Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. icon

Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
НазваУвага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Сторінка9/12
Дата конвертації02.12.2012
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

9-й клас

(70 год, 2 год на тиждень)

(4 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)

Мовленнєва змістова лініяп/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1.

16

^ Відомості про мовлення
Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).
Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне і критичне; читання (ознайомлювальне, вивчальне і переглядове). Вимоги до мовлення. Текст, його основні ознаки; стилі, типи мовлення.
Жанри мовлення: оповідання, доповідь, тези прочитаного, конспект почутого, заява, автобіографія.

Учень:
систематизує вивчені відомості про види, форми мовлення, види мовленнєвої діяльності, різновиди аудіювання, читання, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування, її складові, основні правила спілкування;
аналізує текст, його основні ознаки, структуру, види зв’язку речень у тексті, загальні мовні засоби міжфразного зв’язку; типи, стилі і жанри мовлення (в т. ч. оповідання, доповідь, тези прочитаного, конспект почутого, заяву, автобіографію), особливості їх побудови.
2.
Види робіт
Сприймання чужого мовлення
^ Аудіювання (слухання-розуміння) (ознайомлювальне, вивчальне, критичне) текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Учень:
розуміє фактичний зміст, тему та основну думку висловлювань інших людей з одного прослуховування (тривалість звучання художніх текстів 8—9 хв, інших стилів — 7—8 хв);
користується різними видами аудіювання (ознайомлювальним, вивчальним, критичним) залежно від мовленнєвої ситуації, адекватно сприймаючи основну думку висловлювання, особливості його структури і мовного оформлення;
визначає причинно-наслідкові зв’язки, виражально-зображувальні засоби в складніших, порівняно з попередніми класами, прослуханих текстах;
складає план, конспект почутого;
оцінює почуте висловлювання з погляду змісту, форми, задуму і мовного оформлення;


^ Читання мовчки текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.
Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове) (практично).

читає мовчки незнайомий текст (швидкість читання — 140—270 слів за 1 хв), складніший і більший за обсягом, ніж у попередніх класах;
користується залежно від мовленнєвої ситуації відомими різновидами читання, у т. ч. переглядовим (розпізнає смислові групи слів у тексті на основі заголовка, ключових слів, малюнків, початкових фраз абзацу, виділяє і узагальнює факти у процесі читання, прогнозує зміст ще не прочитаної частини; переглядає тексти, більші за обсягом, ніж у попередніх класах, швидко знаходячи в них указані вчителем елементи тексту (розділові знаки, слова, частини тексту, виділені спеціальними шрифтами, цифри, зноски, кількість абзаців, довгих речень, певний розділ чи підрозділ тощо);
складає план, тези прочитаного;
оцінює прочитане з погляду змісту, форми, задуму і мовного оформлення.
3.
^ Відтворення готового тексту
Виразне читання вголос текстів різних типів, стилів, жанрів мовлення (у тому числі різноманітних жанрів фольклору, вивчення деяких напам’ять або близько до тексту).

Учень:
виразно читає вголос знайомі, складніші, порівняно з попередніми класами, і незнайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення, з достатньою швидкістю (80—120 слів за 1 хв), відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, виражаючи за допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю тексту, мовного оформлення, авторський задум;
оцінює прочитаний уголос текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;


^ Перекази (навчальні й контрольні) за складним планом.
Говоріння. Стислі перекази текстів наукового і публіцистичного стилів.
Вибірковий переказ тексту художнього стилю.
Письмо. Вибіркові перекази текстів наукового і художнього стилів (на основі декількох джерел).
Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.
Тези прочитаного (художнього твору, публiцистичної чи науково-пізнавальної статей).
Конспектування як різновид стислого переказу почутого.

переказує (усно і письмово) докладно, вибірково і стисло тексти художнього, наукового і публіцистичного стилів, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей прослуханих і прочитаних текстів художнього, наукового і публіцистичного стилів мовлення обсягом (для докладного переказу — 300—350 слів, стислого і вибіркового — в 1,5—2 рази більше), за самостійно складеним складним планом;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, мовного оформлення та авторського задуму.
4.
^ Створення власних висловлювань
Діалогічне мовлення
Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації (офіційна і неофіційна розмова, діалог-домовленість), обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу.

Учень:
складає, розігрує діалог (орієнтовно 12—14 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації, демонструючи певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо), додаючи або замінюючи окремі репліки діалогу відповідно до зміненої ситуації спілкування;
обирає самостійно аспект запропонованої теми, висловлюючи особисту позицію щодо її обговорення, знаходячи цікаві, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі і з власного життєвого досвіду, змінюючи свою думку в разі незаперечних аргументів іншого;
використовує репліки для стимулювання і підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету; дотримуючись норм української літературної мови;
оцінює висловлювання з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;


Монологічне мовлення
Твори (навчальні й контрольні) за складним планом.
Говоріння. Твір у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему.
Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну і суспільну теми у публіцистичному стилі.
^ Письмо. Твори в публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну та суспільну теми.
Оповідання на самостійно обрану тему.
Ділові папери. Заява. Автобіографія.

складає усні і письмові твори (зазначених у програмі видів), заяву і автобіографію, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, будуючи в логічній послідовності за самостійно складеним простим або складним планами, добираючи мовні засоби відповідно до задуму висловлювання, стилю і жанру мовлення;
добирає і систематизує з різних джерел матеріал для творів;
робить необхідні узагальнення і висновки;
додержується вимог до мовлення та основних правил спілкування;
знаходить і виправляє недоліки в змісті, побудові і мовному оформленні власного і чужого висловлювання;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.
^ Міжпредметні зв’язки. Виступ проблемного характеру на літературну тему (література); цитатний план,

тези літературно-критичних статей, їх окремих розділів і розділів підручників (література, історія, географія та ін.).
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12Схожі:

Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУкраїнська мова 10-11 класів
Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське...
Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву
Вою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями профільної...
Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Природознавство, 5—6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Географія. Економіка, 6-11 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи