Програма курсу за вибором «Рідний край» icon

Програма курсу за вибором «Рідний край»
Скачати 154.7 Kb.
НазваПрограма курсу за вибором «Рідний край»
Спрямування
Дата конвертації24.04.2013
Розмір154.7 Kb.
ТипПрограма
1. /Факультативи, спецкурси з географ_х/742_kursi-peredmova.doc
2. /Факультативи, спецкурси з географ_х/743_ridnij-kraj-8-9.doc
3. /Факультативи, спецкурси з географ_х/744_zelenij-paket.doc
4. /Факультативи, спецкурси з географ_х/745_vsesvit-i-mi.doc
5. /Факультативи, спецкурси з географ_х/747_turisti.doc
6. /Факультативи, спецкурси з географ_х/748_zadachi.doc
7. /Факультативи, спецкурси з географ_х/750_landshaft-ekol.doc
8. /Факультативи, спецкурси з географ_х/751_misto-eko.doc
9. /Факультативи, спецкурси з географ_х/752_ekologija-vodi.doc
10. /Факультативи, спецкурси з географ_х/753_ozelenennja.doc
11. /Факультативи, спецкурси з географ_х/755_osnovi-dizajnu.doc
12. /Факультативи, спецкурси з географ_х/801_osnovi-klimat.doc
13. /Факультативи, спецкурси з географ_х/804_krajini-europe.doc
14. /Факультативи, спецкурси з географ_х/805_global-problem.doc
15. /Факультативи, спецкурси з географ_х/815_polit-geograf.doc
16. /Факультативи, спецкурси з географ_х/816_etnogeograf.doc
17. /Факультативи, спецкурси з географ_х/817_kartografija.doc
18. /Факультативи, спецкурси з географ_х/В ПОХ_Д, ЮН_ ТУРИСТИ!.doc
19. /Факультативи, спецкурси з географ_х/ПОДОРОЖ ЕКЗОТИЧНИМИ ОСТРОВАМИ.doc
20. /Факультативи, спецкурси з географ_х/Перел_к спецкурс_в.docx
Програма для 11-річної школи географі я програми курсів за вибором та факультативів
Програма курсу за вибором «Рідний край»
Програма для 11-річної школи Програми курсів за вибором та факультативів
Всесвіт І ми 9 клас (9 годин) Пояснювальна записка
8 клас (17 годин) Пояснювальна записка
Затверджено Міністерством освіти І науки України (наказ мон від 28. 10. 2010 №1021)
Ландшафтна екологія: дослідження птк річки південний буг
Місто як урбоекосистема
Екологія води 8 клас (17 годин) Пояснювальна записка
Озеленення населених територій 8(9) класи (17 год.) Пояснювальна записка Спецкурс «Озеленення населених територій»
Основи зеленого дизайну 8 (9) класи (17 годин) Пояснювальна записка Програма курсу за вибором «Основи зеленого дизайну»
Основи кліматології га метеорології 8 клас, 17 годин пояснювальна записка
Країни Європи на політичній карті світу 10 (11) клас (17 годин) Пояснювальна записка
Глобальні проблеми світу
Географія
Програма курсу за вибором
Програма курсу для допрофільного навчання учнів 8 (9) класів
Пояснювальна записка Пішохідний туризм найбільш масовий і найбільш доступний тіл туризму який цікавить не тільки дорослих, а й дітей
Пояснювальна записка Зміст курсу за вибором «Подорож екзотичними островами» спрямований на виявлення закономірностей формування, розміщення, функціонування і розвиток пляжного туризму на окремих островах Тихого, Атлантичного та Індійського океанів
Перелік спецкурсів, курсів за вибором до робочого навчального плану Серпневської зош І-ІІІ ступенів на 2011 – 2012 навчальний рік

Рідний край (8-9 класи)

Пояснювальна записка

Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням знань учнів з курсу «Географія України», на вивчення якого зменшена кількість годин за програмами для 12-річної школи.

Мета курсу — ознайомити учнів з природою, населенням, господарською діяльністю людей свого краю (області, адміністративного району), сформувати в них природничі, соціальні, економічні знання та вміння як необхідні компоненти освіти.

Вивчення курсу «Рідний край» сприятиме розширенню, поглибленню і систематизації знань учнів про природу, населення, господарство своєї області (адміністративного району). Реалізація даного курсу дає можливість вчити учнів вести краєзнавчу пошукову та дослідницьку діяльність з використанням знань як з географії, так і з історії, біології, літератури та інших предметів шкільного компоненту, навчити учнів узагальнювати і оформляти результати власних досліджень.

Програма курсу «Рідний край» передбачає розв’язання таких завдань:

 • дати учням ґрунтовні знання про природу, населення і господарство свого села (міста), району, області;

 • ознайомити з принципами раціонального використання природних ресурсів свого краю;

 • навчити учнів практично застосовувати здобуті географічні знання, оцінювати стан природи своєї області (району) і вплив на неї господарської діяльності людини;

 • виховувати бережливе ставлення до природи і ресурсів свого краю (області, адміністративного району);

 • усвідомлення особистої причетності до подій, що відбуваються в навколишньому середовищі та в суспільстві свого краю (адміністративного району).

Реалізовувати програму краще в II семестрі навчального року, коли учні мають певну суму знань і вмінь з курсу «Географія України».

Програма курсу «Рідний край» включає вступну частину та два розділи. У «Вступі» (на вивчення якого відводиться 2 години) розглядаються об’єкт вивчення, джерела краєзнавчих знань, методи краєзнавчо-пошукової та краєзнавчо-дослідницької діяльності, способи оформлення результатів краєзнавчої роботи.

Розділ І — «Фізична географія рідного краю» складається з 7 гем, які передбачають вивчення компонентів природного комплексу території, що вивчається. На вивчення даного розділу відводиться 15 годин.

Розділ II — «Економічна і соціальна географія свого краю» складається з двох підрозділів; «Соціальна географія» на вивчення якого передбачено 8 годин та «Господарський комплекс свого краю», на його вивчення відводиться 8 годин.

Програмою передбачені науково-дослідницькі роботи, учнівські проекти, зустрічі, екскурсії, фенологічні спостереження, практичні, творчі роботи, які сприяють виробленню в учнів навичок використання краєзнавчих матеріалів в різних конкретних ситуаціях, вміння вести пошуково-дослідницьку роботу.

Програмою передбачено виконання восьми практичних робіт: чотирьох у розділі «Фізична географія рідного краю», однієї у розділі «Соціальна географія» і трьох у розділі «Господарський комплекс свого краю».

Передбачені програмою екскурсії на підприємства, до природних об’єктів, в краєзнавчі музеї (всього їх пропонується протягом вивчення курсу сім) допоможуть учням більш глибоко і змістовно пізнати свій край, вивчити його і полюбити.

Побудова програми дозволяє вчителю творчо підходити до її реалізації, самостійно варіювати її структурою, підбирати такі методи і форми роботи, які принесуть бажаний результат.

Такий комплексний підхід до вивчення рідного краю розширює практичне значення краєзнавства, сприяє всебічному вивченню своєї області, адміністративному району.

Рідний край

(фізична географія)

8 клас (17 годин)

Зміст програмиК-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1

2

Вступ. Поняття «краєзнавство». Об’єкт вивчення краєзнавства. Джерела краєзнавчих знань. Дослідження і дослідники краю. Методи краєзнавчо-пошукової та краєзнавчо-дослідницької діяльності. Оформлення результатів краєзнавчої дослідницької роботи.

Науково-дослідницька робота: зібрати і узагальнити протягом семестру матеріали про краєзнавців своєї місцевості. Екскурсія: до шкільного (міського, обласного) краєзнавчого музею (відділ історії).

Учні:

 • визначають об’єкт вивчення краєзнавства;

 • уміють користуватися різними джерелами знань про свій край;

 • характеризують методи краєзнавчої діяльності;

 • користуються способами оформлення результатів краєзнавчої дослідницької роботи.

Фізична географія рідного краю (15 год.)

2

1

1

Географічне положення, межі, розміри, сусіди області (адміністративного району). Оцінка географічного положення. Історія утворення адміністративної одиниці. Практична робота: Нанесення на котурну карту меж області (адміністративного району). Вказати адміністративні одиниці, з якими дана територія межує.

Учні:

 • характеризують географічне положення області і адміністративного району;

- роблять висновки, узагальнення щодо географічного положення даної адміністративної одиниці;

 • працюють з контурними картами, атласом.

3

3

Основні риси природних умов. Особливості рельєфу, тектонічної та геологічної будови свого краю. Найпоширеніші гірські породи. Корисні копалини, їх використання. Антропогенні форми рельєфу. Несприятливі фізико-географічні процеси: вітрова та водна ерозія, зсуви, підтоплення, карст тощо. Екскурсія на підприємство по видобутку чи переробці корисних копалин (кар’єр, щебзавод інше) Практична робота: Складення звіту про роботу підприємства, яке відвідали під час екскурсії (за планом)

Учні:

 • характеризують особливості рельєфу;

 • називають тектонічні структури краю;

 • аналізують взаємозв’язок форм рельєфу з тектонічною будовою території;

 • оцінюють забезпеченість області (району) мінеральними ресурсами;

складають зві г про роботу підприємства.

4

2

Кліматичні умови області

(адміністративного району), чинники їх утворення. Кліматичні сезони. Агрокліматичні ресурси краю. Несприятливі природні кліматичні явища: зливи, град, суховії, пилові бурі, посухи, ожеледь, заморозки (ранні осінні, пізні весняні). Зміна кліматичних умов за останні 100 років. Практична робота: Узагальнення матеріалів спостережень за погодою. Побудова графіків Г, діаграм кількості опадів, хмарності, рози вітрів.

Учні:

 • називають елементи клімату, ведуть спостереження та аналізують метеорологічні дані;

 • роблять висновки про закономірності розподілу кліматичних показників та їх господарське значення;

 • опрацьовують метеорологічні показники;

 • працюють з кліматичними та синоптичними картами;

 • користуються метеорологічними приладами.

5

3

Гідрологічні умови краю.

Природні та штучні водойми, їх характеристика. Підземні води.

Якість та хімічний склад води. Використання водних ресурсів у господарській діяльності та рекреаційних цілях. Екскурсія до місцевого водного об’єкту з метою його вивчення.

Практична робота: Розроблення картограми «Рівень забезпечення регіону водними ресурсами» Творча робота: Розробити проект врятування водних об’єктів свого краю.

Учні:

 • знають розташування гідрологічних об’єктів на території області (району);

 • вміють давати характеристику водним об’єктам;

 • аналізують значення водних ресурсів для свого краю,

- дають оцінку екологічним проблемам поверхневих та підземних вод.

6

2

Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Фактори ґрунтоутворення. Земельні ресурси краю, їх раціональне використання. Проблеми ґрунтів: ерозія, хімізація, засолення. Меліоративні заходи. Найпоширеніші представники рослинного і тваринного світу даної території. Екскурсія до краєзнавчого музею (природничий відділ). Вивчення видового складу фауни і флори свого краю. Дослідницька робота Вивчення впливу антропогенних факторів на рослинний і тваринний світ свого краю. Розроблення заходів щодо їхнього збереження.

Учні:

 • пояснюють особливості утворення і поширення ґрунтів в краї й можливості раціонального їх використання;

 • характеризують особливості рослинного і тваринного світу на території району;

 • аналізують вплив антропогенних факторів на стан фунтово — рослинного покриву і тваринного світу.

7

2

Природоохоронні об’єкти краю. Проблеми раціонального використання і охорони природних умов і ресурсів. Практична робота. Створення карти «Природоохоронні об’єкти краю». Зустріч з науковими співробітниками природоохоронних установ.

Творча робота Збір матеріалів (фотоматеріали, малюнки) і оформлення «Червоної книги» свого краю.

Учні:

 • називають природоохоронні об’єкти свого краю;

 • вміють дати їм характеристику;

 • наводять приклади «червонокнижних» представників рослинного і тваринного світу свого краю;

 • аналізують екологічну ситуацію в районі.

8

1

Сучасні ландшафти.

Положення області (адміністративного району) в системі одиниць фізико-географічного районування. Вплив господарської діяльності людини на зміну ландшафтів свого краю.

Учні:

 • називають чинники формування ландшафтів;

 • характеризують особливості взаємодії компонентів природи в ландшафтах району;

 • вміють працювати з тематичними картами;

 • роблять висновки про наслідки впливу господарської діяльності людини на природні ландшафти свого краю.

9

1

Узагальнення і систематизація знань

Рідний край

(економічна і соціальна географія)

9 клас (17 годин)

Зміст програмиК-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1

1

Вступ. Особливості ЕГП області (району). Методи економіко-географічних досліджень території.

Учні:

 • дають характеристику ЕГП області (району);

 • називають методи економіко-географічних досліджень.
Соціальна географія свого краю (8 годин)

2

2

Кількість, розміщення і густота населення області (району). Його вікова і статева структура. Міграційні процеси. Практична робота Вивчення динаміки кількісного складу населення області (району). Зміна народжуваності у твоїй родині (побудова графіків чи діаграм)

Учні:

 • називають кількість населення області (району);

характеризують віковий склад і статеву структуру населення області (району);

 • вміють будувати графіки;

 • пояснюють причини дспопуляційних процесів в області (районі).

3

1

Національний та конфесійний склад населення області (району)

Учні:

 • характеризують особливості національного і конфесійного складу населення області (району);

пояснюють причини його строкатості.

4

2

Міське і сільське населення. Міграційні процеси. Історія заселення краю. Особливості культури і побуту місцевого населення. Традиції своєї родини. Проблеми малих сіл, людність сільських населених пунктів, її зміни (в межах адміністративного району)

Екскурсія до краєзнавчого музею (народознавчий відділ). Вивчення традиційних ремесел краю. Ознайомлення з археологічними знахідками, предметами побуту.

Учні:

 • називають населені пункти області (району) — знають їх класифікацію, розміщення;

 • дають характеристику особливостям культури і побуту місцевого населення;

 • пояснюють сучасні проблеми населених пунктів в масштабах області та адміністративного району

5

2

Трудові ресурси і зайнятість населення. Ринок праці. Безробіття. Навчальні заклади області (району). Дослідницька робота «Проб

лема безробіття та шляхи її розв’язання в області (районі)».

Екскурсія до Центру соціального захисту населення (центру зайнятості). Ознайомлення з роботою установи. Аналіз ринку праці в регіоні.

Учні:

 • пояснюють проблеми використання трудових ресурсів в області (районі);

 • характеризують структуру зайнятості населення свого краю, ринок праці;

вміють працювати із статистичними даними, робити висновки, узагальнення.

6

1

Узагальнення і систематизація знань.Господарський комплекс свого краю (8 годин)

7

1

Загальна характеристика господарства. Галузі виробничої і невиробничої сфер. Галузі спеціалізації. Типи підприємств за формою власності.

Місце господарського комплексу району в господарському комплексі області. Практична робота «Визначенні галузей спеціалізації та аналіз їх розвитку. Визначення проблем та перспектив їх розвитку.»

Учні:

 • називають галузі виробничої і невиробничої сфер господарства області (району);

 • аналізують загальний стан справ в господарському комплексі області (району);

роблять висновки про місце господарського комплексу району в господарському комплексі області.

8

2

Промисловість області (району).

Галузева структура. Розвиток галузей промисловості в межах області (району). Проблеми, перспективи розвитку.

Екскурсія на місцеве виробниче підприємство. Практична робота Звіт про роботу підприємства, яке відвідали під час екскурсії.

Учні:

 • аналізують схему галузевої структури промисловості області (району);

 • розкривають роль і значення промисловості в господарстві краю;

 • роблять висновки про причини, проблем та перспективи розвитку галузей промисловості свого краю.

9

2

Сільське господарство:

природно — географічні передумови, структура, шляхи ведення, проблеми розвитку. Рослинництво. Тваринництво. Нові форми господарювання. Фермерські господарства.

Учні:

 • характеризують галузі сільського господарства області (району);

 • аналізують зміни, що відбуваються в сільському господарстві краю на сучасному етапі розвитку;

 • роблять висновки щодо проблем та перспектив розвитку сільського господарства краю.

10

1

Транспорт і територіально — виробничі зв’язки області

(району). Види транспорту. Транспортні пункти, вузли. Проблеми галузі та перспективи розвитку. Місце транспортного комплексу району в транспортній мережі області, регіону.

Учні:

 • називають види транспорту і показують на карті найважливіші транспортні магістралі області (району);

 • обґрунтовують місце транспортного комплексу району в транспортній мережі області.

11

1

Природна, соціальна, господарська топоніміка краю. Практична робота Складання словника мікротопонімів свого населеного пункту (міста, села).

Учні:

- пояснюють історію походження та значення мікротопонімів свого краю (міста, села).

12

1

Узагальнення, систематизація та оформлення краєзнавчих матеріалів.

Література

 1. Гільберг Т.Г., Кривицька П.В., Думанська Г.В. Географія рідного краю. Хмельницька область Кам’янсць-Подільський: ПП. Мошак М.І., 2005 — 136с.

 2. Жадан В.І., Пічугін Б.В., Федченко Ю.І. Як вивчити свій рідний край. — К.: Радянська школа, 1981

 3. Костриця М.Ю. Практикум із географічного краєзнавства. Посібник для вчителя. — К.: Радянська школа, 1979 р.

 4. Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу/ Упорядники О.Ю. Шапаренко, С.О. Шапаренко — 2-ге еид., із змінами. — X.: Торсінг плюс, 2008 р.

 5. Хмельниччина: Фотоальбом/Фото В.Хмари; Вступ. Слово Б. Грищука. — К.: Мистецтво, 1989. — 144 с.
Схожі:

Програма курсу за вибором «Рідний край» iconПрограма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconПрограма курсу за вибором «Рідний край»
Мета курсу — ознайомити учнів з природою, населенням, господарською діяльністю людей свого краю (області, адміністративного району),...
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconТема педагогічної ради Виховання любові
«Нас не забувай!» Якщо ти любиш рідний край, стають нестерпними розлуки, бо кличе липа й спраглі луки… Ти їх у спогад заховай. Якщо...
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconПрограми курсів за вибором рекомендовано Міністерсвом освіти І науки
Досліджуючи гуманітарне право. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-12 кл. (17 год)
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconПрограма курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012»
З метою інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року...
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconПрограма курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012»
З метою інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року...
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс „ Мій рідний край моя земля
Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за участю Українського товариства...
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconНаказ №401 м. Київ Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край»
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» підведено підсумки обласного конкурсу на...
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconАнотація до теми Цикл уроків за темою „Україна – рідний край”
Цикл уроків за темою „Україна – рідний край” розроблено згідно чинної програми з українського читання в 4 класі початкової школи...
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconПрилуцька районна централізована бiблiотечна система Мій рідний край, моя земля Прилуцька
Мій рідний край, моя земля Прилуцька / Прилуцька район централізована бібл система. – 2 – е вид., доп. – Прилуки, 2008. – 250 с.:...
Програма курсу за вибором «Рідний край» iconНаказ №28-а м. Київ Про підсумки ІІ (Всеукраїнського) туру конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 02. 06. 2011 №1/9-425 та лист Українського державного центру туризму І краєзнавства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи