О. П. Глазова рідна мова плани-конспект icon

О. П. Глазова рідна мова плани-конспект
НазваО. П. Глазова рідна мова плани-конспект
Сторінка1/26
О.П.ГЛАЗОВА<><><><><>РІДНА МОВА<><><><><>ПЛАНИ-КОНСПЕКТ
Дата конвертації25.03.2013
Розмір1.34 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
1. /12.DOCО. П. Глазова рідна мова плани-конспект

О.П.ГЛАЗОВА


РІДНА МОВА


ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ


9 клас


Другий семестр


2003, 2008


ЗМІСТ


ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту (тема, підтеми, головна думка тексту)

142

Зв’язність тексту. Актуальне членування речення: “дане” і “нове”. Типи мовлення

145

Актуальне членування речення: “дане” і “нове”. Аналіз тексту на основі текстологічних знань

152

Зв’язне мовлення. Усний стислий переказ тексту художнього стилю


155

Структурна організація (будова) тексту. Поняття про складне синтаксичне ціле. Мікротема ССЦ

157

Способи зв’язку речень у системі ССЦ. Будова ССЦ

160

ССЦ і абзац. Інтонація ССЦ

164

Тематичне тестування (тема: Лінгвістика тексту)

166

Зв’язне мовлення. Твір-оповідання на самостійно обрану тему


170

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

В 5-9 КЛАСАХ

Звуки мови і знаки письма, їх співвідношення. Вимова голосних і приголосних звуків у словах. Типи орфограм

172

Уживання м’якого знака і апострофа

175

Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням і використанням

179

Зв’язне мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія


185

Значущі частини слова. Основні способи словотвору. Орфограми в префіксах і суфіксах

187

Частини мови в українській мові

192

Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників. Правопис числівників і займенників

196

Дієслово і його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник). Правопис особових закінчень дієслів

200

Н, НН у різних частинах мови. НЕ з різними частинами мови

205

Зв’язне мовлення. Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю


211

Написання слів через дефіс. Правопис службових слів. Контрольне аудіювання

213

Словосполучення. Речення, його граматична основа. Види речень. Члени речення (головні й другорядні, однорідні, відокремлені). Звертання, вставні слова (словосполучення, речення)

220

Види складних речень. Способи передачі чужої мови. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

224

Зв’язне мовлення. Контрольний твір-роздум у публіцистичному стилі на морально-етичну тему


230

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки


235

Тематичне тестування ( тема: Узагальнення й систематизація

вивченого в 5-9 класах). Аналіз контрольного диктанту

240


ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ


Урок № 54

Тема: Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту (тема, підтеми, головна думка тексту).

Мета: поінформувати про предмет вивчення лінгвістики тексту, поглибити знання про таку важливу ознаку тексту, як його змістова цілісність, забезпечувана передаваною в ньому фактуальною (фактичним матеріалом) і концептуальною (виявом авторської установки, задумом) інформацією; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: таблиця.

Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.


ІІ. Вивчення нового матеріалу.


*Пояснення вчителя.


Лінгвістика тексту – галузь науки про мову, що почала активно розвиватися з 70-х років минулого століття. Основним поняттям лінгвістики тексту є текст, а предметом вивчення – зміст і структура (будова) тексту. Завдання лінгвістики тексту – виявити й дослідити загальні закономірності побудови тексту.

Єдиного визначення поняття тексту в сучасній науковій літературі не існує. Найпоширенішим є визначення тексту як групи речень, об’єднаних спільним змістом, головною думкою та граматично. Отже, на думку більшості мовознавців, текст має складатися хоча б із двох речень. Іншими науковцями висловлюється така думка: текст цілком може утворюватися з одного речення. Прикладом текстів, що складаються з одного речення, можуть бути лозунги (Слава Україні!), заклики (Люби, оберігай казковий рідний край!), прислів’я (Свій гнів запирай у хлів), загадки (Хоч і плавати мастак, а не риба і не рак (Жаба), коломийки (Ой дивіться, добрі люди, як Андрій хворіє: на роботі – замерзає, коло миски – пріє), крилаті вислови, афоризми (Прийшов, побачив, переміг), вірші-мініатюри2 (Ховрах-мислитель думав у норі: нащо те сонце крутиться вгорі? (В.Симоненко).

Текст обов’язково висвітлює певну тему. Для того, щоб зміст тексту було викладено зв’язно, послідовно, повно, автор тексту виділяє складові частини загальної теми – підтеми й мікротеми. Таким чином, зміст загальної теми тексту вичерпується сукупністю змісту мікротем.

До визначення теми тексту дев’ятикласники вдаються досить часто, наприклад, у процесі підготовки до роботи над переказом. Підтеми тексту визначають у процесі складання простого плану тексту (чітко сформульовані підтеми відповідають пунктам простого плану), підтеми й мікротеми – у процесі роботи над побудовою складного плану тексту (мікротеми є підпунктами складного плану).

Проте суть тексту не вичерпується лише його темою. Важливим є не лише те, ЩО висвітлює текст, а те, ЯК це в ньому висвітлено, адже автор обов’язково виявляє власне ставлення до передаваної в тексті інформації. Комунікативну мету тексту (навіщо створено текст: схвалити, засудити, ствердити, заперечити, закликати, спонукати, застерегти тощо) у навчальній практиці прийнято називати головною думкою тексту.

Якщо висловлювання не є тематично цілісним (підтеми й мікротеми не є частинами загальної теми), не об’єднане головною думкою, воно не є текстом.

Крім тематичної (змістової) цілісності, визначають такі ознаки тексту: зв’язність, певна послідовність речень, використання мовних засобів зв’язку між реченнями, завершеність.


* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с.215 – Текст і його основні ознаки).


ІІІ. Виконання вправ на закріплення.


*Прочитати (прослухати) текст, визначити його тему й головну думку. З чим співвідносний заголовок – з темою чи з головною думкою тексту? Пояснити, що забезпечує змістову цілісність тексту та яким чином виявляється авторська установка (задум, намір). Сформулювати визначення тексту.

Енеїда” Миколи Лисенка


В основу опери Миколи Лисенка “Енеїда” покладено епізоди з поеми Івана Котляревського. Звісно, античний сюжет узято не для того, щоб відійти від проблем сучасності. Якби це було так, Лисенко, певно, звернувся б до “Енеїди” Вергілія. Травестійна ж поема Котляревського давала змогу висловити ставлення до самодержавства.

За задумом автора лібрето Михайла Старицького сюжетним стрижнем мав стати роман Енея з царицею Дідоною. Та композитор переніс центр уваги на Олімп, що давало можливість відтворити картину життя суспільства. Сцени життя богів-олімпійців – талановита карикатура на представників влади: увесь свій час боги проводять у самовихвалянні, дріб’язкових сварках і гультяйстві.


У образах Енея і троянців втілені живі люди з їхніми переживаннями, у образах олімпійців показано ватагу п’яниць, ледарів і підлабузників. У зв’язку з цим музична мова опери має два плани. Там, де йдеться про троянців, вона наповнена українською пісенністю. Там, де діють олімпійці, музика набуває опереткового забарвлення.

В історії розвитку української опери Лисенкова “Енеїда” залишається рідкісним зразком політичної сатири.

За Л.Архімович, М.Гордійчуком.


* Пояснювальний диктант. Визначити тему і головну думку записаного тексту. Дібрати два варіанти заголовка: співвідносний з темою та співвідносний з головною думкою тексту. Визначивши й сформулювавши підтеми тексту, колективно скласти й записати його простий план. Пояснити, в чому полягає різниця між підтемою й мікротемою тексту.


За півроку до смерті Тараса Шевченка йому було надано звання академіка гравюри. Тоді ж було влаштовано виставку творів митців, відзначених високими званнями. Шевченко виставив автопортрет, намальований олійними фарбами.

Митець зобразив себе в смушевій шапці, вишиваній сорочці, з сергою у вусі. Було створено образ лицаря, гетьмана України чи кошового Запорозької Січі, духовного провідника народу. Певно, це був протест проти самодержавства, яке ламало, але не зламало Кобзаря.

Працюючи над автопортретом, Шевченко не дбав про збереження подібності, і якби він не вніс твір до каталога виставки як автопортрет, його б за такий не сприйняли. Мету художник поставив значнішу – втілити в образі українця нескорений дух народу. Мистецька вартість твору полягала в підкресленні незборимості нації.

Художник не збирався продавати портрет, проте несподівано для автора його купили за високу ціну. Отже, після виставки в Шевченка з’явилися гроші. Усе до копійки він віддав на видання “Букваря” для недільних шкіл (За Я.Гояном; 142 сл.).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26Схожі:

О. П. Глазова рідна мова плани-конспект iconО. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспект
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови шестикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспект iconО. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспект
Посібник містить детальні поурочні плани для навчання п’ятикласників української мови, складені відповідно до програми для середньої...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспект iconТак розвивалась освіта на селі
Рідний, рідна, рідня коріння роду і народу. Рідна мама і рідний тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа
О. П. Глазова рідна мова плани-конспект icon«Диво калинове, рідна наша мова»
Доброго дня шановні гості, вчителі, учні. Запросили вас сюди на хліб-сіль, на слово щире, на бесіду мудру, на дзвінку пісню, на літературно-музичне...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспект iconАпробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи
М.І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С. А. Омельчук. Українська мова, 9клас
О. П. Глазова рідна мова плани-конспект iconУроку Дата проведення Тема уроку Примітки Українська мова
За підручником: Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. Рідна мова: Підруч для 3 кл. – К.: Освіта, 2003
О. П. Глазова рідна мова плани-конспект iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків
До книжки ввійшли тексти, присвячені питанням вітчизняної історії та культури, проблемам етики, естетики, екології
О. П. Глазова рідна мова плани-конспект iconПерерозподіл підручників 7 клас Рідна мова

О. П. Глазова рідна мова плани-конспект iconПерерозподіл підручників 8 клас Рідна мова

О. П. Глазова рідна мова плани-конспект iconПерерозподіл підручників 9 клас Рідна мова

О. П. Глазова рідна мова плани-конспект icon2 клас Читання Ст 62-73 напам’ять ст 64, 65, 67 – на вибір Рідна мова

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи