Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності icon

Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності
Скачати 108.07 Kb.
НазваПаспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності
Дата конвертації24.04.2013
Розмір108.07 Kb.
ТипДокументиЗатверджую

Директор Серпневого НВК

В.В.Тарасов.


«_5___»_січня__2012 р.


ПАСПОРТ

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

комунальної форми власності

Назва навчального закладу Серпневий навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І - ІІІ ст.- дошкільний

навчальний заклад).

Директор закладу Тарасов Володимир В”ячеславович

Бібліотекар Коробко Людмила Олексіївна

Дата заснування бібліотеки 01.09.1975 рік

Адреса ^ 63053 Харківська обл., Валківський р-н.,

с. Серпневе , вул. Шкільна , 2

Тел./факс 6 4 7 7 1 е-mаіl – zosh_srp@mail.ru


Дата заповнення 05 січня 2012 р.

^ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.01.2012 р.)

Загальна кількість класів ___11_____________________________________________

Загальна кількість педагогічних працівників_ 21 ______________________________

Загальна кількість учнів_129_________________________________________________


^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки - 01.09.1975р.

Місце розташування бібліотеки (поверх)_2_поверх_школи______________________________

Загальна площа___36_кв.м.________________________________________________________

Наявність читального залу: так, ні поєднаний з абонементом (необхідне

підкреслити)

кількість посадочних місць___6_____________________________________________________

Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки з понеділка по п”ятницю з 8.00 до 12.00 _____


1. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки


Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі 10

Кафедри видачі ----

Столи 3

Книжкові шафи 6

Каталожні шафи ------ __________________

Вітрини для виставок 4


Оргтехніка (кількість)

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р.-------1 вип. після 2007 р.--------

Доступ до Інтернет--------

АБІС «ІРБІС»--------- «МАRК SQL»------- інша-------

Електронна пошта-------

Принтер-------1 , сканер------- , телефон--------

Копіювальна техніка-------

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)_--------_________


^ 2. Відомості про штат бібліотеки

(Станом на 01.01.2012 р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки 1, з них працюють:

на повну ставку _-------

на 0,75 ставки__---------

на 0,5 ставки 1

на 0,25 ставки__-------

за сумісництвом


Освіта бібліотечних працівників


середня спеціальна

середня спеціальна 1
Бібліотечна: вища___________________

Педагогічна: вища ___________________

Інша (зазначити яка)_________________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма, необхідне підкреслити)------ курси,-------- семінари,-------- тренінги

Стаж: роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки:

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу: Завідувача бібліотеки _____

Інших співробітників бібліотеки___2 роки 6 міс. ______________

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше

(необхідне підкреслити)

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками, за особливі умови праці.


Участь у конкурсах (назва, рік проведення) _____-------______________________________

Відомості про відзнаки ____________________-------_______________________________

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

Уроки бібліотечні уроки

гуртки-----------------------------------------------------------------

Володіння комп'ютером-------так-----------------------------------


  1. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку___12.08.2003р.__________________________________________

Правила користування бібліотекою____01.08.2009р.___________________________________

Паспорт бібліотеки 01.09.2010.__________________________________

Посадові інструкції___________01.08.2009р.______________________________________

Планово-звітна документація бібліотеки __план роботи бібліотеки на 2011-2012 н.р. затв.31.08.11.; звіт роботи бібліотеки за 2010-2011н.р.затв.31.08.11.; звіт про інвентаризацію фонду підручників затв.15.07.11.; звіт про одержану навчальну літературу затв.19.12.11.; бланк замовлення підручників і навчальних посібників на 2011-2012н.р. затв.20.12.11..

Інше (зазначити)-------___________________________________________________________


  1. Облікова документація бібліотеки

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників) + так □ ні

Книга сумарного обліку підручників + так ні

Книга сумарного обліку документів на електронних та магнітних

носіях (CD, DVD,аудіо/відео касети) +так □ ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного

фонду (без урахування підручників) + так □ ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання + так □ ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених + так □ ні

Щоденник роботи бібліотеки + так □ ні

Зошит видачі підручників по класах + так □ ні

Папка копій рахунків і накладних + так □ ні

Папка руху фонду + так □ ні

Зошит обліку подарункових видань + так □ ні


^ 5. Основні показники діяльності бібліотеки

Бібліотечний фонд (станом на 01.01.2012р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК) ББК


Показники

Станом на 01.01.2012 р.

назв

примірників

І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

4950

6383

3 них за видами: Книги та брошури:

4927

6316

^ Періодичні видання,усього

6

50

Для вчителів

4

48

для учнів

1

1

для бібліотечних працівників

1

1

^ Документи на електронних носіях

17

17

Аудіовізуальні документи^ За змістом: Психолого-педагогічні науки

319

440

Суспільно-політичні науки

795

875

Природничі науки

102

129

Прикладні науки

48

58

Літературознавство, мовознавство

227

274

Мистецтво і спорт

38

52

Художня література

3417

4551

Бібліотекознавство

4

4

Книгозабезпеченність '

30

40

^ II. Фонд підручників

204

3642

Книгозабезпеченність розраховується шляхом ділення обсягу бібліотечного фонду на кількість користувачів.


^ Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку)

  • + органи управління освітою □ батьківські кошти

  • + спонсори □ обмінно-резервні фонди

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %) 78%


^ Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

Українською мовою (%) 45%

Російською мовою (%) 55%

іншими мовами (%)


Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

(станом на 01.01.2012 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування ------, обсяг у картках

Систематичний каталог (так, ні) рік заснування_-------,

обсяг у картках________________

Електронний каталог □ так □ ні, з якого року ведеться_______

кількість бібліографічних записів ______________________________________________

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках)

5 шт.; загальн кількість карток-369; краєзнавча картотека-42; картотека нових надходжень-43; реєстраційна картотека предметної допоміжної літератури-109; медіотека – 17; реєстраційна картотека методичної літератури -158. _____________________________________________________

Картотека руху підручників + так □ ні


Робота з користувачами (станом на 01.01.2012 р.)

(за І півріччя)


Показники роботи

Станом на 01.01.2012 р.

Загальна кількість користувачів

158

у т.ч.: учні

129

вчителі

21

батьки
представники місцевих громад, інші

8

Загальна кількість відвідувань

591

Кількість книговидач, прим.

606

у т.ч.: книги, брошури

564

журнали, газети

42

Обертаність основного бібліотечного фонду2 (без урахування підручників)

0.92Обертаність фонду розраховується шляхом ділення кількості книговидач (без урахування підручників) за рік на обсяг основного бібліотечного фонду.


Загальна кількість виданих підручників

1738

Інформаційна робота:

22

дні інформації

12

тематичні тижні

3

заходи з формування інформаційної культури

5

інші заходи

2

Виставкова діяльність:

27

виставки нових надходжень

12

тематичні виставки

10

постійно діючі

5

Бібліографічна робота:

15

списки нових надходжень

12

у т. ч. в електронній формі
тематичні списки
у т. ч. в електронній формі
інформаційні бюлетені

3

^ 6.Фактичні обсяги фінансування шкільної бібліотеки


2010 р.

Комплектування фонду

^ Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

7427.00

620.00

------

-----2012 р. (план)

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

10 000.00

2000.00

5000.00

3000.00Бібліотекар Коробко Л.О.Схожі:

Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconТипова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосе­редньо директору
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconТипова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосередньо директору
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconТипова посадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу
Бібліотекар загальноосвітнього навчального закладу підпорядкований безпосередньо завідувачу бібліотеки
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconПерелік документації, обов’язкової для бібліотек
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу. (Затверджене директором школи)
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу
До збірки включено основні законодавчо-нормативні документи та методичні рекомендації необхідні для роботи шкільної бібліотеки
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу
До збірки включено основні законодавчо-нормативні документи та методичні рекомендації необхідні для роботи шкільної бібліотеки
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconТипова посадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу типова посадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу (в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)
Бібліотекар загальноосвітньою навчального закладу підпорядкований безпосередньо завідувачу бібліотеки
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи