Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз icon

Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз
НазваМурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз
Сторінка2/3
Дата конвертації02.12.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

^ Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку


В липні цього року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти».В ньому передбачено зміни до Закону України «Про дошкільну освіту», а саме, запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку.

Проблема обов’язковості дошкільної освіти п’ятирічок сьогодні широко обговорюється в суспільстві. Чимало людей сприйняло рішення Верховної Ради України про обов’язкову освіту дітей, яким виповнилось п’ять років, як примусове охоплення всіх без винятку дітей малюків цього віку дошкільними закладами. Але ж відомо, що будь-який примус продиктує спротив, незгоду, викликає негативне сприйняття. Тому освітянському загалу дошкільної освіти потрібно спрямувати роботу на просвітницьку роботу серед громадськості та безпосередньо роботу з п’ятирічними дітьми.

Щоб ознайомити громадськість з тлумаченням поняття обов’язковість, потрібно звернути увагу на Закон України «Про дошкільну освіту» стаття 9 п. 5, де записано, що дитина може здобути освіту не лише у дошкільному закладі, а й у сім’ї, в групах, що створюються при позашкільних закладах освіти, при школах. Відвідування можуть бути короткотривалими (не кожного дня, а впродовж кількох годин).

Позитивом обов’язковості освіти п’ятирічними дітьми є те, що це забезпечує рівні можливості і однаковий старт усім дітям шостого року життя без винятку напередодні їхнього вступу до школи. Це полегшує адаптацію дітей в школі та роботу вчителя з цими дітьми.

Але, на жаль, сьогодні зміст поняття освіта, як єдність розвитку, виховання і навчання трактується лише через одну складову – навчання. Ця свідома чи несвідома похибка досить небезпечна, оскільки звужує завдання дошкільного закладу, жорстко прив’язуючи його до майбутнього навчання читати, писати та лічити. Але це суперечить концептуальним засадам реформування дошкільної освіти України ідеям заміни навчально-дисциплінарної моделі на особистісно-орієнтовану. І якщо ми не лише декларуємо, а справді сповідуємо особистісно-орієнтований підхід до освіти, то маємо опікуватись тим, щоб вона не лише «озброювала» п’ятирічну дитину предметами, знаннями, а й передусім сприяла її особистому зростанню.

Проблемою може бути формальне розуміння учителями, долученими до освіти п’ятирічних малюків (якщо групи створюються при школах) своїх завдань, підмінювання


повноцінної дитячої життєдіяльності проведенням занять-уроків.

З 2001 року, при здійсненні переходу загальної середньої освіти на новий зміст, структуру і тривалість навчання особливої уваги набувало питання підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. За оперативними даними, в області проживає 14872 дитини, яким на 1 вересня 2010 року виповниться п’ять років, із них 11599 – перебуватимуть у дошкільних навчальних закладах, що становитиме 78 % дітей відповідного віку. З метою соціального захисту дітей, надання можливостей рівного старту до навчання в школі, понад 2 тис. дітей відвідуватимуть групи підготовки дитини до школи при загальноосвітніх школах області. А загалом підготовкою до навчання у школі буде охоплено 92,4 % дітей відповідного віку, це на 3% більше ніж в минулому навчальному році.

Як бачимо, п’ятирічні діти привертали увагу завжди, а не лише сьогодні. Зокрема, в 2004 році в Києві відбулась науково-практична конференція «Сучасні п’ятирічні діти: особливості розвитку». В роботі конференції брали участь різні фахівці: медики, педагоги, психологи, представники методичних служб, науковці. Тісна співпраця різних фахівців стала


б у пригоді і сьогодні, коли йдеться про обов’язкову дошкільну освіту, але нажаль, сьогодні ми маємо неузгодженість змісту дошкільного освітнього стандарту (Базового компонента) із освітнім стандартом початкової школи та вищої школи, яка готує фахівців для цієї галузі. Тому багато фахівців ігнорують складнощі адаптації шестирічних малюків до регламентованих умов шкільного життя, високих емоційно-вольових та інтелектуальних навантажень. А робота з п’ятирічними дітьми для них є абсолютно невідомою. Через те, на сьогодні у цій невизначеній, складні ситуації непідготовленості освітян до прийняття у своє «лоно» дітей п’ятирічного віку може провести до небажаних наслідків.

Для організації роботи на початковій стадії переходу обов’язковості дошкільної освіти п’ятирічних дітей необхідно ознайомити всіх педагогів, які працюють з дітьми цього віку з основними напрямками реформування дошкільної освіти, з її метою та змістом, Базовим компонентом як освітнім стандартом, державною Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Забезпечити наступність в реалізації особистісно-орієнтованої моделі освіти дошкільною та початковою ланками не на засадах традиційного «підтягування» дошкільної ланки до шкільної, а на засадах «опускання» початкової освіти до дошкільної як хронологічно першої ланки і врахування її здобутків.

Обов’язковим є об’єднання зусиль медиків, педагогів і психологів для моніторингу ефективності обов’язкової дошкільної освіти п’ятирічних дітей.


Усім зрозуміло: запровадження обов’язкової дошкільної освіти п’ятирічних дітей має ґрунтуватися на оцінці реального стану речей у першій освітній ланці України. Відірваність проблеми від загального освітнього контексту може викривити реальну картину, спричинити помилки й недоречності.


^ Плануємо життєдіяльність дітей за Базовою програмою

Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», створена на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», є третьою складовою комплекту нормативних документів (Базовий компонент дошкільної освіти, Коментар до Базового компонента, Базова програма), пов’язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» орієнтує педагогів дошкільних закладів на пріоритетність розвитку особистості дитини, формування її характеру, основ світогляду, системи цінностей, моральних почуттів. Саме тому виникає потреба перебудувати процес навчання на процес розвитку дитини, що передбачає створення у дошкільному закладі розвивального життєвого простору.

Розвивальний життєвий простір – це інтегрована категорія, яка охоплює всі сфери та аспекти життєдіяльності дошкільника. Базова програма наголошує, що організацію життєдіяльності дошкільника, освітній процес недоцільно жорстко регламентувати. І все ж роботу з дітьми обов’язково слід планувати, вона не повинна бути хаотичною, безсистемною.

Зміст Базової програми «Я у Світі» диктує необхідність змінити підходи до організації та планування навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. У пошуках шляхів оптимізації педагогічного впливу на дітей, успішної реалізації завдань Базової програми та виходячи з різновікового складу вихованців або різнорівневої готовності до засвоєння знань дітей одновікових груп педагогам потрібно обрати доступні варіанти календарного планування, що ґрунтуються на розкритті основних ліній розвитку Базової програми.

Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009 р. № 1/9-455 форми календарного планування можуть бути різними. Наприклад:

  • за сферами життєдіяльності – щодня реалізується завдання однієї із сфер і всі лінії розвитку (метод занурення); п’ятниця, як правило, - день узагальнення;

  • за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та ліній розвитку;

  • за видами діяльності (ігрова, трудова, комунікативна, пізнавальна, рухова,ж

  • навчальна) з урахуванням усіх ліній розвитку та змісту сфер життєдіяльності;

  • за інтегрованими блоками – завдання художньо-естетичного, соціально-морального, мовленнєвого розвитку та інших, розв’язуються через усі сфери життєдіяльності. Окремо плануються завдання і види роботи з фізичної культури та музики.

  • за лініями розвитку – кожного дня домінує одна лінія розвитку у взаємодії з іншими з урахуванням змісту усіх сфер життєдіяльності (метод занурення).

При плануванні роботи варто використовувати блочно-тематичний принцип, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу.

^ Вихователь має свободу вибору більш ефективної, зручної для нього моделі і форми планування.^ Час проведення

Форми роботи

Перша половина дня

Ранковий

прийом дітей

• Спостереження за об'єктами живої або неживої природи

• Бесіда

• Індивідуальна робота з дітьми(вказати ім’я дитини), батьками

• Рухлива гра (3 — 4 гри малої або середньої рухливості)

• Самостійна ігрова діяльність

• Трудове доручення (1—2)

• Виховання культурно-гігієнічних навичок

• Організована інтегрована діяльність дітей (заняття)

^ Перша прогулянка

• Спостереження за об'єктами живої або неживої природи

• Бесіда

• Дидактична гра, вправа (2 — 3 гри з різних розділів програми)

• Розв'язання логічних завдань

• Індивідуальна робота з дітьми за різними лініями розвитку

• Рухлива гра (4 — 5 ігор усіх видів рухливості)

• Самостійна ігрова діяльність

• Трудове доручення (2 — 3)

• Організована діяльність з фізичного розвитку

^ Друга половина дня

Організована і самостійна діяльність дітей

• Театралізована діяльність (розваги, ігри-драматизації, інсценівки)

• Читання художніх творів

• Самостійна художня діяльність

• Трудова діяльність

• Пошуково-дослідницька діяльність

• Ручна праця Конструювання

• Самостійна ігрова діяльність (сюжетно-рольові, дидактичні, настільно-друковані, конструктивно-будівельні ігри)

^ Друга прогулянка

• Спостереження за об'єктами живої або неживої природи

• Бесіда

• Дидактична гра, вправа (1—2 гри з різних розділів програми)

• Розв'язання логічних завдань

• Індивідуальна, підгрупова робота з дітьми з різних ліній розвитку

• Рухлива гра (4 — 5 ігор усіх видів рухливості)

• Самостійна ігрова діяльність

• Індивідуальна, підгрупова робота з батьками
^ Компоненти орієнтовного календарного плану вихователя


Календарне планування освітнього процесу ЗА РЕЖИМНИМИ МОМЕНТАМИ з дітьми 5-го року життя

Дата: 5 жовтня 2009 р.

^ Режимні моменти

Форми та зміст роботи з дітьми

Лінії розвитку

Сфери

житт.

Перша половина дня

Ранковий

прийом

дітей

Індивідуальні бесіди з дітьми на тему: «Якими іграшками ти любиш гратися вдома». Розвивати уміння дітей зв'язно розповідати про іграшки, описувати їх, обирати з усіх іграшок найулюбленішу. Удосконалювати навички діалогічного мовлення. Створювати гарний піднесений настрій. Гра-етюд «Зроби як я». Вправляти дітей у вираженні різних емоційних станів (радість, сміх, задоволення, подив тощо). Спостереження за вітром. Пригадати за якими ознаками можна визначити чи є вітер на вулиці. Вправляти дітей у різних способах визначення напряму вітру, зокрема, за допомогою повітряних кульок.

^ Рухливі ігри: «Наздоженіть повітряну кульку» (розвивати сприт­ність, уміння бігати змінюючи напрямок), «Хто вище підкине м'яч» (учити підкидати і ловити м'яч обома руками), «Дострибни до гілочки» (стрибки з місця вгору на обох ногах).

Індивідуальні доручення (вказати ім'я дитини). Перевірити стан грунту у вазонах, за потребою полити квіти. ^ Самостійні ігри за бажанням дітей у куточку іграшок

Мовленнє-вий, пізнавальний, емоційно-ціннісний, фізичний розвиток

Люди, Природа,

Я Сам

^ Організо­вана та само­стійна діяльність Дітей

Інтегрована підгрупова діяльність. ТЕМА: Іграшки. Читання вірша Анатолія Костецького «Найкраща іграшка». Ліплення «Моя улюблена іграшка». МЕТА: удосконалювати вміння дітей описувати іграшки, що знаходяться в ігровому куточку, називати їх колір та величину, визначати найменшу і найбільшу іграшки. Продовжувати вчити уважно слухати віршований твір, розуміти його зміст; розвивати уміння визначати жанр художнього твору; заохочувати дітей до вивчення вірша напам'ять. Пригадати матеріали, які використовуються для ліплення; спонукати самостійно обрати матеріал для ліплення (глина, пластилін) своєї улюбленої іграшки; закріплювати знання про властивості обраних матеріалів; розвивати творчі здібності, дрібні м'язи рук. Виховувати акуратність, витримку, вміння доводити розпочату справу до кінця.

^ Групова діяльність з фізичного розвитку (за планом інструктора з фізкультури).

Самостійна діяльність за бажанням дітей

Мовленнє-вий, пізнавальний, художньо-естетичний, фізичний, соціально-моральний розвиток

Люди, Природа, Культура, Я Сам

^ Перша прогу­лянка

Спостереження за рослинами найближчого оточення, хвилинки-милування: деревами, кущами, трав'яними рослинами. Створювати умови для обміну враженнями від об'єктів милу­вання. Учити дітей за будовою та характерними ознаками впіз­навати певні рослини. Формувати уявлення про значення рос­лин для поліпшення якості повітря. Виховувати дбайливе став­лення до природи рідного краю.

^ Дидактична гра «3 якого дерева листок?». Розширювати знання дітей про різні породи дерева.

Індивідуальна робота з (вказати ім'я дитини): дидактична гра «Якого розміру?». Закріплювати знання про величину предме­тів, вправляти у побудові ряду «великий, більший, найбільший», «маленький, менший, найменший».

^ Рухливі ігри: «Жовта осінь тут ходила» (ходьба, присідання); «У ведмедя у бору» (біг, ходьба); «Прокоти м'яч у ворота» (котіння м'яча обома руками); «Жабки і журавлі» (стрибки). Ігри дітей за бажанням

Мовленнє-вий, пізнавальний емоційно-ціннісний, фізичний, соціально-моральний розвиток

Люди, Природа, Культура,

Я Сам

^ Друга половина дня

Організо­вана та само­стійна діяльність дітей

Театралізована діяльність: показ лялькового театру «Пригоди іграшок». Розвивати діалогічне мовлення, збагачувати словник образними виразами; виробляти інтонаційну виразність, силу голосу, відповідний темп мовлення. Учити оцінювати поведінку персонажів. Виховувати вміння чемно поводити себе під час перегляду вистави.

^ Самостійна художня діяльність. Заохочувати дітей до малюван­ня персонажів лялькового театру за допомогою трафаретів. Спонукати до створення смішних, сумних, здивованих образів. Удосконалювати уміння рівномірно розфарбовувати, обираючи відповідний колір, правильно тримати олівець, пензлик. Виховувати акуратність у роботі.

^ Гурткова робота (англійська мова) за планом учителя англійської мови

Мовлен-нєвий, пізнавальний, соціаль-но-мор., худ-естет., креатин-ний розвиток

Люди,

Природа,

Культура

^ Друга прогу­лянка

Спостереження за птахами, які прилетіли на ігровий майдан­чик. Продовжувати учити впізнавати та називати знайомих пта­хів (горобців, голубів, ворон, сорок). Пригадати будову тіла пта­хів. Виховувати природодоцільну поведінку. Спонукати до на­слідування голосів птахів у дидактичній грі «Чия це пісенька?». Удосконалювати уміння чітко, правильно вимовляти звуки. Рухливі ігри: «Хто швидше» (біг по прямій); «Зайчик біленький сидить» (присідання, стрибки на обох ногах); «Горобчики» (біг врозтіч).

Ігрові фізкультурні вправи з (вказати ім'я дитини). Вправляти у стрибках з просуванням вперед, лазінні по гімнастичній стінці приставним кроком.

Сюжетно-рольова гра «Маленький помічник». Створювати си­туації, які спонукають дітей допомагати одне одному, зокрема, складати іграшковий інвентар

Мовлен-нєвий, пізнава-льний, фіз, соці-мор. розвиток

Люди, Природа, Культура,

Я СамКалендарне планування освітнього процесу ^ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ з дітьми 5-го року життя

ДАТА:

^ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ігрова

трудова

комунікативна

пізнавальна

рухова

^ ПЕРША ПОЛОВИНА ДНЯ

Гра-етюд «Зроби як я». Вправляти дитину у вираженні різних емоційних станів (радість, сміх, задоволення, подив тощо).

^ Дидактична гра «З якого дерева листок?»

Індивіду­альна робота з (вказати ім'я ди­тини): дидактична гра «Якого розмі­ру?». Закріплюва­ти знання про ве­личину предметів, вправляти у побу­дові ряду «вели­кий, більший, най­більший», «малень­кий, менший, найменший».

^ Сюжетно-рольова гра «Маленький помічник».

Ігри дітей за бажаннямІндивідуальні доручення (вказа­ти ім'я дитини). Перевірити стан ґрунту у вазонах, за потребою поли­ти квіти.

Під час сервіруван­ня столів, розклас­ти столові прибо­ри, поставити чашки.

^ Сюжетно-рольова гра «Маленький помічник». Ство­рювати ситуації, які спонукають дітей допомагати одне одному скла­дати іграшковий інвентарСпостереження за вітром. Прига­дати за якими ознаками можна визначити чи є вітер на вулиці. Вправляти дітей у обговоренні різних способів визначення на­пряму вітру, зокрема, за допомо­гою повітряних кульок. Запропонувати дітям пограти в рухливу гру «Наздоженіть пові­тряну кульку» та розповісти, чи вітер допомагав наздоганяти, чи — ні.

Спостереження за рослинами найближчого оточення, хвилинки-милування: деревами, кущами, трав'яними рослинами. Створю­вати умови для обміну враження­ми від об'єктів милування. Вихо­вувати дбайливе ставлення до природи рідного краю.

Індивідуальна робота

з (вказати ім'я дитини).

Вправляти у вимові

та диференціації звуків «р» і «л»

у зв'язному мовленні,

використовуючи

чистомовки


Інтегрована підгрупова діяльність (пізнавальний розвиток + мовленнєвий розвиток + художньо-естетичний розвиток).

ТЕМА: Іграшки. Читання вірша Анатолія Костецького «Найкраща іграшка». Ліплення «Моя улюблена іграшка».

МЕТА: удосконалювати уміння дітей опи­сувати іграшки, що знаходяться в ігрово­му куточку, називати їх колір та величи­ну, визначати найменшу і найбільшу іграшки. Продовжувати вчити уважно слухати віршований твір, розуміти його зміст; розвивати уміння визначати жанр художнього твору; заохочувати дітей до вивчення вірша напам'ять. Пригадати ма­теріали, які використовуються для лі­плення; спонукати самостійно обрати ма­теріал для ліплення (глина, пластилін) своєї улюбленої іграшки; закріплювати знання про властивості обраних матеріа­лів; розвивати творчі здібності, дрібні м'язи рук. Виховувати акуратність, ви­тримку, вміння доводити розпочату спра­ву до кінця.

Спостереження за рослинами. Учити ді­тей за будовою та характерними ознака­ми впізнавати певні рослини. Формувати уявлення про значення рослин для поліп­шення якості повітря


^ Групова діяльність з фізичного розви­тку .

Рухливі ігри: «Хто вище підкине м'яч» (вчити підкидати і ловити м'яч обома руками); «Дострибни до гілочки» (стрибки з місця вгору на обох ногах); «Жовта осінь тут ходила» (ходьба, присідання); «У ведмедя у бору» (біг, ходьба); «Прокоти м'яч у ворота» (котіння м'яча обома рука­ми); «Жабки і журавлі» (стрибки)


^ ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ

Дидактична гра «Чия це пісенька?». Удосконалювати уміння чітко, правильно


вимовляти звуки.

Сюжетно-рольова гра «Маленький помічник». Учити самостійно знаходити ситуації для розгортання сюжету


Індивідуальні доручення(вказати


імена дітей) щодо підготовки матеріалів самостійної художньої діяльності; залучити дітей до складання іграшок в ігровому куточку перед поверненням додому

^ Театралізована діяльність. Показ лялькового театру «Пригоди іграшок». Розвивати діалогічне мовлення;


збагачувати словник образними виразами; виробляти інтонаційну виразність, силу голосу, відповід­ний темп мовлення. Учити оціню­вати поведінку персонажів. Вихо­вувати вміння чемно поводити се­бе


під час перегляду вистави.

Ігри дітей за бажанням. Учити проявляти ініціативу та домовля­тися про спільну гру


Спостереження за птахами, які прилеті­ли на ігровий майданчик. Продовжувати вчити впізнавати та називати знайомих птахів (горобців, голубів, ворон,


сорок). Пригадати їх будову. Виховувати природодоцільну поведінку.

^ Самостійна художня діяльність. Заохо­чувати дітей до малювання персонажів


лялькового театру за допомогою трафа­ретів. Спонукати до створення смішних, сумних, здивованих образів. Удоскона­лювати уміння рівномірно розфарбовува­ти, обираючи відповідний колір, правиль­но тримати олівець, пензлик. Виховувати акуратність.

^ Гурткова робота (англійська мова) за планом вчителя англійської мови


Рухливі ігри: «Хто швидше» (біг


по прямій); «Зайчик біленький сидить» (присідан­ня, стрибки на обох ногах); «Горобчики» (біг урозтіч).

Ігрові фізкультур­ні вправи з (вказати ім'я ди­тини). Вправляти у стрибках з просуванням впе­ред, лазінні по гім­настичній стінці приставним кроком


Календарне планування освітнього процесу ^ ЗА ЛІНІЯМИ РОЗВИТКУ з дітьми 5-го року життя

Домінантна лінія розвитку: мовленнєвий розвиток

Сфери життєдіяльності

Лінії розвитку

фізичний

Соціально-моральний

Емоційно-ціннісний

пізнавальний

мовленнєвий

Художньо-естетичний

креативний

ПРИРО

ДА

^ Рухливі ігри: «Жовта осінь тут ходила» (ходьба, присі­дання) ; «У ведмедя у бору» (біг, ходьба); «Жабки і журавлі» (стрибки); «Дострибни до гілочки» (стриб­ки з місця вгору на обох ногах)

^ Спостереження та праця в природі. Вихо­вувати дбайливе ставлення до природи рідного краю. Формува­ти природо-доцільну поведінку

Сприяти виник­ненню позитив­них емоційних станів під час пе­ребування дітей у природному довкіллі

Спостереження за вітром (різні способи визна­чення напряму вітру); птахами (їх назва та будо­ва тіла); росли­нами: деревами, кущами, трав'яними рослинами (знаходити в них спільні та відмін­ні ознаки)

Збагачувати словник

словами-назвами

рослин

і птахів

Вчити отримува­ти естетичну на­солоду під час хвилинок-милування об'єктами приро­ди, передавати свої враження у малюванні та ліпленні. Народна дитяча гра «Була в лісі»

Малювання по вологому піску об'єктів природи (сонечко, дощик, листочки, квіти), ліплення з глини

ЛЮДИ

^ Групова діяль­ність з фізичного розвитку (за пла­ном інструктора з фізкультури). Рухливі ігри: «Хто швидше» (біг по


прямій); «Лови, кидай, па­

дати не давай» (ловіння і кидан­ня м'яча обома руками»; «Проко­ти м'яч у ворота»

^ Сюжетно-рольова гра «Маленький помічник». Театралізована діяльність. Учити


оцінювати

поведінку персо­нажів лялькового театру

Створення у ді­тей гарного, ра­дісного настрою під час ранкового


прийому.

Спонукати до створення сміш­них, сумних, зди­вованих образів персонажів ляль­кового театру

^ Дидактична гра «Магазин ігра­шок». Формува­ти уявлення про відносини про­давця і покупців

Ляльковий те­атр «Пригоди іграшок». Розвивати діало­гічне


мовлення,

збагачувати словник образ­ними виразами; виробляти інто­наційну вираз­ність, силу голо­су, відповідний темп мовлення

^ Читання вірша Анатолія Костецького «Найкраща іграшка»

Створення обра­зів персонажів лялькової вистави

КУЛЬТУ-РА

Розвивати умін­ня орієнтуватися в закритому та відкритому про­сторі під час рух­ливих ігор та фізкультурних вправ

^ Читання опові­дання Надії Калі-ніної «Хіба так граються?» Театралізована діяльність. Виховувати умін­ня чемно поводи­ти себе під час перегляду вистави

^ Самостійна художня діяльність. Продовжувати формувати осо­бистий інтерес до різних видів діяльності

Закріплювати знання про жан­ри художньої лі­тератури. Активі­зувати у словни­ку слова-назви жанрів

Індивідуальні бе­сіди з дітьми на тему: «Якими іграшками ти лю­биш гратися вдо­ма». Учити в роз­мовному мовлен­ні передавати свої враження про іграшки

^ Самостійна художня діяль­ність. Учити виявляти есте­тичне ставлення до предметного оточення, пере­давати його в мовленні

Ліплення на тему:

«Моя улюблена

іграшка».

Розвивати

інтерес до

процесу

творення

Я САМ

Учити дітей вправно володіти своїм тілом, роз­вивати окомір під час рухливих ігор; формувати позитивне став­лення до рухової діяльності

Під час само­стійних ігор учи­ти дітей ініціюва­ти контакти, від­повідати на ініці­ативу інших

Гра-етюд «Зро­би як я». Вправ-ляти дитину у ви­раженні різних емоційних станів (радість, сміх, за­доволення, подив тощо)

Учити аналізува­ти свою поведін­ку під час пере­гляду вистави. Продовжувати формувати уяв­лення про різні емоційні стани людини

Індивідуальна робота з (вказати ім'я дитини). Дидак­тична гра «Чия це пісенька?». Вправляти у ви­мові та диферен­ціації звуків «р» і «л»

у зв'язному мов­ленні, викорис­товуючи чистомовки

Створювати умо­ви для обміну враженнями від об'єктів милування. Учити співвідно­сити внутрішні переживання із вчинками

Учити дітей ана­лізувати власну творчу діяль­ність, формувати зацікавленість у її позитивній оцінці дорослими та ровесниками
1   2   3Схожі:

Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Будьте обережні на воді! (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Овчарук Оксаною Олександрівною методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconКомунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Автор: Мельник В. Л. – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconМетодичні рекомендації щодо особливостей проведення оздоровчих технологій в дошкільному навчальному закладі, призначені для педагогів днз
Упорядник: Овчарук Оксана Олександрівна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconРефлексивна діяльність учителя навчально-методичний посібник
Мельник Валентина Леонтіївна – методист комунальної установи "Мурованокуриловецький районний методичний кабінет"
Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconМіністерство освіти І науки україни вінницька область мурованокуриловецька районна рада районний методичний кабінет
«Мурованокуриловецький районний методичний кабінет», на виконання листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 08....
Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconМіністерство освіти І науки україни вінницька область мурованокуриловецька районна рада районний методичний кабінет
«Мурованокуриловецький районний методичний кабінет», на виконання листа Вінницької обласної сюн від 20. 01. 2014 року №01-24/14 «Про...
Мурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз iconЗвіт про роботу комунальної установи «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» за 2010-2011 н р
О спланована система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Вже третій рік Мурованокуриловецький рмк та педколективи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи