Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» icon

Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
НазваКомунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Сторінка2/4
Мельник В.Л
Дата конвертації26.11.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4
Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми Окремої контрольної роботи для виставлення тематичних оцінок не передбачено!

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з написом Тематична без дати.

Один раз наприкінці семестру (3-11 класів) після вивчення всіх тем та виставлення тематичних оцінок проводиться контроль за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).


До журналу робиться такий запис:


05/12

К-ль

ауд.

18/12

К-ль

чит.

22/12

К-ль

гов.

25/12

К-ль

письм.


Примітка: порядок проведення контролю чотирьох видів діяльності встановлює учитель самостійно.

^ Між контрольними уроками (за потреби) можуть бути уроки з повторення та підготовки до контролю того чи іншого виду діяльності.


Якщо протягом семестру вивчалося, наприклад, три теми, то в кінці семестру

справа в графі «Зміст уроку» робляться відповідні записи:

 • «Контроль аудіювання з теми ... (1, 2 або 3 – одна з тем семестру за вибором учителя)» (назва теми прописується повністю);

 • «Контроль читання з теми … (1,2 або 3 – але не з тієї теми, по якій контролювалося аудіювання)»;

 • «Контроль говоріння з тем … (1,2 та 3)» (прописуються назви всіх трьох тем, що вивчалися);

 • «Контроль письма з тем … (1,2 та 3)» (аналогічно прописуються назви тем).

Таким чином, контролем будуть охоплені всі теми, які вивчалися протягом семестру.

^ Звертаємо увагу, що «Контроль з аудіювання та читання» проводиться у формі тестування.

Оцінка за семестр виставляється на підставі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.

Річний бал виставляється на основі семестрових (або скоригованих) не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

^ Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати. Оцінка з державної підсумкової атестації, яка переглядалася апеляційною комісією виставляється у колонку з надписом Апеляційна без дати.

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням з першого року навчання (1 клас) рекомендується мати 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі.


Підсумкові контрольні роботи виконуються в окремих зошитах.


В усіх класах початкової школи зошити перевіряються (виправляються помилки) учителем щоуроку, проте в 1 та 2 класах жодного запису в зошит учитель не робить (слова на зразок: добре, гарно і т.д., смайлики та наклейки). Проте в журналі колонка «Зошит» відводиться в кінці кожного місяця.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (3-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються з виставленням оцінок.

В 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Перевіряються обидва зошити (простий і з друкованою основою), в кінці місяця у кожному зошиті робиться запис «За ведення зошита …» і ставиться оцінка. В журнал заноситься одна оцінка за ведення двох зошитів.

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог:

 • писати акуратно та розбірливо;

 • записувати дату виконання роботи (число та місяць) – дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято в країні, мова котрої вивчається;

 • після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота);

 • вказати номер вправи або вид роботи, що виконується;

 • між класною та домашньою роботами (і навпаки) пропускається дві стрічки.


Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Учитель за власним бажанням може перевіряти словники по закінченні кожної теми (ставиться дата і підпис), тоді в кінці семестру виводиться загальна оцінка за ведення словника, яка записується в журнал.

Примітка: словники ведуться учнями 3-11 класів обов’язково за темами, що вивчаються протягом року. Учні 1 та 2 класів словники не ведуть!


Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета». Наприклад:

«Розвиток граматичних навичок в «Present Perfect».

Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.

Підпис робочих зошитів:

English Deutsch

Yuliya Melnyk Julija Melnyk

Form 11 Klasse 11

School of Rivne Schule in Riwne


У зошитах для контрольних робіт пропускається одна стрічка перед іменем та прізвищем дитини і робиться додатковий запис: Tests (для англійської мови) та Kontrollarbeiten (для німецької мови). Для словників у відповідній стрічці замість цих слів пишеться: Vocabulary (анг.), Wörterbuch/Vokabelheft (нім.).

Записи в класних журналах проводяться пастою одного (синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

При вивченні іноземної мови в 1-11 класах учителю необхідно використовувати адіододатки (диски), які зроблять урок цікавим і тим самим підвищать інтерес до вивчення іноземної мови, дадуть змогу дітям почути її носіїв та полегшать засвоєння лексичного матеріалу.

Професійно та методично грамотним є урок в початковій школі, коли учитель використовує різноманітну наочність (бажано різнобарвну), навчальні ігри, фізкультхвилинки, ТЗН та інтерактивні технології, часто посміхається та хвалить учня. Учителю необхідно домогтися, щоб першокласник полюбив його самого та його предмет.


В сучасного майстерного та креативного учителя на кожному уроці всі учні активні, незалежно від їх кількості. Для забезпечення систематичної активності учнів у вчителя має бути створена база зі своїх (чужих) напрацювань: картотека навчальних ігор; роздатковий матеріал; дидактичний матеріал; рекомендації щодо інтерактивних технологій; предмети наочності; збірки пісень та віршів тощо.


2012-2013 навчальний рік є особливим у тому, що вивчення іноземної мови учнями вперше буде відбуватися як в першому класі, так і в другому. Для формування навичок техніки читання англійською мовою в 2-му класі рекомендовано використання посібника «Читайлик», автор В.Гусєва – завідуюча кабінетом методики викладання іноземних мов Вінницького ОІПОПП. Даний посібник може використовуватися і батьками для читання своїм дітям цікавих казок та римівок.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

Забезпечення наступності між початковою та середньою ланками освіти


Дирекції закладу освіти рекомендується посилити увагу до наступності у вивченні іноземної мови (та і не тільки цього предмета) саме початкової та середньої ланок. І це не випадково: дослідження виявили явище стійкого зниження успішності школярів в молодшому підлітковому віці. В свій час В.О.Сухомлинський, порівнюючи результати навчання за рік у початковій школі і в 5-7 класах, виявив семикратне збільшення незадовільних оцінок і п’ятикратне зменшення кількості відмінників.

Сьогодні в Україні лише 28% п’ятикласників зберігають таку ж високу успішність навчання, як по закінченню початкової школи. Тому проблема наступності між початковою та середньою ланками освіти залишається актуальною і потребує широкого обговорення в закладі освіти.


Часто вчителі іноземних мов виконують програму лише до четвертого класу, не цікавлячись змістом підручника та вимогами програми наступного – п’ятого. У результаті учні не завжди готові до опанування іноземною мовою: у них не до кінця сформовані навички читання, розуміння прочитаного тексту, письма та аудіювання. Тому вчителі 5-х класів вимушені втрачати певну частку часу на те. Щоб підтягнути учнів до вимог програми, а це впливає на подальший процес навчання.


Рекомендуємо на шкільних методичних об’єднаннях обговорити питання забезпечення наступності між початковою та середньою ланками освіти, використавши при цьому статтю В.О.Гусєвої «Проблеми наступності й безперервності освіти в початковій та середній школі: нотатки з досвіду» (журнал «Іноземні мови в сучасній школі», № 1, 2012).

Якщо в закладі освіти іноземну мову в початкових та середніх класах читають різні вчителі, потрібно на базі ЗНЗ створити творчу групу цих вчителів, включивши до її складу за наявності шкільного психолога та заступника директора з навчальної частини, та з допомогою комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» спланувати її роботу.


На батьківських зборах обов’язково ознайомити всіх батьків з програмами вивчення іноземної мови в 1-4 класах.


Дирекції школи пропонується поглянути на проблему наступності з боку організації роботи вчителя іноземної мови щодо її вирішення.


Проблеми наступності між початковою та середньою ланками освіти

та можливі шляхи їх розв’язання
Проблеми

Шляхи розв’язання
Організаційно-психологічні

1

Недостатня наповненість уроку навчальним матеріалом, невиправдано повільний темп уроку, відсутність матеріалів для сильніших учнів, перенесення основної тяжкості засвоєння курсу на домашню роботу.

З кожним роком збільшувати обсяг матеріалу і темп навчання; давати додаткові завдання сильним учням; у класі виконувати складніші завдання, а додому задавати легші.

2

Недостатньо організований і чіткий початок уроку, закінчення уроку, виділення додаткового – понад 45 хв. – часу на виконання письмових перевірочних робіт, а тому діти не привчаються швидко включатися в роботу, ефективно і швидко працювати

Привчити дітей починати роботу на уроці по дзвінку, швидко включатися в роботу, не давати окремим дітям додаткового часу на виконання контрольних робіт, закінчувати урок також по дзвінку.

3

Стійка звичка в дітей до надмірної допомоги батьків під час виконання домашніх завдань, творчих робіт

Пояснити батькам четвертокласників, що їхня надмірна допомога наносить шкоду інтелектуальному розвитку їхньої дитини. Включення в уроки завдання, що контролюють ступінь самостійності школярів у виконанні домашніх завдань.

4

Бідність арсеналу й одноманітність методів навчання, невідповідність методичного багажу вчителя реальним навчальним можливостям дітей

Розповсюдження кращого досвіду успішного навчання дітей із застосуванням інноваційних методів і технологій навчання.

5

Пасивність більшості учнів у процесі навчання

Використання форм і методів організації занять, що вимагають від кожного учня активної і усвідомленої участі (в т.ч. парної, групової роботи, інтерактивних методів навчання тощо).

6

Несформованість в учнів уявлення про відмінну усну відповідь «з місця» чи відповідь «біля дошки» (еталону відповіді)

Учителям-предметникам спільно з учителями початкової школи визначити вимоги до відповіді учня і поступово роз'яснювати дітям ці вимоги, враховувати їх, оцінюючи відповіді в 4-му класі.

7

Звичка в дітей одержувати оцінку за будь-які, найменші, короткі або необґрунтовані відповіді.

Добиватися від дітей розгорнених, повних відповідей, чіткої і грамотної мови; не допускати виставляння необґрунтовано високих оцінок за неповні відповіді.

8

Збіднена (аж до кінця навчання в початковій школі) мова вчителя, відсутність динаміки у використанні лексики від 1-го до 4-го класу, «сюсюкання», уникання наукових термінів і понять

Корисне створення і впровадження вчителями-предметниками спільно з вчителями початкової школи словника-програми поступового ознайомлення дітей з науковою лексикою, проведення окремих уроків у початковій школі разом з учителем середніх класів

9

Створення у дітей вчителем і батьками в кінці 4 -го класу психологічного бар'єру – настороженого очікування труднощів навчання в 5-му класі

Знайомство батьків і дітей зі своїми майбутніми вчителями вже в 4 -му класі, проведення предметних свят, олімпіад, змагань, окремих уроків, батьківських зборів спільно з учителями 5-го класу
Загально-дидактичні

10

Недостатня техніка читання, значні проблеми в розумінні тексту через збіднений лексичний запас у частини дітей, невміння ділити текст на смислові частини та аналізувати його.

Постійно пропонувати учням завдання на перевірку знання і розуміння смислу термінів, понять; вести словнички термінів, читати вголос і аналізувати умови завдань, рекомендувати і батькам проводити таку роботу з дітьми вдома.

11

Недостатня швидкість письма, нечіткий почерк у значної частини дітей

Рекомендувати вправи для розвитку м'язів кисті руки, відповідну ручку, продовжувати стежити за правильністю написання букв і цифр, за правильним положенням ручки

12

Нестійкість уваги, слабо розвинена оперативна пам'ять у багатьох дітей

На уроках пропонувати обчислення ланцюжків, удома (під керівництвом батьків) – спеціальні вправи на тренування уваги і пам'яті

13

Недостатня тренованість довготривалої механічної пам'яті

Практикувати письмове опитування правил, пропонувати для запам'ятовування не лише віршовані, а й прозаїчні тексти

14

Елементи псевдонаукових означень понять у процесі навчання, невміння відокремлювати істотне від неістотного

Своєчасно вводити строгі наукові означення понять, практикувати вправи на класифікацію, знаходження істотних ознак.

15

Відсутність в учнів звички звертатися до енциклопедій, довідників, словників, науково-популярної і додаткової навчальної літератури

Використовувати в класі довідкові видання, пропонувати учням завдання по роботі з довідниками і словниками, доручати готувати повідомлення, розповіді, твори за матеріалами додаткової літератури


Як бачимо, це проблеми з якими випускники початкової школи приходять навчатися у п’ятий клас. Тобто, можна зробити висновок, що забезпечення успішної адаптації випускників початкової школи до навчання в п’ятому класі багато в чому залежить від підготовки учнів до навчання в середній школі, від здатності та готовності вчителів, які викладають іноземну мову в початкових класах підготувати дитину до навчання в п’ятому класі.


Вважаємо, що формування готовності вчителів іноземних мов, які викладають іноземну мову в початкових класів до забезпечення наступності між молодшою та основною школами буде ефективним за дотримання таких педагогічних умов:


 • вивчення та врахування вчителями психологічних проблем адаптації учнів до навчання в основній школі, розроблення та застосування ними відповідних розвивальних методик;
 • узгодження змісту, форм, методів і технологій викладання навчальних предметів у 4-му і 5-му класах;
 • підготовка вчителів початкових класів до проведення інтегрованих уроків і поєднання різних видів діяльності молодших школярів.Діти, які перейшли в 5 клас, повинні адаптуватися до нових умов діяльності: до індивідуального стилю викладання вчителів, до швидшого темпу роботи, до нових правил виконання завдань. В адаптаційний період діти можуть стати тривожнішими, боязкішими або, навпаки, надмірно галасливими, метушливими. У них може знизитися працездатність, погіршитись пам'ять, іноді порушується сон, апетит. Можливе зниження інтересу до учіння, падіння успішності, проблеми у взаєминах з однолітками.


Саме для уникнення таких труднощів під час адаптації учнів до навчання в п’ятому класі і запроваджується робота творчих груп у складі вчителів, які викладають іноземну мову лише у початкових класів та тими, які викладають лише з п’ятого класу.

Ця робота проводиться відповідно до алгоритму впровадження наступності між початковою та основною школами, розробленого Вінницьким обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників та методичним кабінетом відділу освіти м. Жмеринки і містить такі кроки:

 1. Створення шкільних та районних творчих груп учителів початкових класів та вчителів-предметників п’ятих класів для обговорення:

- фізичних, інтелектуальних та психологічних особливостей учнів 4-5 класів;

- єдиних цілей навчання; - вимог програм; - технологій та принципів навчання;

- спільного вивчення та обговорення Державного стандарту початкової та базової і повної середньої освіти;

- обговорення та вирішення проблем, які виникають в процесі навчання;

- обговорення загально навчальних та предметних умінь, які учні мають досягти по закінченню початкової школи;

- обговорення та прийняття рішення щодо дотримання єдиних технологій навчання.

2. Для роботи в таких групах заздалегідь визначати вчителів-предметників, які в наступному навчальному році будуть працювати в п’ятих класах.

3. Затвердити графік взаємовідвідування уроків вчителями четвертих та п’ятих класів.

4. Проводити вчителями п’ятих та четвертих класів спільних інтегрованих уроків з наступним їх детальним аналізом та обговоренням акцентуючи увагу на прийомах, методах, формах, засобах навчання та успішності учнів.

5. Проводити діагностику предметних умінь та навичок учнів, їх психологічної та фізичної готовності по закінченню початкової школи та навчання в п’ятому класі.

6. Відвідувати уроки (в п’ятих класах) адміністрацією шкіл, керівником шкільної творчої групи та вчителем початкових класів з метою відслідковування наступності навчання та адаптації учнів до нових умов.

7. Щорічно на педагогічних радах, нарадах при директорові, спільних засіданнях шкільних творчих груп учителів початкових класів і вчителів-предметників слухати питання про забезпечення наступності навчання учнів 4-х та 5-х класів.

8. Систематично проводити моніторинг та аналіз ефективності такої роботи з подальшим доведенням цієї інформації педагогічному колективу, батькам та громадськості.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАТИМУТЬ ПРЕДМЕТ В 5-МУ КЛАСІ
Дата

Зміст роботи

Відповідальний вчитель

Приміт-

ка про виконання

1.Перше засідання - друга декада вересня1. Обговорити вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти та загальної середньої освіти.


2. Обговорити вимоги Програми для початкової школи, загальнонавчальні та предметні вміння, які учні мають досягти по закінченню початкової школи.


3. Визначити єдині технології та принципи, за якими будуть навчатися четвертокласники.


4. Ознайомити вчителів з фізіологічними та психологічними особливостями учнів четвертих класів.


5. Скласти графік відвідування уроків на І семестр у четвертому класі, які відвідуватимуть вчителі-предметники.


В період між засіданнями - відвідування уроків в четвертому класі.

Заступник директора навчального закладу, вчитель, який викладає іноземну мову в четвертому класі, вчитель, який викладає предмет з п’ятого класу, практичний психолог.


2.


__

3.


4.


5.

Друге засідання – грудень.


________

Третє засідання – лютий


Четверте засідання – кінець квітня


П’яте засідання - перша декада вересня

1.Обговорення відвіданих уроків з позиції ознайомлення вчителів-предметників з принципами, методами та формами роботи в початковій школі. (Кожен вчитель-предметник за три місяці має відвідати не менше 3-х уроків).


2.Обговорення та вирішення проблем, які виникають в процесі навчання.

_________________________________________

1.Розробка та проведення вчителями-предметниками разом з вчителями четвертого класу інтегрованих уроків по своїх предметах в четвертому класі.

2.Надання вчителем-класоводом та шкільним психологом методичних порад вчителям середньої школи щодо вибору методів та засобів навчання відповідно до психофізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку.


3.Обговорення з вчителем–класоводом вимоги Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та загальнонавчальних вимог Програм.


1.Відвідування вчителями-предметниками уроків в четвертому класі з метою виконання учнями вимог Програми на кінець навчання у початковій школі.


2.Обговорення нагальних проблем та пошук шляхів їх вирішення.


3.Проведення контрольного зрізу знань по предметах з метою визначення рівня навчальних досягнень учнів на кінець четвертого класу.


4.Підведення підсумків роботи творчої групи за рік.


1.Відвідування уроків в п’ятих класах вчителем класоводом для полегшення адаптації своїх випускників.


2.Відвідування уроків в п’ятому класі адміністрацією школи та керівником шкільної творчої групи з метою відслідковування наступності навчання.

Методист РМК, заступник директора школи ЗНВР, вчитель четвертого класу, шкільний психолог


________________

Заступник директора школи ЗНВР, всі члени творчої групи, шкільний психолог


Заступник директора, вчителі-предметники, вчитель - класовод


Заступник директора школи,

всі учасники творчої групи, вчитель – класовод

_________

1   2   3   4Схожі:

Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Будьте обережні на воді! (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Овчарук Оксаною Олександрівною методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Актуальні питання викладання освітньої галузі "Мови і літератури" Державного стандарту початкової загальної освіти
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» сзш І-ІІІ ст с. Вищеольчедаїв
Вони невибагливі до умов довкілля, поселяються першими на необжитих місцях. Вони виділяють кислоти і руйнують скелі
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconМурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз
Овчарук О. О. – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Скоромовки та чистомовки урізноманітнюють прийоми навчальної роботи. Їх слід використовувати як дидактичний матеріал при вдосконаленні...
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Серветник Василь Григорович керівник районного методичного об'єднання вчителів математики, вчитель математики середньої загальноосвітньої...
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Млинівський районний методичний кабінет» Млинівської районної ради Рівненської області
Вський районний методичний кабінет повідомляє, що у зв’язку з виробничою необхідністю 3-є засідання районного методичного об’єднання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи