Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко icon

Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко
НазваЕ.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко
Сторінка1/51
Дата конвертації16.09.2013
Розмір9.86 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
1. /tsyvil'nyy zakhyst oblasti-tom_4-chastyna_2-pidruchnyk.docЕ.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко


ЦИВІЛЬНИЙ


ЗАХИСТ


ОБЛАСТІ


ТОМ 4


ЧАСТИНА 2


Міністерство освіти та науки України.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Університет Цивільного захисту України

Харківський національний автомобільно-дорожній

університет

Інститут Державного управління у сфері Цивільного захисту

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області


Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, Г.І. Олійник, О.А. Назаров, Ю.В. Уваров., В.М. Попов.,О.А. Стельмах, О.М.Семків ,С.І. Осипенко, А.В. Іванов, В.Н.Єлісєєв, О.М. Тесленко, В.І. Стахорський, С.В.Швец, О.О. Труш,В.І. Пастухов, М.М. Кирієнко, І.А. Черепньов, В.І.Дьяченко, В.І.Фадеев, В.Е Щітов, В.Н. Бур’ян, І.Г.Кіріченко, О.І. Богатов, Ю.В. Кулявець, Н.Б. Волненко, В.М. Попов, Е.П.Шулешко,

Е.І. Довгяло В.В. Крижевський, Ю.В.Луценко,

Г.В. Щербак, О.В. Артюшенко,О.М.Кірієнко.


Цивільний захист області


Том 4


Частина 2


Підручник


Харків 2009


ДК355.58

ББК 68.9

Рецензенти:

В.Ф.Пащенко - доктор технічних наук, професор кафедри механізації і єлектрофікації сільськогосподарського виробництва Харківського національного Аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

О.М.Сотніков – полковник, доктор технічних наук, професор Харківського університету повітряних сил імені І.Кожедуба.

Підручник призначений для навчання студентів ВНЗ, державних службовців і осіб керівного складу підприємств, установ, організацій, управлінських кадрів незалежно від форм власності, фахівців у сфері цивільного захисту. Даний підручник є логічним продовженням і розвитком підручника Цивільний захист області том 1, том 2, том 3 (евакуація), з яким його поєднує авторський колектив і загальна концепція побудови й спрямованість викладу матеріалу.

У підручнику авторський колектив врахував , що Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.01 № 874 організація навчального процесу з набуття керівними кадрами і фахівцями здатностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в сфері цивільного захисту визначено як "Функціональне навчання у сфері цивільного захисту", є формою підвищення кваліфікації за цільовим призначенням. Функціональне навчання забезпечує своєчасне й систематичне оновлення, поглиблення спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання певних функцій особами керівного складу й фахівцями, щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у сфері цивільного захисту.

Підручник містить законодавчі й нормативно-правові акти, які забезпечують реалізацію політики держави у сфері цивільного захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій. Розділи підручника присвячені: викладу питань планування, підготовки й організації проведення заходів щодо захисту населення, матеріальних і культурних цінностей у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціально-політичного й військового характеру, а так же представлені типові обов’язки керівного складу й зразки оформлюваних документів та керівництва органами управління і силами при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, роботи спеціальної комісії з ліквідації НС, уповноваженого керівника з ліквідації НС, штабу з ліквідації НС.

Цей підручник відпрацьований на підставі рекомендацій щодо організації й проведення комплексних об'єктових навчань на об'єктах господарської діяльності, затверджених наказом МНС України
від 14 жовтня 1998 р. № 317, Рекомендацій ІДУ у сфері ЦЗ щодо питання організації функціонального навчання-наказ ІДУ у сфері ЦЗ від 18.10.2007р №118, особистого досвіду педагогічного складу НМЦ ЦЗ та БЖД Харківської області підготовки керівного складу об'єктів господарської діяльності щодо підготовки та проведення комплексних об'єктових навчань, штабних об'єктових тренувань. У підручнику викладена історія створення і бойового застосування, принцип дії, фактори ураження зброї масового ураження (ЗМУ) та запалювальної зброї, сучасні засоби використання, захист від неї та надання допомоги під час ураження. Проаналізовані основні напрямки науково-дослідних робіт (НДР) США та інших країн НАТО в галузі захисту та удосконалювання хімічної і біологічної зброї. Принципово новим є розділ (відсутній у відомої нам довідковій та навчальній літературі), у якому розглянуто факти застосування і перспективи розвитку зброї масового ураження на нових фізичних принципах та дії високоточної зброї (ВТЗ) щодо захисних споруд. Наведені характеристики засобів індивідуального та колективного захисту військового й цивільного призначення, приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Докладно розглянуто питання ліквідації наслідків застосування зброї масового ураження, індивідуальні та групові засоби для проведення спеціальної обробки, медичні засоби індивідуального захисту.

Підручник потрібний для керівників (НЦЗ) - керівників комплексних об'єктових навчань, груп управління комплексно-об’єктові навчання та всіх учасників навчань, щоб навчитися правильним діям у можливих надзвичайних ситуаціях, а також для педагогічних працівників для того, щоб правильно і вміло надавати методичну допомогу в підготовці та проведенні комплексних об'єктових навчань на об'єктах господарської діяльності незалежно від форми власності.

Рекомендований Міністерством освіти та науки України як підручник для викладачів і студентів вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації.

Лист №

ISBN

© Мазоренко Д.І. та інші, 2009 р.

© НМЦ ХНТУСХ, 2009 р.

© ДУ УМЦ ЦЗ та БЖД Харківської області, 2009 р.


Підручник написаний авторським колективом:


Академік Мазоренко Д.І, д.т.н., професор Тіщенко Л.М, капітан 1 рангу у запасі Олійник Г.І., полковник служби цивільного захисту к.п.н. доцент Назаров О.А, полковник служби цивільного захисту к.т.н. Ю.В. Уваров., полковник служби цивільного захисту к.п.н. В.М.Попов, полковник служби цивільного захисту к.т.н. доцент Стельмах О.А., підполковник служби цивільного захисту к.т.н Семків О.М., полковник у запасі Осипенко С.І, полковник у запасі Іванов А.В., Єлісєєв В.Н., полковник служби цивільного захисту О.М. Тесленко, підполковник у відставці Стахорський В.І. підполковник служби цивільного захисту к.т.н. Швец С.В., полковник служби цивільного захисту в запасі к.н.д.у.Труш О.О., д.т.н. професор Пастухов В.І., к.т.н доцент Кіріенко М.М., с.н.с., к.т.н. Черепньов І.А, к.т.н. Дьяченко В.І., полковник у запасі Фадеев В.І., полковник у запасі к.т.н. Щітов В.Е., капітан 1 рангу у відставці Бур’ян В.Н.,
к.т.н. професор Кіріченко І.Г., полковник у запасі к.т.н Богатов О.І., полковник у запасі к.т.н. Кулявець Ю.В., д.м.н. Волненко Н.Б., полковник у запасі к.т.н. Попов В.М., підполковник у відставці
Лаврик В.П, підполковник у відставці Шулешко Е.П., полковник у відставці Довгяло Е.І., підполковник у запасі Крижевский В.В., полковник служби цивільного захисту, к.т.н. доцент Луценко Ю.В., к.т.н. доцент Щербак Г.В., капітан Артюшенко О.В., аспірант КірієнкоО.М.


Під загальною редакцією ректора Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка академіка Мазоренко Дмитра Івановича.


Авторський колектив висловлює подяку всім, хто брав участь у розробці підручника за конструктивні пропозиції з формування концепції, змісту й оформлення підручника, а також авторам видань, матеріал яких використано у даному підручнику. Усі зауваження й пропозиції з поліпшення змісту й форми матеріалу, а також посилання на підручник будуть прийняті з вдячністю.ЗМІСТ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ……………...…………………………

11

17. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ І МЕТОДИКА ПРООВЕДЕННЯ “ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ”


15

17.1. Нормативна база для проведення “Тижня безпеки дитини” ………………………………………………………………….


15

17.2. Розробка документів для підготовки і проведення “Тижня безпеки дитини” ……………………………………


16

17.3. Практичні заходи, відпрацьовані в підготовчий …………..

18

17.4. Проект типової програми дошкільних учбових установ по Основах безпеки дітей дошкільного віку……………….


20

17.5. Деякі Типові порядоки проведения“Тижня безпеки дитини”………………………………………………………..


38

17.5.1. Типовой порядок проведення “Тижня безпеки дитини” в середній групі…………………………….


38

17.5.2. Проведення Тижня безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 163 комбінованого типу Харківської міської ради……...42

17.5.3. Методичні рекомендації до проведення «тижня безпеки дитини» у дошкільному навчальному закладі № 395…………………………………………49

17.5.4. «Чтобы не было беды»……………………………….

60

17.5.5. Развлекательное музикально - театральное представление по теме «Обеспечение пожарной безопасности»: «Один дома, или Волк и семеро козлят»………………………………………………...64

17.5.6. Занятие по формированию основ безопасности у детей дошкольного возраста…………………………


74

17.5.7. КВН “Красный, желтый, зеленый”
(средняя группа)………………………………………


80

17.5.8. Программные задачи развлечение у камитна
(по пожарной безопасности)……………….………..


84

17.5.9. Конспект заняття для дітей середньої групи……….

87

17.5.10. Конспект розваги Тема: «Свято щирого вогню»….

90

17.5.11. Тиждень безпеки. Розваги для дітей старшої
групи……………………………………………..…..


93

17.5.12. Школа екстремальних ситуацій. Дошкільний навчальний заклад № 190 «Дюймовочка»…………


96

17.5.13. Спортивна роз вага старшої групи…………………

98

18. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПУНКТІВ ЩОДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
ПРИ МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ САМОВРЯДУВАННЯ131

19. СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ. ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ


147

20. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ОСНАЩЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ФОРМУВАНЬ ЦО


156

21. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ КОМАНДИРІВ (НАЧАЛЬНИКІВ) ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ (ЗАХИСТУ)167

22. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ І НАВЧАНЬ З
ФОРМУВАННЯМИ ЦЗ179

22.1. Організація підготовки і проведення тактико-спеціальних занять з формуваннями ЦО………………………………….


179

23. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


187

24. ДІЇ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ АР та ІНР


196

24.1. Отримання і уяснення задачі на проведення рятувальних і інших невідкладних робіт в районі стихійної лиха, аварії, катастрофи. Оцінка обстановки, ухвалення рішення і постановка задач особовому складу………………………...196

24.2. Організація і підтримка взаємодії з іншими формуваннями і підрозділами військових частин…………………………...


198

24.3. Матеріально-технічне і медичне забезпечення робіт, порядок зміни формувань і відновлення їх готовності до подальших дій…………………………………………….…..200

24.4. Практичні дії командира формування з організації аварійно-рятівних і інших невідкладних робіт…………….


202

25. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ СЛУЖБАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦО)204

25.1. Структура. основні задачі, сили і засоби спеціалізованих служб Цивільного захисту (Цивільної оборони)…………..


204

25.2. Планування роботи спеціалізованої служби Цивільного захисту (Цивільної оборони)……………………………...…


215

26. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ СКЛАДОВІДІЯЛЬНОСТІ АВАРІЙНО-РЯТІВНИХ СЛУЖБ


218

27. ДІЇ КОМАНДИРА СД (СП) ПО ОРГАНІЗАЦІЇ І НАДАННЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДІЛЯНКАХ ПОРАЗКИ І В РАЙОНАХ ЛИХА226

28. ДІЇ ХІМІКА-РОЗВІДНИКА (ДОЗИМЕТРИСТА)
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


257

29. РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ. РАДІОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ. ПРИЛАДИ РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ ТА ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ. НОРМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. РЕЖИМИ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ262

29.1. Радіаційно небезпечні об’єкти. Радіоактивні речовини та їх вимірювання……………………………………………….


263

29.2. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю……………………………………………………...


267

29.3. Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 І ДР-97………………

275

29.4. Поводження з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту…………………………………………


283

30. ХІМІЧНО-НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ. СИЛЬНОДІЮЧІ ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. ПРОМИСЛОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ. ПРИЛАДИ ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ ДЛЯ СИЛЬНОДІЮЧИХ ТА БОЙОВИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН292

30.1. Хімічнонебезпечні об’єкти. Сильнодіючі отруйні речовини, особливості їх впливу на організм людини…….


294

30.2. Промислові засоби індивідуального захисту органів дихання………………………………………………………..


304

30.3. Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих та
бойових отруйних речовин………………………………….


314

31. ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРГОВО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ’ЄКТІ (ПНО)


316

31.1. Мета створення служби, її завдання. Чергово-диспетчерський пункт ПНО. Розміщення і оснащення пункту. Організація чергування на пункті………………...316

31.2. Методика аварійного прогнозування і дії чергового диспетчера за оцінкою обстановки і організації оповіщення у разі аварії на хімічно небезпечному
об’єкті………………………………………………………….319

32. ЛОКАЛЬНІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ
ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ


323

32.1. Локальні системи оповіщення на потенційно
небезпечних об’єктах…………………………………………


323

32.2. Схеми оповіщення і тексти звернення до працівників і населення про хімічне і радіоактивне зараження…………..


325

32.3. Способи та методи виявлення і оцінки масштабів наслідків аварій на потенційно небезпечних об’єктах ……………..…


330

33. СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦО) УКРАЇНИ

335

33.1. Призначення, склад, завдання ОРС ЦЗ МНС України……..

335

33.2. Аварійно-рятувальні служби міністерств…………………...

341

33.2.1. Аварійно-рятувальні служби МНС…………………..

342

33.2.1.1. Державна спеціальна (воєнізована) АРС МНС (ДСВАРС)…………………………….


342

33.2.1.2. Державна спеціалізована аварійно-рятувальна служба на водних об'єктах України (ДСАРСВО)………………………..343

33.2.1.3. Державна спеціалізована АРС пошуку та порятунку туристів МНС (ДС АРС ППТ)…


344

33.2.1.4. Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба (Укравіапошук)…………………….


344

33.2.1.5. Державна гідрометеорологічна служба (ДГМС або Держгідромет)…………………


347

33.2.2. Аварійно-рятувальні служби Міністерства вугільної промисловості…………………………………………


348

33.2.3. Аварійно-рятувальні служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ)………………………………………...


348

33.2.4. Аварійно-рятувальна служба Міністерства транспорту та зв’язку……………………………….


349

33.2.5. Міністерство промислової політики…………………

350

33.2.6. Міністерство палива та енергетики………………….

350

33.3. Спеціалізовані служби та формування особливого
періоду…………………………………………………………


352

33.4. Сили реагування на НС техногенного та природного характеру в Україні…………………………………………...


359

34. РОБОТА ШТАБУ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


369

34.1. Органи управління та посадовці, що організують і проводять роботу з ліквідації НС їх повноваження та обов’язки………………………………………………………369

34.1.1. Поняття про управління в надзвичайній ситуації…..

369

34.1.2. Система управління в надзвичайній ситуації……….

370

34.1.3. Органи управління в надзвичайній ситуації………...

370

34.1.4. Спеціальна комісія з ліквідації НС…………………..

371

34.1.5. Уповноважений керівник з ліквідації НС…………...

372

34.1.6. Права і обов’язки Уповноваженого керівника з ліквідації НС…………………………………………..


373

34.1.7. Штаб з ліквідації НС………………………………….

373

34.2. Оперативно-технічна документація, що відпрацьовується Штабом з ліквідації НС………………………………………


375

35. СПЕЦІАЛЬНЕ МАЙНО ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ. ПОРЯДОК ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ І ВИДАЧІ


380

35.1. Спеціальне майно цивільної оборони (ЦО). призначення і загальна будова окремих зразків…………………………….


380

35.1.1. Засоби пр і ПХЗ, що надходять на постачання ЦО…

381

35.2. Основні вимоги керівних і нормативних документів щодо зберігання спеціального майна ЦО………………………..


384

35.3. Порядок зберігання, накопичення і видачі спеціального майна ЦО……………………………………………………...


385

35.3.1. Розміщення й обладнання складів…………………...

385


35.3.2. Умови зберігання……………………………………..

386

35.3.3. Вимоги до місць зберігання (складським приміщенням)………………………………………....


386

35.3.4. Протипожежні заходи………………………………...

388


35.3.5. Порядок зберігання…………………………………...

390


35.3.6. Прийом спецмайна і його видача……………………

392


35.3.7. Зберігання фільтруючих протигазів, камер захисних дитячих………………………………………………...


393

35.3.8. Зберігання приладів хімічної і радіаційної розвідки, дозиметричного контролю……………………………


394

35.3.9. Особливості зберігання джерел живлення…………..
395

35.3.10. Зберігання медичного майна………………………..

396

35.3.11. Зберігання лікарських засобів, реактивів і медичних препаратів………………………………….


396

35.3.12. Зберігання перев'язувальних матеріалів…………...

398

35.3.13. Зберігання виробів із гуми…………………………..

398

35.3.14. Організація навантаження і розвантаження спецмайна ЦО…………………………………………


399

35.3.15. Зберігання засобів зв'язку…………………………...

401

35.3.16. Перевірка якості спецмайна в процесі зберігання...

402

35.3.17. Освіження і заміна спецмайна………………………

404

35.3.18. Обов’язки керівників підприємств /організацій/
начальників штабів ЦО по збереженню, освіженню, заміні й обліку спецмайна ЦО………...404

36. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

405

36.1. Загальна характеристика та завдання, які визначені керівництвом зарубіжних країн та покладені на Цивільну оборону………………………………………………………..406

ДОДАТКИ

425

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………….……..

459
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51Схожі:

Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко iconДокументи
1. /Луценко.docx
Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко iconПротокол №2 засідання громадської ради при Білозерській районній державній адміністрації
Луценко Анатолій Григорович від районної організації Асоціації керівників шкіл Білозерського району, голова громадської ради
Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко iconПротокол №3 засідання громадської ради при Білозерській районній державній адміністрації
Луценко Анатолій Григорович від районної організації Асоціації керівників шкіл Білозерського району, голова громадської ради
Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко iconСценарій підготувала: Сніжана Луценко
Мета: вчити учнів розуміти традиції і цінності свого народу та народів світу. Розвивати високоморальні громадські позиції. Створювати...
Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко iconКак минометчик Луценко стал Танкистом
Без хвастовства и перечисления книжных сведений о наступательных операциях. Просто говорит, что прошел войну от моря до моря, а закончил...
Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко iconПротокол №1 спільного засідання громадської ради та громадської гуманітарної ради при Білозерській районній державній адміністрації смт Білозерка 15 лютого 2012 року
Присутні: члени громадської ради: Луценко А. Г., Горшкова Т. П., Ковальчук В. В., Кудіна С. В., Ніколайчук Г. А., Підгородецький...
Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко iconСуде, или не все потеряно, господа, их возможно очеловечить! Ссылка на новость: Краткое
Дискуссия академика Степанова после комментария новости «Луценко выиграл у Украины в Европейском суде», или не все потеряно, господа,...
Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко iconРецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор
М.І. Божко, Н. Д. Бойко, Л. В. Бура, З. Г. Вітульська, В.І. Денисенко, Л. В. Доманська, М. Г. Глушко, А. В. Заворотнюк, Н. М. Костецька,...
Е.І. Довгяло В. В. Крижевський, Ю. В. Луценко iconСелище Гоголеве по праву вважається селищем робітничим, адже тут розташовані цех видобутку нафти І газу-4, Гоголівська Центральна база виробничого обслуговування, цех технологічного транспорту нгву «Полтаванафтогаз»
М. К. Халдай, голова районної ради Є. Г. Луценко, помічник народного депутата України В. П. Пилипенка Н. М. Тимченко, виконавчий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи