Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) icon

Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Скачати 437.32 Kb.
НазваКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Сторінка3/3
Дата конвертації15.09.2013
Розмір437.32 Kb.
ТипПротокол
1   2   3
^

Перелік документів щодо організації екскурсій для учнів


Адміністрація навчального закладу для організації екскурсій учнівської молоді оформлює наступний перелік документів:

-                      наказ про проведення туристської подорожі, у якому: визначити мету, район, термін проведення, (категорію, ступінь складності експедиції або туристсько-спортивного походу) екскурсії; призначити керівника туристської групи та його заступника (заступників, помічника, помічників); обумовити відповідальність керівника та його заступника за збереження життя і здоров’я учасників протягом усього часу подорожі; затвердити персональний склад учасників, маршрут та план проведення подорожі; визначити, у разі потреби, порядок дій керівника групи при плановому поділі групи на підгрупи, а також кандидатури керівників підгруп, їх заступників (помічників) (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 № 237 правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України. П.2, пп. 2.2.2.);

-                      схема маршруту та розклад руху, що оформлюються в трьох примірниках і затверджуються замовником послуг за погодженням з перевізником та територіальним підрозділом Державтоінспекції. Один примірник схеми маршруту і розкладу руху видається водію, інші зберігаються у замовника послуг та перевізника. (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (із змінами). Пункт 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009);

-                      список групи дітей у трьох примірниках. Допускати до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають протипоказань для далеких поїздок за станом здоров'я, що підтверджується відповідною довідкою лікаря; призначити для кожної групи з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30 і більше дітей - медичного працівника та провести інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки. (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (із змінами). Пункт 70 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009).

Для організації яка проводить реєстрацію організованих груп дітей, що здійснюють туристську подорож (в даному контексті: автобусну екскурсію) – районні управління освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій) необхідно подати такий перелік документів:

-                      наказ по навчальному закладу про проведення туристської подорожі (автобусної екскурсії);

-                      список учасників туристської подорожі (автобусної екскурсії), оформлений згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 № 237. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю та Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (із змінами).


Перелік документів, які потрібно підготувати адміністрації ЗНЗ для організації екскурсійної поїздки за межі області


 1. Клопотання ЗНЗ на:

  • ВОЦТСКЕ (додаток 1);

  • відділ освіти райдержадміністрації (додаток 6);

  • Обласне ДАІ.

 2. Наказ директора загальноосвітнього навчального закладу (додаток 5).

 3. Список учнів (додаток 3).

 4. Страховий поліс.

 5. Договір між перевізником та керівником групи.Перелік документів, які потрібно підготувати адміністрації ЗНЗ для організації екскурсійної поїздки за межі району 1. Клопотання ЗНЗ на:

- відділ освіти райдержадміністрації (додаток 6);

  • ДАІ РВ (додаток 7) .

 1. Схема маршруту та розклад руху (додаток 4).

 2. Наказ директора загальноосвітнього навчального закладу (додаток 5).

 3. Список учнів з відміткою лікаря (додаток 3).

 4. Страховий поліс.Перелік документів, які потрібно підготувати адміністрації ЗНЗ для організації екскурсійної поїздки в межах району 1. Клопотання на відділ освіти райдержадміністрації (додаток 6).

 2. Наказ директора загальноосвітнього навчального закладу (додаток 5).

 3. Список учнів з відміткою лікаря (додаток 3).

 4. Страховий поліс.Додаток № 1

Вих.. № ___

від __________ Директору Вінницького обласного центру

туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій

Л.М. Юхнович


Адміністрація НВЗ ________________________ просить організувати екскурсію для учнів ____ класу за маршрутом ________________________________


« __ » ___________ 20__ року, у складі ___ чол. з метою _______________________

________________________________________________________________________

Відповідальність за життя та безпеку дітей в дорозі, під час екскурсії покладається на _______ПІБ_______ - класного керівника ___ класу,

___________________ПІБ_________________ - вчителя ______________ (вказати предмет).

Обов’язки медичного працівника покладаються на ________ПІБ___________ .

Всі діти ознайомлені з правилами охорони праці та техніки безпеки, про що свідчать підписи в шкільному журналі з правил техніки безпеки.


Заступник з навчально-виховної роботи (Підпис) ПІБ


Директор (Підпис) ПІБ

М.П.


Додаток 3


^ СПИСОК УЧНІВ


(навчальний заклад)

Які їдуть на екскурсію: ____________________________________________________

(маршрут)

«___» __________ 20___ року.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Рік народження

Клас

Примітка


Діти за станом здоров’я до екскурсії допущені (підпис , печатка лікаря школи).


З правилами техніки безпеки учні ознайомленні ____________________

(дата)

Керівники:


 1. ___________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Підпис


 1. ___________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Підпис


Заступник з навчально-виховної роботи (Підпис) ПІБ


Директор (Підпис) ПІБ

М.П.


Додаток 4


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник ВДАІ Директор школи

___________ РВ

_____________ П.І.Б. ______________ П.І.Б.

«__»_______ 201_ року «__» _______ 201_ року


СХЕМА МАРШРУТУ

руху автобуса __.__.201_ року під час перевезення учнів на екскурсію з

м. ___________ , до м. ___________


___км

м. ____________ → м. _______________

___км

м. ____________ → м. _______________


^ РОЗКЛАД РУХУ


Прибуття

год. хв.

Стоянка


Відправлення

год. хв.

Відстань

км

Зупиночні пунктиРейс виконується автобусом марки ___________ державний номер _______ під управлінням водій _____________ П.І.Б.


Мобільний телефон _______________ .


Н А К А З Додаток 5


від «___»______20__ р. _____________ №__

 

^ Про виїзд групи учнів на екскурсію

в м. ____________

 

Згідно графіка проведення навчальних екскурсій, затверджених педагогічною радою школи від «___» ________ 20­­­­__ р. (протокол №__ ) та на виконання плану роботи школи, з метою озна­йомлення учнів з історією та культурою рідного краю, виховання любові до своєї країни та забезпечення організованого та ефективного проведення екскурсії, збереження їх життя та здоров'я під час подорожі, до м. _________ з учнями ___ класу,

НАКАЗУЮ:

1. Дозволити поїздку на екскурсію у м. __________ учням ___ класу.

2. Затвердити склад групи учнів ____ класу (список за встанов­леною формою додається) та дозволити її виїзд на екскурсію до м.____________з «___»________до «___»______20__р.

3. Призначити керівником групи учителя ______________.

4. Відрядити вчителя(ів) школи __________ до м. _________ для супроводження групи учнів.

5. Виконання програми за пропущені навчальні дні забезпечити шляхом інтенсифікації навчального процесу, здійснення його за інди­відуальним планом для дітей, які від'їжджають на екскурсію (при потребі).

6. Класному керівнику групи (вчителю, медичній сестрі) _____________:

6.1. Провести інструктаж з учнями з правил техніки безпеки під час подорожі та зробити відповідні записи у журналі встановленого зразка.

6.2. Забезпечити наявність медичної аптечки.

6.3. Провести збори з батьками учнів, які від'їжджають на екскурсію.

6.4. Під час екскурсії здійснювати контроль за станом здоров'я учнів. У разі потреби в наданні першої медичної допомоги вжити необхідних заходів.

6.5. Забезпечити своєчасне повернення групи до м._________.

7. Заступнику директора школи з виховної роботи _________

провести інструктаж з техніки безпеки з працівниками, які супроводжують групу учнів.

8. Транспортне обслуговування здійснити на автобусі марки __________ державний номер ___________ (свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензію про сплату податків) .

9. Витрати на пальне за рахунок ______(спонсорської допомоги батьків).

10. Організацію виконання даного наказу покласти на керівників групи.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з виховної роботи ____________.

 

 Директор школи ___________________ П.І.Б.

З наказом ознайомлені: _______________ П.І.Б.

_________________ П.І.Б.

_______________ П.І.Б.

Додаток

до наказу по ЗНЗ

від __.__.201_ року № ___


Список учнів

ЗНЗ, які поїдуть на екскурсію до м. _________

«___» _________ 201__ рокуп/п

П.І.Б.

Рік народження

КласДодаток 6


Вих. № ___ Начальнику відділу освіти

від __.__. 201_ р. райдержадміністрації

П.І.Б.


Дирекція ЗНЗ ___________________ просить дати дозвіл на виїзд групи учнів ___ класу в кількості ____ чол.. в м. ____________ згідно графіка проведення навчальних екскурсій, затверджених педагогічною радою школи від __.__.201_ р. (протокол № __ ) та на виконання програми з _________.

Орієнтовний час повернення з екскурсії о ___ год. __.__.201__ року.

Керівники групи: ____________ (ПІБ) – вчитель __ класу.

____________ (ПІБ) – вчитель __ класу.

____________ (ПІБ) – вчитель __ класу.

Обов’язки медпрацівника покладаються на ______________ (П.І.Б.), яка перевірила здоров’я дітей про що є записано в додатку 3.

Всі діти ознайомлені з правилами охорони праці та техніки безпеки, про що свідчать підписи в шкільному журналі з правил техніки безпеки.

Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей покладено на керівників групи.

З членами групи проведено відповідний інструктаж __________ (П.І.Б.), про що записано у журналі інструктажів з охорони праці.


Директор школи (підпис) П.І.Б.

(м.п.)


Додаток 7


Вих. № _____ Начальника відділення ДАІ

­­від ___________ _________________ РВ

П.І.Б.


Дирекція школи просить Вас надати дозвіл для перевезення учнів на екскурсію до м. ___________.

Виїзд планується __.__.201_ року о __.__ год. з ___________.

Перевезення буде здійснюється автобусом марки ___________ державний номер ___________ .

За транспортним засобом закріплений водій __________ (П.І.Б.)


Мобільний телефон ____________ .


Директор школи (підпис) П.І.Б.

(м.п.)


Примітка:

Всі оформлені документи подаються до відповідних служб не пізніше ніж за 3 дні до дати виїзду на екскурсію.1   2   3Схожі:

Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Будьте обережні на воді! (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Овчарук Оксаною Олександрівною методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconКомунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Автор: Мельник В. Л. – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconКомунальна установа «Млинівський районний методичний кабінет»
Рекомендації методичних структур щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти району на
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Актуальні питання викладання освітньої галузі "Мови і літератури" Державного стандарту початкової загальної освіти
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» сзш І-ІІІ ст с. Вищеольчедаїв
Вони невибагливі до умов довкілля, поселяються першими на необжитих місцях. Вони виділяють кислоти і руйнують скелі
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconМурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз
Овчарук О. О. – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Скоромовки та чистомовки урізноманітнюють прийоми навчальної роботи. Їх слід використовувати як дидактичний матеріал при вдосконаленні...
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації) iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Серветник Василь Григорович керівник районного методичного об'єднання вчителів математики, вчитель математики середньої загальноосвітньої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи