Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка5/8
Дата конвертації04.12.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8


9 клас

^ Навчальний пріоритетний матеріалп/п

К-

сть год.

Зміст

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки

^ Розділ 1. Людина і професія.
1

Вступ.

1

1

Мета і завдання курсу. Важливість правильного вибору професії для майбутнього особистості. Типові помилки при виборі професії. Інструкція учням про порядок роботи з „Щоденником вибору профілю навчання”.
^

Практична робота учня на уроці. Дискусія: „Наслідки вдалого та невдалого вибору професії”.


Самостійна робота учня. Заповнити загальні відомості у „Щоденнику вибору профілю навчання”. Творче завдання у робочому зошиті: „Що, на мою думку, може сприяти вдалому вибору майбутньої професії”.

Учень:

- пояснює значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства;

- виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді;

- характеризує типові помилки при виборі професії і їх наслідки;

- старанно виконав творче завдання у робочому зошиті на тему: „Що, на мою думку, може сприяти вдалому вибору майбутньої професії”.
3

Розділ 1.1. Професійна діяльність людини.

2.

1

Професійна діяльність людини. Предмет, мета, засоби і умови праці.

Практична робота учня на уроці. Розподіл у групи заданого переліку професій (за предметом, метою, засобами і умовами праці).

^ Самостійна робота учня. Доповнення виконаного на уроці розподілу професій власними прикладами.

Учень:

- пояснює зміст і структуру професійної праці людини;

- характеризує професії за предметом, метою, засобами і умовами праці;

- володіє початковими навичками розподілу професій у групи;

- старанно доповнив виконаний на уроці розподіл професій власними прикладами.

3

1

Професія і спеціальність, кваліфікація і посада. Види професій. Розподіл професій за галузями господарства.

^ Практична робота учня на уроці. Розподіл професій за галузями господарства.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Професія моїх батьків”.

Учень:

- пояснює відмінності між професією, спеціальністю, кваліфікацією і посадою;

- виділяє види професій і галузі господарства;

- характеризує специфіку галузевої класифікації професій;

- старанно виконав творчу роботу у робочому зошиті на тему: „Професія моїх батьків”.

4.

1

Вимоги професії до людини. Здоров’я та професійна придатність.

^ Практична робота учня на уроці. Скласти таблицю: „Здоров’я та професія”.

Самостійна робота учня. У робочому зошиті сформулювати вимоги професійної придатності до професії, яку учень має бажання обрати у майбутньому.

Учень:

- пояснює сутність професійної придатності особистості;

- характеризує вимоги професії до людини;

- володіє початковими навичками визначення професійної непридатності до окремих професій;

- старанно виконав самостійну роботу у робочому зошиті.
6

Розділ 1.2. Класифікація професій.

5.

1

Класифікація професій. Державний класифікатор професій України.

Практична робота учня на уроці. Ознайомлення з Державним класифікатором професій України.

^ Самостійна робота учня. Пошук у Державному класифікаторі професій України відомостей про професії батьків, родичів, знайомих.

Учень:

- пояснює особливості класифікації професій;

- характеризує групи професій за предметом, метою, засобами, умовами праці;

- володіє початковими навичками роботи з Державним класифікатором професій України;

- старанно виконав пошук у класифікаторі відомостей про професії батьків, родичів, знайомих.

6.

5

Типи професій. Особливості предмету, мети, засобів і умов праці кожного типу професій („людина-людина”, „людина-техніка”, „людина-природа”, „людина-знакова система”, „людина-художній образ”) та вимог які вони висувають до особистості.

^ Практична роботи учня на уроці. Провести класифікацію основних груп професій кожного типу.

Самостійні роботі учня. У робочому зошиті визначити професійно-важливі якості, необхідні для роботи за професіями кожного типу.

Учень:

- пояснює особливості професій різного типу;

- характеризує специфіку предмету, мети, засобів і умов праці професій кожного типу;

- володіє початковими навичками визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями кожного типу;

- старанно виконав самостійну роботу у робочому зошиті.
2

Розділ 1.3. Професійне самовизначення особистості.

7

1

Прийняття людиною рішення про вибір професії. Співвідношення „хочу”, „можу”, „маю”, „потрібно” при виборі професії.

^ Практична робота учня на уроці. Складання формули визначеної професії.

Самостійна робота учня. У робочому зошиті скласти формули професії батьків, родичів, знайомих.

Учень:

- пояснює змістову сутність вибору професії;

- характеризує складові формули вибору професії;

- володіє початковими навичками складання формули визначеної професії;

- старанно виконав самостійну роботу у робочому зошиті.

8

1

Професійний план. Резервний професійний план.

^ Практична робота учня на уроці. Складання основного та резервного професійних планів.

Самостійна робота учня. Використовуючи сформульовані на уроці основний і резервний професійні плани скласти у робочому зошиті блок-схему „Моя програма побудови майбутньої освітньої траєкторії”.

Учень:

- пояснює значущість правильно обраного майбутнього профілю навчання для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії;

- виділяє складові головного та резервного професійного плану.

- володіє початковими навичками побудови індивідуальної освітньої траєкторії;

- старанно виконав зображення блок-схеми у робочому зошиті.
1

Розділ 1.4. Підсумкове заняття.

9

1

Підсумкове заняття. Уточнення та перевірка отриманих знань.

^ Практична робота учня на уроці. Основні особисті якості, необхідні для роботи за професіями різного типу.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Що, на Вашу думку, впливає на професійний і життєвий успіх людини?.

Учень:

- пояснює значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства;

- характеризує специфіку сучасного світу професій;

- володіє початковими навичками визначення і порівняння професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями різного типу;

- старанно виконав творче завдання у робочому зошиті.

Розділ 2. Загальне поняття про індивідуально – психологічні особливості особистості.
6

Розділ 2.1. Індивідуально – психологічні особливості особистості

10

1
^

Темперамент. Типи темпераменту. Врахування особливостей темпераменту у професійній діяльності.


Практична робота учня на уроці. Визначення типу темпераменту.

Самостійна робота учня. Самостійне дослідження власного типу темпераменту та внесення отриманих результатів у робочій зошит.

Учень:

- пояснює особливості темпераменту людини;

- виділяє типи темпераменту;

- характеризує переваги та недоліки основних типів темпераменту.

- старанно виконав у робочому зошиті вправи на визначення типу темпераменту.

11

1
^

Характер. Врахування особливостей характеру при виборі майбутньої професії. Самовиховання.


Практична робота учня на уроці. Визначення особистих рис характеру.

^ Самостійна робота учня. Самостійне дослідження властивостей характеру та внесення отриманих результатів у робочій зошит.

Учень:

- пояснює особливості характеру людини;

- характеризує домінуючі риси характеру як відносно стійке поєднання особливостей особистості;

- володіє початковими навичками самовиховання;

- старанно виконав у робочому зошиті вправи на визначення властивостей характеру.

12

1

Увага. Види уваги. Увага і професійна діяльність людини. Розвиток уваги.

^ Практична робота учня на уроці. Визначення особливостей розвитку уваги.

Самостійна робота учня. Самостійне дослідження: об’єму, переключення та розподілу уваги. Внесення отриманих результатів у робочій зошит.

Учень:

- пояснює особливості уваги людини і її значення для професійної діяльності людини;

- характеризує структуру і якості уваги;

- володіє початковими навичками розвитку уваги;

- старанно виконав у робочому зошиті вправи на дослідження об’єму, переключення та розподілу уваги.

13

1

Воля. Сила волі. Волові якості особистості. Розвиток сили волі.

^ Практична робота учня на уроці. Визначення рівня розвитку вольових якостей.

Самостійна робота учня. Самостійне дослідження вольового самоконтролю та внесення отриманих результатів у робочій зошит.

Учень:

- пояснює особливості волі і її врахування у процесі вибору майбутньої професії;

- характеризує протиріччя: „хочу”, „маю”, „потрібно”, „мушу”;

- володіє початковими навичками розвитку сили волі;

- старанно виконав у робочому зошиті вправи на визначення рівня вольового самоконтролю.

14

1

Пам’ять. Види пам’яті. Раціональні прийоми запам’ятовування.

^ Практична робота учня на уроці. Визначення слухової, зорової, рухової та інших видів пам’яті.

Самостійна робота учня. Самостійне дослідження короткочасної пам’яті та внесення отриманих результатів у робочій зошит.

Учень:

- пояснює особливості пам’яті людини і її значення для професійної діяльності людини;

- характеризує види пам’яті;

- володіє початковими навичками раціональних прийомів запам’ятовування;

- старанно виконав у робочому зошиті вправи на дослідження корот­кочасної пам’яті.

15

1

Самооцінка. Самооцінка і вибір майбутнього профілю навчання.

^ Практична робота учня на уроці. Визначення рівня самооцінки. Методика: „Моя самооцінка”.

Самостійна робота учня. Самостійне дослідження самооцінки образу „Я” та внесення отриманих результатів у робочій зошит.

Учень:

- пояснює особливості самооцінки людини і її значення для професійної діяльності людини;

- характеризує вплив самооцінки на уявлення людини про себе і свої можливості;

- володіє початковими навичками самопізнання та аналізу впливу реклами на вибір професії;

- старанно виконав у робочому зошиті вправи на дослідження рівня адекватності образу „Я”.
1

Розділ 2.2. Підсумкове заняття.

16

1

Підсумкове заняття. Уточнення та перевірка отриманих знань.

^ Практична робота учня на уроці. Визначення й узагальнення особистісних якостей, які можуть заважати навчанню за бажаним профілем.

Самостійна робота учня. Творча робота: „Як я сприймаю самого себе”.

Учень:

- пояснює особливості особистості, які позитивно чи негативно можуть вплинути на майбутнє навчання за обраним профілем;

- виділяє проблеми профільного самовизначення сучасної молоді;

- володіє початковими навичками уникнення типових помилок при виборі професії;

- старанно виконав творчу роботу у робочому зошиті на тему: „Як я сприймаю самого себе”.

^ Розділ 3. Профільне навчання у старшій школі.
6

Розділ 3.1 Напрями профільного навчання.

17

1

Профільне навчання. Сутність, мета і принципи організації. Напрями профільного навчання у старшій школі. Профільні проби та основні етапи їх проведення.

^ Практична робота учня на уроці. Складання моделі внутрішкільної профілізації загальноосвітніх закладів міста, району тощо.

Самостійні роботи учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Мої плани - проекти для здійснення профільних проб по кожному напряму профільного навчання”.

Учень:

- виділяє сутність, мету і принципи організації профільного навчання;

- характеризує напрями профільного навчання та моделі внутрішкільної профілізації;

- розкриває основні етапи проведення профільних проб;

- аналізує особливості профільного навчання у системі загальної середньої освіти України;

- старанно виконав творчу роботу у робочому зошиті на тему: „Мої плани - проекти для здійснення профільних проб по кожному напряму профільного навчання”.

18

5

Характеристика напрямів профільного навчання у старшій школі (технологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, природничо-математичного та спортивного). Вимоги до навчальних та особистісних досягнень учня кожного з напрямів профільного навчання та їх зв’язок з визначеними сферами професійної діяльності.

^ Практична робота учня на уроці. Групування вимог до навчальних та особистісних досягнень учня окремих профілів кожного напряму профільного навчання.

Самостійна робота учня. У робочому зошиті провести класифікацію професій за предметом, метою, засобами і умовами праці, які відповідають кожному напряму профілю навчання.

Учень:

- пояснює зміст кожного напряму профільного навчання;

- виділяє взаємозв’язки напряму профільного навчання з визначеними сферами професійної діяльності;

- характеризує вимоги до навчальних та особистісних досягнень учня кожного напряму профільного навчання;

- володіє навичками класифікації професій за предметом, метою, засобами і умовами праці, які відповідають кожному напряму профілю навчання;

- старанно виконав класифікацію професій у робочому зошиті.
1

Розділ 3.2. Підсумкове заняття.

19

1

Підсумкове заняття. Уточнення та перевірка отриманих знань.

^ Практична робота учня на уроці. Дискусія: „Профільне навчання – перший крок до вибору майбутньої професії”.

Самостійна робота учня. У робочому зошиті сформулювати власну позицію стосовно того як профільне навчання може сприяти продовженню освіти і вибору майбутньої професії.

Учень:

- пояснює відмінності між окремими напрямами профільного навчання у старшій школі;

- характеризує профільне навчання як перший крок до вибору майбутньої професії;

- володіє початковими навичками формулювання власної позиції усно, на папері, у мережі Інтернет;

- старанно виконав самостійну роботу у робочому зошиті.

Розділ 4. Вибір напряму профільного навчання у старшій школі.
2

Розділ 4.1. Ринок освітніх послуг.

20

1

Ринок освітніх послуг. Значення набуття визначеного профілю для подальшого здобуття освіти.

^ Практична робота учня на уроці. Класифікація навчальних закладів міста за профілем навчання.

Самостійні роботі учня. Провести пошук інформації (спеціальна література та довідки, періодичні видання, ресурси глобальної інформаційної мережі Інтернет) про можливості продовження навчання за обраним профілем та відобразити його результати у робочому зошиті.

Учень:

- називає суб’єктів ринку освітніх послуг та можливі шляхи набуття визначеного профілю навчання у майбутньому;

- характеризує інформаційне поле пошуку можливостей продовження навчання за обраним профілем;

- володіє початковими навичками роботи зі спеціальною літературою та довідниками, періодичними виданнями та ресурсами глобальної інформаційної мережі Інтернет та старанно провів пошук необхідної інформації про можливості продовження навчання за обраним профілем;

21

1

Послідовність дій, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення про вибір профілю навчання у старшій школі. Самовдосконалення як шлях до навчання за обраним профілем.

^ Практична робота учня на уроці. Формулювання кожним учнем послідовності дій набуття визначеного профілю.

Самостійна робота учня. У робочому зошиті вказати яким чином учень намагається самовдосконалюватися до рівня вимог майбутнього профілю навчання.

Учень:

- пояснює послідовність дій при виборі профілю навчання;

- виділяє профілі навчання та співвідносить їх з індивідуальними можливостями особистості;

- характеризує шляхи набуття визначеного профілю навчання у старшій школі;

старанно виконав самостійну роботу у робочому зошиті.
5

Розділ 4.2. Профільні проби.

22

5

^ Практичні роботи учня на уроках. Проектна діяльність. Проведення профільних проб за кожним напрямом профільного навчання.

Самостійні роботі учня. У робочому зошиті провести аналіз результатів кожної профільної проби.

Учень:

- називає об’єктивні умови та суб’єктивні фактори, які вплинули на вибір ним майбутнього профілю навчання;

- пояснює відмінності у навчанні за різними напрямами профільного навчання та суперечності, які виникли на шляху вибору майбутнього профілю навчання;

- виділяє головні відмінності між напрямами профільного навчання;

- характеризує суб’єктивні фактори, які визначають вибір майбутнього профілю навчання та напрями поглиблення знань про нього;

- старанно виконав аналіз результатів кожної профільної проби.
1

Розділ 4.3. Підсумкове заняття.

23

1

Підсумковий урок. Аналіз результатів профільних проб. Узагальнення даних про навчальні та особистісні досягнення учня.

^ Практична робота учня на уроці. Розгляд складностей, які виникли при виборі учнем профілю майбутнього навчання у старшій школі та визначення напрямів їх розв’язання. Індивідуальні консультації.

Учень:

- пояснює значущість правильно обраного майбутнього профілю навчання для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії;

- характеризує профільне навчання як перший крок до вибору майбутньої професії;

- виділяє навчальні та особистісні досягнення, які створюють можливості навчання за обраним профілем.

^ Загалом 35 годин
1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Побудова кар’єри: Програма для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В. Мельник,...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів
Ністрів України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами нацменшин
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи