Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство icon

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство
Скачати 169.06 Kb.
НазваПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство
Дата конвертації07.02.2013
Розмір169.06 Kb.
ТипПоложення
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 ^ Кредитна спілка “Веста”

за ЄДРПОУ

26375364

Територія

 

за КОАТУУ

3224255100

Форма власності

 Приватна

за КФВ

20

Орган державного управління

 

за СПОДУ
Галузь

 

за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності

 ^ Надання кредитів

за КВЕД

65.22.0

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Контрольна сумаАдреса

^ 09400 Київська обл., смт. Ставище, вул. Радянська, 44 Баланс


на _31 грудня ___ 2011 р.Форма № 1 

Код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010

1,0

0,4

первісна вартість

011

1,8

1,8

накопичена амортизація

012

( 0,8 )

( 1,4 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

-
Основні засоби:


залишкова вартість

030

1,3

2,5

первісна вартість

031

3,5

4,3

знос

032

( 2,2 )

( 1,8 )

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035

-
первісна вартість

036

-
накопичена амортизація

037

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-
^

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості


055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості


056

-

-
^

Знос інвестиційної нерухомості


057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл


065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл та консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

2,3

2,9

^ II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100

-

-

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

1,5

3,1

із внутрішніх розрахунків

200

-

-
Інша поточна дебіторська заборгованість

210

260,7

281,5

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

9,5

2,1

у т. ч. в касі

231

9,4

2,1

в іноземній валюті

240

-
Інші оборотні активи

250

-
^ Усього за розділом II

260

271,7

286,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,7

0,5

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

274,7

290,1
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ I. Власний капітал


Статутний капітал

300

-

-

Пайовий капітал

310

34,6

33,7

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

64,2

55,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

( 8,5 )

7,1

Неоплачений капітал

360

(   -  )

(   -  )

Вилучений капітал

370

(   -  )

(   -  )

Усього за розділом I

380

90,3

95,9

^ II. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-
^

Сума страхових резервів


415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах


416

-

-

^ Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

^ Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту,
не забезпеченого сплатою участі у лотереї


418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

^ Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

^ IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-
з позабюджетних платежів

560

-
зі страхування

570

-
з оплати праці

580

-
з учасниками

590

-
із внутрішніх розрахунків

600

-
^ Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

184,4

194,2

Усього за розділом IV

620

184,4

194,2

^ V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

274,7

290,1
Керівник

Головатюк Н.В.
Головний бухгалтер

Даценко Т.В.Курсивом позначені вписувані рядки
Схожі:

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 коди дата (рік, місяць, число) Підприємство

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 коди дата (рік, місяць, число) Підприємство

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 коди підприємство Дата (рік, місяць, число) 2012 01

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 коди підприємство Дата (рік, місяць, число) 01 за єдрпоу територія

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 коди дата (рік, місяць, число)

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Коди Дата (рік, місяць, число)

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 Коди Дата (рік, місяць, число)

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Коди Дата (рік, місяць, число)

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 коди підприємство

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 коди дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 коди

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи