Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців icon

Додаток 1 до листа моіппо від " " № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців
Скачати 135.56 Kb.
НазваДодаток 1 до листа моіппо від " " № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців
Дата конвертації30.04.2013
Розмір135.56 Kb.
ТипДодаток

Додаток 1

до листа МОІППО

від “___”______№__________


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ЮНИХ ПРАВОЗНАВЦІВ


Турнір юних правознавців проводиться відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. № 305. Правила турніру юних правознавців розробляються й затверджуються Організаційним комітетом (ОК) і можуть змінюватись тільки ним.

Турнір юних правознавців (ТЮП) — це змагання між командами школярів старших класів, які вміють на високому науковому рівні викласти та обґрунтувати свою позицію з приводу тієї чи іншої правової проблеми та довести її в наукових дискусіях — правових раундах.

I. Завдання ТЮП

Завдання для заключного етапу складаються Організаційним комітетом і розсилаються не пізніше початку вересня. Ці завдання можуть бути запропоновані для проведення шкільних, районних, міських та обласних турнірів. Завдання фінального туру повідомляються під час проведення заключного етапу Турніру.

^ ІI. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТЮП,

До Організаційного комітету ТЮП входять представники Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України, голова журі, заступники голови журі, експерт-консультант.

^ III. УЧАСНИКИ ТУРНІРУ

1. Представництво команд

У Всеукраїнському турнірі юних правознавців можуть брати участь учні старших класів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, учні професійно-технічних ліцеїв.

Школярі у складі команд від Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва і Севастополя, які бажають взяти участь у фінальному етапі змагань, після проведення I етапу Турніру подають заявки до ОК Турніру, який приймає рішення про запрошення команди на змагання.

^ 2. Склад команди

У ТЮП можуть брати участь команди у складі чотирьох-п’яти учнів старших класів. Не дозволяється брати участь у Турнірі студентам вищих навчальних закладів. Протягом проведення фінального етапу Турніру забороняється змінювати персональний склад команди. Кожну команду очолює капітан, який є офіційним її представником. Капітану надається право під час правового раунду розподіляти обов’язки між членами команди.

^ 3. Керівник команди

Команду учасників ТЮП супроводжує один керівник, який відповідає за життя та здоров’я учнів, надає необхідну науково-методичну і морально-психологічну підтримку та допомогу.

^ IV. СКЛАД ЖУРІ

Журі Турніру формується Організаційним комітетом. До роботи у складі журі запрошуються вчені, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, методисти і вчителі з різних регіонів України. Перед початком кожної гри склад журі оголошується членам команд та гостям Турніру.

^ V. РЕГЛАМЕНТ ТУРНІРУ

I етап ТЮП проводиться між командами школярів на регіональному, обласному або міському рівнях.

Заключний етап Всеукраїнського турніру юних правознавців проводиться в термін, визначений Організаційним комітетом (кінець жовтня), протягом 5—6 днів. Команди беруть участь у наукових дискусіях — правових раундах:

1) Презентація команди (до 5 хв.)

2) три - чотири відбіркових правових раунди;

3) півфінальний правовий раунд;

4) фінальний правовий раунд;

4) для команд, які не вийшли в півфінал організується проведення рейтингового раунду.


^ VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО РАУНДУ

Перед початком змагань проводиться презентація. Вона проводиться в довільній формі з використанням аудіо-, відео- та іншим супроводом і повинна бути пов’язана з назвою команди та характером турніру. Перед грою серед команд, які беруть участь у відповідному раунді, проводиться жеребкування для визначення нумерації команд. У правовому раунді беруть участь 3 (2 або 4) команди залежно від загального числа команд. Правовий раунд проводиться в три (або чотири) дії. У кожній із цих дій команда виступає в одній із трьох (чотирьох) ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент, Спостерігач.

Дії проводяться відповідно до поданої схеми (див. табл.):


^ Трикомандний раунд

Чотирикомандний раунд

Дія

Дія

Команда

I

II

III

Команда

I

II

III

IV

1

Д

Р

О

1

Д

С

Р

О

2

О

Д

Р

2

О

Д

С

Р

3

Р

О

Д

3

Р

О

Д

С

4

С

Р

О

Д


Під час змагань гравці не мають права спілкуватися або консультуватися ні з ким, крім членів журі. Кожний член команди під час одного раунду має право виступати Доповідачем, Опонентом або Рецензентом не більше одного разу.

^ VII. РЕГЛАМЕНТ ПРАВОВОГО РАУНДУ

1. Опонент викликає Доповідача на завдання ( до 1 хв).

2. Доповідач приймає чи відхиляє виклик ( до 1 хв).

3. Підготовка до доповіді (до 2 хв).

4. Доповідь (до 7 хв).

5. Запитання Опонента до Доповідача та відповіді останнього (до 2 хв).

6. Підготовка до опонування (до 2 хв).

7. Опонування (до 5 хв).

8. Запитання Рецензента до Доповідача і до Опонента, їхні відповіді ( до 3 хв).

9. Підготовка до рецензування (до 2 хв).

10. Рецензування відповідей Доповідача й Опонента (до 3 хв).

11. Заключне слово Рецензента, Опонента, Доповідача (загальна полеміка - до 5 хв). При чотирьох командному раунді – (до 6 хв).

12. Запитання журі (до 2 хв).

13. Виставлення оцінок (до 2 хв).

14. Слово журі (до 3 хв).

^ VIII. ВИСТУП КОМАНД ПІД ЧАС ПРАВОВОГО РАУНДУ

Доповідач (один або два члени команди на рівних правах) викладає суть вирішення завдання, акцентуючи увагу на наукових підходах в юридичній науці по даній проблемі, посилаючись на джерела, а також демонструє вміння самостійного пошуку, аналізу та використання правової інформації. Доповідачу бажано, при потребі, проводити порівняльний аналіз правових понять і норм. У доповіді висловлюється сформована та доказова, логічно викладена аргументація командної позиції щодо вирішення обговорюваного завдання. Під час свого виступу Доповідач має право використовувати заздалегідь підготовлені малюнки, схеми, карти, слайди, фотографії, витяги з нормативно-правових актів. Також має право не відповідати на запитання Опонента до початку обговорення доповіді, не відповідати на запитання, на які вже була дана відповідь, та якщо питання некоректні або виходять за рамки наукової дискусії з даного завдання.

Опонент (один або два члени команди) висловлює критичні зауваження до доповіді, вказує на її позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні заданої проблеми. Він повинен формулювати свої запитання у ввічливій, коректній формі, повторювати й уточнювати свої запитання на прохання Доповідача та журі. Під час полеміки обговорюється висвітлення завдання Доповідачем. У відбіркових правових раундах Опонент не має права висвітлювати своє розв’язання завдання, але може вказати на недоліки в доповіді, спираючись на матеріал, який він використовував при розв’язанні цього завдання. У півфінальному та фінальному правових раундах Опонент виступає як співдоповідач.

Рецензент (один член команди) коротко оцінює виступи Доповідача й Опонента.

Спостерігач бере участь у загальній дискусії. Питання, які ставить інша сторона, повинні бути уточнюючими і стосуватися тільки доповіді, яка була заслухана. Запитання може ставити будь-який член відповідної команди. Відповідає на запитання Доповідач або член його команди (з дозволу ведучого).

^ Обмеження кількості виступів

Кожний учасник команди під час одного правового раунду може виступати не більше одного разу.

Уточнюючі запитання і відповіді на них, а також участь у полеміці виступами не вважаються.

Основним завданням Ведучого є створення умов для нормального проведення правових раундів.

^ Обов’язки ведучого

• Слідкувати за дотриманням регламенту.

• Створювати умови для нормальної роботи журі (слідкувати за поведінкою команд, зачитувати умови завдань, оцінки журі).

• Слідкувати за характером питань, які ставляться, запобігати їх повторенню.

• Слідкувати за дискусією і припиняти її в разі неконструктивності.

• Слідкувати за характером запитань журі — вони повинні мати тільки уточнюючий зміст.

• Визначати спосіб початкового розподілу ролей (жеребкування, конкурс капітанів і тощо).

• Слідкувати за тим, щоб поряд із командами не було нікого з осіб, які не є членами команди.

^ Ведучий має право:

• зупиняти учасника, який порушив регламент ТЮП;

• знімати запитання, які повторюються;

• усувати команду від участі в раунді, якщо вона регулярно порушує правила Турніру або своєю поведінкою заважає нормальному проведенню гри (за згодою журі);

• у разі необхідності надавати учасникам додатковий час (не більше 1 хв.);

• надавати слово керівникам команди або глядачам (тільки після виставлення оцінок).

^ Ведучий не має права:

• порушувати регламент;

• зупиняти учасників до закінчення часу, наданого для виступу;

• коментувати виступи та висловлювати свою думку;

• порушувати правила ТЮП;

• ставити навідні питання.

^ Оцінювання виступу команд

Після кожної дії журі виставляє командам оцінки з урахуванням усіх виступів членів команди: доповідь, опонування, рецензування, запитання та відповіді, участь у полеміці. При оцінюванні журі бажано враховувати такі критерії, як: вміння учасників використовувати в своїх виступах нормативно – правову лексику, аргументованість суджень, чіткість та логічність виступу, здатність учасників турніру працювати в команді, володіння культурою ведення дискусії. Далі оцінки переводяться в бали з відповідними коефіцієнтами для Доповідача, Опонента, Рецензента за такою схемою:

Оцінка

5+

5

5–

4+

4

4–

3+

3

3–

Бали

53

50

47

43

40

37

33

30

27


Коефіцієнти:
Доповідач

Опонент

Рецензент

Коефіцієнт

3,0 або менше

2,0

1,0

Якщо в журі 5 або 6 осіб, то під час підрахування балів відкидається одна нижча оцінка; якщо в журі понад 6 чоловік, то відкидається одна вища і одна нижча оцінки.

^ Залікові параметри правового раунду

Для команди в правовому раунді:

SP — сума балів, яка дорівнює сумі арифметично усереднених залікових балів, помножених на відповідний коефіцієнт, округлений до 1.

SPj — сума балів команди, яка зайняла місце j в даному раунді.

Rj — рейтинг команди, що посіла місце j, який визначається за таблицею порівняння місця j, суми балів SPj і різниці між SP лідера і SPj команди.
Місце команди у правовому раунді
1

2

2

3, 4

3, 4SP1 – SPj < 7

SP1 – SPj > 6

SP2 – SPj < 7

SP2 – SPj > 6

SPj > 289

5

5

4

4

3

290 > SPj > 239

4

4

3

3

2

240 > SPj > 189

3

3

2

2

1

190 > SPj

2

2

1

1

0

Це правило визначення R використовується в усіх раундах.

ТSP — загальна сума балів, яка дорівнює сумі SPj.

TR — загальний рейтинг — сума рейтингів команди в усіх раундах.

^ IX. ВІДБІРКОВІ ПРАВОВІ РАУНДИ

Під час відбіркових раундів будь-які дві команди не можуть зустрічатися більше одного разу. Порядкові номери команд визначаються жеребкуванням перед початком відбіркових раундів.

Завдання, представлені в рамках одного правового раунду, мають бути різноманітними за галузями права, юридичними подіями та фактами.

Опонент може викликати Доповідача на будь-яке завдання, крім того, яке:

• виключене Оргкомітетом;

• повідомлене Доповідачем раніше;

• повідомлене Опонентом раніше;

• оголошене Доповідачем як «вічна відмова».

Під час правового раунду Доповідач може двічі відхиляти виклик без штрафних санкцій. Кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт Доповідача на 0,2. Доповідач має право під час відбіркових змагань одне із завдань оголосити як «вічну відмову».

^ Півфінальний раунд

За рішенням журі шість або дев’ять команд, які отримали найвищий рейтинг (TR) у відбіркових боях, беруть участь у півфіналі. Команди, що посідають 7—8-ме (або 10—12-те) місця, можуть брати участь у півфіналі, якщо їхні рейтинги дорівнюють рейтингу команди, яка займає 6-те (або 9-те) місце, і якщо сума балів відрізняється не більш, ніж на 6 балів від суми балів команди, яка посіла 6 (або 9) місце. Ролі розподіляються між командами за результатами конкурсу капітанів або жеребкування.

^ Фінальний раунд

Якщо півфінал складався з трьох груп, переможцями півфіналу стають три команди, які протягом півфіналу набрали найбільшу кількість балів у своїх групах. Переможці півфіналу беруть участь у фіналі.

Якщо півфінал складався із двох груп, переможці півфіналу беруть участь у фіналі. Третій фіналіст визначається найвищою сумою балів серед команд, які посіли другі місця в півфіналі, за умови, що різниця балів між ними більша шести. Інакше у фіналі братимуть участь чотири команди.

^ ПЕРЕМОЖЦІ ТУРНІРУ

Півфіналісти забезпечують собі 3-тє місце. Учасники фіналу забезпечують собі 2-ге місце і змагаються за 1-ше.

При визначенні загальної кількості команд-переможців їх число не повинно перевищувати 50% від загальної кількості команд—учасниць фінального етапу турніру. Переможець (переможці) турніру та переможець рейтингових боїв нагороджуються перехідними символічними кубками. До кубків додається свідоцтво про нагородження команди цим кубком. Всі інші учасники нагороджуються відповідними дипломами. Оргкомітет, спільно з журі встановлюють номінації для учасників турніру та вручення дипломів переможцям.

АПЕЛЯЦІЯ

У разі, якщо команда не задоволена одним із наступних пунктів:

a) результатами раунду;

б) роботою ведучого;

в) роботою журі,

вона має право подати апеляцію до журі ТЮП. Апеляція подається журі ТЮП капітаном команди (і тільки ним) протягом години після раунду.

^ Апеляція повинна містити:

а) виклад факту порушення;

б) посилання на ті пункти даних правил, які було порушено;

в) посилання на те, що інша команда (або команди) теж відзначила факт порушення (можливе посилання на ведучого).

Рішення про розгляд апеляції приймають експерт-консультант і представник ОК, відповідальний за дотримання вимог «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності». Якщо прийнято рішення про розгляд апеляції, то її зміст повинен бути розглянутий журі або ОК ТЮП.

Претензії не будуть задоволені, якщо:

а) порушення не виходить за межі даних правил;

б) журі та інші учасники раунду не виявляють порушення;

в) наявність або відсутність факту порушення жодним чином не змінює результатів бою.

У випадку справедливості апеляції спосіб її задоволення буде вироблений ОК та журі ТЮП на спільному засіданні.Схожі:

Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconЗавідувач ммк н. М. Гурʼєва Завдання на Х всеукраїнський турнір юних правознавців (2012 рік)
України 17. 11. 2011 за №1318/20056
Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconТеми завдань на IX всеукраїнський турнір юних правознавців
Юридичний конфлікт: порушення справедливого співвідношення позицій суб’єктів чи його відновлення?
Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconПоложення всеукраїнського турніру юних правознавців
Міністерства освіти України №305 від 18 серпня 1998р. Правила турніру юних правознавців розробляються і затверджуються Організаційним...
Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconДодаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист»
Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» у системі післядипломної...
Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconУмови проведення всеукраїнського турніру юних правознавців
Міністерства освіти України №305 від 18 серпня 1998 р. Правила турніру юних правознавців розробляються і затверджуються Організаційним...
Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconПоложення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір)
Загальні положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі — тюм або турнір)
Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconДодаток з до листа мон від 03. 12. 2009 №1/9-843 Умови проведення
Всеукраїнський конкурс-виставка досягнень юних зоологів і тваринників (далі Конкурс) проводиться з метою
Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconДодаток 1 до листа моіппо від № положення про Всеукраїнську акцію «Олімпійська книга»
Одним із варіантів вирішення цієї складної проблеми може бути організація освітньо-виховного процесу на основі ідеології олімпізму,...
Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconДодаток 2 до листа моіппо від № положення про Всеукраїнську акцію «Олімпійський куточок»
Організатором Всеукраїнської акції «Олімпійський куточок» (надалі –Акція) є Національний олімпійський комітет України (надалі – нок...
Додаток 1 до листа моіппо від \" \" № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців iconIx всеукраїнський турнір юних економістів питання на чвертьфінал та півфінал
Дилема розвитку фірми: прибуток чи соціальна відповідальність перед суспільством?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи