Річний план роботи миронівського нвк icon

Річний план роботи миронівського нвк
НазваРічний план роботи миронівського нвк
Сторінка1/12
Дата конвертації01.05.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипРічний план
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова педагогічної ради

_____________

О.Л.Дубровін

26.08.2010 р.


РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

МИРОНІВСЬКОГО НВК

НА 2010-2011 н.р.


м. Миронівка

2010р.


В С Т У П

І. Організаційні питання навчального року

Широкомасштабні зміни в соціально-політичних та економічних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання та навчання в галузі освіти, розробки та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, ґрунтовному духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого-соціальному зростанню випускників навчальних закладів.

Відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та інших основоположних документів педагогічний колектив Миронівського НВК у 2009-2010 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які грунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

На початку навчального року вся робота НВК була спланована та спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах НВК». Було проведено 7 засідань педагогічної ради, на яких розглядалися важливі питання.

Згідно з річним планом роботи закладу з 20.05.2010 р. по 27.05.2010 р. адміністрацією НВК було проаналізовано виконання навчальних програм з базових дисциплін навчального плану за 2009-2010 навчальний рік. Було перевірено виконання теоретичної та практичної частини програми.

Протягом перевірки було проаналізовано ведення класних журналів, відповідність записів у журналах календарно-тематичному плануванню учителів, зведені звіти вчителів про виконання навчальних програм.

Наслідки перевірки свідчать про те, що в основному теоретичний курс вивчено. Проведено заплановані, відповідно до навчальних програм, види робіт.

ІІ.Забезпечення обов’язкової освіти

На початок 2009-2010 н.р. у НВК навчалося ^ 485 учнів, укомплектовано 25 класів із середньою наповнюваністю 18 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів.

З 1 вересня минулого року до 28 травня 2010 року із закладу вибуло 3 учні, прибуло - 5. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів, необхідно відзначити, що його основними причинами була зміна місця проживання. Плинність учнів становить 1% .

Наш заклад закінчило 35 випускників школи ІІІ ступеня. Серед них 4 випускники нагороджені золотою медаллю за особливі успіхи у навчанні (Близнюк А., Міщенко Д., Мовчан С., Ярко В.). Майже всі випускники школи ІІІ ступеня на цей час працевлаштовані.

У 2009-2010 н.р. 71 учень закінчив школу ІІ ступеня. Серед них вихованець 9-А класу Отрощенко В. отримав свідоцтво з відзнакою.

Станом на 31.08.2010 р. серед 71 випускників школи ІІ ступеня до філологічного класу ліцею НВК вступило 12 учнів, до математичного - 16, до технологічного класу школи 9 учнів. У інші школи перейшла 1 учениця, а решта випускників вступили до середніх спеціальних навчальних закладів.

Відповідно до робочого навчального плану НВК за рахунок його варіативної складової було організовано факультативні заняття з математики, української мови, української літератури, фізики, хімії; організовано роботу гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал із предметів, розв’язували творчі завдання, що забезпечило високі результати учням НВК під час їх участі в різного роду конкурсах та олімпіадах.

ІІІ.Аналіз результативності участі учнів НВК

в олімпіадах і з навчальних предметів та конкурсах

Традиційно у І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад учні та вчителі НВК взяли активну та результативну участь. Педагоги НВК, які були залучені до роботи у складі журі районних предметних олімпіад, своєчасно з’являлися, об’єктивно підходили до оцінювання робіт учнів.

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсу з української мови ім. П.Яцика взяли участь 72 учні. Із завданнями 68% учасників олімпіад та конкурсу справилися відмінно. Глибокі знання показали учні на олімпіадах з історії, правознавства, зарубіжної літератури, біології, економіки, образотворчого мистецтва, української мови та літератури, трудового навчання, англійської мови.

Усього учні НВК у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика вибороли ^ 49 призових місць, серед них : І – 23 місць, ІІ – 17 місць, ІІІ – 9 місць.

Високі результати на ІІ (районному) етапі олімпіад продемонстрували такі учні:

Смаголь Юлія, учениця 10-Б классу, виборола 4 призових місця: І з української мови й літератури та хімії, ІІ з біології та на конкурсі з української мови ім. П. Яцика;

Динник Юлія, учениця 9-В классу, стала переможцем трьох олімпіад: з історії, правознавства та образотворчого мистецтва;

Сосюра Дарина, учениця11-А классу, перемогла у двох олімпіадах: з історії та зарубіжної літератури.

По два призових місця принесли нашому закладу учні: Мовчан Сергій, Ярко Віталій та Прищепа Антон (11-Б клас); учениця 10-А класу Буценко Ірина й учні 9-А класу Добробаба Анастасія, Колісник Олександр також вибороли по два призових місця.

20 учителів НВК підготували переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін.

22 учні НВК брали участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад, вибороли 8 призових місця. Це: Ярко Віталій, учень 11-Б класу, ІІ місце з інформатики; Сосюра Дарина, учениця 11-А классу, ІІІ місце з історії; Динник Юлія, учениця 9-В классу, ІІІ місце з історії і ІІІ місце з правознавства; Мамро Ярослав – учень 8-А класу – ІІІ місце з історії; Мовчан Сергій – учень 11-Б класу – ІІІ місце з правознавства; Панасюк Ростислав – учень 8-А класу – ІІІ місце з біології; Кулакова Тетяна – учениця 6-А класу – ІІІ місце з образотворчого мистецтва.

Призерів ІІІ етапу олімпіад підготували вчителі: Тонковид Ф.С. (3 призери), Яшина Т.В. ( 2 призери), Ковалишина О.В., Левко В.М., Гулігас О.В. (по 1 призеру).

У 2009-2010 н.р. продовжено роботу щодо залучення учнів до науково-дослідницької діяльності. Учитель української мови та літератури Дубровіна В.М. працювала з ученицею 9-А класу Добробабою А. над науково-дослідницькою роботою «Екзотизми в сучасній українській мові», яку було представлено на районному конкурсі-захисті робіт МАН, де учениця посіла ІІ місце. Учитель географії Кузьменко Н.М. з учнем 9-А класу Отрощенком Владиславом написали науково-дослідницьку роботу «Проблеми і перспективи розвитку молочної галузі на прикладі ВАТ СОММАС Миронівського району». Посівши І місце на районному етапі конкурсу-захисту робіт МАН, Владислав успішно представив свою роботу на обласному етапі.

Аналіз результативності виступу учнівської команди Миронівського НВК на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, порівняльні результати виступу команди у попередні роки свідчать про те, що педколективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Цьому, зокрема, сприяє створення профільних класів, гурткова робота, факультативні, індивідуальні та групові заняття, інтелектуальні ігри та конкурси в позаурочний час.

Проте у 2010-2011 н.р. необхідно продумати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з математики та фізики, враховуючи слабкі результати виступу учнів на олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення вихованців НВК і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.

ІV.Організація навчально-виховного процесу

Документація закладу ведеться згідно вимог нормативних документів.

Навчально-виховний процес забезпечений програмами на 100%, періодичними педагогічними та методичними виданнями на 82%.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану в цілому по НВК 98 %.

Протягом року проводилося вивчення стану викладання біології та образотворчого мистецтва. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

V.Результативність навчально-виховного процесу

З метою перевірки рівня підготовленості учнів, рівня знань із базових навчальних предметів у грудні місяці 2009 року та в кінці 2009/2010 навчального року були проведені контрольні зрізи досягнень учнів з основ наук. Аналіз перевірки результатів контрольних робіт показав, що більшість учнів класу мають високий та достатній рівень знань із наступних предметів:

українська мова

Клас:

3-А – 88%

3-Б – 85%

11-Б – 85%

7-А -74%

9-А – 82%

10-Б – 83%

6-А – 80%

11-А -92%

Учитель:

Кривошея В.Ю.

Грабар А.В.

Ткаченко О.М.

Лепестій Л.В.

Дубровіна В.М.

Харченко Г.О.

Харченко Г.О.

Поліщук Г.В.

Математика

3-А -83%

3-Б – 100%

11-А – 86%

11-Б -90%

Кривошея В.Ю.

Грабар А.П.

Пастушенко Т.Ю.

Зозуля В.І.

Фізика

11-Б -92%

7-Б – 79%

Зозуля В.І.

Зозуля В.І.

Біологія

8-А – 85%

11-А – 100%

11-Б – 92%

Левко В.І.


Хімія

11-Б – 93%

Панченко Л.В.


Більшість учнів класу мають середній та початковий рівень сформованості вмінь та практичних навичок (низький показник коефіцієнта результативності та якості знань) із таких предметів:

Математика

Клас:

11-В -4%

6-Б – 30%

9-Б – 15%

9-В – 20%

Учитель:

Пастушенко Т.Ю.

Пастушенко Т.Ю.

Зозуля В.І.

Корженко В.О.

Біологія

9-В – 33%

Левко В.М.

Хімія

11-В- 0%

9-В- 11%

8-Б – 14%

Панченко Л.В.


Фізика

10-А – 0%

9- В – 31%

8-Б – 26%

Сидоренко Р.М.

Сидоренко Р.М.

Зозуля В.І.

У зв’язку з цим керівникам предметних методичних об’єднань потрібно глибоко проаналізувати результати контрольних робіт, розробити комплекс заходів щодо підвищення якості знань учнів з навчальних предметів відповідно до рекомендацій, поданих у наказах за наслідками адміністративних контрольних робіт та опрацювати на засіданнях ШМО методику аналізу контрольних робіт.

За наслідками аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів найвищий рівень успішності показали учні таких класів: 11-Б (81% якісної успішності), 11-А (79% якісної успішності), 10-Б (67% якісної успішності).

Найнижчі результати успішності мають учнівські колективи 9-Б (14% якісної успішності), 9-В (9% якісної успішності), 11-В (0% якісної успішності).

У травні-червні поточного року адміністрацією закладу було здійснено контроль  за дотриманням вимог нормативно-правових документів по організованому закінченню 2009-2010 навчального року, обґрунтованості нагородження медалями випускників   11-х класів та випускників 9-х класів свідоцтвами з відзнакою та проведенням державної підсумкової атестації.

У цілому дані ДПА результатів навчальної діяльності учнів НВК свідчать, що вчителі забезпечують достатній рівень підготовки учнів як для наступного навчання, так і для формування життєвих компетентностей школярів.

         Державній підсумковій атестації за курс 9 класу підлягало 68 учнів, за курс 11 класу - 35 .

Результати державної підсумкової атестації випускників 9-х класів у порівнянні з річними балами:

Серед 487 учнів (станом на 28.05. 2010р.) оцінювалось 406. З них мають високий та достатній рівень навчальних досягнень -210 учнів ( 53%).

Навчальні досягнення початкового рівня мають 2 учні:

Деньга А. (8-А) – з історії, Сьоміна А. (9-Б) – з алгебри та геометрії.

Проводячи тематичні оцінювання з основ наук учителям закладу слід дотримуватися вимог програм та методичних рекомендацій МОН України щодо їх кількості, обсягу та складності.

Аналіз якості навчальних досягнень учнів за останні 5 років свідчить про стабільну роботу вчителів закладу по формуванню компетентностей учнів, розвитку їхніх здібностей та інтересів.

Показники

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Якісна успішність

66%

51%

49%

52%

53%

Відмінники

55

49

46

39

37

Медалісти

8

5

2

4

4

^ Свідоцтва з відзнакою

2

6

4

--

1

Призери ІІ етапу олімпіад

40

59

45

58

49

^ Призери ІІІ етапу олімпіад

6

14

12

10

8
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:

Річний план роботи миронівського нвк iconРічний план миронівського нвк
У 2008/2009 н р робота колективу Миронівського нвк була спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого...
Річний план роботи миронівського нвк iconПоложення про методичний кабінет миронівського нвк
Методичний кабінет Миронівського нвк є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками закладу. Діяльність методичного...
Річний план роботи миронівського нвк iconПлан роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Засідання методичної ради «Планування ІІ етапу роботи педколективу над проблем­ною темою»
Річний план роботи миронівського нвк iconПлан роботи з обдарованими учнями миронівського нвк на 2012-2013 навчальний рік
...
Річний план роботи миронівського нвк iconПлан роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві
Засідання методичної ради «Створення системи роботи педколективу над проблем­ною темою»
Річний план роботи миронівського нвк iconІнформація про учнів Миронівського нвк, які стали переможцями та призерами ІІІ етапу олімпіад І конкурсів у 2011-2012 н р. та вчителів, які їх підготували № Прізвище, ім’я, по батькові учнів
Учитель-методист історії та првознавства Миронівського нвк тонковид Фаїна Станіславівна
Річний план роботи миронівського нвк iconПоложення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк
Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі співробітників закладу
Річний план роботи миронівського нвк iconПлан роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Засідання методичної ради «Шляхи реалізації науково-методичної проблеми у 2012-2013 н р.»
Річний план роботи миронівського нвк iconНаказ №83 Про підсумки районного огляду-конкурсу роботи загонів юних інспекторів руху
Нвк, Дибинецького нвк, Медвинської зош, Побережківського нвк, Саварського нвк, Біївецького нвк, Бранепільського нвк, Іванівського...
Річний план роботи миронівського нвк iconПлан роботи миронівського нвк
Життя вимагає інтелектуально розвиненої особистості і разом із цим толерантної, відкритої до спілкування й розвитку. Провідні освітянські...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи