичних заняттях музичні керівники знайомили дітей з кращими зразками класичної музики, яка позитивно впливає на фізичний та психічний стан дітей. Велика увага приділяється і розвитку творчих здібностей дітей. Хочеться відмітити роботу музичних керівників Дробітько О.В. та Резванової Т.Ю. у активному залученні дітей до світу театру, музики, вокалу, танцю. Під керівництвом музичних керівників створюються умови для музичного розвитку дітей. В рамках|у рамках| закладу проводяться звітні співецькі і танцювальні концерти вихованців, святкові заходи. Наявна велика база театральних костюмів і декорацій, яка весь час поповнюється. Є свій ляльковий театр. Силами педагогів та вихованців проводяться лялькові та театральні вистави, які завжди створюють атмосферу справжньої радості у дітей.
На високому рівні були проведені свята, розваги. Найоригінальніші і ефектні дитячі свята поставлені нашими музичними керівниками отримали високу оцінку батьків й висвітлювалися у місцевій пресі.

|дитини|Але|та| в дитячому садку недостатньо матеріально-технічного обладнання|обладнання| для організації навчання|навчання| гри на музичних інструментах.

Для успішного вирішення завдання|задачі| по ігровій діяльності, кожен педагог створював найбільш сприятливі умови для дитячої гри, збагачував зміст|зміст| ігор дітей, оновлюючи|обновляти| і доповнюючи ігрові куточки|кутки| необхідними атрибутами, розвиваючи у дітей здібність до творчості в грі, пізнавальну і комунікативну діяльність дітей через гру, створював розвиваюче наочно|предметний| - ігрове середовище|середу| для дидактичних ігор, театралізованих ігор, залучаючи до взаємодії батьків. Питання організації предметно-ігрового середовища розглядалось на батьківських зборах, вихователями виготовлялися атрибути для ігор, придбано дидактичні ігри, настільно-друковані ігри, ігри для театралізованої діяльності, оновлювалися ігрові осередки в групах. Особлива увага приділялася дидактичним іграм, які сприяють психічному і інтелектуальному розвитку, розвитку комунікативних навиків і довільної поведінки.

Відповідно до внутрішнього контролю будо вивчено створення розвивально-ігрового середовища та стан ігрової діяльності в групах за програмою розвитку «Я у світі».

Було виявлено| труднощі в організації ігрової діяльності дошкільників, а саме сюжетно-рольової гри, оскільки|тому що| цьому розділу програми було приділено|наділяти| мало уваги з боку колективу дитячого садка, недостатньо високий рівень підготовленості вихователів.

Не завжди вихователі дбають про організацію сюжетно-рольових ігор дітей, приймають в них участь, керівництво іграми зводиться до організації розвивального середовища та словесних інструкцій вихователя. Відмічено недбале ставлення дітей до іграшок, невміння складати їх після гри. Діти через свій вік часто ламають іграшки, тому вихователь має бути завжди поруч|поряд|, аби|щоб| навчити дитину|дитину| гратися, вчасно підказати, як правильно грати з|із| тією або іншою іграшкою. Вихователі прагнуть вносити до групи нові ігрові посібники, але|та| навчити дітей грати, не ламаючи іграшки, на жаль, не удалося. Над цією проблемою необхідно попрацювати в наступному|такому| навчальному році.

В дитячому закладі вирішуються|розв'язуються| завдання|задачі| екологічної освіти|утворення|, у дітей формуються екологічна культура, навики|навички| екологічно грамотної і безпечної поведінки в природі і побуті. Аналізуючи роботу ДНЗ, можна зробити висновок, що у дитячому садку створені відповідні умови для формування у дітей уявлень про природу і навколишній світ. Навчальний процес забезпечено методичною та художньою літературою, дидактичними іграми, наочними посібниками з цієї теми. Створені зелені куточки в кожній групі. Для праці в них маємо необхідний інвентар: стеки для рихлення землі, лійки, серветки для миття листя, бризкалки, відерця. Результативністю роботи в даному розділі є те, що діти мають знання про природу, тваринний і рослинний світ, про роль людини в її перетворенні. Більш досконало робота з цього напрямку проводиться педагогом Савоник С.М. Обстеження дітей проводилося по виявленню рівня знань про природу, її охорону. Результати обстеження показали, що рівень знань дітей до кінця навчального року підвищується. Однак, всім педагогам необхідно продовжувати вести системну роботу по формуванню у дітей уявлень про оточуючий світ, використовуючи экспериментально-дослідницьку| діяльність. Також недостатнього уваги приділяється практичній роботі дітей з об’єктами природи: діти здебільшого слухають та спостерігають.

Завданням у наступному році постане питання розвитку й поліпшення наочно-розвиваючого середовища|середу| в группах з екологічної освіти.

Працюючи над питанням удосконалення форм, методів і прийомів

морально-правового виховання як складової гуманістичного розвитку з використанням спадщини В.О. Сухомлинського, педагогами визначені шляхи реалізації даного завдання:

 • повага педагога до кожної дитини,

 • продовжувати знайомити дошкільників з правами і обов’язками

 • формувати поняття «Я - особистість і маю права»;

 • емоційно-позитивне спілкування дитини один з одним,

 • організація повсякденної спільної творчої діяльності дітей і дорослих,

 • різні форми роботи з батьками.

Опираючись на ці принципи, вихователі закладу формували у дітей соціально-комунікативні уміння й навички, дружні почуття, колективні взаємини, створювали сприятливі умови для виховання чуйності, співчуття, турботи, доброти, продовжували знайомити дошкільників з правами і обов’язками. З метою формування здатності особистості до життєвого самовизначення, свого права в суспільстві, формування краси людських стосунків громадянина України, в закладі було проведено тиждень правової освіти разом з батьками, де діти показали свої знання про права та обов’язки, а батькам надали право на захист та піклування дитини як необхідності їх благополуччя. Але, ця тема потребує подальшого вдосконалення так як батьки вважають дітей соєю власністю, а не формують поняття дитини - як громадянина суспільства.

    З метою психологічного супроводу освітньо-виховного процесу в дитячому садку функціонує психологічна служба. Робота психологічної служби у дошкільному закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. З врахуванням|з урахуванням| вікових особливостей дітей дошкільного віку і спе­цифіки| роботи дошкільного закладу зміст|зміст| базисного компонента діяльності практичного психолога конкретизується у вигляді діагностичної, консультативної, розвиваючої і коректувальної роботи.

За результатами|за наслідками| поглибленої діагностики практичний психолог проводить коректувальну роботу в індивідуальній або груповій формі.

Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

 3. Рівень розвитку дітей.

| Практичний психолог О.О.Ромашка приділяє багато уваги вивченню індивідуальних особливостей дітей, використовуючи особливий підхід до кожного малюка під час їхнього навчання та виховання, адаптації дошкільнят до нових умов життя. На заняттях у дітей формується пізнавальний інтерес, розвиваються інтелектуальні, соціальні здібності. Педагог здійснює психологічний супровід розвитку успішної особистості засобами нових освітніх технологій у навчанні засобами впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

Постійно проводиться робота по зниженню агресивності та просвітницька робота з батьками, налагодження взаємовідносин в сім’ях. В ДНЗ психологом створено інформаційний стенд «Психологічна вітальня», де надаються рекомендації для батьків. Психолог підвищувала професійні психолого-педагогічні знання педагогів щодо формування педагогічної грамотності, їх професійної зрілості на шляху до впровадження Базової програми «Я у Світі», проводила з педагогічним колективом тренінги, теоретичні семінари з елементами психологічного тренінгу. З появою психологічної служби в ДНЗ, підвищилась психологічна компетентність педагогів та батьків, створені умови для збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

Одним з напрямів діяльності ДНЗ є підготовка дітей до школи. В процесі занять, спільній діяльності педагоги створювали умови для формування у дітей шкільної зрілості. Приділялася увага формуванню всіх компонентів психологічної готовності дитини до школи. У формуванні емоційно-вольового, мотиваційного, інтелектуального компонентів готовності до школи вихователям груп допомагав практичний психолог дитячого садка.

Матеріали експертизи рівнів досягнень дітей шостого року життя відповідно до вимог Базової програми показують, що загалом особливості розвитку дітей у двох старших групах знаходяться на достатньому рівні. Високі показники у другому півріччі спостерігаються за художньо-естетичною, емоційно-ціннісною та креативними лініями розвитку за усіма сферами життєдіяльності. Порівнюючи результати експертизи рівнів досягнень дітей шостого року життя за перше та друге півріччя можна побачити, що спостерігається ріст засвоєння програмового матеріалу за усіма лініями розвитку.

Для діагностики використані методики виявлення рівня розвитку розумових, комунікативних, регуляторних здібностей, методики оцінки рівня обізнаності в основних галузях знань (уявлення про навколишній світ, елементарні математичні уявлення|подання|), рекомендовані Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти в збірнику «Виховуємо особистість: планування педагогічного процесу відповідно до Базової програми «Я у Світі» - «Характеристика групи дітей старшого дошкільного віку».

^ Аналіз рівня досягнень дітей старшого дошкільного віку


№ з/п

Напрямки рівня досягнень дітей

Коеф.успішності дітей

1

Рівень розвитку пізнавальної активності, допитливості дитини .

0,79

2

Оволодіння дитиною елементами навчальної діяльності

0,85

3

Прояв довільної регуляції поведінки дитини ( організованість, уважність, самостійність, зосередженість )

0,68

4

Готовність до подолання труднощів

0,81

5

Соціальна компетентність

0,75

Високої результативності у навчально-виховній роботі та підготовці дітей до школи досягли вихователі : Козлова Л.І., Світлична Н.Е., Савоник С.М.. Склярова Я.С., вчитель-логопед Пасхалова А.О.

Методична робота з педагогічними працівниками.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователі Колеснікова О.В. та Хорс А.І. (курси підвищення кваліфікації при ДОІПО); вихователі Гонтар В.М., Козлова Л.І., Колеснікова О.В.(методоб’єднання для вихователів дошкільних груп); Гальченко М.П. (методоб’єднання для вихователів груп раннього віку); музичний керівник Резванова Т.Ю. (методичне об’єднання для музичних керівників); вихователь-методист Давиденко Л.В.

Основна увага була приділена кроку до реорганізації та оновлення, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», яким стала Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад», «Зростаємо разом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти».

Аналіз результатів методичної роботи педагогічного колективу ДНЗ № 37 у 2010-2011 н.р. відбувався у відповідності до поставлених завдань, а саме в навчальному році працювали над такими завданнями:

 • Продовжували роботу над методичною темою: «Гуманізація навчально-виховного процесу на основі спадщини В.О. Сухомлинського». У 2010-2011 н.р. - створення|створіння| умов для позитивного сприйняття і ставлення|ставлення| дитини|дитяти| до навколишнього світу  для ініціативності, самостійності і творчого освоєння нею систем відносин з|із| навколишнім світом на основі поглядів В.Сухомлинського.

 • Сприяння активізації роботи дошкільного закладу з художньо-естетичного виховання дітей дошкільного віку. Розвиток самореалізації дитячої творчості засобами|коштами| казки в образотворчій, музичній, театрально-художній і  інших видах діяльності.

Тематика методичних заходів була різноманітною і відповідала запиту

вихователів. З метою вирішення річних завдань проведено 4 педради, 3 семінари, 10 консультацій, ряд відкритих переглядів, різні форми інтерактивної роботи з педагогами.

^ Педагогічні ради:

«Якісна освіта – запорука самореалізації особистості».

1. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2010-2011 навчальний рік.

2. Оновлення форм організації освітнього процесу - реалізація завдань Базової програми «Я у Світі».

3. Результати готовності ДНЗ № 37 до нового навчального року – виставка матеріалів, перегляд груп.

«Педагогічна спадщина В.Сухомлинського в контексті сучасного виховання».

1.«Гуманізм педагогіки В.О.Сухомлинського на тлі європейської виховної традиції».

2. Традиції «Школи під блакитним небом» - у сучасний дошкільний навчальний заклад.

3. «Казки В.Сухомлинського як засіб

всебічного та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку». Інтегрований підхід. Базова модель досвіду.

4.«Як я реалізую ідеї В.О.Сухомлинського в своїй роботі з дітьми».

«Розвиток креативності|  дошкільників в продуктивній  діяльності».

1. «Дитяча креативність крізь призму Базової програми «Я у Світі»

2. Підсумки тематичної перевірки «Образотворча діяльність: інтеграція  і взаємозв'язок видів художньо – творчої діяльності».

3. «Музичне середовище|середа| як засіб|кошт| розвитку креативності| дитини».|дитяти|  

 4. «Розвиваємо творчість, виховуємо креативність».

« Аналіз якості та результативності  організації роботи колективу дошкільного закладу у 2010-2011 навчальному році.»

1. Стан навчально-виховного процесу, його якісних та кількісних показників для цілеспрямованого розвитку ДНЗ.

2. Готовність дітей старших груп до шкільного навчання. Виконання основних завдань Базової програми «Я у Світі».

3.Творчі звіти педагогів про результати освітньо-виховної роботи з дітьми у 2010-2011 навчальному році.

4. Діагностика «Визначення напрямків роботи на навчальний рік».

5. Обговорення плану на літній оздоровчий період.

Семінари-практикуми:

 • Було продовжено роботу теоретичного семінару «Про Базову програму розвитку дитини «Я у Світі».

 • Психологічний практикум «Фактори розвитку дитячої індивідуальності в дошкільному віці» провела практичний психолог ДНЗ Квернадзе О.О.

 • Практичне заняття «Казка, створена своїми руками» - робота з природного матеріалу - підготувала й провела вихователь Тарган О.І.

 • Проведено семінарське заняття для вчителів-логопедів ДНЗ

м. Слов’янськ «Лікувальний масаж в корекційній роботі логопеда», яке

провела вчитель-логопед Пасхалова А.О.

 • Було проведено практичний семінар для вихователів ДНЗ міста: «Виховання| моральних| цінностей| та естетичного| сприйняття| дійсності| за спадщиною| В. О. Сухомлинського».

Інтерактивні форми роботи з педагогами:

 • Теоретичний інструментарій: «Портфоліо дошкільника – як інструмент комплексної діагностики» - провела вихователь-методист Л.В.Давиденко.

 • Ділова гра: «Група очима дітей». (Нові підходи до оформлення наочного середовища)|середа| - провела вихователь-методист Л.В.Давиденко.|предметної|

 • Педагогічні проекти «В пошуках казки» за мотивами казок В.Сухомлинського.

 • Презентація методичного посібника «Говори правильно» - поради вчителя-логопеда щодо формування правильної звуковимови у дітей – провела вчитель-логопед Пасхалова А.О.

 • В рамках роботи педагогічного альманаху з теми: «Здоров'я і фізична культура» (розрахованого на весь навчальний рік) були проведені:

  1. практичне заняття для педагогів «Дихай правильно» - проведене вчителем-логопедом Похидня І.О.

  2. інформація вихователя-методиста «Розвиток здоров'я через залучення всіх форм фізичної культури».

Впродовж 2010-2011 н.р. у ДНЗ були організовані конкурси й виставки. Ця форма роботи дозволила проявитися творчості та фантазії педагогів, сприяла розвитку їхньої креативності й активності, згуртувала коллектив.

Конкурси, виставки:

 • Огляд – конкурс: «Група очима дітей».

 • Огляд-конкурс: «Кращий куточок|ріг,куток| для батьків».

 • Виставка кращих казкових розповідей|оповідань| і казок: «Казкові перлинки від кожної дитинки» - відповідальна Світлична Н.Е.

 • Конкурс «Город на вікні».

 • |не лише,не те що|Майстер-клас «Мальована казка». (Використання нетрадиційних технік) – провела для батьків вихователь Козлова Л.І.

 • Виставка дитячо-батьківських робіт: «Привіт з|із| літа».

 • Виставка: «Музей опалого листя».

 • Інформаційний стенд для батьків на тему: «Казковий природний матеріал».

 • Конкурс стінгазет «Права дитини|дитяти|» - відповідальна Гальченко М.П.

Колективні перегляди:

«Формируємо звичку до здорового способу життя у всіх режимних моментах» - перегляд проведення режимних моментів – провела вихователь групи раннього віку Карабет В.О.

«Мій веселий, дзвінкий м’яч» - фізкультурне заняття з використанням різних прийомів роботи з м’ячем – провела вихователь Хорс А.І.

«Краса в русі – здоров'я з дитинства» - перегляд ранкової ритмічної гімнастики – провела вихователь Козлова Л.І.

В ході аналізу проглянутих занять відзначили, що у вихователів є творчий потенціал, достатній матеріал для організації цікавих, пізнавальних занять, є|наявний| система у навчанні|навчанні| дітей, | вихователі стежать за емоційним|емоціональним| настроєм дітей, ведеться індивідуальна робота з|із| дітьми. Проте впродовж ряду років спостерігається тенденція помилок методичного характеру, спостерігається перевищення тривалості заняття, скутість вихователів. Аналіз проглянутих занять показав, що основна причина в тому, що педагоги несвоєчасно починають вести підготовку до заняття, написання конспекту. Для усунення вказаних недоліків|нестач| вихователям необхідно залишити місце|місце-милю| і час для вдумливого прочитування конспекту. Конспект має бути складений не пізніше чим за місяць до проведення заняття

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити

головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі.

 • не всі педагоги брали активну участь;

 • деякі педагоги без об’єктивних причин ігнорували проведення ними методичних заходів та колективних переглядів занять (Колеснікова О.В., Савоник С.М., Світлична Н.Е., Семерєй І.О.Буланова Н.П., Осипенко С.В.).

 • оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо;

 • невиконання деяких методичних заходів через хворобу вихователя-методиста Л.В.Давиденко.

У ДНЗ створені умови щодо підвищення самоосвіти педагогів. Робота з самоосвіти у деяких педагогів дитячого садка поступово переходить в активну творчу діяльність з|із| умінням намічати не лише|не тільки| близькі, але і далекі|дальні| перспективи в процесі самовиховання і самоосвіти (планування|планування|, підбірка вправ і конспектів, дидактичних матеріалів і так далі).

Педагоги ведуть власну підбірку і накопичення методичних матеріалів, оформляють портфоліо|, що свідчить про зацікавленість працівника в накопиченні і узагальненні власного досвіду|досліду| по темі, що вивчається. Це педагоги Пасхалова А.О., Похидня І.О., Ромашка О.О., Гонтар В.М., Козлова Л.І., Світлична Н.Е., Дробітько О.В., Савоник С.М.

Методичний кабінет закладу забезпечує педагогів необхідною науковою,

методичною літературою та періодикою.     В роботі закладу систематично практикуються такі форми методичної роботи як педагогічні години, години роздумів та обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. Практикуються і форми інтерактивної роботи з педагогами. Зокрема, проводяться засідання круглого столу, педагогічні альманахи, презентації літератури, посібників, досвіду роботи.

Впродовж|упродовж| навчального року високий рівень професійної майстерності показали педагоги ДНЗ, що брали безпосередню участь у всіх заходах садка: це і вигадування|твір| оригінальних сценаріїв, організація, оформлення залу до святкових ранків, участь в розвагах і заходах, що проводяться для дітей і дорослих, участь в підготовці і проведенні семінару-практикуму для ДНЗ міста. Це педагоги Козлова Л.І., Світлична Н.Е., Ромашка О.О., Тарган О.І., Дробітько О.В., Резванова Т.Ю., Гонтар В.М.,Осипенко С.В., Колеснікова О.В.

Дедалі більший інтерес у вихователів викликає досвід навчально-виховної роботи дошкільних закладів за спадщиною В. О. Сухомлинського, тому і наш заклад освітній процес вибудовує на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського. На педагогічних радах, розглядаючи питання педагогічної спадщини, вирішили, що кожен педагог, працюючи за своєю темою самоосвіти, буде використовувати ідеї педагога в своїй роботі. В навчально - виховний процес впроваджується «Виховання казкою» за   В. О.Сухомлинським, використовуються нетрадиційні прийоми в роботі з казкою. Вихователі Козлова Л.І., Гонтар В.М., Світлична Н.Е. досягли мети в морально-етичному вихованні засобами казки, використовуючи в роботі спадщину В.О.Сухомлинського, українські народні казки, що сприяло ефективному засвоєнню дітьми знань, умінь, навичок та вплинуло на виховання особистості.

В минулому і в цьому навчальному році оновився педагогічний склад колективу, оскільки один педагог на початку навчального року звільнилася за власним бажанням (Горалік Н.В. – 2010, Тарган О.І. – 2011 р.), два педагоги пішли в декретну відпустку. Прийняті нові педагоги: Буланова О.В., Хакімова О.В.. Ямполець А.В.

З молодими педагогами проведені консультації «Планування освітньо- виховної роботи», «Організація розвиваючого середовища» та інші, педагогами-наставниками проведені відкриті заходи. Молоді педагоги відвідували заняття «Школи молодого педагога» при НМЦ.

Цього року основний упор в методичній роботі буде зроблений на навчання|навчання| молодих педагогів, закріплені наставники до молодих вихователів.

На четвертій педраді підведено підсумок роботи педагогічного колективу за рік, вихователі відзвітували про те, яких успіхів досягли діти до кінця року, яка динаміка розвитку. Діагностика в дитячому садку проводиться з метою фіксації досягнень дитини|дитини|, відстежування результативності її розвитку і призначена для визначення напрямів|направлень| індивідуальної роботи з|із| дітьми. Основними методами діагностики в дитячому садку є спостереження, експеримент, бесіда, аналіз продуктів дитячої діяльності. Результати досліджень різних областей представляються у вигляді трирівневої шкали: низький, середній, високий.

   Низький рівень є тим фактом, коли дитина|дитина| не справляється із|із| завданням|задаванням| самостійно, навіть з|із| невеликою допомогою вихователя.

Середній рівень - справляється з|із| невеликою допомогою вихователя.

Високий рівень - дитина|дитина| самостійно справляється із|із| запропонованим завданням|задаванням|.

Професійно|професіонально| і якісно провели діагностування Козлова Л.І., Савоник С.М., Склярова Я.С., Світлитчна Н.Е. Ці вихователі в строк здали|складали| діагностичні листи на методкабінет для подальшої|дальшої| обробки результатів.

Але, треба відмітити. що немає системи в проведенні діагностики знань дітей у всіх вікових групах. Інформацію за результатами діагностики вихователі надають невчасно і не оброблену до кінця. Багато хто не уміє працювати з діагностичним матеріалом. Тому в наступному році важливим буде систематизувати роботу по педагогічній діагностичній дітей в ДНЗ.

Проаналізувавши професійний рівень педагогів за 3 роки, ми отримали наступні|слідуючі| результати:

- методична робота в закладі стимулювала підвищення кваліфікаційної

категорії окремих медпрацівників;

- удосконалюються методичні розробки і матеріали, представлені до АК;

- збільшення числа молодих педагогів;

Проте|однак| протягом навчального року були виявлені і деякі недоліки:

- не всі педагоги віднеслися відповідально до звіту по темі самоосвіти;

- не прописано в планах з самоосвіти знайомство і вивчення норматино –

правових документів;

- не сприйняття окремими педагогами у практиці роботи організації

життєдіяльності дітьми як поля впорядкованої свободи.

Для подолання цих проблем педагогічним колективом рекомендуємо:

 • Постійно працювати над професійним зростанням педагогів;

 • Оптимально використовувати педагогам можливості кожного вікового періоду (основні види діяльності: сюжетно - рольова гра, предметно - практична діяльність тощо);

 • Використання педагогічних новітніх технологій;

 • Створення розвивально - предметного ігрового середовища;

 • Інтеграція змісту освіти в різних видах діяльності.Проаналізувавши всю педагогічну роботу, яка ведеться в ДНЗ, слід сказати, що колектив добився певних позитивних результатів в реалізації завдань|задач| поточного року, але|та| залишаються напрямки|направлення|, по яких слід продовжувати вести поглиблену роботу.

Колектив дошкільного закладу у 2011-2012 навчальному році буде працювати над головною методичною темою: «Впровадження компетентністного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості з використанням спадщини В.О. Сухомлинського».

Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати:

 • сприяти підвищенню ділової кваліфікації, професійної майстерності педагогів і розвитку педагогічної творчості;

 • удосконалювати|вдосконалювати| роботу по формуванню екологічних уявлень|вистав,подань,представлень| дітей через оптимізацію еколого-развиваючого| наочного|предметного| середовища;|середи|

 • підвищити професійну майстерність педагогів по питаннях керівництва ігровою діяльностю (сюжетно-рольова гра) в різних вікових группах;

 • продовжити пошук нових форм роботи з батьками;

 • продовжити роботу спрямовану на зміцнення фізичного та психічного здоров′я через активізацію фізично-оздоровчих видів діяльності та піднесення ролі рухливої гри.
ІІ. ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
^ ЗМІСТ РОБОТИ

Форма роботи

Термін

Відповідальний

1.

Із метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогічних працівників:

 • направити на курси підвищення кваліфікації: Савоник С.М., Гонтар В.М., Гальченко М.П.

 • забезпечити докурсовими і післякурсовими завданнями педагогів, які проходитимуть курси;

 • зобов’язати педагогів відвідувати методичні об’єднання, семінари в ДНЗ м. Слов’янська;

 • знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями;

 • опрацювати нове Типове положення про атестацію педагогічних працівників.


матеріали


документ

упродовж 2011-2012 н.року

за графіком


упродовж

року


за планом

НМЦ


щомісяця


вересень

завідуюча,

вихователь – методист

завідуюча


вихователь – методист


вихователь – методист


вихователь – методист


вихователь - методист

2.

Із метою якісного підвищення професійної майстерності

 • видати наказ по ДНЗ № 37 про підготовку та проведення атестації в 2011-2012 навчальному році;

 • атестувати згідно перспективного плану: Давиденко Л.В., Пасхалову А.О., Похидню І.О., Хорс А.І.

 • вивчити систему роботи педагогів, які атестуються.


наказ


план


схеми,

таблиці

за планом


жовтень


березень

завідуюча


АК


АК


3.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи в ДНЗ

 • здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

 • Скласти план роботи «ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОСТИНННОЇ МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ».

консульту-вання


план

упродовж року


серпень

завідуюча,

вихователь – методист


вихователь-методист, творча група

4.З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу призначити наставників над молодими спеціалістами Хакімовою О.В. (2 рік роботи), Булановою О.В. (2 рік роботи), Ямполець А.В. (1 рік роботи) та організувати роботу у напрямках:

 • методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу за програмою «Я у Світі»;

 • показ організації різних видів ігрової діяльності;

 • організація роботи з батьками;

 • показ занять за потребою вихователя;

 • перегляд загартовуючих заходів.

настав-ництвовересень


листопад


січень

постійноКозлова Л.І.,

Світлична Н.Е.,

Савоник С.М.5.

Із метою надання методичної допомоги:

 • систематично здійснювати індивідуально-методичну роботу з питань самоосвіти педагогів, навчальних планів, програм;

 • здійснювати допомогу педагогам в оформленні накопичених методичних напрацювань в їхнє педагогічне портфоліо.постійно


постійно

вихователь - методист


6.

Із метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2010-2011 н.р.:

 • визначити зміст педпроцесу, скласти навчальні плани;

 • систематично проводити «педгодини», спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу;

 • забезпечити функціонування моніторингу досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу.


планивересень


упродовж року


постійно
вихователь - методист

вихователь - методист


вихователь – методист,

педагоги


ІІІ. КОНТРОЛЬНО - АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
п/п

Тема контролю

Форма

контролю

Форма

відбиття

Об’єкт

контролю

Термін

вивчення

Виконав.

1.


Організація початку навчального року.

оперативн.


порівняльн.

таблиця

всі групи ДНЗ

до 1 вересня

завідув.

метод.

2.


Планування освітньої роботи згідно нової Базової програми.

параметрич.

аналіз


рекомендації


всі групи


постійно


метод.3.Готовність педагогів до робочого дня.

оперативн.

поточний

інформація


всі

педагоги

упродовж року


метод.

завідув.

4.


Стан психолого – педагогічного супроводу дітей раннього віку в період адаптації.

оперативн.

аналіз адаптаційних карт, спостереження

групи

раннього

віку

жовтень


завідув.

метод.

психол.

5.Організація і стан роботи з батьками.

тематичний

довідки,

накази

групи ДНЗ

жовтень

завідув.

метод.

6.Опанування техніки педагогічного| спілкування.

оперативн.

аналіз

всі

педагоги

упродовж

року

завідув.

метод.

психол.


7.


Проведення заходів щодо формування у дітей основ безпеки життєдіяльності.

оперативн.

інформація

всі групи

квітень

завідув.

метод.


8.


Стан навчально-виховної роботи в групі.

комплексн.


моніторинг,

наказ


Мол.»Б»

Ст..»А»

березень

квітень

метод.


9.


Рухливі|жваві| ігри і фізичні вправи на повітрі.

оглядовий

довідка

всі групи

листопад

завід.

метод.


10.Рівень практичних навиків|навичок| дітей з експериментуванн

порівняльн.

аналітичн.

довідка

старші гр.

лютий

метод.

11.


Реалізація нетрадиційних мето­дик навчання.

оглядовий

інформація

педагоги

січень

метод.
12.Рівень мовних навичок|навичок| у дітей.

(звуковимова)

оглядовий

інформація

молодші

групи

квітень

метод.

логопеди

13.Організація індивідуальної роботи з дітьми різного рівня розвитку.

вибірковий

аналітична

довідка

всі педаг.

упродовж

року

метод.,

психол.

14.Перевірка портфоліо і документів педагогів, що атестуються.

персональн

спостереження,

аналіз,

довідка

педагоги,

що атест.

до 20 березня

АК

15.Результати засвоєння завдань Базової програми «Я у Світі» .

підсумковийзвідна

діагност.табли-ця засвоєння програмного матеріалу

всі групидо 20 травнязавідув.

метод.

психол.16.Використання методичних прийомів в процесі організації сюжетно-ролевих ігор.

тематичнийдовідкавсі групидо педради

березеньметод.17.

Перевірка основ правової свідомості і громадянськості.


оглядовийдо відома

всі групи

грудень

метод.


18.

Педагогічні умови в групі для роботи з дітьми. Організація розвивального середовища.

оперативний

довідка

всі групи

вересень

метод.

19.

Психодіагностика готовності дітей до школи.

підсумковий

довідка

старші групи

травень

метод., психол.

20.

Стан|статок| інвентаря в групах і на ділянках.

оглядовий

до відома

всі групи

травень

завід., метод.^ ІУ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ.
п/п

Зміст роботи

Термін

проведення

Відповідальн.

Форма

проведення
1   2   3   4   5   6   7Схожі:

«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» iconРічнийпла н навчально виховноїробот и дошкільного навчального закладу ясла-садка комбінованого типу №1 «дюймовочк а» дружківської міської ради н а 2 0 1 3 2 0 1 4 навчальнийрі к
Начальник відділу освіти Завідувач днз №1 Дружківської міської ради І. О. Бучук «дюймовочка» І. Б. Тимочка
«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» iconПогоджено: затверджено: Начальник відділу освіти Директор кзш №72 виконкому Саксаганської районної у місті ради

«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» iconПогоджено: затверджено: Начальник відділу освіти Директор кзш №72 виконкому Саксаганської районної у місті ради

«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» iconПогоджено: затверджено: Начальник відділу освіти Директор кзш №72 виконкому Саксаганської районної у місті ради

«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» iconНаказ №620 Про підсумки міської олімпіади з хімії
На виконання наказу відділу освіти Слов’янської міської ради від 14. 10. 2011р. №511 Про проведення ІІ етапу учнівських олімпіад...
«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» iconЗаявка на участь у Віртуальній виставці-презентації «Сучасні заклади освіти Донеччини 2013»
Слов’янська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів №10 Слов’янської міської ради Донецької області
«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» iconКопилівський днз «Дзвіночок» Психологічна служба в Копилівському днз «Дзвіночок»
Представляє психологічну службу дитячого садочка практичний психолог Романенко Людмила Анатоліївна
«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» icon«погоджено» «погоджено» «затверджено» Начальник управління Голова Чернівецької обласної Голова Чернівецької міської фізичної культури І спорту федерації футболу федерації футболу Чернівецької міської ради
С. В. Дяконюк П. Д. Кобичик С. Г. Задорожняк
«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» iconЗатверджено начальник відділу освіти Будьоннівської районної в м. Донецьку ради
План заходів відділу освіти щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року
«погоджено» «затверджено» Начальник відділу освіти Завідувач днз №37 Слов’янської міської ради «дзвіночок» iconПлан-графік районних методичних заходів на січень 2013 року
Завідувач районного методичного Начальник відділу освіти кабінету відділу освіти Тисменицької райдержадміністрації Н.І. Попадинець...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи