Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району icon

Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району
Скачати 133.55 Kb.
НазваПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району
Дата конвертації30.11.2012
Розмір133.55 Kb.
ТипПоложення
ТАРАЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


09500, Київська обл., м. Тараща, вул.Шевченка, 16

тел. 04566 5-15-48

Наказ


« 01 » лютого 2012 р. № 18


Про затвердження Положення про атестацію

бібліотечних працівників навчальних закладів

Таращанського району


Відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44 про “ Затвердження Положення про проведення атестації працівників, установ, організацій та закладів галузі культури”, згідно з рішенням методичної ради (протокол № 4 від 20.12.2011 р.) та з пропозиціями керівників навчальних закладів


наказую:


1. Затвердити Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району .


2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник відділу освіти Л.Б.Урожай


Схвалено рішенням методичної ради Затверджено начальником

(протокол № 4 від 20.12.2011 р.) відділу освіти

Завідуюча районним методичним кабінетом Таращанської РДА

______________________С.В.Слободяник __________________ Л.Б.Урожай


ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО АТЕСТАЦІЮ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТАРАЩАНСЬКОГО РАЙОНУ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Атестація бібліотечних працівників – це визначення відповідності посаді, яку вони займають, чи на яку претендують, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу бібліотечної роботи їм встановлюється відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) в межах схеми посадових окладів.

1.2. Атестація проводиться з метою: - активізації творчої професійної діяльності; - стимулювання росту кваліфікації, професіоналізму, ефективності і результативності праці; - диференціації оплати праці, підвищення заробітної плати відповідно до якості і результатів роботи.

1.3.Завдання атестації: - оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи; - цілеспрямоване неперервне підвищення професіонального рівня бібліотекарів, встановлення відповідності між якістю і оплатою праці; - забезпечення соціального захисту компетентної бібліотечної праці; - концентрація діяльності бібліотек на вирішенні важливих завдань педагогічних колективів загальноосвітніх закладів.

1.4.Основними критеріями при проведенні атестації є показники кваліфікації, професіоналізму, результативності.

1.5.Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення, що забезпечують об'єктивне, гуманне, доброзичливе ставлення до бібліотечних працівників.

1.6.Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності, продуктивності і якості діяльності та результатів кваліфікаційних випробувань бібліотечного працівника.

1.7.Нормативною основою для проведення атестації є дане положення, яке укладено у відповідності зі ст. 54 Закону України "Про освіту", ст.19, ст.27 Закону України "Про загальну середню освіту", "Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу" затвердженим наказом Міносвіти і науки України від 14.05.99 за № 139, наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 “Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”, наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 року № 44 “Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури”, інструктивно-методичним листом Міністерства освіти України від 09 грудня 1993 року № 13/3-5.547.

^ 2. БІБЛІОТЕЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ АТЕСТАЦІЇ

2.1. Атестації на відповідність посаді, яку вони займають або на яку претендують, підлягають бібліотечні працівники закладів та установ освіти: шкіл, ліцеїв, гімназій, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, позашкільних закладів, ПТУ, розміщених на території міста і мають стаж роботи в бібліотеці не менше 1 року.

2.2. Атестації не підлягають: - працівники, які працюють на посаді, яка підлягає атестації, менше ніж один рік; - молоді спеціалісти в період строку обов'язкової роботи за розподілом після закінчення навчальних закладів;

2.3. Працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору та вагітні жінки проходять атестацію за власним бажанням.

2.4. Жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також інші особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше, ніж через рік після їх виходу на роботу.

2.5.Завідувачі бібліотек навчальних закладів, працюючі пенсіонери атестуються на загальних підставах.

2.6.Як виняток, в окремих випадках працівник, який не має необхідного стажу роботи і рівня освіти, закладених в кваліфікаційних характеристиках, може претендувати на будь-яку посаду і одержати її за умови успішного проходження атестації та кваліфікаційних випробувань.

2.7.Бібліотечні працівники, які мають педагогічне навантаження не за фахом бібліотекаря, атестуються двічі: як бібліотекарі і як педагогічні працівники з того предмету, який викладають відповідно до “Типового положення про атестацію педагогічних працівників України”(з доповненнями і змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти України № 419 від 01.12.98 р.)

^ 3. ВИДИ АТЕСТАЦІЇ ТА ЇЇ ПЕРІОДИЧНІСТЬ

3.1. Атестація бібліотечних працівників поділяється на чергову та позачергову.

3.2.Чергова атестація проводиться один раз на п’ять років, згідно з графіком, складеним безпосередньо у навчальному закладі.

3.3.Для новопризначених бібліотечних працівників, які не проходили атестацію на попередньому місці роботи (як бібліотекарі), атестація проводиться через один рік після прийняття на роботу.

3.4.Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня видання керівником навчального закладу, органом державного управління освітою відповідного наказу за підсумками атестації після попередньої атестації для осіб, які: - виявили бажання підвищити раніше встановлений їм посадовий оклад (ставку заробітної плати), за наявності аргументованого подання керівника навчального закладу, або методиста з бібліотечних фондів відділу освіти; - підвищили свій фаховий і кваліфікаційний рівень; - повинні пройти повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму.

3.5.Атестація бібліотечних працівників передбачає попереднє (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації.

.

^ 4. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПОСАД БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

4.1. За наслідками атестації визначається відповідність бібліотечних працівників займаній посаді. Для бібліотек навчальних закладів, які є їх структурними підрозділами встановлені такі посади бібліотечних працівників: “провідний бібліотекар”, “бібліотекар І категорії”, “бібліотекар ІІ категорії”, “бібліотекар (без категорії) ”( Додаток № 1)

4.2.Діапазон посадового окладу (ставки заробітної плати) для завідувача бібліотеки навчального закладу: від "бібліотекар першої категорії" до "провідний бібліотекар".

4.3 Діапазон посадового окладу (ставки заробітної плати) для бібліотекарів: від "бібліотекар(без категорії)" до "провідний бібліотекар".

4.4.При визначенні відповідності займаній посаді та встановленні посадового окладу враховуються відзнаки і нагороди, рівень моральних якостей, загальної культури бібліотечного працівника, володіння державною мовою відповідно до Конституції України (стаття 10).

4.5.При контрактній системі прийому та звільнення працівників керівник відповідного навчального закладу має право на оплату працівника відповідно до чинного законодавства.


^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

5.1. Підставою для атестації є особиста заява працівника із зазначенням посади, яку він займає, чи на яку претендує, з обґрунтуванням.

5.2 .Атестація проводиться протягом року на основі узагальнення результатів роботи бібліотекарів, експертної оцінки рівня їх кваліфікації, професійної компетентності, продуктивності і якості бібліотечної діяльності та результатів кваліфікаційних випробувань.

5.3.Кваліфікаційні випробування можуть проводитись у формі співбесіди, екзамену, тестування тощо.

5.4..Від кваліфікаційних випробувань можуть бути звільнені бібліотекарі, що стали переможцями фахових конкурсів, мають публікації, авторські розробки (проекти, програми, посібники тощо).

5.5..Результати кваліфікаційних випробувань оформляються протоколом, який передається до атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до початку атестації. (Додаток 3).

5.6.Можуть атестуватися протокольно завідувачі бібліотек, які стали переможцями Всеукраїнських фахових та інших творчих конкурсів для бібліотек навчальних закладів.

5.7.Оцінка рівня професійної діяльності завідувача бібліотеки здійснюється шляхом аналізу всіх сторін діяльності шкільної бібліотеки.

5.8.. При визначенні рівня кваліфікаційних вимог до бібліотечних працівників необхідно керуватися кваліфікаційними характеристиками посад, посадовими обов'язками бібліотекарів загальноосвітніх закладів (Додаток № 2). При атестації враховується: - якісне виконання посадових обов’язків; - результативність інформаційно-бібліотечної підтримки навчально-виховного процесу; - активність у роботі методичного об'єднання бібліотекарів; - своєчасність проходження курсової перепідготовки в інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів; - громадська активність бібліотекаря; - взаємовідносини з колективом і читачами бібліотеки.

5.9.Форми проведення атестації визначаються на місцях і можуть бути різноманітними: атестація на робочому місці, виробничий діалог, творчий звіт і т.д., але з обов'язковим поданням таких документів:

1) заява;

2) подання;

3) атестаційний лист;

4) характеристика;

5) паспорт бібліотеки загальноосвітнього закладу;

6) звіт про роботу за минулий рік;

7) план роботи на поточний рік;

8) відгуки про роботу бібліотекаря від адміністрації навчального закладу і методичного об'єднання шкільних бібліотекарів;

9) розробки найбільш цікавих заходів, бібліотечних занять та інших авторських творчих робіт.

Документ № 2 подається до атестаційної комісії.

Документи за № 5, 6, 7 подаються на атестацію завідувачів бібліотек.

5.10. Працівники, що претендують на кваліфікаційну категорію, яка не відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик і рівню освіти, в заяві та поданні особливо відображають аргументацію виключного права претендувати на ці посади. Обґрунтування заяви працівника повинне підтверджуватись рішенням шкільної атестаційної комісії або відгуком методичного центру.

^ 6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ АТЕСТАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ

6.1.На кожного працівника, який підлягає атестації, готується в двох примірниках атестаційний лист (додаток № 4).

6.2. Керівником навчального закладу на працівника, який підлягає атестації, складається характеристика, де дається всебічна і об'єктивна оцінка результатів його праці з урахуванням функціональних обов'язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи. Характеристика підписується керівником навчального закладу.

6.3.Характеристика на працівника і атестаційний лист з результатами останньої атестації подаються до атестаційної комісії.

6.4.Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений з своєю характеристикою (під розписку), але не пізніше, ніж за один тиждень до початку атестації, при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики.

6.5.Працівник може, також, подати до атестаційної комісії документи, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня (посвідчення, диплом тощо).

6.6.Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали і заслуховує повідомлення куратора бібліотеки (у випадку атестації завідувача бібліотеки) або завідувача бібліотеки про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії без поважних причин комісія має право провести атестацію без нього.

6.7.В обов'язковому порядку по кожному працівнику, який атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії (додаток № 5).

6.8.Атестаційна комісія на підставі всіх даних, за наявності 2/3 її членів, таємним або відкритим голосуванням ( за визначенням комісії перед початком роботи) дає одну із таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: - відповідає займаній посаді; - відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; - не відповідає займаній посаді;

6.9.У голосуванні беруть участь лише члени атестаційної комісії, які присутні на засіданні.

6.10. Для проведення таємного голосування на засіданні атестаційної комісії більшістю голосів обирається лічильна комісія (3 - 4 чоловіки) серед членів атестаційної комісії. Голосування проводиться бюлетенями (додаток № 6). Результати голосування визначаються за більшістю голосів членів атестаційної комісії. При рівності голосів в оцінці професійної кваліфікації і ділових якостей працівника він визнається атестованим (тобто відповідає займаній посаді). Члени атестаційної комісії, які отримали бюлетень, голосують шляхом закреслення в ньому непотрібного. Якщо закреслено всі або не закреслено жодної із оцінок діяльності працівника, який атестується, то бюлетень вважається недійсним. Члени лічильної комісії за підсумками голосування складають протокол засідання комісії (додаток № 7 ), який після оголошення підсумків голосування затверджується атестаційною комісією відкритим голосуванням. Протокол лічильної комісії разом з опечатаним пакетом бюлетенів додається до протоколу засідання атестаційної комісії.

6.11. Результати голосування заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист підписується головою, секретарем та членами комісії, які брали участь у засіданні.

6.12. Атестаційна комісія може вносити рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, включення в кадровий резерв, направлення на підвищення кваліфікації або перепідготовку тощо.

6.13. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестується, безпосередньо після підведення підсумків голосування (працівник розписується у атестаційному листі).

6.14 Атестаційний лист і характеристика на працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі.

6.15 Атестація осіб, які ввійшли до складу комісії, передує атестації інших бібліотечних працівників.

^ 7.. РЕАЛІЗАЦІЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1.Матеріали атестації передаються керівникові навчального закладу для прийняття рішення. Він видає наказ про результати атестації в строк не пізніше двох місяців з дня її проведення. Період тимчасової непрацездатності працівника, а також перебування його у відпустці не зараховуються у двомісячний строк. За цей строк керівник вирішує питання заохочення працівників, які успішно пройшли атестацію, а в окремих випадках (при оцінці працівника як "не відповідає займаній посаді" – про переведення на іншу роботу за згодою працівника або звільнення його з роботи. У разі незгоди з пониженням в посаді працівник звільняється з роботи згідно з законодавством України. Після закінчення вказаного строку (два місяці) переведення працівника на іншу роботу чи звільнення його за результатами атестації не допускається.

7.2. Трудові спори, пов'язані з результатами атестації працівників, розглядаються згідно з чинним законодавством про порядок розгляду трудових спорів.


^

Додаток №1


До Положення про атестацію бібліотекарів навчавльних закладів

Кваліфікаційні вимоги до посад

бібліотекарів навчальних закладів
^

Назва посади


Освіта

Вимоги до стажу роботи

Підвищення кваліфікації^

Провідний бібліотекар

Повна бібліотечна (Інститут чи університет культури)

На посаді бібліотекаря І категорії не менше 1 року

Курси


Базова бібліотечна (культурно-освітнє училище, училище культури)


На посаді бібліотекаря І категорії не менше 3 років

Курси
^

Бібліотекар І категорії


Повна бібліотечна (Інститут чи університет культури

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менше 1 року

Курси


Базова бібліотечна (культурно-освітнє училище, училище культури

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менше 2 років


Курси


Повна педагогічна (педагогічний інститут чи університет)

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менше 2 років

Курси

^

Бібліотекар ІІ категорії


Повна бібліотечна (Інститут чи університет культури

Без вимог до стажу роботи

Курси


Базова бібліотечна (культурно-освітнє училище, училище культури

На посаді бібліотекаря не менше 1 року


Курси


Повна педагогічна (педагогічний інститут чи університет)

На посаді бібліотекаря не менше 1року

Курси


Базова не бібліотечна (педагогічне училище)

На посаді бібліотекаря не менше 2 років

Курси
Бібліотекар


(без категорії)

Базова бібліотечна (культурно-освітнє училище, училище культури


Без вимог до стажу роботи


Курси


Базова не бібліотечна (педагогічне училище)

Без вимог до стажу роботи

Курси


Повна педагогічна (педагогічний інститут чи університет)


Без вимог до стажу роботи


Курси
Схожі:

Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов'язки, бібліотечних працівників. Бібліотекар навчального закладу з
Державних стандартів і бібліотечної документації в практику роботи шкільної бібліотеки
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів
Нормативні документи та всі матеріали з атестації надруковано у журналі «Управління школою» за 2008 рік, №1 та 4
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів протоко л засідання атестаційної комісії n від " " 200 р. Присутні
Атестація (прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується)
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів атестаційний лист прізвище, ім'я, по батькові
Оцінка рівня професійної діяльності і ділових якостей працівника адміністрацією навчального закладу
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів протоко л засідання експертної комісії з проведення кваліфікаційних випробувань бібліотекарів, які атестуються на відповідність займаній посаді
Присутні: голова
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення
Схвалено засіданням науково – методичної ради коіпопк протокол №39 від 15. 04. 2004 р
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників (додається) для розгляду Типового положення про атестацію педагогічних працівників на загальних зборах трудових колективів навчальних закладів до 28. 01. 2011 року
Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 року №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»...
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів протоко л засідання лічильної комісії n від " " 200 р
Склад лічильної комісії: (прізвище, ім'я, по батькові членів комісії)
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconНаказ №164 Про підсумки атестації педагогічних працівників навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році
Бердянської районної державної адміністрації від 23. 09. 2011 №298 «Про атестацію педагогічних працівників закладів освіти району...
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України
Затвердити і ввести в дію Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, доопрацьоване з урахуванням пропозицій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи