Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури icon

Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури
Скачати 410.26 Kb.
НазваКолісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури
Сторінка1/2
Дата конвертації15.09.2013
Розмір410.26 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Колісник Марина Володимирівна,

учитель української мови та літератури
Морфологія (115 завдань із ключами). 5 – 7 класи/ Упорядник

Колісник М. В., Хорол: Хорольська гімназія, 2012. - 52 с.


Упорядник: Колісник М. В. – учитель української мови та літератури Хорольської гімназії


Затверджено методичною радою Хорольської гімназії

(протокол № 7 від 01 квітня 2012року)


Дана робота містить 115 завдань із ключами при вивченні теми „Морфологія“. Творчі завдання мають на меті не лише засвоєння програмового матеріалу з морфології, а й систематизування та закріплення основних орфоепічних, граматичних, пунктуаційних навичок.

Вправи із ключами спрямовані на піднесення культури української мови, їх можна використати як для індивідуальної, так і для фронтальної роботи з учнями, для самостійної роботи учнів із мовним матеріалом.

Для учнів, учителів – філологів та всіх, хто бажає поринути у світ українського слова, збагатити мовний кругозір

ЗМІСТВступ 4

Іменник 5

Прикметник 15

Займенник 26

Числівник 32

Дієслово 33

Дієприкметник 37

Дієприслівник 40

Прислівник 42

Прийменник 47

Сполучник 49

Частка 51

Список використаних джерел 53

ВСТУП


Одним з найбільш дієвих прийомів, які сприяють вступній мотивації на уроках української мови, є вправи з ключами. Прийом цей не новий, але вдало дібраний мовний матеріал таких вправ значно розширює ефективність його використання. Зокрема, ключі до вправ водночас можуть бути своєрідними епіграфами до тієї чи іншої мовної теми. Пошук таких ключів сприяє концентрації уваги учнів, активізує їхнє мислення, а вчителю дає змогу чітко окреслити мету заняття, використати виховний потенціал вислову.

^ Крім того, подібні вправи виконують важливу функцію: формують правописну компетенцію школярів, взаємопов'язану з постійним мисленням.

Вправи з пропуском дозволяють формувати в учнів уміння знаходити та виділяти орфограми в різних морфемах написаних слів. Позитивним у завданнях такого типу є те, що вони дозволяють охопити великий обсяг вивчених орфограм та пунктограм. Для кращого засвоєння орфограм та для миттєвої перевірки виконаного завдання самим учнем використовуються закодовані в текстах вправ вислови: скоромовки, прислів'я, приказки, відповіді на загадки, фразеологізми або частини крилатих висловів.

Залежно від мети уроку матеріал вправи може аналізуватися на окремих рівнях мовознавчої науки або комплексно, залучаючись на різних етапах уроку.
Ключ: *У всіх вправах, позначених зірочкою, з перших букв виписаних слів складуться слова-ключі; якщо вправа позначена ** — слід брати другі букви, а якщо *** - треті.


Завдання № 1* *

^ Випишіть подані іменники в чотири колонки за відмінами.

Сходинка, взуття, ясність, блакить, плем’я, стаття, погода, клен, хутір, зустріч, каченя, яйце, вдих, ожеледь, сонце, синь, обличчя, охорона, роззява, старість, курча, учениця, край, лелека, будень, тьмяність.


Ключ. У словах перших трьох колонок підкресліть другу від початку букву. З цих слів повинно скластися закінчення вислову

І. Франка: „Не може при добрі той жить, …“.

Завдання № 2* *

Іменники ІІІ відміни поставте в орудному відмінку однини й запишіть у дві колонки:

^ 1) з подвоєнням букв;

2) без подвоєння букв.

Узгодженість, пристрасть, одіж, жовч, зелень, здатність, щирість, цвіль, старість, тьмяність, подорож, блакить, ясність, лякливість, п’ядь.

Ключ. З других букв кожного слова повинен скластися початок вислову Д.Павличка: „…, там загиба зневіра“.


Завдання № 3* *

^ Згрупуйте подані іменники і за­пишіть у дві колонки:

а) із подвоєнням;

б) із подовженням.

Схвалень, ссавець, юннат, служіння, піддубник, рілля, обличчя, агровідділ, Запоріжжя.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву. З цих букв повинні скластися два слова, пропущені у вислові: „Де... буде — ... при­буде“.


Завдання № 4***

^ Подані іменники згрупуйте і за­пишіть за алфавітом у дві ко­лонки:

а) назви істот;

б) назви неістот.

Квартирант, клей, критик, кат, кулак, кішка, ковзанка, кокчетавець, канал, Куяльник (курорт), капітан, кропива.

Ключ. У кожному слові підкресліть тре­тю букву. З цих букв прочитайте два слова, пропущені у вислові: „І золота клітка для...“.


Завдання № 5**

^ Випишіть подані іменники у дві колонки за алфавітом:

а) назви істот;

б) назви неістот.

Дорога, король, болото, дантист, їжа, адреса, двійник, килим, брова, людина, аптекар, ідол, брат.

Ключ. У кожному слові підкресліть дру­гу від початку букву. Повинно скластися закінчення вислову: „Що не кажи, а...“.


Завдання № 6**

^ Визначте, до якого роду належать подані іменники. Запишіть їх у три колонки:

а) іменники чоловічого роду;

б) жіночого роду;

в) середнього роду.

Осінь, світло, с слух, сіно, сорока, семестр, образа, одруження, одяг, сатира, сміття, скатерть, салат, суцвіття, сажа, орган, сховище.

Ключ. Із других букв повинні скластися слова, пропущені у прислів'ї „…ховається від роботи, як …“.


Завдання № 7**

Іменники запишіть у три колон­ки залежно від того, до якого роду вони належать:

а) іменники чоловічого роду;

б) жіночого роду;

в) середнього роду.

Озеро, спорт, адреса, грім, совість, сало, дрань, взуття, сад, колосся, слово, молодь, долото, звір, їжа, утворення, участь, одяг, море, кад­риль, народ.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. З цих букв повинен скластися вислів.


Завдання № 8**

^ Поставте подані іменники у Н. в. множини і запишіть у дві колонки:

а) із закінченням -и;

б) із закінченням –і.

Справа, батько, око, вежа, успіх, друг, птах, річ, їдальня, рука, тхір, танець.

Ключ. Із других букв повинні скластися два слова, пропущені в прислів'ї: „Який …, така й …“.


Завдання № 9***

Іменники запишіть у дві колон­ки залежно від того, яке число вони мають:

а) ті, що мають форму множини;

б) ті, що мають форму однини.

Брухт, лещата, граблі, тепло, ласо­щі, смалець, молоко, нетрі, кров, Саяни.

Ключ. У кожному слові підкресліть тре­тю від початку букву. З цих букв повинні скластися два слова, пропущені у вислові: „Де..., там і приятелів мало“.


Завдання № 10**

^ Від поданих іменників утворіть кличну форму і запишіть у дві колонки:

а) із закінченням -о;

б) із закінченням -е:

Остап, школа, квочка, юнак, Ніна, доля, утіха, мама, співак, Настя, імператор, хмара, зима, Київ.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте замість крапок два слова: „Весна красна..., а осінь...“.


Завдання № 11***

^ Подані слова погрупуйте і запи­шіть за алфавітом у дві колонки:

а) іменники;

б) прикметники.

Вишневий, велетень, вовк, вагон, власний, віолончель, взуттєвий, вбо­гість, ведмежий, враження.

Ключ. У кожному слові підкресліть тре­тю букву. З цих букв повинні скластися два слова, пропущені в прислів'ї: „Чоловік у домі..., а жінка - …“.


Завдання № 12**

^ Подані іменники запишіть у три колонки залежно від того, до якої відміни вони належать:

а) іменники І відміни;

б) іменники II відміни;

в) іменники III відміни.

Ліс, слива, осінь, свято, абзац, пере­мога, свідомість, в'ялість, Одеса, Луцьк, надія, удав, стать, учениця, голова, село, сніг, змія, жовч, льон, кухня.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте вислів.


Завдання № 13**

^ Запишіть у чотири колонки іменники:

а) І відміни;

б) II відміни;

в) ПІ відміни;

г) IV відміни:

Змій, цвіль, яма, їжаченя, Нева, слід, сльоза, жовч, теля, сьомга, мило, ону­ча, Англія, здобич, ведмежа, Микола, онук, ікра, муть.

Ключ. Підкресліть другу від початку букву, прочитайте пропущені чотири слова із прислів'я: „Кож­ний... на свій...“.


Завдання № 14**

^ Подані іменники згрупуйте за відмінами і запишіть у дві колон­ки за алфавітом:

а) іменники І відміни;

б) іменники II відміни.

Кисень, весна, самба, океан, читан­ка, погляд, аплікація, ізюм, еконо­міка, смак, стежка, блузка, дятел, вставка.

Ключ. Із других букв кожного слова повинен скластися фразеологіч­ний зворот. Поясніть значення цього ви­слову. Складіть із цим зворотом ре­чення.


Завдання № 15**

Іменники І відміни поставте в О. в. однини й запишіть у дві колонки:

а) із закінченням -ою;

б) із закінченням -ею (-єю):

Груша, іграшка, сльоза, кислота, надія, енергія, абревіатура, миля, погода, стаття, Україна, роса, льонозаготівля.

Ключ. У кожному слові підкресліть дру­гу від початку букву. З цих букв прочитайте закінчення вислову: „Слово — не стріла, а...“.

Утворіть кличну форму з імен­ників Україна, груша, надія.


Завдання № 16**

^ Подані іменники І відміни по­ ставте у Р. в. множини й запишіть
у дві колонки:


а) із уставним -е- в закінченні;

б) із уставним -о- в закінченні:

Свічка, швальня, пісня, спілка, став­ня, ножівка, блузка, гривня, ділянка, шабля.

Ключ. Підкресліть другу від початку букву, прочитаєте закінчення вислову: „Шукай..“. Поясніть значення цього ви­слову.

Завдання № 17*

^ Згрупуйте іменники І відміни за групами і запишіть у три колонки:

а) тверда група;

б) м'яка група;

в) мішана група:

Пісня, слива, сажа, коса, унія, лижа, свиня, огорожа, акула, журба, вежа, тополя, ідея, афіша, етика.

Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочи­тайте закінчення вислову: „Доб­ра голова не...“.

Зробіть фонетичний розбір сло­ва пісня.


Завдання № 18*

^ Подані іменники II відміни по­ставте у Р. в. однини й запишіть
у дві колонки
:


а) із закінченням -у (-ю);

б) із закінченням -а (-я).

Щавель, обвал, шуп, загін, овід, квад­рат, ананас, народ, жакет, екран, аванс, Єгипет, шлунок, шампунь.

Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочи­тайте два слова замість крапок у вислові: „Не кажи завжди, ..., а знай завжди, ...“.

Поясніть, яке явище відбуваєть­ся під час зміни слів: щавель, шлунок, загін, овід.

Зробіть звуко-буквений аналіз слова щавель.


Завдання № 19**

^ Поставте подані іменники II від­ міни в О. в. однини і запишіть
у дві колонки:


а) із закінченням - ем;

б) із закінченням -ом:

Дятел, м'яч, школяр, екватор, обід, кліщ, липень, лісник, оселедець, ескіз.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву. Повинно скластися два слова, пропущені у вислові: „У вічі, ..., а заочі, ...“. Поясніть значення цього ви­слову.


Завдання № 20**

^ Запишіть подані іменники у дві колонки:

а) іменники II відміни;

б) іменники Ш відміни.

Їжачок, м'якоть, узгодженість, щавель, милість, хлопець, ситець, активність, доповідь, стілець, смерть, кисень.

Ключ. Із других букв прочитаєте фра­зеологічний зворот.

Іменники першої колонки по­ставте у Р. в. однини. Яка відмін­ність у закінченнях? Яке явище відбувається при зміні цих слів?


Завдання № 21**

^ Подані іменники згрупуйте і за­пишіть у дві колонки:

а) іменники II відміни;

б) іменники IV відміни.

Здоров'я, ім'я, каченя, дитятко, становлення, стриженя, тигренят­ко, ведмежа, знаряддя, орленя, дівча, лисенятко.

Ключ. Підкресліть другу від початку букву в кожному слові. З цих букв прочитайте два слова, про­пущені у вислові:„У ... заболить пальчик, а у ... серце“

Завдання № 22*

^ Випишіть іменник.

Перемога, весело, кожен, орнамент, дорога, високо, прекрасний, одяг, допомагати, творити, робота, по­вільний, острів, великий, три, синій, журба.

Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.


Завдання № 23*

^ Випишіть в одну колонку іменники, що познача­ють істот, в другу ті іменники, що позначають неживі предмети.

Дитина, рибалка, двері, учень, одяг, рух, жінка, олівець, брат, автор, гриб, автобус.

Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.


Завдання № 24*

Випишіть спочатку ті іменники, що можуть вжи­ватися і в однині, і в множині, потім — іменники, що вживаються тільки в однині, і іменники, що вживаються лише в множині.***

Вода, гроно, сум, робота, висівки, гроші, провесінь, дорога, горе, професор, прогрес, вершки, входини, позолота, дитина, Суми, брат.

^ Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.


Завдання № 25*

Випишіть іменники першої відміни.*

а) Подорож, змія, енергія, шерсть, кріт, молитва, дівча, лисиця, сіль, яблуня, плющ, вікно.

б) каченя, виставка, етика, крісло, вітер, чай історія, мудрість, робота, сучасність.


^ Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.

Завдання № 26*

Випишіть іменники другої відміни.*

а) Земля, оберіг, хмара, сон, дівча, подорож, ніс, обличчя, надія, вітер, круча, сирота, атом;

б) подорож, краса, понеділок, острів, документ, оса, машина, одяг, розум, подорож, теля, обличчя, розвідка, стіл, життя;

(в) сухість, плющ, акварель, екран, ром, елемент, масаж, олівець, гараж, мужність, аналіз.

^ Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.

Завдання № 27*

Поділіть іменники за відмінами.

Площа, оранжерея, параграф, маля, сіль, обличчя, дорога, осінь, аудиторія, соловей, робота, ім'я, річ, то­вариш, Україна, сім 'я, тінь, наука, успіх, теля, особа, плече, оленя, круча.

Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.


Завдання № 28***

^ Випишіть у першу колонку іменники твердої групи, у другу — іменники м'якої групи, у третю — іменни­ки мішаної групи.***

Виставка, книга, буря, дорога, площа, географія, економіка, листоноша, сім я, сітка, їжа, староста, кан­целярія, скатерть.

Ключ. З їхніх третіх букв складуться слова.

Завдання № 29***

^ Випишіть у першу колонку іменники твердої гру­пи, у другу — іменники м'якої групи, у третю — іменни­ки мішаної групи.

Газетяр, вікно, носій, орендар, Павло, книш, твір, місце, футболіст, каменяр, декламатор, аптекар, воро­тар, трактор, крий, ткач.

Ключ. З їхніх третіх букв складуться слова.

Завдання № 30*

^ Подані прикметники згрупуйте і запишіть у дві колонки:

а)якісні;

б)відносні.

Чистий, паперовий, річний, уважний, осінній, живий, оранжевий, глухий, скляний, особливий, атомний.

Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочи­тайте закінчення вислову: „Не сунь носа до...“.


Завдання № 31**

^ Згрупуйте прикметники і запишіть їх у три колонки:

а) якісні;

б) відносні;

в) присвійні.

Узбецький, дзвінкий, Остапів, дріб­ний, добрий, слонячий, Амурський, духовий, вовчий (хвіст), убогий, Охтирський, Андріїв, сильний, пись­мовий, заячий (слід), свіжий.

Ключ. Із других букв прочитаєте фразеологічний зворот. Як ви розумієте цей вислів?


Завдання № 32*

^ Запишіть подані прикметники в три колонки:

а) якісні;

б) відносні;

в) присвійні.

Грошовий, солодкий, оборонний, Васьчин, легкий, родинний, онуків, овоче­вий, братній, лікарів, огрядний, цент­ральний, Олегів, вузький, електрон­ний, мамин, охайний, металевий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву Повинно скластися три слова, пропущені у вислові:

... вилетить., а повернеться...“.

Визначте, від яких слів утворені прикметники третьої колонки.


Завдання № 33*

^ Згрупуйте прикметники і запи­шіть у дві колонки:

а) ті, що належать до твердої групи;

б) ті, що належать до м'якої групи.

Лимонний, античний, сусідній, гіркий, літній, історичний, останній, довічний, вечірній, народний, осінній, енергійний.

Ключ. Із перших букв прочитаєте поча­ток приказки: „... — ключ до серця“.

Серед поданих прикметни­ків знайдіть якісні. Утворіть ви­щий і найвищий ступені порів­няння.


Завдання № 34**

^ Запишіть подані словосполучення у дві колонки:

а) відносні і присвійні прикметники;

б) якісні прикметники.

Гусяча шкіра, крокодилячий хвіст, вовча натура, крокодилячі сльо­зи, мамина каблучка, мамин синок, гусячі крила, бабусині яблука, осине гніздо, бабські вигадки, вовче виття.

Ключ. Підкресліть у другому слові дру­гу від початку букву. 3 цих букв прочитайте слова замість крапок у відомому вислові: „Без... і... немає України“.

Поясніть, у якому значенні вжиті прикметники другої колонки. Складіть два речення.


Завдання № 35**

^ Подані словосполучення згрупуй­те і запишіть у такому порядку:
якісні — відносні — присвійні:


(Дівча) коса, (золото) весілля, (лиси­ця) хвіст, (дівча) врода, (золото) перстень, (лисиця) вдача.

Ключ. Розкриваючи дужки, утворіть прикметники. Підкресліть у дру­гих словах другу від початку букву. Повинна бути відгадка до загадки: „Літом одежу одягає, а на зиму скидає“.

Утворіть від поданого слова-відгадки відносний прикметник. Складіть з ним два словосполу­чення.


Завдання № 36**

^ Розкрийте дужки, утворіть подані словосполучення і запишіть їх у дві колонки:

а) з якісними прикметниками;

б) з відносними прикметниками.

(Камінь) ядро, (дуб) учень, (срібло) ніж, (камінь) серце, (золото) осінь, (липа) аналіз, (золото) злиток, (сріб­ло) весілля, (дуб) кора.

Ключ. Підкресліть у кожному другому слові другу букву. З цих слів прочитайте початок вислову: „… - роби сміло“.

Поясніть значення словосполу­чень першої колонки.


Завдання № 37**

^ Розкриваючи дужки, утворіть сполучення прикметників з іменниками, згрупуйте їх і запишіть у дві колонки:

а) відносні;

б) присвійні.

(Птах) дзьоб, (батько) університе­ти, (птах) переліт, (лисиця) нора, (песець) убір, (батько) брат, (лиси­ця) комір, (песець) ніжки.

Ключ. У кожному другому слові під­кресліть другу від початку букву. Відгадайте загадку: „На синьому килимі жовті зерна посіяні“.

Зробіть фонетичний розбір сло­ва дзьоб.


Завдання № 38*

^ Утворіть від поданих іменників присвійні прикметники і запишіть їх у дві колонки:

а) із суфіксом -ин-;

б) із суфіксом –ів.

Петро, Параска, Ірина, Роман, соболь, Андрій, невістка, циган, Явдоха, Яшко.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву. Повинно скласти­ся два слова на початку вислову І. Я. Франка: „... і ... — великі дві сили.


Завдання № 39**

^ Розкриваючи дужки, складіть, подані словосполучення і запи­шіть їх у три колонки:

а) прикметники із суфіксом -ів-;

б) із суфіксом -ов-;

в) із суфіксом -ев-:

(Сват) іменини, (батько) охоронець, (секретар) адреса, (кум) сміх, (дід) ласка, (Кармелюк) слава, (сторож) замок, (лікар) порада, (брат) риба, (Шевченко) край, (зять) ощадкниж­ка, (сусід) айва, (Кайдаш) син.

Ключ. У наявних іменниках підкресліть другу від початку букву. Про­читайте закінчення приказки: „З великої...“.

Серед іменників знайдіть ті, що належать до І відміни.


Завдання № 40**

^ Подані словосполучення перебудуйте так, щоб із неузгоджених означень утворились узгод­жені. Запишіть їх у дві колонки:

а) прикметники із суфіксом -ин-;

б) прикметники із суфіксом -ів-:

Псевдонім Панаса, олівець Галі, сюр­тук Миколи, хлів Михайла, молот коваля, одяг Марійки, лист Ольги, сво­як Василя, розум Петра, онук Натал­ки, сміх Андруся, сапка Параски.

Ключ. Підкресліть у кожному друго­му слові другу букву. Повин­но скластися закінчення ви­слову „Бджола жалить жалом, а... — ...“.


Завдання № 41*

^ Від поданих іменників утворіть нові прикметники і запишіть їх у дві колонки:

а) ті, що мають суфікс -ов-;

б) ті, що мають суфікс -ев-:

Березень, ліс, ізюм, рющ, алюміній, поле, шахи, тюль, акація, електро­іскра.

Ключ. Із перших букв прочитайте закінчення, прислів'я: „Добрий сусід...“.


Завдання № 42**

^ Утворіть від поданих іменників прикметники, які мають суфікс -нн- (1 колонка) і суфікс -н- (2 колонка):

Ягода, оборона, сукно, солома, глина, злидні, чавун полотно, хвилина, звір, лимон, листя.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. Повинні скластися два слова, пропущені у вислові: „До … треба й…“.

Завдання № 43*

^ Розкрийте й утворіть словоспо­лучення. Запишіть їх у дві ко­лонки:

а) прикметники, що мають суфікс –н-;

б) прикметники, що мають суфікс -нн-.

(Дерево) короб, (лимон) сироп, (вікно) отвір, (птах) літ, (осінь) ліс, (глина) ідол, (солома) тюк, (туман) острів, (сукно) відріз, (просо) колос, (ціна) ячмінь, (весна) аромат.

Ключ. Від перших букв іменників про­читайте два слова, пропущені у вислові: „Золота.... не тішить“. Поясніть значення цього ви­слову.


Завдання № 44**

^ Утворіть прикметники, розкри­ваючи дужки. Запишіть їх у дві колонки:

а) із суфіксом -ов-;

б) із суфіксом -ев-.

(Снігур) зграя, (іграшка) набір, (дощ) погода, (ситець) блузка, (сталь) прокат, (слива) джем, (окунь) ікра, (акт) зала, (щавель) борщ, (казка) герой.

Ключ. Підкресліть другу букву від по­чатку в новоутворених прикмет­никах. Повинно скластися два слова, пропущені у прислів'ї: „Яка..., така …“.


Завдання № 45**

^ Від іменників, що в дужках, утворіть прикметники і подані словосполучення запишіть у дві колонки:

а) із суфіксом -ян-;

б) із суфіксом -ов-.

(Мед) збір, (калина) сопічка, (лис­тя) оксамит, (колір) олівець, (пшоно) суп, (сосна) дошка, (вода) слід, (дуб) стіл, (трава) килим, (полотно) ска­терть, (береза) каша.

Ключ. Від других букв других слів повинні скластися два слова, пропущені у вислові: „Всяк... до свого... звик“.

Зробіть фонетичний розбір сло­ва олівець.


Завдання № 46*

^ Згрупуйте подані прикметники за значенням і запишіть у дві колонки слова, які стосуються:

а) матеріалу;

б) призначення:

Тракторний, вугільний, олов'яний, електричний, вишневий, картонний, лексичний, ярмарковий, алюмінієвий, технічний.

Ключ. Підкресліть першу букву. Про­читайте пропущені два слова із приказки: „Поставили … …сте­регти“.

Як ви розумієте цей вислів?


Завдання № 47*

^ Від поданих іменників утворіть прикметники і запишіть у дві колонки ті, що стосуються:

а) матеріалу;

б) місця.

Село, глина, область, ліс, ізумруд, округ, рис, держава, кислота, клас, овочі, Одеса.

Ключ. Від перших букв повинні склас­тися два слова, пропущені у при­слів'ї: „... зробиш — ... з'їси“.


Завдання № 48**

^ Запишіть складні прикметники у дві колонки:

а) ті, що пишуться разом;

б) ті, що пишуться через дефіс:

Круго/світній, Східно/Китайське (море), світло/голубий, жовто/гаря­чий, азотно/кислий, кисло/солодкий, судно/будівний, блідо/рожевий, зимо­во/весняний, зміє/подібний, англо/ український, мовно/літературний, сніго/очисний, чорно/морський, лют­нево/березневий.

Ключ. Підкресліть другу від початку бук­ву. Прочитайте два слова замість крапок у вислові: „... жити — ... дорожити“.


Завдання № 49**

^ Утворіть складні прикметники від поданих сполучень слів.
Запишіть їх у дві колонки:


а) із вставним -є-;

б) із вставним -о-:

Слабий, сила; весь, світ; людина, подібний; окунь, подібний; насіння, очищати; один, кімната; мир, люби­ти; сніг, очищати; праця, любити; кислий, молоко; зброя, носити.

Ключ. Підкресліть другу від початку букву. Прочитайте закінчення відомого вислову: „Розум — ...“.

Зробіть фонетичний розбір слова насіння.


Завдання № 50*

^ Згрупуйте подані словосполу­чення слів, утворіть складні прикметники і запишіть їх у дві колонки:

а) ті, що пишуться разом;

б) ті, що пишуться через дефіс.

Спорт/маси, три/рік, електрика/музика, вокал/інструмент, машина/будувати, риба/конберви, історія/культура, ясний/око, темний/синій, вісім/метр, лірика/драма, ультра/червоний, Америка/Росія.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву. Повинні скластися два слова, пропущені у прислів'ї: „Хто в... дивиться, той од… кри­виться“.

Знайдіть сполучення слів, де є числівники й іменники. Побу­дуйте з ними речення.


Завдання № 51*

^ Від поданих сполучень утворіть складні прикметники. Згрупуйте їх і запишіть у дві колонки:

а) із вставним -и-;

б) із вставним -о- (-ьо-):

2 сторони, 12 складів, 7 літ, 3 еле­менти, 1 рік, 4 око, 5 відер, 2 дні, 8 екранів, З електроди, 1 час, 6 чле­нів, 4 кути, 3 кімнати, 3 окиси, 4 осі.

Ключ. Знайдіть першу букву вказаних іменників, підкресліть і прочитайте два слова, які пропущені у вислові: „Гостре... коле...“.

Визначте відміну, до якої належать ці слова.

Розберіть за будовою два за ви­бором прикметники.


Завдання № 52***

^ Випишіть прикметники.***

Синій, добре, дорога, вчорашній, вранці, завтрашній,
книжковий, високо, спереду, пізній, вночі, ранній, впер­ше, пташиний.

^ Ключ. З третіх букв виписаних слів складеться слово.


Завдання № 53**

Випишіть словосполучення з якісними прикмет­никами.**

Сміливий вчинок, сонячний день, журавлиний ключ. холодний вечір, глибока криниця, дерев’яний будинок, довгий стіл, паперові іграшки, золоте перо, скромна людина, гострий ніж.

Ключ. Із других букв прочитаєте слово.


Завдання № 54**

Із поданих словосполучень випишіть словосполу­чення з відносними прикметниками.**

Квартальних звіт, гарячий суп, красива дівчина, березневий день, молода людина, великий сад, братова со­рочка, вчорашній гість, дрібний дощ, хімічний препарат, грушевий сік.

^ Ключ. Із других букв прочитаєте слово.


Завдання № 55***

Випишіть словосполучення з присвійними прикметниками.***

Гарний подарунок, мавпячий хвіст, ведмежий суд, крокодилячі сліди, добра людина, крокодиляча сумка, ведмежа послуга, крокодилячі сльози, ведмежа лапа, братня послуга, яскраве світло братова сорочка.

Ключ. Із третіх букв прочитаєте слово.


Завдання № 56***

^ Випишіть у першу колонку словосполучення з якісними прикметниками, у другу — з присвійними прик­метниками, у третю — з відносними.***

Добра людина, мовознавча дискусія, смачний обід, котячий хвіст, прибережні села, солодкий чай, старий човен, міська площа, слонові бивні, вовча лапа, біологічний факультет, щедрий чоловік, літні канікули, братова сороч­ка, пташиний крик, блакитна сукня, журавлине крило.

Ключ. Із третіх букв прочитаєте слова.

Завдання № 57***

^ Випишіть у першу колонку прикметники твердої групи, у другу — прикметники м'якої групи.***

Передній, древній, поперечний, гарячий, книжний, самотній, всесвітній, посередній, народний, колишній, продажний, відповідний, сторонній, старіший.

Ключ. Із третіх букв прочитаєте слова.

Завдання № 58***

^ Випишіть займенники.***

Блакить, допомога, високо, казна-що, середа, хтось, велич, наш, лівша, степ, подорож, біг, абищо, північ, сестра, котрий, білий, вода, дружба.

^ Ключ. Із третіх букв прочитаєте слово.


Завдання № 59**

Утворіть подані сполучення із зай­менниками третьої особи, розкрийте дужки і запишіть у дві колонки:

а) займенники без приставного я-;

б) із приставним я-:

Сказав (він), змирився з (він), ходив до (вони), покохав (вона), зрозумів (вони), слідкував за (воно), носив (воно), командував (вони), звільнив (він), скосив з (він), написав (вони), говорив до (вона).

Ключ. У перших словах підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте два слова із прислів'я: „... в теплі — ... на столі“.

Визначте, у якому відмінку вжи­ваються займенники другої ко­лонки.

Завдання № 60**

^ Розкриваючи дужки, запишіть і подані сполучення у дві, колонки:

а) без приставного н-; б) із пристав­ним н-.

Співати без (вони), спекти (він), ті­кати від (він), ліпити (вони) сватати (вона), усиновити без (вона), знайти біля (він), знати (він), тягнути до (воно), няньчити (воно).

Ключ. Підкресліть у перших словах другу букву. Повинні скластися два слова, пропущені у прислів'ї: „У дурного... дурна й...“.


Завдання № 61**

^ Запишіть, розкриваючи дужки, сполучення із особовими займен­никами у дві колонки: а) ті, що вживаються в однині; б) ті, що вжи­ваються в множині:

Їхати з (він), зловити (воно), покли­кати (ми), сісти біля (я), рвати з (вони), зв'язати (вона), летіти до (ви), берегти (ти), оцінити (вони), зцідити (воно), сьорбати без (ми), тьохкати з (я).

Ключ. З других букв перших слів прочитаєте два пропущені слова із прислів'я: „Чужий… не годує...“.


Завдання № 62**

^ Подані сполучення із особовими займенниками згрупуйте і запишіть у дві колонки: а) ті, що мають фор­му однини; б) ті, що мають форму множини.

Взяти (ми), звеліти (він), везти (я), мити (вони), осідлати (він), умити (ви), знати (вона), кохати (ми), носити (воно), нюхати (вони), люби­ти (ти).

Ключ. Підкресліть у перших словах другу від початку букву. Повинні скластися два слова замість крапок у прислів'ї: „Проспиш... — заплачеш…“.

Чого вчить нас цей вислів? Запишіть, які подібні прислів'я ви вже знаєте


Завдання № 63*

^ Розкрийте дужки й утворіть з особових займенників присвійні. Запишіть словосполучення у дві колонки: а) ті, що вживаються в однині; б) ті, що вживаються у множині.

(Ви) гроші, (воно) мати, (вони) речі, (ти) ідея, (ви) імена, (я) шафа, (ти) штани, (він) олівець, (ти) очі, (вони) кінь, (ми) козак.

Ключ. З перших букв іменників прочи­таєте пропущені слова із прислів'я: „Пустий... введе в...“.Знайдіть серед іменників ті, що мають тільки форму множини. Складіть з ними речення.


Завдання № 64***

^ Згрупуйте спочатку іменники згідно алфавіту і запишіть їх разом із займенниками у дві колонки: а) з літерою я; б) з літерою с: їхнє плем'я, твій пейзаж, ваш Сибір, мій стаж, наша пам'ять, їхній сарай, ваш Петербург, моя порада, його сотня, їхній пеан, наша свобода, його пес, її сковорода.

Ключ. Підкресліть у кожному іменнику третю від початку букву. Повин­ні скластися слова, яких бракує у прислів'ї: «Який..., така й...».

Зробіть звуко-буквенний аналіз сло­ва пам 'ять.

З двома будь-якими словосполу­ченнями складіть речення.


Завдання № 65**

^ Подані словосполучення згрупуйте і запишіть у певному порядку
у дві колонки: а) присвійні займен­ники; б) вказівні займенники
.


Цей огірок, наш успіх, моє свято, ота казка, оцей одяг, їхня вишня, ті люди, ваші книги, ця школа, твій дядько, ці сани.

Ключ. Знайдіть у других словах другу від початку букву. З цих букв складуться два пропущених слова із прислів'я: „Простий, як…, а лукавий, як …“.

Завдання № 66**

^ Запишіть сполучення дієслів з не­означеними займенниками у дві колонки:

а) ті, що пишуться разом;

б) ті, що пишуться окремо:

Згодувати де/з/чим, збирати з/де/ яким, носити де/кому, ловити аби/ з/ким, зрубати що/сь, уродити де/ в/чому, ущільнити аби/чим, ощади­ти аби/в/якому, писатиде/що, лити аби/на/кого, скаржитись де/про/що, сказати аби/кому.

Ключ. Підкресліть у перших словах другу букву. Повинні скластися два слова, пропущені у прислів'ї: «Доб­рий..., та поганий...».


Завдання № 67*

^ Згрупуйте подані словосполу­чення і запишіть у дві колонки зай­менники, які пишуться: а) разом; б) через дефіс:

Будь/яка пісня, казна/хто розуміє, чий/сь брат, кого/небудь об'єднати, аби/яка афіша, ні/чий голос, хтозна/чия хата, де/який автобус, будь/чий атестат, який/небудь чобіт, ні/який чоловік.

Ключ. У других словах підкресліть пер­шу букву.

З цих букв прочитаєте пропущені слова у прислів'ї: „Восе­ни..., а навесні...“. Зробіть фонетичний розбір сло­ва розуміє.


Завдання № 68*

^ Згрупуйте подані словосполучення у дві колонки, де неозна­чені займенники пишуться: а) через дефіс; б) окремо.

Косити хтозна/на/чому, нарвати хтозна/чого, адресувати будь/кому, опалювати будь/в/чому, дати кому/ небудь, міняти казна/на/що, взяти хтозна/кого, опинитися будь/у/кого, охороняти казна/що, робити хтозна/ в/чому, різати будь/чим, іти будь/ з/ким, інвестувати в будь/що.

Ключ. Від перших букв перших слів прочитаєте два слова, яких бракує у прислів'ї: „Роби…- буде й у…“.


Завдання № 69*

^ Подані словосполучення із неоз­наченими та заперечними займенниками запишіть у дві колонки: а) ті, що пишуться разом; б) ті, що пишуться окремо.

Учити де/кого, одягти ні/в/чому, мо­лоти де/в/кого, нести ні/чого, зганя­ти ні/з/ким, укрити аби/кого, вари­ти ні/в/кого, снідати аби/з/ ким, казати ні/кому лягти ні/на/що, сту­кати де/чим, стати де/з/чим, пита­ти ні/про/кого, мити ні/чим.

Ключ. Підкресліть у перших словах другу від початку букву. Повинно скластися із цих слів прислів'я: „...погано, а... ще гірше“.


Завдання № 70**

^ Згрупуйте подані сполучення і запишіть у дві колонки, де займен­ники виступають: а) у ролі озна­чень; б) у ролі додатків:

Її онук, скинути її, зловити його, його липа, рубати їх, їхній стіл, наш актор, збирати нас, ростити вас, ваш рукав, скопати його.

Ключ. У поданих іменниках і дієсловах з других букв вичитаєте два слова із прислів'я: „Знайдеш... — знай­деш і...“.


Завдання № 71**

Випишіть відносні займенники.

Мене, наш, скільки, їх, кожний, що, я, себе, хто, чия, жодний, його, які, вона, будь – хто.

^ Ключ. У кожному слові підкресліть другу букву й прочитаєте нове слово.


Завдання № 72**

Випишіть присвійні займенники.

Цей, твій, воно, який, мій, їхній, такий, самий, наш, ніякий, дехто, жодний, що – небудь.

^ Ключ. У кожному слові підкресліть другу букву й прочитаєте нове слово.


Завдання № 73**

Випишіть означальні займенники.

Дехто, всякий, скільки, цей, кожний, ваш, його, який, інший, я, вона, ніхто, жодний.

^ Ключ. У кожному слові підкресліть другу букву й прочитаєте нове слово.


Завдання № 74**

Випишіть неозначені займенники.

Вона, їхня, абищо, всякий, будь – який, кожний, скільки – небудь, деякий, нічий, хтось.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу букву й прочитаєте нове слово.

Завдання № 75*

^ Запишіть, розкриваючи дужки, у дві колонки словосполучення:

1) з іменниками, у яких закінчення – а;

2) з іменниками, у яких закінчення – и.

Три (село), півтора (ар), чотири (син), три (електрик), півтора (метр), два (озеро), два (балкон), три (ешелон), півтора (градус), половина (обруч).

Ключ. З перших букв іменників повинно скластися закінчення давньогрецького вислову: „ Пізнай …“.

Завдання № 76*

^ Випишіть підряд у колонку всі форми дієслова в такому порядку, як вони названі в таблиці: 1) неозначена; 2) способові;

3) дієприкметники; 4) форми на -но, -то;

5) дієприслівники.

Торкнувшись, яснішати, навчений, бачено, елек­трифікований, їжджу, ілюстровано, експериментуючи, молотий, хочемо, ліплено, борючись, кликати, адресо­ваний, екскортуючи, явлено.

Ключ. З перших букв повинно скластися закінчення вислову давньогрецького філософа Фалеса: „Про друзів слід пам'я­тати не тільки тоді, коли вони з тобою, а й тоді...“.


Завдання № 77**

Запишіть дієслова в дві колонки:

^ 1) доконаного виду;

2) недоконаного виду.

Здивуватися, зупинити, колихати, сховати, остері­гати, стримувати, торкнутися, звеселити, вражати, торкатися, унеможливити, світити, дихати, дістати.

Ключ. З других букв кожного слова


повинно скластися закінчення вислову В. Симоненка: „В океані рідного народу відкривай...!“.

Завдання № 78*

Дієслова випишіть у дві колонки:

^ 1) з префіксами;

2) без префіксів.

Нишкнути, підкувати, заіржавіти, екзаменувати, метушитися, відновити, оцінити, агітувати, єднати, пояснити.

Ключ. З перших букв коренів повинно скластися закінчення вислову І. Світличного: „Шлях...“.


Завдання № 79**

Усі дієслова на -ся (-сь), крім дивитися, належать до неперехідних. Подані дієслова запишіть у дві колонки: 1) з кінцевим -ся (неперехідні);

^ 2) без кінцевого -ся (тут вони всі перехідні).

Учитимемо, зв'яжешся, осиплеться, купуючи, сте­режете, лякаються, скупчившись, уквітчавши, вихо­пився, зморитесь, бачить, зменшіть.

Ключ. З других букв кожного слова повинні скластися про­пущені два слова у прислів'ї: „Не ... вір“.


Завдання № 80**

^ Подані дієслова запишіть у три колонки —з основою інфінітива:

1) на -а;

2) на -и, -і;

3) на приголосний.

Тріпотіти, тішити, змогти, вселяти, звучати, уда­рити, рокотати, побігти, знітитися, з'єднати, звести, в'їжджати, хотіти, випливти, з'їздити.

Ключ. З других букв повинні скластися пропущені три слова у вислові німецького філософа XVHI ст. Йоганна Гердера: „Хто не любить..., не заслуговує на ім'я людини“.

Завдання № 81**

^ Дієслова запишіть підряд у колонку й біля кожного з них допишіть синонім з поданих нижче.

Ослабнути, хитатися, держати, куйовдити, обма­нути, юрмитися, спускатися, схуднути, вештатися, на­смілитися, скиглити.

Синоніми: волочитися, зважитися, з'їжджати, змарніти, коливатися, кошлатити, нити, охляти, ошу­кати, товпитися, тримати.

Ключ. З других букв дописаних синонімів повинні скластися два пропущених слова у вислові російського письменника А. Чехова:

Потрібно виховувати в собі смак до...“.


Завдання № 82**

Подані дієслова запишіть у три колонки:

^ 1) у дійсному способі;

2) у наказовому;

3) в умовному.

Встигнув би, клопочемося, зупинись, скажіть, сюр­кочуть, збагнула, пробачте, забудьмо, квітнуло б, з'їж­джай, діткнувся, стихне, пов'язала б, з'юрмилися б, вникніть, зустрінь, тьмяніють.

Ключ. З других букв кожного слова повинні скластися про­пущені три слова у вислові В.Сосюри: „Всім серцем...,вічні ми будемо з нею“.


Завдання № 83**

^ Подані дієслова запишіть у три колонки залежно від того, в якому часі вони вжиті: 1) теперішньому; 2) минуло­му; 3) майбутньому.

Озивається, стямився, вечоріє, забув, стихне, диву­ватимусь, смієшся, скористалася, клубочаться, змерх­не, шелестить, вернемося, кліпнув, смеркає, снити­меться, сюрчали, збагнула, хочете, підпадьомкатиме, заїжджав, дякуємо.

Ключ. З других букв повинно скластися шість недописаних слів у рядку з народної пісні: „Чом, чом„.?“.


Завдання № 84**

^ Подані дієслова поставте в 2-й особі однини наказо­вого способу й запишіть у дві колонки: 1) з м'яким знаком у кінці; 2) без м'якого знака.

Тратити, порадити, одрізати, зблизити, покликати, збільшити, кинути, привабити, повірити, удоскона­лити, розсунути, убезпечити, рушити, збути, приму­сити, вдарити, переважити, дозволити.

Ключ. З других букв кожного слова повинно скластися прислів'я.


Завдання № 85**

^ Подані дієслова поставте в 2-й особі однини теперішнього або простого майбутнього часу і запишіть у дві колонки:

1) дієслова І дієвідміни;

2) дієслова П дієвідміни.

Одягнути, знаходити, бачити, волокти, оголосити, гримотіти, збороти, брязкотати, тішити, воркотати, змогти, стукотіти, реготіти.

  1   2Схожі:

Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconШляхами Тарасової долі Літературно-музична композиція Автор: Перменова Марина Анатоліївна, учитель української мови та літератури Краснолуцької гімназії №1 ім. Л. Литвяк Мета
Автор: Перменова Марина Анатоліївна, учитель української мови та літератури Краснолуцької гімназії №1 ім. Л. Литвяк
Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconМіська рада Кіровського району м. Донецька
Автори : Добровольська Тетяна Миколаївна, учитель української мови та літератури, керівник районного методичного об’єднання учителів...
Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconПрограма факультативного курсу для 8-9 класів
України; Марина Чаловська – учитель української мови й літератури вищої категорії Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені...
Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconКилимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно
Килимиста Юлія Володимирівна, вчитель української мови та літератури, спеціаліст першої категорії
Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconСемінар учителів української мови та літератури
Мліївської зош І-ІІІ ст. №1 відбувся семінар вчителів української мови та літератури району на тему: «Удосконалення шляхів І методів...
Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconСандулєєва О. Д., учитель української мови та літератури дсгш №65, учитель вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж 18 років Українська література
Сандулєєва О. Д., учитель української мови та літератури дсгш №65, учитель вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж 18...
Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Українська література, 5 – 6 клас»
Сандулєєва О. Д., учитель української мови та літератури дсгш №65, учитель вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж 18...
Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconКурси учителів української мови і літератури, керівники гуртків з предмета
Учителі української мови І літератури, керівники гуртків з предмета. Спецкурс: Сучасний урок української мови та літератури. Пм....
Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconВ І півріччі 2011-2012 н р. проводилася у відповідності до плану, який визначався необхідністю виконання державної програми «Освіта», Закон
Рмо учителів української мови та літератури «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого...
Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури iconПроектна діяльність школярів на уроках української мови та літератури
Адміністрація кз «нсзш №23» вважає, що досвід учителя української мови І літератури Ліханської Оксани Леонідівни з теми «Проектна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи