Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. icon

Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району.
Скачати 199.38 Kb.
НазваРішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району.
Дата конвертації02.12.2012
Розмір199.38 Kb.
ТипРішення
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


Н А К А З

23.06.2011 року смт. Муровані Курилівці № 192


Про виконання рішення колегії відділу

освіти від 23.06.2011 року, протокол № 6

«Про дотримання вимог Державного стандарту

початкової загальної освіти в навчальних закладах

району. Організація навчально-виховного процесу

в початкових класах загальноосвітніх навчальних

закладах району».


На виконання рішення колегії відділу освіти від 23.06.2011 року, протокол

№ 6 « Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. Організація навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах району»

НАКАЗУЮ:

1. Рішення колегії відділу освіти від 23.06.2011 року, протокол № 6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. Організація навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах району» надіслати керівникам навчальних закладів району.

До 01.07.2011 року

2. Керівникам навчальних закладів довести зміст рішення колегії відділу освіти до відома педагогічних працівників та забезпечити його виконання.

До 01.09.2011 року,

протягом вказаних термінів

3. Обговорити дане рішення колегії на засіданні педагогічної ради.

До 01.09.2011 р.

4.Організацію виконання даного наказу покласти на комунальну установу «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»(Чемериський Р.В.)

5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Чернелівську Є.Ф.


Начальник відділу освіти Володимир Богацький


Чернелівська Є.Ф.

Чемериський Р.В.

Овчарук О.О.
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


РІШЕННЯ


колегії відділу освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації


23.06.2011 року Протокол № 6

^ Про дотримання вимог Державного стандарту

початкової загальної освіти в навчальних закладах

району. Організація навчально-виховного процесу

в початкових класах загальноосвітніх навчальних

закладах району.


Відповідно до плану роботи відділу освіти на червень 2011 року здійснювалась перевірка виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, умови організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, формування здорового способу життя, впровадження нового змісту освіти, реалізація завдань особистісно орієнтованого навчання, виконання програмових вимог з навчальних предметів.

Ознайомлення з роботою адміністрацій шкіл , ефективністю роботи педагогічних працівників, результативність впровадження навчальної програми проводилось шляхом аналізу ведення шкільної ділової документації, співбесіди з учителями та учнями початкових класів, анкетування тощо.

Систему початкового навчання району у 2010/2011 навчальному році складають 27 загальноосвітніх навчальних закладів. В них 26 перших класи, 26 - других, 25 - третіх, 25 – четвертих класів. В початкових класах навчається 792 учні, з них на індивідуальному навчанні 92 учні (1 клас – 25, 2 кл. – 21, 3 кл. – 20, 4 кл. – 26 учнів).

В 2010-2011 н.р. із варіативної складової на індивідуальні години, курси за вибором та на посилення предмета виділено в 1 класі – 15 годин, в 2 класі – 33 год., в 3 кл. – 26 год., в 4 кл. – 31 год.

В 12 загальноосвітніх навчальних закладах вивчаються курси за вибором:

- курс «Основи споживчих знань» (СЗШ І-ІІІ ст. с.Вищеольчедаїв, НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» смт. Муровані Курилівці,СЗШ І-ІІІ ст.с. Обухів, НВК с. Рівне, НВК с. Курашівці, СЗШ І-ІІІ ст. №2 смт. Муровані Курилівці, НВК с.Котюжани);

- курс «Українознавство» (НВК с.Конищів, НВК с. Наддністрянське);

- курс з читання «Добро» (НВК с.Галайківці, НВК с.Котюжани)

- курс «Кроки до інформатики» (СЗШ І-ІІІ ст. с. Лучинець, НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» смт. Муровані Курилівці);

- курс «Християнська етика» ( НВК с. Галайківці, СЗШ І-ІІ ст. с.Дружба, НВК с.Лучинчик);

- курс «Права дитини» (НВК с. Курашівці, СЗШ І-ІІІ ст. с. Лучинець).

Кадровий потенціал району характеризується високим професійним рівнем учителів початкової школи. Вчителів з вищою світою — 81 чол. (81 %), незакінчену вищу освіту мають 4 вчителя (4 %), середню спеціальну — 15 (15%), з них пенсіонерів — 4 чол. ( 4 %).

Вчителів-методистів в районі - 4 чол. (4%), старших учителів —6 чол.(6%).

Станом на 01.06.2011р. вищу кваліфікаційну категорію мають 20 учителів по­чаткових класів ( 20 %), І категорію —50 чол. ( 50%), II категорію – 11 чол. (11 %), категорію спеціаліст — 19 чол. ( 19 %).

Перевіркою встановлено, що ділова документація в перевірених школах, в основному, ведеться відповідно до Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. №240.

Слід зазначити, що у вчителів початкових класів наявні календарні плани, складені відповідно до діючої програми та з урахуванням всіх методичних вказівок та рекомендацій і затверджені керівниками закладів.

Поурочні плани відображають роботу вчителів з виконанням державної програми, організацію індивідуальної та диференційованої роботи з учнями.

Записи в журналах вчителі ведуть чітко і правильно, відповідно до Інструкції щодо ведення класних журналів у 1-4 класах. Вчителі перевірених закладів здійснюють контроль за веденням учнівських зошитів, а оцінювання учнівських зошитів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів в початкових класах. Кількість письмових та контрольних робіт з предметів в початкових класах відповідає вимогам наказу МОН України від 20.08.2008 р. №755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

Адміністраціями загальноосвітніх шкіл проводиться відповідна робота щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. У НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№1-гімназія» смт.Муровані Курилівці, СЗШ І-ІІІ ст.с.Лучинець, СЗШ І-ІІІ ст.№2 смт.Муровані Курилівці, СЗШ І-ІІІ ст.с.Вищеольчедаїв, НВК с.Жван, НВК с.Галайківці, НВК с.Конищів, СЗШ І-ІІІ ст.с. Обухів, СЗШ І-ІІ ст.с.Степанки, СЗШ І-ІІІ ст.с.Немерче ) постійно здійснюється контроль за станом викладання предметів у початковій школі та діагностикою рівня навчальних досягнень учнів; відстежуються процеси, що впливають на рівень освітньої підготовки випускників початкової школи, крім НВК с.Лучинчик, НВК с.Привітне, СЗШ І-ІІ ст.с.Дружба, СЗШ І-ІІ ст.с. Попелюхи.

Організація навчально-виховного процесу в 1—4 класах, в більшості шкіл здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (2001p.).

Усвідомлення педагогами взаємозв'язку між станом здоров'я і якістю навчання молодших школярів виявляється в активних діях керівників шкіл та пе­дагогічних колективів району, спрямованих на створення умов для ефективного навчання і виховання, особливо першокласників: у школах облаштовані класні кімнати, ігрові куточки.

Належні умови для навчання та виховання першокласників створені у за­гальноосвітніх навчальних закладах райцентру, с.Лучинець, с.Рівне, с.Степанки, с.Жван, с.Конищів, с.Галайківці, с.Обухів.

У 14 загальноосвітніх навчальних закладах створено і функціонує 19 груп продовженого дня, які відвідують 421 дитина, з них учнів 1-4 класів – 345. Це відкриває широкі можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних завдань і усуненні прогалин в знаннях, створює сприятливі умови для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля вихованців, проведення позакласної, позаурочної роботи з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

Наповнюваність груп продовженого дня, їх комплектування, віковий склад, режим дня і правила внутрішнього розпорядку відповідають гігієнічним та педагогічним вимогам. Раціональна організація самопідготовки, поєднання різних видів діяльності сприяють збереженню та зміцненню здоров'я учнів, досягненню високого рівня функціонального стану їх організму протягом дня.

Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, в 4 школах (НВК с.Конищів, СЗШ І-ІІ ст.с.Долиняни, НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№1-гімназія» смт.Муровані Курилівці,СЗШ І-ІІІ ст.с.Обухів) обладнані ігрові кімнати, в 10 школах (НВК с.Вербовець, СЗШ І-ІІІ ст.с.Лучинець, СЗШ І-ІІІ ст.с.Вищеольчедаїв, НВК с.Жван, СЗШ І-ІІІ ст.№2 смт.Муровані Курилівці, СЗШ І-ІІІ ст.с.Немерче, НВК с.Рівне, НВК с.Бахтин, НВК с.Галайківці, НВК с.Курашівці) облаштовані ігрові куточки, в 3 школах (НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№1-гімназія» смт.Муровані Курилівці, СЗШ І-ІІІ ст.с.Лучинець, СЗШ І-ІІІ ст.№2 смт.Муровані Курилівці) є спальні кімнати для учнів 1 класу.

У навчальних закладах при складанні розкладу уроків враховуються особливості навчальних предметів. У класних кімнатах дотримується повітряний та тепловий режим. На уроках доцільно і вчасно проводяться фізкультхвилинки, на перервах - оздоровча та виховна, просвітницька робота. Значна увага приділяється цьому питанню в НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№1-гімназія» смт.Муровані Курилівці, СЗШ І-ІІІ ст.с.Лучинець, СЗШ І-ІІІ ст.№2 смт.Муровані Курилівці, СЗШ І-ІІІ ст.с.Вищеольчедаїв, НВК с.Жван, НВК с.Рівне, НВК с.Галайківці, НВК с.Конищів, СЗШ І-ІІІ ст.с. Обухів, СЗШ І-ІІ ст.с.Степанки.

На особливому контролі знаходиться питання харчування дітей початкової школи. На сьогодні учні 1-4 класів забезпечуються 100% харчуванням. Але, в організації харчування, у зв’язку з низькою його вартістю, залишається проблемою виконання встановлених норм харчування. Середня вартість шкільних обідів у селах по району у 2010/2011 навчальному році складає – 3,1 грн. Харчування здійснюється за рахунок бюджетних коштів, частково залучається спонсорська допомога.

Початкова школа працює за новими навчальними програмами, новими підручниками, посібниками, створеними відповідно до вимог освітньої галузі Державного стандарту початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими Колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року „Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст, структуру навчання”).

Вчителі району впроваджують різноманітні новітні технології, зокрема, розвиток критичного та образного мислення (Литус І.В., Головатюк А.Б. (НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія) , Овчарук Л.О., Арнаут Г.О. (СЗШ І-ІІІ ст.с.Обухів) , Вавшко Г.В.( СЗШ І-ІІІ ст.с.Лучинець), Марецька Г.В.(НВК с.Жван), Попович Т.П.(НВК с.Галайківці), Колесник Л.І., Василишина В.І.(НВК с.Рівне), Мурамзіна І.Д.(НВК с. Котюжани), Ольшевська С.А.(НВК с.Снітків); особистісно-орієнтоване навчання (Карук А.В., Кравчук Л.В.( НВК №1-гімназія), Григулець О.М.(СЗШ І-ІІІ №2 ст.смт.Муровані Курилівці), Крук О.В., Кравчук Н.В.(НВК с.Конищів), Мазуркевич В.П.(СЗШ І-ІІст. с. Степанки), Грималюк В.П., Луп’як Л.І. (НВК с.Рівне), Вовк Н.В.(СЗШ І-ІІІ ст. с.Немерче), Ковальчук В.О. (НВК с.Снітків); ТРВЗ – педагогіку (Паламар О.В. .(СЗШ І-ІІІ ст. №2 смт.Муровані Курилівці), Герман Н.В., Завада Г.В. (СЗШ І-ІІІ ст.с.Обухів); здоров’язберігаючі технології (Тодавчич О.В. .( СЗШ І-ІІІ ст.с.Лучинець), Марецька О.С. .(НВК с.Жван); розвиток читацьких умінь молодших школярів (Чернецька С.В.(НВК с.Галайківці), Ясінська О.М.(НВК с.Котюжани). Використання даних технологій дає можливість урізноманітнити навчальний процес, зробити його цікавим та змістовним.

Методичним кабінетом постійно відстежується і аналізується результативність навчальних досягнень учнів за новим змістом, а також надається методична допомога вчителям початкових класів з питань:

ведення шкільної документації, планування роботи по самоосвіті; організації індивідуального навчання, роботи з молодими спеціалістами, підготовки та оформлення атестаційних матеріалів, методичних розробок; методики складання тестових завдань з математики, української мови; організації навчально-виховного процесу в 1 класі та ін.

На протязі 5 років вивчено та узагальнено досвід роботи вчителів початкових класів:

- Войт Марії Петрівни на тему: «Активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови в початкових класах»;

 • Загороднюк Ольги Богданівни на тему: «Вплив гри на розвиток особистості учня молодшого шкільного віку»;

 • Сауляк Ніни Іванівни на тему: «Нетрадиційні форми роботи із словниковими словами на уроках в початкових класах».

Методистом РМК, вчителями початкових класів, творчими групами підготовлено та випущено методичні посібники:

 • «Активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови в початкових класах»(Войт М.П.);

 • «Вплив гри на розвиток особистості учня молодшого шкільного віку» (Загороднюк О.Б.);

 • «Робота зі словниковими словами» (Сауляк Н.І.);

 • «Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів» (Григулець О.М.);

 • «Каліграфічні хвилинки» (Сауляк Н.І.);

 • «Особливості групової роботи учнів 1 класу над текстом з навчання грамоти» (Мазуркевич В.П.);

 • «Ми розумні малюки навчаємось залюбки» (Сандич Н.І.)

 • «Початкова освіта Мурованокуриловеччини»;

 • «Дидактичний матеріал з української мови» (Кушнір І.М.);

 • «Група продовженого дня в школах Мурованокуриловецького району»;

 • «Система уроків з української мови на тему «Будова слова»;

 • «Система уроків з рідної мови в 3 класі» (Сауляк Н.І.).

Питання початкової ланки освітньої галузі розглядалися

на нарадах керівників закладів освіти:

- Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів початкових класів (наказ №60 від 30.03.2006 року, протокол № 3 від 31.03.2006р.);

- Про стан ведення ділової документації в початкових класах ( наказ №228 від 22.11.2006 року, протокол № 8 від 24.11.2006 р.);

- Про здійснення диференційованого підходу до навчання та виховання учнів школи (наказ № 266 від 25.11.2008 року, протокол № 9 від 28.11.2008 р.);

- Про роботу з обдарованими дітьми в початкових класах (наказ №138 від 27.04.2009 року, протокол № 4 від 29.04.2009 р.);

- Про використання інноваційних технологій на уроках в початкових класах (наказ № 338 від 25.12.2009 року, протокол № 10 від 30.12.2009 р.);

- Про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів 2-4 класів з математики (наказ № 86 від 22.03.2010 року, протокол № 3 від 26.03.2010р.);

- Про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів 2-4 класів з української мови (наказ № 130 від 26.04.2011 року, протокол № 3 від 28.04.2011р.);

на засіданнях колегії відділу освіти :

- Про підсумки переходу початкової ланки освіти району на новий зміст та структуру навчання. (рішення від 27.12.2005 року, протокол № 6 );

- Про виконання рішення колегії відділу освіти від 27.12.2005 року (протокол №6) «Про підсумки переходу початкової ланки освіти на новий зміст та структуру навчання» (довідка).

на радах РМК:

- Вимоги до оформлення класних журналів. ( протокол №4 від 25.08.2007 р.)

- Інструктивно - методичні рекомендації щодо вивчення предметів в 2007-2008 н.р.(протокол №5 від 03.09.2007 р.);

- Про підсумки проведення районного етапу конкурсу «Учитель року - 2008» (протокол №1 від 22.01.2008 р.);

- Про перевірку розвитку навичок каліграфічного письма з іноземної мови в учнів 2 класів (протокол №2 від 26.03.2008 р.);

- Про методичне забезпечення державної підсумкової атестації в школах району (протокол №3 від 20.05.2008 р.);

- Розгляд методичних розробок вчителів, які атестуються в 2008-2009 н.р. на звання «Вчитель-методист» (протокол №1 від 09.01.2009 р.).

- Про результати апробації та впровадження досвіду роботи Шевчук Л.М.- методиста Інституту інноваційних технологій і змісту освіти при МОН України (протокол №2 від 10.02.2009 р.);

- Про методичне забезпечення державної підсумкової атестації в школах району. (протокол №3 від 20.05.2009 р.);

- Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів 4 класу з математики в школах району (протокол № 3 від 20.05.2009 р.);

- Про роботу районних та шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів (протокол № 6 від 22.12.2009 р.);

- Про проведення моніторингу дослідження учнів 3, 5-8, 10 класів з української мови, математики, історії України.(протокол № 1 від 12.01.2010 р.);

- Про результати перевірки навичок читання учнів 2-х класів за І семестр. (протокол № 1 від 12.01.2010 р.);

- Про роботу з обдарованими учнями (протокол № 4 від 15.11.2010 р.);

- Про узагальнення досвіду роботи вчителя початкових класів Войт.М.П. на тему «Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів» (протокол № 2 від 18.04.2011 р.);

- Про визначення завдань на ДПА в 4 класах (протокол № 2 від 18.04.2011 р.);

- Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. Організація навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах району (протокол № 2 від 18.04.2011 р.).

Налагоджено тісну співпрацю з Інститутом педагогіки АПН України (Шевчук Л.М.). Відповідно до наказу по відділу освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації № 227 від 01.09.2009 р. «Про організацію науково-дослідної роботи» між Інститутом педагогіки АПН України (лабораторія сільської школи) та відділом освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації укладено Угоду від 01 вересня 2009 року про співробітництво у початковій ланці освіти, розвиток читацьких умінь молодших школярів, з метою наукового спрямування діяльності вчителів початкових класів сільських шкіл, надання їм консультацій та розроблення експериментальних матеріалів для узагальнення та поширення досвіду роботи.

В 2008-2009 н.р. на методичному об’єднанні вчителів початкових класів на базі НВК «СЗШ І-ІІІ ст.№1-гімназія» смт.Муровані Курилівці було організовано науково-практичний семінар «Групова робота у початковій школі: проблеми і перспективи» за участю Шевчук Лариси Миколаївни, методиста вищої категорії відділу освіти науково-методичного забезпечення змісту початкової освіти та основ здоров’я і фізичної культури Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Лесіної Олени Вікторівни, завідуючої кабінетом початкового навчання ВОІПОПП. На семінарі розглядалось питання науково-методичного забезпечення предмета «Читання», проводився майстер-клас «Застосування ігрових завдань під час початкового етапу впровадження групової роботи». Для практичного використання Ларисою Миколаївною був представлений методичний посібник «Особливості групової роботи учнів 1 класу над текстом у навчанні української мови». Учителями перших класів Обухівської, Вищеольчедаївської, Мурованокуриловецьких №1, №2 СЗШ І-ІІІ ст., Конищівського, Михайловецького, Галайковецького, Бахтинського НВК, Степанківської СЗШ І-ІІ ст. апробовано дидактичні ігри Шевчук Л.М.: «Ланцюжки слів», «Скарбниця казок», «Абетковий автопарк», «Алфавітна забавлянка».

В 2009-2010 н.р. на методичному об’єднанні вчителів початкових класів був проведений науково-практичний семінар «Формування читацьких умінь молодших школярів сільської школи: стан і перспективи» за участю Шевчук Лариси Миколаївни, молодшого наукового співробітника лабораторії сільської школи Інституту педагогіки АПН України. Вчителі початкових класів району ділилися досвідом роботи , зокрема, Мазуркевич В.П. – вчитель початкових класів СЗШ І-ІІ ст. с. Степанки «Розвиток читацьких умінь молодших школярів: проблеми та шляхи їх розв’язання», Литус І.В. - вчитель початкових класів НВК «СЗШ І-ІІІ ст.№1-гімназія»смт.Муровані Курилівці «Використання дидактичних ігор на уроках читання», Третяк О.Г. - вчитель початкових класів СЗШ І-ІІІ ст. №2 смт.Муровані Курилівці «Групова робота над текстом на уроках навчання грамоти».

В 2010-2011 н.р. на методичному об’єднанні вчителів початкових класів в березні 2011 року на базі Мурованокуриловецької СЗШ І-ІІІ ст. №2 було організовано науково-практичний семінар «Розвиток читацьких умінь молодших школярів, як дидактичний компонент моделі розвитку сільської школи» за участю Шевчук Л.М. – молодшого наукового співробітника лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України.

Проведено апробацію 3 навчальних посібників для учнів початкових класів.

Однією із форм методичної роботи вчителів початкових класів є творча група, яка працює над проблемною темою, результатом якої є захист дослідницької роботи та випуск методичного посібника. В 2008-2009 н.р. творча група працювала над проблемною темою «Методи і прийоми роботи над задачами з логічним навантаженням», в 2010-2011 н.р. над темою ««Методи і прийоми розвитку творчих та пізнавальних здібностей в учнів початкових класів».

З метою ефективної методичної роботи з учителями початкових класів в районі діє школа позитивного педагогічного досвіду на базі НВК «СЗШ І-ІІІ ст. № 1-гімназія» смт.Муровані Курилівці (керівник Войт М.П.), СЗШ І-ІІІ ст.№2 смт.Муровані Курилівці (керівник Загороднюк О.Б.) з питань організації навчально-виховного процесу в початкових класах.

Вчителі початкових класів району беруть активну участь у різних конкурсах, зокрема, у 2006-2007 н. році був проведений районний конкурс «Кращий урок з використанням інтерактивних технологій в початкових класах», в 2009- 2010 н.р. проведений конкурс «Краща класна кімната», в 2010-2011н.р.- «Інтерактивний урок». В конкурсі «Творча скарбничка» в номінації «Початкові класи» взяли участь вчителі початкових класів Сауляк Н.І. (НВК с.Рівне), Сандич Н.І.(СЗШ І-ІІІ ст.с.Вищеольчедаїв) матеріали яких було надіслано на обласний конкурс.

Переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» в номінації «Початкові класи» стала вчителька початкових класів Тодавчич О.В. (СЗШ І-ІІІ ст..с.Лучинець), матеріали якої надіслано на обласний конкурс.

В школах району було організовано участь учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», 24-му Міжнародному чемпіонаті з розв’язування логічних математичних задач. В цих змаганнях взяли участь 6 загальноосвітніх навчальних закладів (НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія» смт. Муровані Курилівці (Ліщинська Л.Л., Войт М.П., Литус І.В., Гусарська Г.З.),СЗШ І-ІІІ №2 смт.Муровані Курилівці (Третяк О.Г., Паламар О.Г., Григулець О.М.), НВК с.Наддністрянське (Співак Л.В.), НВК с.Галайківці (Попович Т.П.), НВК с.Котюжани (Мурамзіна І.В., Швець Л.І.), СЗШ І-ІІ ст. с.Житники (Швець З.М.), НВК с.Морозівка (Погрибенко В.М., Мачок Т.В.). Учениця 3 класу СЗШ І-ІІІ ст.№2 смт.Муровані Курилівці (вчитель Григулець О.М.) стала учасником чвертьфіналу 24 Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач та учасником півфіналу (2010 р.). В цьому навчальному році проведено районний учнівський конкурс «Віртуози усного рахунку» в якому взяло участь 17 учнів початкових класів із 14 шкіл району. Переможцями в молодшій віковій категорії стали Пивоварська Марина (НВК с.Снітків), Мостова А. (НВК с.Конищів), Гончар І. (НВК с.Рівне).

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці здійснюється державна підсумкова атестація з української мови (мови і читання) та математики (відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 27 лютого 2008 р. за № 151/14842)). За результатами ДПА в 2010-2011 н.р. визначено якісний показник навчальних досягнень учнів 4 класів , який становить: з математики – 76,2 % ( 2009-2010н.р. - 69 %), з української мови – 73,1 % (2009-2010 н.р.- 66 %), з читання – 79,1% ( 2009-2010 н.р. - 76 %)

Аналіз роботи початкової школи дає підстави стверджувати, що початкова школа району ефективно реалізувала завдання відповідно до діючого Державного стандарту початкової загальної освіти та створила передумови для впровадження змісту, закладеного в новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти.

Однак, під час вивчення стану організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів району виявлено недоліки, на які необхідно звернути увагу в подальшій роботі:

- керівники СЗШ І-ІІ ст.с.Дружба (Остапчук Н.В.), НВК с.Лучинчик (Лєбедєва Т.Г.), НВК с.Курашівці (Савчук М.І.), СЗШ І-ІІ ст.с.Попелюхи (Кухарик А.М.) недостатньо ознайомлені з нормативно - правовими документами початкової школи;

- низька культура оформлення письмових робіт в робочих зошитах учнів 1-4 класів, порушені єдині каліграфічні вимоги;

- не реалізовуються принципи індивідуалізації та диференціації на уроках вчителів початкових класів, а також при підборі домашніх завдань та письмових робіт;

- вчителями початкових класів СЗШ І-ІІ ст. с. Дружба, НВК с. Лучинчик, НВК с. Привітне ведення документації по індивідуальному навчанню не відповідає вимогам;

- тематика уроків позакласного читання в 1-4 класах не відповідає діючій програмі з позакласного читання (авт. Мартиненко В.О.);

Враховуючи зазначене та з метою створення передумов для впровадження змісту, закладеного в новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти,

Колегія ухвалює:


1. Інформацію „Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. Організація навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах району” взяти до відома.

2. Визнати результативною роботу адміністрацій шкіл та вчителів початкових класів НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№1-гімназія» смт.Муровані Курилівці, СЗШ І-ІІІ ст.с.Лучинець, СЗШ І-ІІІ ст.№2 смт. Муровані Курилівці, СЗШ І-ІІІ ст.с.Вищеольчедаїв, СЗШ І-ІІІ ст.с.Обухів, НВК с.Жван, НВК с.Галайківці, НВК с.Конищів, НВК с.Рівне, СЗШ І-ІІ ст.с.Степанки щодо дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

3. Роботу щодо дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в НВК с. Наддністрянське, НВК с. Михайлівці, НВК с. Котюжани, НВК с.Лучинчик, НВК с. Бахтин, НВК с.Курашівці, СЗШ І-ІІ ст.с. Попелюхи, СЗШ І-ІІ ст.с.Дружба, НВК с. Привітне визнати задовільною.


4.Відділу освіти райдержадміністрації :

4.1. Здійснити перевірку щодо впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти, програм з використанням критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Вересень-жовтень 2012р.

5. Комунальній установі «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» (Чемериському Р.В.):

5.1. Продовжити моніторингові дослідження якості початкової освіти.

Постійно

5.2. Провести науково-практичний семінар для вчителів початкових класів „Створення освітнього простору для реалізації компетентнісного підходу до успішного навчання і соціалізації учнів початкової школи”.

Березень 2012р.

5.3. Провести семінар-нараду для керівників ЗНЗ та вчителів початкових класів «Організація індивідуальної форми навчання для забезпечення рівного доступу до якісної початкової освіти».

Вересень 2011р.

5.4. Спільно з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів сприяти вивченню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду вчителів початкових класів, які використовують у своїй роботі активні методи навчання, що спонукають школярів до творчої дослідницької праці, формують навички практичного застосування набутих знань у життєвих ситуаціях.

Постійно.


6. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

6.1. Врахувавши підсумки впровадження Державних стандартів початкової освіти, розробити заходи, спрямовані на подальше вдосконалення системи освіти, створення умов для забезпечення стабільної роботи загальноосвітніх навчальних закладів району.

До 01.09.2011 р.


6.2. Посилити контроль за дотриманням вимог Державного стандарту початкової освіти, рекомендацій інструктивно-нормативних та методичних документів Міністерства освіти і науки України з питань організації та проведення навчально-виховної роботи відповідно до діючих навчальних планів, програм з використанням критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Постійно.

6.3. Сприяти запровадженню індивідуальних форм роботи з учнями початкової школи, використовувати години варіативної складової Типових навчальних планів безпосередньо на проведення індивідуально-групових занять.

Постійно.

6.4. З метою забезпечення ефективного впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес початкової школи активізувати управлінську та контрольно-аналітичну діяльність.

Постійно.

6.5. Приділяти увагу створенню належної матеріально-технічної бази та умов для навчання і виховання учнів початкових класів, збереження та зміцнення їх здоров'я, продовжувати організаційну та методичну роботу з підвищення фахової майстерності вчителів початкових класів.

Постійно.

6.6. На виконання програми з позакласного читання для учнів 1-4 класів (авт. Мартиненко В.О.) забезпечити оновлення шкільних бібліотечних фондів художньою літературою.

Постійно.


6.7.Забезпечити неухильне виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, інших нормативно-правових документів щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах.

Постійно.

6.8. Взяти до безумовного виконання нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи, створити здоров’язберігаюче середовище у загальноосвітніх навчальних закладах.

Постійно.

6.9. Про результати виконання даного рішення інформувати відділ освіти райдержадміністрації

До 01.09.2011р.

До 10.05.2012 р.

7. Організацію виконання рішення покласти на комунальну установу «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» (Чемериський Р.В.)

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника відділу освіти райдержадміністрації Чернелівську Є.Ф.


Голова колегії,

начальник відділу освіти В.В.Богацький

Секретар колегії О.В.БагрійСхожі:

Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconНаказ №3/763 м. Луганськ Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах м. Луганська у 2012-2013 н р.
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та з метою модернізації змісту початкової загальної середньої освіти...
Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconПро затвердження Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах Волочиського району
З метою модернізації змісту початкової загальної освіти та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних...
Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconДодаток 1 до наказу відділу освіти Ізяславської рда №58 від 21. 03. 2012р Заходи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та проведення акції
Забезпечити вивчення Державного стандарту початкової загальної освіти у педагогічних колективах шкіл району
Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconПро реалізацію в районі Державного стандарту початкової загальної освіти
Забезпечити реалізацію в усіх загальноосвітніх навчальних закладах обласних та районних заходів, спрямованих на опанування педагогами...
Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconВпровадження оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти з 1 вересня 2012 року в закладах освіти Зачепилівського району
«Про невідкладні завдання на найближчий час», відділом освіти розроблено план заходів щодо впровадження нового Державного стандарту...
Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconЗаходи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах Харківського району у 2012/2016 роках
Створити районну координаційну раду щодо вивчення та впровадження нового Державного стандарту та навчальних програм загальної початкової...
Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconНаказ №73 Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Дворічанського району
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти
Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconНаказ №102 Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Зачепилівського району
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти
Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconНаказ №120 Про порядок організованого закінчення 2011-2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Вовчанського району
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти
Рішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. iconНаказ №107 Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Ізюмського району
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи