Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с icon

Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с
Скачати 160.81 Kb.
НазваМетодическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с
Дата конвертації16.09.2013
Розмір160.81 Kb.
ТипМетодическое пособие

Анотована програма

спеціалізованого курсу підвищення кваліфікації вчителів

щодо підготовки до запровадження у початковій школі викладання курсу «Сходинки до інформатики»Тема 1. Зміст і структура шкільного курсу «Сходинки до інформатики»(4 год.)


План:


 1. Проблема пропедевтики курсу інформатики.

 2. Інформатика як наука та навчальний предмет у початковій школі.

 3. Мета викладання інформатики у початковій школі.

 4. Аналіз навчальної програми: зміст навчання, вимоги до навчальних досягнень учнів, зміст практичних робіт, реалізація міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків.


Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть змістові лінії навчання учнів СДІ. Для кожної змістової лінії назвіть основні поняття, які діти мають засвоїти у 2-му класі.

 2. Яка змістова лінія нового предмета у 2-го класі явно не прослідковується? Поясніть чому.

 3. Яка змістова лінія передбачає формування міжпредметних компетенцій у учнів 2-го класу?

 4. Знайдіть в програмі відповідь на запитання - для чого необхідно навчати дітей працювати із схемами, графіками, створювати моделі.


Література:


 1. А.П.Ершов, И.М.Монахов. Изучение основ информатики и вычислительной техники: Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. – К.:Вища школа.- 1988.-258с.

 2. Фрейвальд Ф.В., Тайминя Д.Я., Киндер Е.Б. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие. – К.:Освіта, 1988.-124с.

 3. Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”.

 4. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.Тема 2. Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютерної техніки на уроках в початковій школі(2 год.)


План:

 1. Облаштування кабінету інформатики.

 2. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

 4. Перелік нормативних документів.

 5. Санітарно-гігієнічні вимоги.


Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Продемонструйте правильну посадку учня за комп’ютером.

 2. Вкажіть на основні аспекти положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Перерахуйте рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

 4. Назвіть перелік нормативних документів.

 5. Вкажіть особливості ознайомлення учнів з правилами поведінки у комп’ютерному класі. Санітарно-гігієнічні вимоги.


Література:

 1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

 2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.


Тема 3. Зміст, методика та особливості викладання інформатики у молодших класах (6 год.)


План:


 1. Специфіка та структура уроку інформатики у початковій школі.

 2. Особливості уроку з використанням комп'ютерних засобів навчання.

 3. Вибір оптимального типу уроку при використанні комп'ютерної техніки.

 4. Організація і проведення різних типів уроків з інформатики.

 5. Методика проведення динамічних вправ.

 6. Методичне, дидактичне та програмне забезпечення пропедевтичного курсу інформатики. Його оцінка і методика використання.


Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Які вправи необхідно робити з учнями на уроках СДІ?

 2. Які типи уроків найбільш оптимальні на вашу думку для учнів 2-го класу з кожного з розділів нового предмета?

 3. Поясніть, як використовують комп’ютер люди таких професій: бібліотекар, перукар, механік, продавець, лікар, вчений, космонавт, водій.

 4. Намалюйте схему, що відображає пристрої, які використовуються для кожного з інформаційних процесів.


Література:

 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 2. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.

 3. Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.-К.:Рад.школа,1982.-175с.

 4. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

 5. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С.143-150.


Тема 4. Психолого-дидактичні основи навчання інформатики в початковій школі (4 год.)


План:


 1. Основні концепції організації й управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

 2. Використання діяльнісної теорії навчання та теорії поетапного формування розумових дій при навчанні інформатики та інформаційних технологій.

 3. Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів при навчанні та шляхи їх попередження і усунення.

 4. Перевірка і оцінювання результатів вивчення інформатики та інформаційних технологій.
Література:

 1. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 2. Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.24-27.

 3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 4. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.

 5. Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.-К.:Рад.школа,1982.-175с.

 6. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.Тема 5. Класифікація педагогічних програмних засобів(4 год.)


План:


 1. Огляд та порівняльна характеристика програмного забезпечення уроків інформатики.

 2. Орієнтовний склад програмного забезпечення.


Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Які засоби навчання нового покоління в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі ви можете вказати?

 2. На які типи можна розділити навчально-прикладне програмне забезпечення?

 3. Які мультимедійні засоби плануєте використовувати в початковій школі?


Література:

 1. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.20-24.

 2. Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”.

 3. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 5. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.Тема 6. Навчально-методичне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики» (2 год.)


План:


 1. Аналіз підручників і посібників з інформатики, які рекомендовані для використання у початковій школі.

 2. Методика ознайомлення учнів з навчальним матеріалом цих підручників.
Література:

 1. Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”.

 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 3. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.

 4. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.


Тема 7. Методика навчання основних тем шкільного курсу інформатики (8 год.)


План:


 1. Методика ознайомлення учнів із правилами поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі.

 2. Особливості вивчення апаратного забезпечення комп’ютерної техніки. Вивчення будови комп’ютерної техніки на уроці в початковій школі.

 3. Оформлення та використання наочного забезпечення при вивченні апаратної складової комп’ютерної техніки.

 4. Методика формування початкових навиків роботи з комп’ютером.

 5. Методика ознайомлення учнів з поняттям про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси.

 6. Методика формування в учнів навичок роботи з елементарними об'єктами графічного середовища операційної системи. Файли та папки. Вікна та операції над вікнами.

 7. Методика вивчення програмного забезпечення для опрацювання графіки у початковій школі. Графічний редактор. Типи графіки. Об’єкти. Технологія побудови найпростіших зображень з використанням інструментів графічного редактору. Взаємозв'язок з вивченням елементів геометрії.

 8. Методика ознайомлення учнів із роботою текстового редактора. Формування навичок роботи з клавіатурою та найпростішими текстовими редакторами. Правила опрацювання тексту на комп’ютері.

 9. Методика ознайомлення учнів з поняттям та основними можливостями глобальної мережі Інтернет. Правила пошуку даних в Інтернеті. Збереження даних, знайдених в Інтернеті. Правила безпечної роботи в Інтернеті. Правила і етикет електронного листування. Дотримання авторського права.

 10. Методика навчання програмних засобів для створення комп’ютерних презентацій. Технологія створення та редагування простих презентацій.

 11. Технологія створення проектів. Етапи виконання навчального проекту.

 12. Методика формування алгоритмічного, логічного та критичного мислення учнів початкових класів на уроках інформатики.

 13. Ознайомлення учнів із поняттям «алгоритм» і виконавці. Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням. Методика створення алгоритмів.

 14. Психолого-педагогічний аспект розвитку творчих здібностей учнів початкових класів. Робота з розвивальними програмами.

 15. Методика організації інтегрованих уроків з використанням обчислювальної техніки у початковій школі.

 16. Методика використання педагогічного програмного забезпечення з метою формування навичок роботи з комп'ютерною технікою, навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

 17. Робота з комп'ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо.


Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть змістові лінії навчання учнів СДІ. Для кожної змістової лінії назвіть основні поняття, які діти мають засвоїти у 2-му класі.

 2. Яка змістова лінія нового предмета у 2-го класі явно не прослідковується? Поясніть чому.

 3. Яка змістова лінія передбачає формування міжпредметних компетенцій у учнів 2-го класу?

 4. Які поняття проходять через всі змістові лінії 2-го класу?

 5. Де учні знайомляться з поняттям об’єкта, властивостями, значеннями властивостей? Чи можна цей матеріал використати при вивченні інших предметів?

 6. Поняття виконавця алгоритму – на яких прикладах слід показати його дітям? Наведіть ці приклади. Обґрунтуйте свою відповідь.

 7. Що таке середовище виконавця, його система команд? Наведіть приклади із життя. Вкажіть виконавців, їх середовище та систему команд виконавця.

 8. Наведіть приклади виконавців алгоритму. Опишіть їх середовище, систему команд.

 9. За якими принципами слід формувати у учнів поняття інформаційних процесів? В яких розділах вони актуальні? Назвіть теми уроків, де вчитель має говорити про інформаційні процеси. Назвіть приклади тем уроків інших предметів, де учні вивчають інформаційні процеси.

 10. Обґрунтуйте, чому важливіше навчити учнів – створювати алгоритм чи його виконувати? Обґрунтуйте методику навчання учнів поняттю алгоритму.

 11. Наведіть приклади ознайомлення учнів з моделями. Обґрунтуйте, для чого учнів необхідно знайомити з моделями. На яких інших предметах учні знайомляться з моделями? Наведіть приклади.

 12. На яких інших уроках учні використовують алгоритми, алгоритмічні структури? Наведіть приклади.

 13. Як ви розумієте поняття плану дій? Чи правильно починати навчати дітей поняттю алгоритму з поняття плану дій? Чи слід відразу давати формальне означення алгоритму? Що важливо для плану виконання дії – без чого складений план виконання буде не виконуваним? Обґрунтуйте свою думку. Чи пов'язаний план із спонукальними реченнями? Поясніть.

 14. Опишіть чотири ознаки поняття алгоритму.

 15. Означення яких термінів учнів мають знати формально після 2-го класу, а яких описово? Що про це говориться у програмі?

 16. Поясніть поняття програми в доступній для учня формі. Чи потрібно пропонувати формальне означення учням 2-го класу? Відповідь обґрунтуйте. Сформулюйте різні призначення програм. Намалюйте для цього схему.

 17. Сформулюйте алгоритм вмикання комп’ютера та алгоритм вимикання комп’ютера.

 18. Намалюйте схеми, що відображають окремо пристрої введення, окремо пристрої виведення, разом пристроїв введення та виведення.

 19. Що спільного в інформаційних процесах отримання повідомлень та передавання повідомлень? Чим вони різняться?

 20. Поясніть, що є дуже важливим при збереженні повідомлень.

 21. Поясніть, що таке опрацювання повідомлень. Наведіть приклади. Поясніть. Що має відбуватися при опрацюванні повідомлень? За допомогою яких пристроїв зберігають повідомлення?


Література:

 1. Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.24-27.

 2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 3. Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.-К.:Рад.школа,1982.-175с.

 4. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.


Тема 8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці до уроку (2 год.)

План:

 1. Особливості використання мультимедійних засобів і програм на уроці в початковій школі.

 2. Створення електронних дидактичних матеріалів засобами програм підготовки презентацій.

 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів.

 4. Методика організації позакласних заходів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для учнів початкових класів.


Література:


 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 2. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.20-24.


Запитання для обговорення за темами для вчителів

щодо розуміння програми «Сходинки до інформатики» для учнів 2-го класу:


Практичні завдання:

 1. Побудувати карту знань для кожного розділу програми 2-го класу.

 2. Побудувати опорний конспект для кожного уроку, використовуючи будь який засіб (карту знань, презентація, схеми текстового процесора).

 3. Придумати та розв’язати завдання в середовищі графічного редактора.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютерної техніки на уроках в початковій школі (2 год.)

 2. Психолого-дидактичні основи навчання інформатики учнів молодшого шкільного віку (2 год.)

 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці до уроку (2 год.)

Запитання до заліку:


 1. Назвіть змістові лінії навчання учнів СДІ. Для кожної змістової лінії назвіть основні поняття, які діти мають засвоїти у 2-му класі.

 2. Яка змістова лінія нового предмета у 2-го класі явно не прослідковується? Поясніть чому.

 3. Яка змістова лінія передбачає формування міжпредметних компетенцій у учнів 2-го класу?

 4. При вивченні яких тем, яких змістових ліній учні мають наводити приклади з власного життя, розповідати про своїх батьків, про своїх друзів?

 5. Які поняття проходять через всі змістові лінії 2-го класу?

 6. З якими алгоритмічними структурами можна знайомити учнів при вивченні інших предметів у 2-му класі?

 7. Де учні знайомляться з поняттям об’єкта, властивостями, значеннями властивостей? Чи можна цей матеріал використати при вивченні інших предметів?

 8. Поняття виконавця алгоритму – на яких прикладах слід показати його дітям? Наведіть ці приклади. Обґрунтуйте свою відповідь.

 9. Що таке середовище виконавця, його система команд? Наведіть приклади із життя. Вкажіть виконавців, їх середовище та систему команд виконавця.

 10. Наведіть приклади виконавців алгоритму. Опишіть їх середовище, систему команд.

 11. В чому різниця понять повідомлення, інформація, дані? Намалюйте схему, яка демонструвала б зв'язок цих понять. Назвіть теми уроків інших предметів, де учні використовують поняття повідомлення, інформація, дані.

 12. За якими принципами слід формувати у учнів поняття інформаційних процесів? В яких розділах вони актуальні? Назвіть теми уроків, де вчитель має говорити про інформаційні процеси. Назвіть приклади тем уроків інших предметів, де учні вивчають інформаційні процеси.

 13. Обґрунтуйте, чому важливіше навчити учнів – створювати алгоритм чи його виконувати? Обґрунтуйте методику навчання учнів поняттю алгоритму.

 14. Обґрунтуйте, чи правильно сформульована головна мета алгоритмічної лінії - вміння розв’язувати значущі для учнів задачі з їх повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення цілей, передбачати можливі наслідки; розв’язувати задачі, для яких відповіддю є не число або твердження, а опис послідовності дій, створення моделі, схеми, графіка тощо. Поясніть її та побудуйте схему.

 15. Для чого в навчальній програмі передбачено знайомство учнів в прикладними програмами на підтримку навчальних предметів? Які Ви знаєте програми на підтримку навчальних предметів? Запропонуйте методику навчання останнього розділу програми.

 16. Знайдіть в програмі відповідь на запитання - для чого необхідно навчати дітей працювати із схемами, графіками, створювати моделі.

 17. Наведіть приклади ознайомлення учнів з моделями. Обґрунтуйте, для чого учнів необхідно знайомити з моделями. На яких інших предметах учні знайомляться з моделями? Наведіть приклади.

 18. На яких інших уроках учні використовують алгоритми, алгоритмічні структури? Наведіть приклади.

 19. Як ви розумієте поняття плану дій? Чи правильно починати навчати дітей поняттю алгоритму з поняття плану дій? Чи слід відразу давати формальне означення алгоритму? Що важливо для плану виконання дії – без чого складений план виконання буде не виконуваним? Обґрунтуйте свою думку. Чи пов'язаний план із спонукальними реченнями? Поясніть.

 20. Опишіть чотири ознаки поняття алгоритму.

 21. Означення яких термінів учнів мають знати формально після 2-го класу, а яких описово? Що про це говориться у програмі?

 22. Які вправи необхідно робити з учнями на уроках СДІ?

 23. Що мають знати та вміти учні 2-го класу з кожного з розділів нового предмета?

 24. Поясніть, як використовують комп’ютер люди таких професій: бібліотекар, перукар, механік, продавець, лікар, вчений, космонавт, водій.

 25. Намалюйте схему, що відображає пристрої, які використовуються для кожного з інформаційних процесів.

 26. Намалюйте схеми, що відображає пристрої для роботи з різними видами даних.

 27. Намалюйте схему для порівняння робочого столу учня та Робочого столу комп’ютера. Знайдіть спільне та відмінне.

 28. Поясніть поняття програми в доступній для учня формі. Чи потрібно пропонувати формальне означення учням 2-го класу? Відповідь обґрунтуйте. Сформулюйте різні призначення програм. Намалюйте для цього схему.

 29. Поясніть, що таке опрацювання повідомлень. Наведіть приклади. Поясніть. Що має відбуватися при опрацюванні повідомлень? За допомогою яких пристроїв зберігають повідомлення?

 30. Що відбувається при перенесенні повідомлень з одного носія до іншого, при сприйнятті людиною повідомлень своїми органами чуття? Відповідь аргументуйте.

 31. Поясніть, як можна використовувати комп’ютер на уроках природознавства, образотворчого мистецтва, математики.

Схожі:

Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconУчебник для студентов высших учебных заве­дений. Пособие для учителей. М.: Агар, 1999. 96 с
Рекомендовано Министерством образования Российской Федера­ции в качестве учебника для студентов высших учебных заведений
Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconВведение в С++ А. М. Гусенков Методическое пособие предназначено для преподавателей кафедры теоретической кибернетики, ведущих практические занятия в первом семестре курса «Информатика».
Методическое пособие предназначено для преподавателей кафедры теоретической кибернетики, ведущих практические занятия в первом семестре...
Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconУчебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. М.: Школа-Пресс, 1997. 512 с
Роль творчества в исследовательской деятельности. Мето­ды творческого решения проблемы исследования
Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconМетодическое пособие для преподавателей 2007 Оглавление документа Введение 2
Анализ урока, построенного на основе использования в процессе обучения инновационных технологий
Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconУчебно-методическое пособие для самостоятельной работы по фармакологии
Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по фармакологии/ Моисеева И. Я., Я. В. Костин, Родина О. П. – Пенза: Изд-во...
Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconКазань, 2006
Методическое пособие предназначено для студентов младших курсов в качестве начального ознакомительного курса по языкам запросов к...
Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconБбк 74. 58 Атанов Г. А. А 89 Деятельностный подход в обучении/Учебное пособие для студентов педагогических специальностей. – Донецк, «еаи-пресс», 2000. – с
Ости учебной деятельности. Особое внимание уделено формированию умений. На конкретных примерах описана реализация деятельностного...
Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconУчебно-методическое пособие по курсу Технико-экономическое проектирование для студентов специальности 22. 01
Учебно – методическое пособие по курсу “Технико-экономическое проектирование”. Сост. Ю. В. Брусницын, А. Н. Гармаш. Таганрог, трту,...
Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconЗадача для целого ряда ведомств
Керченского морского порта под руководством начальника Инспекции по подготовке и дипломированию моряков Александра Щипцова с представителями...
Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с iconУчебник для студентов высших учебных заведений
Охватывает проблематику, относящуюся к естественнонаучной философии
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи