Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології icon

Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології
Скачати 113.94 Kb.
НазваПро результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології
Дата конвертації02.12.2012
Розмір113.94 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


Н А К А З

22.12.2010 року смт. Муровані Курилівці № 341


Про результати вивчення стану

викладання та рівня навчальних

досягнень учнів з біології

Згідно з річним планом роботи відділу освіти, Мурованокуриловецького методичного кабінету, впродовж грудня 2010 р. проводилась перевірка стану викладання біології у ЗНЗ району, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальної програми, рівня навчальних досягнень учнів. Перевірка по даному питанню проводилась у СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт. Мурованих Курилівців, НВК с. Конищів, НВК с. Михайлівці, НВК с. Бахтин, НВК

с. Дерешова.

Завдання перевірки полягало у проведенні моніторингу якості біологічної освіти; вивченні та аналізі стану щодо якісного складу учителів та їх фахової підготовки; рівня матеріально-технічного забезпечення кабінетів; рівня навчальних досягнень учнів з біології, контролю за станом ведення шкільної документації.

Було проведено моніторингового дослідження якості біологічної освіти учнів 8-9 класів, відвідано 8 уроків, перевірено календарні та поурочні плани, матеріаль­но-технічний стан кабінетів біології та наявність у них навчально-дидактичного матеріалу.

Всього викладає біологію у навчальних закладах району – 29 вчителів. Вчителі біології району у 2010/2011 н.р. представлені у такому якісному складі:

Спеціаліст - 3(10,3%); ІІ категорія – 5 (17,2%); І категорія – 13 (44,8%); вища – 5 (17,2%).

В тому числі: старший вчитель – 1 (3,4%)

вчитель-методист – 1 (3,4%)

Уроки біології у даних школах ведуть вчителі з вищою педагогічною освітою, педагогічний стаж яких в середньому становить до 10-15 років.

Перевіркою встановлено, що науково-теоретична і методична підготовка вчителів загалом відповідає сучасним вимогам, а систематична самоосвітня робота педагогів дозволяє їм бути в курсі новин педагогічної літератури, позитивного педагогічного досвіду та використовувати їх у своїй педагогічній діяльності.

Підвищенню професійного рівня також сприяють районні методичні об’єднання, семінари. Щороку для даної категорії вчителів проводиться 4 МО та 2 семінари. На даних методичних заходах учителі опрацьовують нормативні документи, інструкції, методичні листи, знайомляться з досягненнями своїх колег, відвідують відкриті уроки та позакласні заходи.

Методичне об’єднання вчителів біології метою своєї роботи вбачає безперервне вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в галузі біології та методики її викладання.

Щорічно учителі району проходять курсову перепідготовку на базі Вінницького ОІПОПП.

За наслідками перевірки виявлено, що календарно-тематичне планування ведеться всіма учителями згідно діючих програм, своєчасно затверджено адміністрацією шкіл, вчителі біології працюють за базовими навчальними планами та діючими навчальними програмами .

На момент перевірки не було затверджене календарно - тематичне планування курсів за вибором з біології у 10 класі в НВК с. Михайлівці ( Кравець В.Д).

При перевірці класних журналів встановлено, що навчальні програми у 7-11 класах в основному виконуються. Ведення класних журналів здійснюється відповідно до вимог наказу МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Загальним недоліком є недостатня кількість поточних оцінок з предмета та невчасне виставлення оцінок за лабораторні та практичні роботи.

Записи в класних журналах ведуться у відповідності до календарно-тематичного та поурочного планування, охайно. Але допущені порушення в НВК с. Михайлівці (вч. Парчевська В.В) та СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт. Муровані Курилівці (Вудвуд Л.С.) не записано в класних журналах проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності перед проведенням лабораторних і практичних робіт.

Аналіз науково-методичного забезпечення показав, що в цілому в школах зібрана достатня база, забезпеченість підручниками становить 100%. У 2010/2011 навчальному році отримали нові підручники для учнів 10-х класів.

Вчителі володіють методикою проведення традиційних уроків, таких як урок отримання нових знань, комбінований урок, урок перевірки та оцінки знань, застосовують інтерактивні та особистісно-орієнтовані методики. На уроках простежувався зв’язок з життям і практикою, уміло застосовують вчителі бесіду і розповідь з елементами подання опорних сигналів (схем) на дошці, вчать планувати роботу і діяти за планом.

На своїх уроках вчитель НВК с. Бахтин Ж.В. Юрковська застосовує різні форми та методи навчання. Але запитання до учнів у переважній більшості зорієнтовані на просте відтворення вивченого матеріалу. Недоліки виявлено у оцінюванні лабораторних робіт.

Аналіз відвіданих уроків показує, що вчителі біології Парчевська В.В. (НВК с. Михайлівці),Вудвуд Л.С. (СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт. Муровані Курилівці) реалізують дидактичні принципи навчання: доступність, системність, добирають форми та методи навчальної діяльності, які дають змогу сформувати в учнів пізнавальну потребу, використовують ігрові технології навчання. Але на уроках вчителі спрямовують зусилля на відтворення знань та умінь в типовій ситуації.

Вчитель біології НВК с. Дерешова Бучковська Ю.В. використовує знання учнів з інших предметів для роз’яснення суті біологічних явищ. Ефективно використовує міфи, легенди, перекази. Сприяючи розвитку творчої особистості, формуванню життєвих і соціальних компетенцій школярів, вчителька використовує такі методи, які спрямовані на реалізацію активності навчання: бесіди, пошукові лабораторні роботи, розв’язування логічних та ситуативних задач, ділові ігри. Звертає увагу на практичну спрямованість вивчення біології, зв’язок навчання з життям.

В жодному з перевірених навчальних закладів не проатестовано кабінети біології, а адміністрація недостатньо активізує роботу вчителів щодо модернізації навчальних кабінетів та їх оснащення дидактичним матеріалом. В кабінетах відсутні технічні засоби навчання, що ускладнює проведення уроків. Потребують оновлення та приведення до сучасних вимог кабінети НВК с. Бахтин, с. Дерешова, с. Михайлівці. Вчителі недостатньо застосовують інформаційно - комп'ютерні технології під час проведення уроків та поповнюють кабінети роздатковим дидактичним матеріалом, тематичними розробками уроків і позакласних заходів, наочністю, фаховими журналами. В кабінетах обмаль рослин, а наявні не мають етикеток. В більшості закладів освіти відсутні живі куточки. Кабінет не став центром мікродосліджень для учнів. Недостатньо уваги приділяється учителями біології роботі на навчально-дослідних земельних ділянках.

За результатами проведеного моніторингу навчальних досягнень учнів з біології в перевірених навчальних закладах району, учні показали такий рівень навчальних досягнень.


Навчальні

заклади


8 клас

9 клас

В

%

Д

%

С

%

П

%

В

%

Д

%

С

%

П

%

СЗШ І-ІІІ ст.№ 2 смт. Муровані Курилівці

4

17,4

8

34,7

11

47,8

-
2

15,4

5

38,4

6

46,1

-

-

НВК

с.Конищів

1

9,1

7

63,7

3

27,3

-

-

2

9,5

11

52,3

8

38,1

-

-

НВК

с. Михайлівці

1

7,7

6

46,2

5

38,5

1

7,72

33,3

4

66,6

-

-

НВК

с.Бахтин

1

16,6

3

50

2

33,3

-

-

2

20

5

50

1

10

2

20

НВК

с. Дерешова-

-

3

75

1

25

-
-
Із 53учнів -8 -х класів високий рівень показали 7 учнів /13,2%/, достатній рівень – 24 учні /45,2%/, середній рівень – 21учень /39,6%/, початковий рівень – 1учень /1,9 %/; із 54 учнів 9-х класів високий рівень показали 9 учнів / 16,6%/, достатній рівень – 24учні /44,4%/, середній рівень – 19 учнів /35,1%/, початковий рівень – 2 учні /3,7%/.

Переважна більшість дітей мають достатній і середній рівні навчальних досягнень.

Важливе місце на уроках займає екологічне виховання та виховання в учнів бережливого ставлення до навколишнього середовища, природи.

На високому рівні проводиться виховна та позакласна робота.

В навчальних закладах проводяться тижні екології та природничих наук, під час яких учні беруть активну участь в різноманітних конкурсах, вікторинах, природоохоронних акціях.

Проте необхідно більше уваги приділяти контролю за якістю виконання лабораторних та практичних робіт.

Недостатня кількість унаочнення, роздаткового та дидактичного матеріалів.

НАКАЗУЮ:

1. Стан викладання біології визнати на достатньому рівні.

2. Мурованокуриловецькому РМК (Р.В.Чемериський):

2.1. Забезпечити умови для неперервного вдосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів на основі сучасних вимог як основної складової якісного освітнього процесу Постійно

2.2. Систематично проводити дослідження стану організації педагогічного процесу та методичної роботи у закладах по підготовці учнів до участі у ЗНО.

Постійно

2.3. Сприяти забезпеченню бібліотек навчальних закладів підручниками, науково-методичними посібниками, програмними засобами навчання. Постійно

3. Керівнику районного методичного об’єднання (Ж.П. Черватюк):

3.1. Проаналізувати результати перевірки на засіданнях районного методичного об’єднання у січні 2011 року, узагальнити позитивні здобутки вчителів та врахувати рекомендації у подальшій роботі.

3.3. Спрямувати роботу методичного об’єднання на вивчення передового педагогічного досвіду вчителів по підготовці учнів до участі у ЗНО 2011-2012 н.р.

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1. Стимулювати педагогів до підвищення рівня фахової майстерності, викладання біології із застосуванням інноваційних технологій шляхом атестації, участі у конкурсах, конференціях, семінарах. Постійно

4.2. Здійснити аналіз науково-методичного забезпечення викладання біології та створити умови для бази кабінетів необхідним обладнанням, аудіо-, та відео- посібниками, електронними засобами навчання Постійно

4.3. Посилити контроль за володінням педагогами вимогами діючих програм, критеріями оцінювання рівня навчальних досягнень учнів Постійно

4.4. Систематично проводити моніторинг навчальних досягнень учнів, робити аналіз учнівських досягнень 1 раз на семестр, приймати управлінські рішення з метою покращення рівня навченості учнів Щосеместрово 4.5.Обговорити наслідки перевірки стану викладання біології на засіданнях педагогічних рад, на нарадах при директору. До 1лютого 2011року

4.6. Розглянути питання щодо можливості відкриття нових класів біологічного профілю

До 1 серпня 2011 року.

5.Вчителям біології:

5.1. Дотримуватися вимог до ведення шкільної документації, календарних та поурочних планів. Постійно

5.2 Забезпечувати проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторних та практичних робіт з відповідними записами їх в класних журналах та журналах реєстрації інструктажів

Постійно

5.3. Впроваджувати інтерактивні методи навчання, урізноманітнювати форми роботи, що застосовуються на різних етапах уроку. Розширювати практичну направленість змісту уроків.

Постійно

5.4. Працювати над створенням та поповненням належної матеріальної бази кабінетів біології для якісного проведення лабораторних та практичних робіт, над поповненням роздаткового і дидактичного матеріалу, збільшенням кількості рослин та створенням і збереженням живого куточка. Постійно.

5.5. Посилити роботу із залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН, підвищувати рівень їх підготовки Постійно.

5.6. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програму з біології на початковому рівні, приділяючи увагу різнорівневим домашнім завданням.

Постійно.

5.7 Підвищувати фаховий рівень шляхом самоосвіти та роботи у шкільних і районних методоб’єднаннях Постійно

6. Комунальній установі «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» (Чемериський Р.В.) забезпечити організацію виконання наказу.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Чернелівську Є.Ф.


Начальник відділу освіти Володимир Богацький


Чернелівська Є.Ф.

Гришина С.Г.Схожі:

Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconНаказ №146 Про вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін у навчальних закладах району у 2011-2012 навчальному році
На виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів на 2011-2016 роки, з метою подальшого аналізу стану...
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
Знз району розглядалось тематичне вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології у навчальних закладах...
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconПро вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах району
Відповідно до перспективного та річного плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, з метою вивчення рівня навчальних досягнень...
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconПро вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах району
Відповідно до перспективного та річного плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, з метою вивчення рівня навчальних досягнень...
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconПро вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії у загальноосвітніх навчальних закладах району
Відповідно до перспективного та річного плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, з метою вивчення рівня навчальних досягнень...
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconНаказ №14 Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнеь учнів з навчальних предметів у 2013 році в загальноосвітніх навчальних закладах району
Відповідно до плану роботи відділу освіти районної державної адміністрації та з метою вивчення стану викладання та рівня навчальних...
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconНаказ №190 Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови
Відповідно до річного плану роботи Снятинського рмк на 2012-2013 н р та з метою контролю за станом викладання основ наук І рівнем...
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconНаказ №307 Про вивчення стану викладання та навчальних досягнень учнів 5 9 класів із англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів міста
...
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconУ випуску: Вітаємо призерів обласних олімпіад з навчальних предметів
Довідка про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень з біології та основ здоров’я у Чутівському районІ
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології iconНаказ №34 Про підсумки вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з етики та християнської етики
У першу чергу роботу було спрямовано на вивчення позитивних сторін викладання цього навчального предмета, стану навчально-методичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи