План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі icon

План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі
Скачати 73.95 Kb.
НазваПлан Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі
Дата конвертації30.04.2013
Розмір73.95 Kb.
ТипДокументи

4. Організація міжнародних операцій

План

4.1. Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі


Після розроблення планів і прийняття відповідних управлінських рішень процес досягнення цілей залежить від організації. Поняття організації вживається в двох аспектах:

- інституціональному, коли організація означає певну групу людей, що спільно досягають загальних цілей;

- процесному, коли організація означає взаємодію людей між собою.

В обох випадках організація має дати відповіді на три ключові запитання:

- Як згруповані працівники?

- Хто для кого є начальником?

- Хто які завдання виконує?

Структура управління відображає форму, упорядкування суб’єкту управління, спосіб його внутрішньої організації, зв’язки елементів суб’єкту між собою (упорядкованість, підпорядкування окремих елементів управлінського апарату), що дозволяє виконувати необхідні функції управління. Структура управління забезпечує стабільність, стійкість управляючої системи, дякуючи чому вона зберігає свої властивості при зміні зовнішніх або внутрішніх умов. Структура управління підприємством відображає об’єктивно виникаючі відношення управління в рамках даної виробничої системи. Управляючі системи мають ієрархічну структуру з розподілом по вертикалі функцій, обов’язків, прав і відповідальності.

Організаційна структура підприємства – цеорганічне поєднання організаційної структури управління і структури виробництва. Структура будь-якого підприємства відображає упорядковане розміщення його елементів і форму їх взаємозв’язків. Організаційна структура необхідна для управління різними областями діяльності підприємства, а аналіз переваг і недоліків різних підходів до побудови системи управління дозволяє зробити правильний вибір на користь конкретної організаційної структури з урахуванням стану ринку і стратегії підприємства. В залежності від двох основних типів умов підприємницької діяльності підприємства (стабільних і змінних) ефективними можуть бути традиційні або ринкові організаційні структури.

Традиційні – поділяютьсяна лінійні, функціональні і змішані.

Ринкові – виникаютьз розвитком ринкових відносин при підвищенні нестабільності умов функціонування фірм, компаній, галузей і їх прагнення пристосуватись до нових умов.

Вид організаційної структури залежить від ряду факторів. Наприклад, велику роль відіграє розмір фірми і розмір бізнесу. Буває, що у крупній організації діяльність в основному зосереджена в одній або декількох галузях. Частина організацій працює безпосередньо на задоволення потреб широких верств населення, частина, навпаки, має справу в основному з іншими крупними фірмами, перші діють в географічно обмежених регіонах, інші – майжеу всіх країнах світу. Організаційна структура повинна максимально відповідати цілям і задачам підприємництва. Найкраща структура дозволяє організації найефективніше взаємодіяти із зовнішнім середовищем, досягати поставлених цілей з найбільшою віддачею. Крім того, структура організації повинна забезпечувати реалізацію її стратегії. Оскільки з часом стратегії змінюються, то не виключені і відповідні зміни в організаційних структурах.

Для визначення якості організаційних структур будь-якого типу найважливішими є наступні характеристики:

- системний підхід;

- оптимальне поєднання централізованого керівництва і самоуправління на місцях;

- чітке визначення функцій, обов’язків і прав кожної із складових частин структури;

- максимальне скорочення часу проходження інформації від вищого керівництва до безпосередніх виконавців;

- створення механізму швидкого реагування організації на зміни у виробництві і попиті на випущену продукцію;

- надання повноважень на рішення питань у кожному конкретному випадку тому підрозділу, яке володіє найбільшою інформацією з даного питання;

- широке застосування колективних форм організації управління;

- пристосування окремих підрозділів апарату управління до всієї системи і системи в цілому до зовнішнього середовища.


^ 4.2. Організаційна структура міжнародних корпорацій


Підприємець, який хоче вийти на зарубіжні ринки з якимось одним або декількома видами нової продукції, як правило вводить посаду управляючого з експорту, який підпорядковується керівнику відділу маркетингу.

Компанії, які значно збільшили обсяг продаж на зарубіжних ринках, почнуть вивчати можливість створення у відповідних країнах своїх виробничих потужностей. Але частка зарубіжних продаж у загальному обсязі реалізованої продукції може залишатись відносно невеликою. Керівник зарубіжної виробничої філії підпорядковується віце-президенту або президенту всієї фірми. При цьому центральне керівництво фірми надає допомогу своїм зарубіжним філіям у питаннях виробництва, маркетингу, фінансових і людських ресурсів.

У наслідок подальшого зростання ділової активності фірми на міжнародних ринках вона звичайно створює спеціальне міжнародне відділення. Функції, що забезпечують діяльність фірми на зарубіжних ринках, концентруються у цьому підрозділі. Вводиться посада керівника такого підрозділу, який підпорядковується президенту фірми. Як правило такий керівник має досить широкі повноваження у всіх функціях і видах діяльності зарубіжних філій.

Особливість дивізіональних структур полягає у значній автономності окремих відділень (дивізій), які об’єднуються між собою у великі глобальні підрозділи ТНК. У свою чергу, кожне відділення може мати продуктову, функціональну структуру, орієнтовану на споживача.

Переваги:

- місцева відповідальність нижнього рівня;

- наголос на локальні ринки і проблеми;

- поліпшення координації в регіоні;

- використання переваги економічної локалізації операцій;

- кращі комунікації;

- "обличчям до обличчя" з місцевим персоналом і проблемами;

- забезпечення чіткого вимірювання рівня підготовки для лінійних менеджерів.

Недоліки:

- потреба значної кількості осіб із даними лінійних менеджерів;

- утруднення центрального більш економічного обслуговування (персонал, закупівлі та ін.) і прагнення забезпечення такими послугами на регіональному рівні;

- ускладнення контролю для вищого менеджменту.

Фірми, що створюють дивізіональну структуру з міжнародним відділенням, мають відносно невеликий обсяг зарубіжних продаж у порівнянні з продажами всередині країни, обмежену номенклатуру продукції і географію зарубіжних ринків. Але внаслідок зростання зарубіжних продаж, розширення асортименту випуску продукції і просування фірми в нові економічні регіони міжнародна дивізіональна структура починає перешкоджати розвитку фірми.

Коли підрозділи фірми всередині країни і за кордоном діють відокремлено, підприємець позбавлений можливості надати глобальну орієнтацію своїй діловій активності. Тому виникає необхідність у глобальній структурі. Глобальні рішення – церішення про те, де розвивати нові виробничі потужності, в які області збільшити капіталовкладення, в яких областях почати підприємництво і яку продукцію випускати, звідки отримувати ресурси, які використовувати методи для просування на зарубіжні ринки, яку вибрати політику щодо форм власності в зарубіжних філіях і тощо. Таким чином, для того, щоб приймати справді ефективні рішення щодо своєї діяльності на різних міжнародних ринках, фірма повинна робити основну ставку на міжнародні операції, а не на операції всередині країни.

Два найбільш поширені типи глобальних структур – це:

- глобальна продуктова структура;

- глобальна функціональна структура та глобальна регіональна структура.

Глобальна продуктова структура найбільше підходить для тих фірм, у яких відмінності між випущеними видами продукції мають більше значення, ніж різниця між регіонами, в яких їх продають. Відмінності у продукції часто обумовлюються тим, що фірма виробляє широку гаму виробів, які потребують різних технологій. Крім того, відмінності у продукції можуть проявлятись тому, що методи маркетингу мало відповідають каналам реалізації цієї продукції. Якщо структурувати організацію за випущеною продукцією, то набагато легше досягти необхідної технологічної і збутової спеціалізації і координації.

Структуризація за географічними регіонами більш підходить там, де регіональні відмінності мають більше значення, ніж різниця в продукції. Регіональні відмінності часто обмовлені тим, що різноманітні зарубіжні клієнти фірми концентруються у різних регіонах. У результаті проектування організації здійснюється за критерієм відповідності купівельному попиту і методів маркетингу в даних регіонах. Структурування організації за географічним принципом, дає можливість досягти потрібної спеціалізації і координації в системі споживач-ринок.

Матричні структури. Матрична орієнтація (структура) використовується з метою ефективної реалізації важливих для фірм проектів, завдань. Це – одназ таких тимчасових структур, у межах якої члени сформованої групи відповідають і перед керівником проекту за своєчасність виконання своїх завдань – складовихелементів проекту, і перед керівником свого постійного підрозділу за методику і якість роботи.

Зв’язки між працівниками в межах проектів вагоміші, ніж у межах підрозділів. І це цілком зрозуміло, бо саме проекти і є результатом діяльності фірми, а основні підрозділи постачають для кожного проекту відповідних фахівців.

Переваги:

- орієнтованість на результат;

- утримання професійної орієнтації;

- точне визначення відповідальності за продуктовий прибуток.

Недоліки:

- конфлікт в організації через розподіл влади;

- загроза виникнення суперечностей у керівництві;

- потреба у менеджерах, що ефективно керують людськими ресурсами.


^ 4.3. Управління міжнародними корпораціями


Керувати персоналом – насампередозначає приймати робот, виконану іншими, і впливати на перебіг її виконання.

Ключові функції керівника:

- визначати завдання, тобто "давати" працівникові роботу;

- нагляд – домагатисявід працівника виконання роботи;

- забезпечення – створенняумов, за яких працівник прагнутиме виконати роботу вчасно і добре;

- консультування, коригування дій, звільнення.

Виробничі успіхи обумовлені відданими своїй роботі людьми; взаємозв’язок через загальну ставку в організаційні цілі веде до створення взаємовідносин, основаних на довірі і повазі.Схожі:

План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі icon1. Сутність міжнародного бізнесу, базові риси його як економічної категорії
Роль маркетингового аналізу в прийнятті управлінських рішень у міжнародному бізнесі
План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі iconІнноваційні процеси на підприємстві та напрями підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності
Саме у таких умовах формується нова парадигма світового розвитку парадигма, що зменшує роль матеріально-ресурсних компонентів суспільного...
План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі iconСтратегія та план організаційних змін Львівської облдержадміністрації
Львівській обласній державній адміністрації (лода) запровадити ті зміни у своїх організаційних та управлінських структурах, котрі...
План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі iconРезюме Телефон: Адреса: Вік: Мета подання: іваненко іван іванович
Київського державного економічного університету, спеціальність управління в міжнародному бізнесі факультет міжнародної економіки...
План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі iconРеферат на тему: Юридичні особи в міжнародному комерційному праві у міжнародному комерційному праві юридичні особи є головними суб’єктами права
Як правило, юридичні особи (Juristische Person, Personne civille, personne morale, corporation, legal person) це різноманітні підприємницькі...
План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі iconРозпорядження 08 квітня 2013 року смт Близнюки №178 Про затвердження Плану організаційних І практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежо
Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2013 року...
План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі iconРозпорядження 25 квітня 2012 року смт Близнюки №499 Про затвердження Плану організаційних І практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежо
Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2012 року...
План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі iconРозпорядження «01» червня 2011 року №283 Про затвердження Плану організаційних І практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежо
Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2011 року...
План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі iconПлан організаційних заходів щодо відзначення Дня партизанської слави

План Роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі iconРозпорядження 26 жовтня 2011 року №584 Про заходи щодо пропуску осінньо
Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи