Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі icon

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
Скачати 158.42 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
Дата конвертації17.11.2013
Розмір158.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Додаток 1

до листа

Млинівського РМК

23.09.2013 № 171/01-16/10-2824


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі


Методичні рекомендації розроблені з урахуванням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти», інших нормативних документів, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання стану системи освіти, якими необхідно керуватися під час проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.


^ Загальні положення


Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня методом його навчання та виховання, які ґрунтуються, зокрема, на принципах доступності, науковості, системності, наступності тощо. Це цілеспрямований процес оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та навчальними програмами.

Моніторинг якості загальної середньої освіти проводиться серед учнів 5 та 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – моніторинг) з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про її якість за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.

Структура, обсяг та інші параметри контрольних робіт визначено на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до чинних навчальних програм для початкової і основної школи з урахуванням відповідного для цього часу – 45 хвилин.

^ Проведення моніторингу


Моніторинг проводиться за збірниками завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі (далі – збірники завдань) за графіком, наведеним у додатку 1.2.

З метою організованого проведення моніторингу адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів перебудовують навчально-виховний процес на цей день таким чином, щоб провести моніторинг з певного навчального предмета.

Під час проведення моніторингу в навчальних кабінетах повинні знаходитися два вчителі: вчитель, який організовує виконання тестів моніторингу та його асистент.

Організовують виконання тестів моніторингу вчителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х та/або 10-х класах. Якщо вчитель викладає у кількох класах паралелі 5-х та/або 10-х класів, то замість нього виконання тестів моніторингу організовує інший вчитель даного або іншого навчального предмета, директор, заступник директора навчального закладу.

^ Асистентом може бути вчитель даного або іншого навчального предмета, директор, заступник директора навчального закладу.

Перед початком кожного уроку, на якому проводитиметься моніторинг, учні повинні дати відповіді на запитання анкети, розміщеної у бланку відповідей з відповідного навчального предмета. Час для заповнення анкет не враховується до 45 хвилин, відведених учням для виконання тесту.

Збірники завдань з кожного навчального предмета складаються з 10 варіантів тестів, які розроблені відповідно до вимог чинних навчальних програм і відрізняються складністю, структурою та формою. Варіанти тестів для виконання їх учнями будуть оголошені о 1200 напередодні дня, визначеного графіком проведення моніторингу, на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua). Якщо моніторинг проводитиметься у понеділок – варіанти будуть оголошені в останній перед цим робочий день (п’ятницю).

Кожен учень виконує один з чотирьох оголошених варіантів тесту і для виконання роботи використовує бланк відповідей із збірника завдань. Окремого зошита (листків) учню для виконання роботи не потрібно. Копіювати бланки відповідей та анкет не дозволяється, оскільки для комп’ютерної обробки та узагальнення результатів моніторингу враховуватимуться лише оригінальні бланки.

Учні 10-х класів дають відповіді на питання закритого типу безпосередньо в збірниках завдань і переносять їх до бланку відповідей. У завданнях на вибір однієї правильної відповіді пропонується це зробити з чотирьох або п’яти запропонованих. Завдання розгорнутого типу виконуються на спеціально відведеному для цього місці в бланку відповідей.

Учні 5-х класів дають відповіді на питання закритого типу безпосередньо в збірниках завдань, а переносять їх до бланку відповідей вчителі, які організовують проведення моніторингу та/або перевіряють тести.

Окрім цього, умовами моніторингу передбачається заповнення анкети кожним вчителем, що викладає відповідний предмет у 10-х класах, та вчителями початкової школи, які викладали в нинішніх 5-х класах у попередні роки. Бланк анкети вчителя розміщений у збірнику інструктивно-методичних матеріалів. Бланк анкети вчителя відповідного класу та предмету вкладається до файлу разом із бланками відповідей учнів після титульної сторінки.

Бланки відповідей, анкети учнів і вчителів заповнюють кульковими ручками з чорнилами синього, фіолетового або чорного кольорів. Використання олівців, фломастерів, маркерів для цього не дозволяється.

Вчителі організовують виконання тестів протягом 45 хвилин. У класних журналах фіксується дата проведення заходу, а в графі «Зміст уроку» робиться запис «Моніторинг якості загальної середньої освіти». Оцінки в класні журнали не виставляються, оскільки оцінювання моніторингу здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів, але інформація про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів обов’язково доводиться в письмовій формі до відома його батьків, або осіб, які їх замінюють (додаток 2).


^ Перевірка тестів та узагальнення матеріалів моніторингу


У день проведення моніторингу правильні відповіді до завдань тестів з відповідних навчальних предметів о 1400 будуть розміщені на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).

Кожний учень (або його батьки чи особи, які їх замінюють) матиме можливість попередньо самостійно визначити рівень своїх навчальних досягнень з кожного навчального предмета, порівнявши правильні відповіді до завдань тестів, розміщених на сайті, з особистими відповідями у збірниках завдань, які залишилися після проведення моніторингу.

Роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі початкової школи. У загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступеня роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х класах або організовують виконання тестів.

Роботи учнів 10-х класів перевіряють учителі, які викладають даний предмет.

Учителі в день проведення моніторингу перевіряють виконані учнями тести та передають бланки відповідей усіх учнів зі своїми підписами разом із заповненими анкетами вчителя й учня керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які зберігають їх до відправлення до відділу освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій.

Оцінювання робіт здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій до кожного навчального предмета, зміст яких відображено в пояснювальних записках до кожного збірника завдань.

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів пакують матеріали (бланки відповідей усіх учнів і анкети вчителів) у вигляді комплектів по класах і навчальних предметах.

Пакування бланків робіт учнів здійснюється так: бланки відповідей учнів кожного класу вкладаються у файл разом із титульною сторінкою, на якій зроблено такий запис для 5-х класів, наприклад:

 • «5 – А клас. Українська мова. Кількість бланків – 30»,

 • «5 – А клас. Математика. Кількість бланків – 25»,

 • «5 – А клас. Я і Україна. Основи здоров’я. Кількість бланків – 28»,

 • «5 – А клас. Іноземна мова. Кількість бланків – 30»;

 • «5 – А клас. Російська мова. Кількість бланків – 25»;


для 10-х класів:

 • «10 – В клас. Українська мова. Кількість бланків – 30»,

 • «10 – Б клас. Українська література. Кількість бланків – 28»,

 • «10 – А клас. Історія України. Кількість бланків – 20»,

 • «10 – В клас. Всесвітня історія. Кількість бланків – 27»,

 • «10 – Б клас. Алгебра. Кількість бланків – 30» і т. д.

Звіт про результати проведення моніторингу керівником ЗНЗ (Додаток 3, таблиця 1) заповнюється так:

 • якщо клас один на паралелі, то вказуються дані одного класу;

 • якщо класів кілька (А, Б, В тощо), то їхні дані сумуються та вираховується загальна цифра, наприклад: у 5 – А класі писали 20 учнів, 5 – Б класі – 23, загальна кількість учнів даної паралелі, що взяли участь у дослідженні, – 43. Від цієї цифри і ведеться розрахунок показників за рівнями;

 • відсоток участі вираховується так: наприклад, на паралелі 50 учнів, а участь у моніторинзі – 43, отже, 43 ділимо на 50 та множимо на 100%, отримуємо 86%.

 • відсоток рівня навчальних досягнень рахуємо так: наприклад, учасників, які виконали завдання на низькому рівні – 3, а писали – 43 учні. Щоб отримати відсоток учнів, які виконали завдання моніторингу на низькому рівні, 3 ділимо на 43 та множимо на 100%, отримуємо 6,97% (відсотки вказуються з точністю до сотих), і так далі вираховуються показники інших рівнів – середнього, достатнього і високого.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!! Графи «Початковий рівень, %», «Середній рівень, %», «Достатній рівень, %», «Високий рівень, %» мають по дві підграфи – «Кількість учнів) та «%».

Додаток 3, таблиця 2. У таблиці вказується такі дані:

 • номер завдання;

 • кількість та відсоток правильних відповідей та учнів;

 • кількість та відсоток правильних відповідей та учнів, які не приступали до виконання завдання.

Вираховується показники від кількості учнів, ЯКІ ПИСАЛИ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ.

Після заповнення таблиця візується керівником ЗНЗ, скріплюється печаткою навчального закладу. Заповнений «Звіт про результати моніторингу якості загальної середньої освіти учнів класів загальноосвітнього навчального закладу з (навчальний предмет)» (додаток 3) вкладається до ОКРЕМОГО ФАЙЛУ.

Директор загальноосвітнього навчального закладу до 28.10.2013 у відділ освіти подає такі документи:

 1. Папку, до якої підшиті звіти за 5 і 10 класи (кожен в окремому файлі). Таких звітів має бути у 5 кл. – 5 шт., у 10 кл. – 13 шт.

 2. П’ять конвертів формату А3 із бланками робіт учнів 5 класів, розкладені за предметами. На конвертах зазначається назва і поштова адреса загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Тринадцять конвертів формату А3 із бланками робіт учнів 10 класів, розкладені за предметами. На конвертах зазначається назва і поштова адреса загальноосвітнього навчального закладу.

Узагальнення даних у Млинівському районі проводять працівники районного методичного кабінету.Науковий аналіз надісланих матеріалів та узагальнення результатів моніторингу по кожному класу і навчальному предмету здійснюють Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» разом із Національною академією педагогічних наук України.


Додаток 1.2

до листа

Млинівського РМК

23.09.2013 № 171/01-16/10-2824


Графік

проведення моніторингу якості загальної середньої освіти

за результатами навчання учнів у початковій та основній школі


Дата

5 клас

10 клас

14.10.2013

Математика

Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)

Українська література (для за-гальноосвітніх навчальних зак-ладів з навчанням українською мовою)

Українська література (для за-гальноосвітніх навчальних зак-ладів з навчанням російською та іншими мовами національ-них меншин)

15.10.2013
Алгебра

16.10.2013

Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)

Біологія

17.10.2013
Іноземна мова

18.10.2013

Я і Україна (громадянська освіта), Основи здоров’я – комбінований тест

Хімія

21.10.2013
Історія України

Всесвітня історія

22.10.2013

Іноземна мова

Геометрія

23.10.2013
Географія

24.10.2013

Російська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Російська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Фізика

25.10.2013
Технології (обслуговуючи види праці)

Технології (технічні види праці)Додаток 2

до листа

Млинівського РМК

23.09.2013 № 171/01-16/10-2824


Результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учня/учениці ___ – ___ класу

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові учня/учениці)Навчальний предмет

Рівень навчальних досягнень

(початковий, середній,

достатній, високий)

Класний керівник _____________________

(підпис) (ПІБ)


Директор _____________________

(підпис) (ПІБ)


(печатка)


Додаток 3

до листа

Млинівського РМК

23.09.2013 № 171/01-16/10-2824


Звіт

про результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учнів __ класів загальноосвітнього навчальних закладу з ________________________________

(навчальний предмет)
Область (місто) ________________________________
Район (місто) ________________________________
Загальноосвітній навчальний заклад ___________________________________________________________________________

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу ______________

їх відсоток від загальної кількості учнів даної паралелі навчального закладу ____________


Таблиця 1
Результати оцінювання у 2012/2013 н.р.

за рівнями навчальних досягнень

Результати моніторингу

за рівнями навчальних досягнень

Початковий рівень, %

Середній рівень, %

Достатній рівень, %

Високий рівень, %

Початковий рівень, %

Середній рівень, %

Достатній рівень, %

Високий

рівень, %

Загальноосвітні класи

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Класи, в яких тижневе навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах

Таблиця 2


Номер завдання

Правильні відповіді

Учні, які не приступали до виконання завдання

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%
Директор ________________________________________________ ________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу) (підпис) (ПІБ)


«____»_____________ 2013 року (печатка)Схожі:

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconМетодичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання стану системи освіти, якими необхідно керуватися під час проведення моніторингу...
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconМетодичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання стану системи освіти, якими необхідно керуватися під час проведення моніторингу...
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconМетодичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа "інститут інноваційних технологій І змісту освіти"
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та...
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconГрафік проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconНа грудень 201
Участь у проведенні Всеукраїнських моніторингових досліджень щодо якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів...
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconМоніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів
Моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школах
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconНаказ №153 Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10. 10. 2013 року №1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти...
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconНаказ №153 Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10. 10. 2013 року №1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти...
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі iconНаказ №270 Про проведення моніторингового дослідження якості загальної середньої освіти учнів 5, 10 класів
Міністерства освіти і науки України від 17. 07. 2013 №995, наказу департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи