Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» icon

Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
НазваКомунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Сторінка4/4
Мельник В.Л
Дата конвертації26.11.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4

^ ПРОПОЗИЦІЇ (РІШЕННЯ)

ЗА ПІДСУМКАМИ МОНІТОРИНГУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


 1. Учителю провести звіт про основні напрацювання з питань …… до … .

 2. Спланувати та провести серію відкритих уроків з метою ознайомлення вчителів з методикою викладання (впровадження, застосування тощо).

 3. Відзначити якісну і результативну роботу вчителів … з … .

 4. Провести круглий стіл учителів початкової ланки та іноземної мови з питань методики викладання предметів у початкових класах та врахування вікових особливостей молодших вчителів.

 5. Психологу школи надати методичну допомогу учителям іноземних мов щодо врахування в роботі вікових та індивідуальних особливостей школярів.

 6. Відзначити творчу роботу вчителя ………… з учнями, які … (мають бажання до поглибленого вивчення іноземної мови, потребують додаткових занять, показали відмінні результати на предметній олімпіаді тощо).

 7. Визнати низьким рівень викладання іноземної мови учителя …….. .

 8. Відзначити позакласну роботу вчителя ………… .

 9. Учителю ………. звернути увагу на стан та якість підготовки учнів до уроків, виконання ними домашніх завдань. З цією метою розробити конкретні заходи.

 10. Вказати вчителю ……….. на формальний підхід до проведення … (уроків, позакласної роботи тощо).

 11. В ході підготовки до уроків особливе значення приділяти … (практичній спрямованості навчання, диференціації навчальної діяльності учнів тощо).

 12. У … класах до … провести поглиблене повторення … (теми, розділу програми, граматичного матеріалу тощо).

 13. Звернути увагу вчителя …………. на виявлені недоліки в … (системі перевірки рівня та оцінювання навчальних досягнень учнів, підготовці до контрольних семестрових робіт, виставлення тематичних, семестрових, річних балів, ведення шкільної документації тощо).

 14. Вказати вчителю ………… на неприпустимість ведення уроків без поурочного планування.

 15. Учителю …….. до ……… опрацювати літературу з питань сучасної методики викладання предмета та її вимоги втілити в практику своєї роботи.

 16. Опрацювати Критерії оцінювання учнів з предмета та змінити підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач.

 17. Звернути увагу на недоліки в системі перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів, правильність виставлення тематичних, семестрових та річних балів. До ….. на засіданні ……… доповісти про проведену роботу.

 18. Забезпечити якісне виконання навчальної програми та про результати проведеної роботи викласти в доповідній на і’мя директора школи.

 19. ……. вирішити питання щодо направлення учителя …….. на курси підвищення кваліфікації при Вінницькому ОІПОПП.

 20. ……….. взяти під особливий контроль стан викладання вчителем ……… предмета, розробити план персонального контролю за його роботою та один раз на місяць на нарадах при директорі підбивати підсумки.

 21. ……….. організувати семінар-практикум для вчителів ……. та вчителів початкових класів з питань наступності у викладанні.

 22. До … у системі методичної роботи розглянути питання про рівень формування навчальних умінь і навичок учнів (здійснення міжпредметних зв’язків, використання ІКТ на уроках іноземної мови, застосування проектних технологій тощо).

 23. У плані роботи на наступний навчальний рік передбачити проведення творчих консультацій (майстер-класів, конференцій, теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, методичних фестивалів тощо) з питань ………….. .

 24. З метою підвищення ефективності викладання предмета вчителю …… до … провести підписку на журнал «Іноземні мови в сучасній школі», «Англійська мова та література», «Англійська мова в початкових класах» тощо.

 25. Учителю …….. до ……. повторно опрацювати пояснювальну записку до програми з іноземної мови (критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з ….. вимоги до сучасного уроку, методичний лист кабінету комунальної установи «Мурованокуриловецький РМК» тощо).

 26. Учителю-наставнику ……… звітувати з метою обміну досвідом з проведення тематичного обліку знань учнів.

 27. Вжити конкретних заходів щодо введення в практику технології педагогічного моніторингу, створення системи соціально-психологічної підтримки учнів у процесі навчання.

 28. Ввести в практику навчального закладу систематичне заслуховування звітів педагогів на .. про самоосвітню роботу. До … розробити графік проведення звітів з урахуванням побажань педагогів.

 29. На уроках налагодити диференційовану роботу з різними за підготовкою категоріями учнів, ширше практикувати групові, парні, бригадні та індивідуальні форми роботи.

 30. Належним чином при викладанні предмета враховувати індивідуальні особливості учнів та особливості класних колективів. Більше співпрацювати з цих питань із практичним психологом та класними керівниками.

 31. Розробити систему заходів щодо активізації роботи з обдарованими учнями, налагодити шляхи спілкування цих дітей з волонтерами, які працюють в закладах освіти району.

 32. Опрацювати літературу з питань методики ведення сучасного уроку та працювати над перебудовою своїх уроків.

 33. Шкільному психологу …. до …. розробити систему заходів з діагностики та психолого-педагогічного консультування педагогів, учнів та батьків з метою надання рекомендацій щодо уникнення помилок у визначенні реальних можливостей, здібностей та інтересів учнів до навчання та розробки дієвих шляхів їхньої взаємодії під час навчального процесу.

 34. …. розробити план вивчення і узагальнення досвіду роботи …. з питання … .

 35. Пропонувати шкільній атестаційній комісії вирішити питання про підвищення кваліфікаційної категорії вчителю …., присвоєння звання ….. .Методичні рекомендації

Вінницького інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

щодо моніторингу викладання іноземних мов

у загальноосвітніх навчальних закладах


(Додаток до листа комунальної установи

«Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» від 12.03.2011 року № 48)


    Беручи до уваги актуальність питання про вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах, пропонуємо  щороку здійснювати вивчення викладання предмету  за такими основними напрямками (за вибором – мінімум по одному питанню на семестр):

1.     Вивчення стану розвитку навичок каліграфії – на кінець другого класу.

2.     Вивчення  стану розвитку навичок техніки читання – на кінець третього класу.

3.     Вивчення стану розвитку навичок орфографії (диктант) та читання

     (розуміння змісту тексту) – на кінець четвертого класу.

4.     Вивчення стану  розвитку навичок усного мовлення – в п’ятих, сьомих класах.

5.     Вивчення стану розвитку навичок аудіювання в шостих, восьмих класах.

6.     Вивчення стану розвитку навичок креативного письма в дев’ятих , десятих та одинадцятих класах.

7.     Вивчення стану розвитку комунікативних навичок – в дев’ятих та одинадцятих класах.

8.     Вивчення стану ведення зошитів з друкованою основою (2-11 класи).

9.     Вивчення стану ведення словників (3-11 класи).


^ Використання Європейського мовного портфоліо

у вивченні іноземної мови

Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є самооцінювання. Самооцінювання є невід’ємним умінням сучасної людини в процесі пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.

Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для Європейського мовного портфоліо. Вони забезпечують основу для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей. Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може фокусуватися на трьох аспектах. Перший – це сам навчальний процес. Учні повинні бути здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі, на певному етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання та досягають навчальних цілей. Другий аспект для самооцінювання – це учнівські комунікативні уміння, відповідно до рівнів і дескрипторів, розроблених Радою Європи. Третій аспект – це лінгвістична компетенція учня. Використовуючи саооцінювання, учні вчаться контролювати свій лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали і оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими. Таким чином, вони починають глибше розуміти методи оцінювання, що може допомогти їм краще скласти підсумкові іспити (тести).

На сьогодні розроблено український варіант Європейського мовного портфоліо який проходить апробацію у п’яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, Чернівці, Тернопіль) та підготовлено і видруковано методичний посібник «Європейське Мовне Портфоліо: Методичний посібник. - Тернопіль: Лібра Терра,2008.».


Більш детально ознайомитися з основними положеннями щодо використання Європейського мовного портфоліо учителі можуть на сайтах: www.coe.int/portfolio; www.cilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it; www.europeestaalportfolio.nl та безпосередньо звернувшись до національного експерта проекту Карпюк О.Д. за адресою: karpiuk@i.ua


Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.


У виступі заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України, кандидата педагогічних наук, заслуженого працівника освіти України Б.М.Жебровського на Всеукраїнській методичній студії-семінарі «Особливості навчання іноземних мов у початковій школі: пріоритети і завдання» зверталася увага на кардинальні напрямки подальшого розвитку освіти.

Вказувалося, що два ключові завдання – інформаційно-комунікаційні технології та іноземна мова – і є опорами нинішньої освітньої стратегії, нових стандартів. Навчання дітей комп’ютерній грамотності вже з першого класу – це перший крок у реформуванні освіти, а наступний крок, уже затверджений в стандартах – це друга іноземна мова з 5-го класу. Причому однією з цих двох мов обов’язково має бути англійська. На третьому етапі передбачено розроблення стандартів старшої школи – це вивчення ряду предметів іноземною мовою, передовсім – англійською (нею в першу чергу планується викладати інформатику).


«З цього випливає необхідність у стислі строки зробити перерозподіл державного замовлення у бік підготовки вчителів іноземних мов… Очевидно, найбільш «життєздатним» і затребуваним буде вчитель інформатики та іноземної мови… Ще однією вимогою суспільства наразі є зменшення загального навчального навантаження на дитину…


Не менш важливою є постать директора школи, який визначає обличчя навчального закладу та здатний як поліпшити освітній процес, так, і, на жаль, подекуди його гальмувати.
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Буренко В. Особливості навчання англійської мови учнів 1 класу. «Іноземні мови в сучасній школі», № 2, 2012.

 2. Водоп’янова В. Молодший школярик: навчаймо бережно. «Іноземні мови в сучасній школі», № 2, 2012.

 3. Волкова І.В. Репродуктивне здоров’я сучасних учнів. Практика і теорія навчання / І.В.Волкова, О.В.Колісник, І.Г.Сіваченко. – Х., 2011.

 4. Гусєва В.О. Проблеми наступності й безперервності освіти в початковій та середній школі: нотатки з досвіду. «Іноземні мови в сучасній школі», № 1, 2012.

 5. Жебровський Б. Глибинні реформи в освіті: час прискорюватись. «Іноземні мови в сучасній школі», № 1, 2012.

 6. Коваленко О. Світові тенденції навчання іноземних мов у початковій школі та їх реалізація в Україні. «Іноземні мови в сучасній школі», № 1, 2012.

 7. Карп’юк О. Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи. «Іноземні мови в сучасній школі», № 1, 2012.

 8. Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ МОНмолодьспорту України від 02.08.2012 № 882.

 9. Лаврук В., Лаврук С. Контроль стану викладання навчальних предметів. К.: Шк. світ, 2008.

 10. Мурашко Н. Готуємося до інспектування школи. К.: Шк. світ, 2009.

 11. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462.

 12. Про типові навчальні плани початкової школи. Наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572.

 13. Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін. Іноземні мови. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9-426.


МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ

1   2   3   4Схожі:

Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Будьте обережні на воді! (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Овчарук Оксаною Олександрівною методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Актуальні питання викладання освітньої галузі "Мови і літератури" Державного стандарту початкової загальної освіти
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» сзш І-ІІІ ст с. Вищеольчедаїв
Вони невибагливі до умов довкілля, поселяються першими на необжитих місцях. Вони виділяють кислоти і руйнують скелі
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconМурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз
Овчарук О. О. – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Скоромовки та чистомовки урізноманітнюють прийоми навчальної роботи. Їх слід використовувати як дидактичний матеріал при вдосконаленні...
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Серветник Василь Григорович керівник районного методичного об'єднання вчителів математики, вчитель математики середньої загальноосвітньої...
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Млинівський районний методичний кабінет» Млинівської районної ради Рівненської області
Вський районний методичний кабінет повідомляє, що у зв’язку з виробничою необхідністю 3-є засідання районного методичного об’єднання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи