Про організацію роботи «школи молодого вчителя» icon

Про організацію роботи «школи молодого вчителя»
Скачати 89.79 Kb.
НазваПро організацію роботи «школи молодого вчителя»
Дата конвертації02.12.2012
Розмір89.79 Kb.
ТипРішення

Проект
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


РІШЕННЯ

колегії відділу освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації


29.12.2009 року смт.Муровані Курилівці Протокол №8


ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ

«ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ»

На всіх етапах розвитку освіти актуальною завжди була, є і буде робота з учителями початківцями. Сьогоднішній початківець – майбутнє України, і саме від шкільних колективів, в які приходять молоді педагоги, залежить їх професійне становлення. Для того, щоб початківець став майстром, необхідно створити йому всі умови, надати методичну допомогу, стимулювати його творчість і активність.

Систему роботи у районі з молодими спеціалістами організовано відповідно до Законів України «Про освіти», «Про загальну середню освіту», районної програми «Вчитель», наказу по відділу освіти від 31.08.2009 року № 222 «Про підсумки методичної роботи за 2008-2009 н.р. та організацію методичної роботи в навчальних закладах району в 2009-2010 н.р.»

Робота «Школи молодого вчителя» спрямована на поповнення теоретичних знань молодих вчителів з усіх предметів, удосконалення методики викладання окремих дисциплін, на сприяння застосуванню активних форм і методів, впровадження передового педагогічного досвіду.

Суттєві зміни та нововведення в освіті потребують адаптації, інформованості та підвищення професійного рівня, тому радою РМК внесено пропозицію, щоб в „Школу молодого вчителя” входили вчителі зі стажем до 3 років.

Протягом останніх 3 років в навчально-виховні заклади району прийнято 51 молодий спеціаліст, в т.ч. в 2007- 6 чол., 2008 – 13 чол., 2009 – 26 чол.; в ДНЗ прийнято 6 чол., з них: практичних психологів – 7, вчителів української мови та літератури – 1, зарубіжної літератури – 2, історії – 2, біології і хімії, географії – 4, математики та інформатики – 6, фізики – 2, іноземної – 2, естетичних дисциплін – 7, фізичної культури – 6, трудове навчання, вихователь групи продовженого дня, педагог-організатор – по 1чол.

Проаналізувавши кількість молодих спеціалістів відповідно до предметів, наказом по відділу освіти, на основі рішення ради РМК, створено 7 «Шкіл молодого вчителя» та призначено їх керівників

 • вчителів початкових класів


СЗШ І-ІІІ ст. №2 - Паламар О.В

 • вчителів географії

НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» – Гора А.М.

 • вчителів іноземної мови

НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» – Пастух Л.І.

 • вчителів математики

НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» – Мельник Л.І.

 • вчителів історії і правознавства

СЗШ І-ІІІ ст. с.Обухів – Смага Г.О.

 • вчителів фізкультури

СЗШ І-ІІІ ст. с.Вербовець – Гладкий М.В.

 • вихователів ДНЗ

ДНЗ №1 смт. Муровані Курилівці – Марецька С.І.


Крім районних, на базі шкіл, де є 3 і більше новопризначених педагоги, створено «Школи молодого вчителя», зокрема, у СЗШ І-ІІ ст. с.Дружба, У НВК с. Галайківці, у НВК с. Жван, Котюжани, у НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія».

Мета «Школи молодого вчителя» – сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

Основні завдання «Школи молодого вчителя» - поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів.

В зазначених закладах, відповідно до наказу по школі, створено «Школи молодого педагога», складено та затверджено план роботи. Так, на належному рівні організовано дану роботу на базі НВК «СЗШ І-ІІІ ст..№1-гімназія» смт.Мурованих Курилівців, керівник – Мельник Людмила Іванівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії. В дану школу входить 7 молодих спеціалістів:вчителі математики, фізики і інформатики. За молодими спеціалістами закріплені досвідчені педагоги, які планують різні форми надання методичної допомоги, контролюють роботу стажиста, відповідають за рівень організації самоосвітньої діяльності молодого вчителя. В системі наставництва є досить ефективної форма індивідуальних консультацій по мірі виникнення проблем у роботі молодого спеціаліста.

В НВК с. Галайківці, з метою активізації роботи по підвищенню кваліфікації молодих педагогів, основну увагу зосереджено на роботі наставників. В закладі створено раду наставників, головою якої є заступник директора з навчально-виховної роботи Солінська Антоніна Василівна. Радою наставників складено план роботи наставників на 3 роки, а впродовж 2009-2010 навчального року заплановано провести 5 засідань, з яких 2 уже проведено. На даних засіданнях розглянуті такі питання:

- вивчення методичних рекомендацій «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів»;

- робота зі шкільною документацією;

Складання поурочних планів.

Сплановано взаємовідвідування уроків, а учителі-наставники розробили для кожного молодого спеціаліста індивідуальні завдання з урахуванням їхньої теоретичної і методичної підготовки.

Усі заняття в «Школах молодого вчителя » НВК с. Жван та СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів об’єднані однією проблемою «Труднощі в роботі молодого вчителя ». Протягом року відвідуються уроки молодих вчителів, а молоді вчителі відвідують уроки наставників. Надається методична допомога, аналізуються відвідані уроки. Як підсумок даної роботи, молоді вчителі демонструватимуть свої відкриті уроки, заходи, власні педагогічні вміння. Наставники звітують щорічно перед адміністрацією закладу про роботу з підопічними.

Налагоджено роботу по наставництву у СЗШ І-ІІІ ст. с.Вищеольчедаїв, СЗШ І-ІІ ст. с. Степанки, НВК с. Привітне, НВК с. Снітків. У вказаних закладах сплановано роботу наставників та оформлено журнали обліку роботи молодого педагога, в якому ведеться облік відповідної роботи. З перших кроків своєї роботи молоді спеціалісти складають план самоосвіти, оформлюють «Папку молодого спеціаліста», в яку накопичують пам’ятки «Структура уроків різних типів», «Самоаналіз уроку вчителем», методичні поради, роздатковий матеріал, опис досвіду роботи кращих педагогів, розробки відкритих уроків.

Районні «Школи молодого вчителя» працюють за такими напрямками:

 • розширення сфери знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;

 • ознайомлення їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомлювати і здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи учнів на уроках;

 • створення для вчителів такого методичного середовища, в якому їм би хотілося творити.

В 2009-2010 навчальному році у «Школі молодого вчителя” охоплено навчанням 43 молодих учителі, з якими проводилися як теоретичні заняття, так і семінари-практикуми.

Тематика занять - різноманітна, це:

 • методичні рекомендації молодим вчителям щодо складання календарно-тематичних планів, щоденного планування, ведення класних журналів, організації робочого дня;

 • дидактичні вимоги до сучасного уроку в світлі нових інноваційних технологій;

 • етика спілкування учителя з учнями в урочний та позаурочний часи;

 • виховання патріотизму старших і молодших школярів як соціально-педагогічна проблема;

 • технологія виховання творчої особистості на уроках української мови та літератури, історії України, географії, англійської мови;

 • технологія колективної співпраці учителя та учнів на уроках математики, фізики, біології, хімії;

 • урок у системі особистісно-орієнтованого навчання при вивченні історії.

Відповідно до планів роботи, які затверджуються у методичному кабінеті, заняття в школах проводяться щомісяця. На заняття виносяться як практичні, так і теоретичні питання.

У зв’язку з прийняттям на роботу великої кількості практичних психологів, у районі створено також «Школу молодого психолога».

Керівником «Школи молодого психолога» є практичний психолог ДНЗ №1 смт. Муровані Курилівці Демба Валентина Андріївна – спеціаліст вищої категорії.

На даний час в «Школі молодого психолога» проходять навчання 4 практичних психологи – стажисти, які працюють 1-ий рік в закладах освіти району. Також, тут навчаються 3 практичні психологи та 1 соціальний педагог із стажем роботи 2 роки (3 рік навчання) – молоді спеціалісти.

В ході роботи практичних психологів 1 року навчання (заняття проходять 1 раз на місяць) у вересні 2009 року ознайомлено з нормативно-правовою документацією: «Положенням про психологічну службу», «Етичним кодексом психолога», «Конвенцією ООН «Про права дитини», «посадовою інструкцією практичного психолога». Також надана допомога у складанні графіка роботи, та плануванні діяльності.

В жовтні 2009 року надано консультації у підборі діагностичного інструментарію за розділами:

- методики, якими визначають готовність до школи;

- методики, за якими досліджують адаптацію дітей до нових умов навчання;

- методики , за якими визначають «дітей групи ризику»;

- методики, за якими визначають профільне навчання;

- методики роботи з обдарованими дітьми.

Також, проведено консультації і допомога у підборі корекційно-відновлювальних та розвивальних програм, тренінгів.

Центром роботи з впровадження досягнень психології та педагогіки, позитивного педагогічного досвіду є районний методичний кабінет, в якому сконцентрована науково-методична література, картотека ППД, творчі доробки вчителів району, оформлено матеріали щодо організації роботи з правового виховання, роботи з батьками. Саме тут молоді педагоги отримують методичну допомогу, знайомляться з матеріалами роботи в школі.

Методистами РМК були проведені співбесіди з кожним молодим вчителем та надано індивідуальні консультації по мірі виникнення проблем у роботі.

В кожному навчальному закладі, де є молоді спеціалісти , відповідно до наказу по школі „Про організацію методичної роботи в школі ”, організовано роботу наставників, які закріплені за молодими вчителями та відповідно до розроблених та затверджених планів, здійснюють наставництво. З цією метою в школах проводяться Тижні наставника, під час якого свій методичних рівень молоді спеціалісти підвищують за рахунок відвіданих уроків у наставника.

Протягом року, з метою підвищення фахового рівня, проведено методичні заходи для педагогічних і керівних працівників району на базі ЗНЗ (28 семінарів-практикумів) та шкіл позитивного педагогічного досвіду (9 навчальних занять).

Разом з тим, не звертаючи увагу на проведені заходи, робота «Школи молодого вчителя» в окремих закладах потребує удосконалення.

В окремих закладах плани роботи недосконалі і не охоплюють усіх напрямків роботи, засідання проходять не згідно плану, а хаотично. Не всі молоді педагоги відвідують заняття. В деяких загальноосвітніх навчальних закладах такі «Школи» функціонують лише по документах, а керівниками та наставниками надаються індивідуальні консультації і лише в окремих випадках.

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів та їх заступники з навчально-виховної роботи не контролюють дане питання і цим не забезпечують участі молодих спеціалістів в районних засіданнях «Школи молодого вчителя».


Враховуючи вищезазначене, колегія відділу освіти райдержадміністрації УХВАЛИЛА:

1. Вважати роботу «Шкіл молодого вчителя» задовільною.

2. Здійснювати аналіз і корегування планів роботи «Школи молодого вчителя».

Щорічно

3. Створити базові школи по роботі з молодими спеціалістами

Вересень 2010 р.


2. Районному методичному кабінету відділу освіти:


2.1 Провести засідання керівників «Шкіл молодого вчителя» з питань планування та проведення засідань з молодими спеціалістами

До 20.01.10 р.

2.2 Розробити та надати молодим спеціалістам рекомендації щодо складання індивідуального плану роботи, планування самоосвітньої роботи.

До 29.01.10 р

2.3 Провести діагностування з метою виявлення запитів молодих вчителів.

До 20.01.10 р.

2.4 Здійснити аналіз відповідності:

- існуючих планів до проведених занять;

- участь молодих спеціалістів у районних засіданнях;

- ведення відповідної документації

До 25.01.10 р.

^ 3.Керівникам закладів освіти району:


3.1 Взяти під особистий контроль роботу наставників та стажистів, попередньо проаналізувавши їх плани роботи

Постійно

3.2 Забезпечити участь кожного молодого спеціаліста в районних засіданнях «Школи молодого вчителя»

Щорічно

3.3 Проводити співбесіди з молодими спеціалістами з питань педагогічної адаптації, професійного становлення та подолання труднощів роботи.

Двічі на рік

3.4 Про проведену в закладах освіти роботу та участь молодих педагогів у засіданнях інформувати відділ освіти до 25 травня.

Щорічно


Начальник відділу освіти В.В. Богацький

Секретар О.В.Багрій


Вик.: Чемериський Р.В.Схожі:

Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconПлан роботи школи молодого вчителя план роботи школи становлення молодого вчителя № Заходи
...
Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconНаказ №16 Про організацію роботи школи молодого вчителя
Згідно з планом роботи ку «Сєвєродонецький методичний центр», з метою надання допомоги молодим спеціалістам загальноосвітніх навчальних...
Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconПлан роботи школи становлення молодого вчителя іноземно мови
...
Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconПрограма Школи становлення молодого вчителя
Школа становлення молодого вчителя – ре­зультат спільної праці керівників методич­них об'єднань, групи досвідчених учителів, вивчення...
Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconО.І. Снітко п л а н основних заходів відділу освіти Драбівської районної державної адміністрації на листопад 2013 року
Засідання Школи професійної адаптації молодого вчителя з проблеми «Становлення молодого вчителя основа розвитку освіти» на базі Білоусівського...
Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconО.І. Снітко п л а н основних заходів відділу освіти Драбівської районної державної адміністрації на листопад 2013 року
Засідання Школи професійної адаптації молодого вчителя з проблеми «Становлення молодого вчителя основа розвитку освіти» на базі Білоусівського...
Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconПлан роботи школи становлення молодого вчителя іноземної мови на 2010-2011 н р
Ознайомитись з вимогами ведення класних журналів, перевірки зошитів та словників
Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconОрганізація методичної роботи з молодими вчителями
...
Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconПлан роботи школи становлення молодого вчителя іноземної мови на 2011-2012 н р. № п/п Захід, тема Мета
Ознайомитись з вимогами ведення класних журналів, перевірки зошитів та словників
Про організацію роботи «школи молодого вчителя» iconНаказ №433 Про проведення районного семінару «Школа молодого вчителя» на базі Трудолюбівської зош І-ІІІ ступенів
Методисту рмк (Гуриній В. М.) провести районний семінар «Школа молодого вчителя» у відповідності до плану роботи на базі Трудолюбівської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи