План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою icon

План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Скачати 114.77 Kb.
НазваПлан роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Дата конвертації01.05.2013
Розмір114.77 Kb.
ТипПлан роботи

Затверджено

Голова методичної ради НВК

29.08.2012р.

__________________

Л.Г. Майсус

План роботи колективу Миронівського НВК над науково-методичною проблемою

«Формування компетентної особистості для життя в інформаційному  суспільстві"

2 етап — ІІ рік реалізації (2012 – 2013 н.р.)
(упровадження в практику)


Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін

Від­повідальний

1. Засідання методичної ради «Шляхи реалізації науково-методичної проблеми у 2012-2013 н.р.»

Визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми та визначення шляхів її реалі­зації

Створення таблиці «Сис­тема роботи над науково-методичною темою ІІ року на 2 етапі»

Серпень

Заступник директо­ра з НМР

2.Засідання педагогічної ради «Аналіз результатів роботи НВК за 2011-2012 н.р. та пріоритетні напрями розвитку закладу на ІІ етапі роботи над науково-методичною проблемою. »


Аналіз роботи педколективу за 2 роки роботи над проблемою та визначення перспектив

Інформування педагогічного колективу та підготовка до складання плану

Серпень

Директор НВК

3.Діяльність творчої групи, яка працює за темою: «Компетентісно спрямований педагогічний процес» (за окремим планом)

Визначення шляхів вдосконалення НВП засобами компетентісно спрямованих технологій

Інформування членів педагогічного колективу з даної проблеми

2012-2013 н.р.

Керівник групи

4.Засідання творчої групи (директор, заступники дирек­тора, соціальний педагог, керівники МО)

Організаційне засідання творчої групи щодо планування

Виявлення проблем з упровадження проблемної теми серед педагогіч­ного колективу.

Вересень

Директор, заступники директора

5. Консультація з членами методичної ради

Планування та визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми на 2 етапі

Виявлення питань для вив­чення, виокремлення до­свіду з цієї теми

Вересень

Заступник директора НМР

6. Психолого-педагогічний семінар «Формування компетентностей - досвід, пошуки, проблеми»

Опрацювання психолого-педагогічних знань з проблеми

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання.

Вересень

Заступники директо­ра

7.Засідання методичної ради «Організація роботи ШМО та творчих груп над науково-методичною проблемою у 2012-2013 н.р.»

Планування та визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми на 2 етапі

Координація діяльності методичних підрозділів щодо реалізації проблеми

Вересень

Заступник директора з НМР

8.Засідання МО «Розвиток життєвої компетентності засобами особистісно зорієнтованого навчання»

Опрацювання застосування особистісно зорієнтованого навчання при викладанні конкретних предметів

Ознайомлення членів МО з використанням особистісно зорієнтованого навчання у конкретних умовах

Жовтень-грудень

Керівники МО

9. Засідання педагогічної ради «Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку. Стан викладання економіки. Впровадження компетентністно зорієнтованого підходу»

Визначення шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу засобами прогресивних освітніх технологій

Інформування педагогіч­ного колективу щодо даного питання

Жовтень

Директор, заступники директора

10.Поповнення інформаційної бази «Висвітлення проблеми компетентності та ІКТ у психолого-педагогічній літературі»


Поповнення переліку літератури з проблемиОзнайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання

Жовтень

Заступники директо­ра

11.^ Практичний семінар «Інноваційні підходи до формування духовності дітей і підлітків»

Обмін досвідом учителів-методистів щодо теми

Опанування педагогічним колективом відповідних компетентностей

Листопад

Заступник директора з ВР

12.Психолого-педагогічний семінар «Розвиток професійної компетентності вчителя - можливості, механізми, проблеми»

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду

Опанування педагогічним колективом відповідних компетентностей

Листопад

Заступник директо­ра з НМР


13.Моніторинг «Використання педагогічних програмних засобів навчального призначення»

Робота щодо розвитку медіатеки програмних засобів навчального призначення

Удосконалення рівня обізнаності педагогіч­ного колективу щодо застосування програмних засобів навчального призначення

Листопад

Заступники директора

14.Майстер – класи «Впровадження особистісно зорієнтованого навчання»

Практичне опрацювання застосування особистісно зорієнтованого навчання

Ознайомлення членів колективу з використанням особистісно зорієнтованого навчання у конкретних умовах

Листопад

Заступник директора з НМР

15.Засідання методичної ради «Від творчого пошуку до формування дослідницьких компетенцій».

Аналіз процесу формування педагогами дослідницьких компетенцій учнів

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Грудень

Заступник директо­ра з НМР

16.Засідання методичної ради. «Аналіз процесу використання педагогами педагогічних програмних засобів навчального призначення»

Вивчення стану застосування членами педагогічного колективу ІКТ

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Грудень

Заступник директо­ра з НМР

17.Круглий стіл «Пошук свого уроку»

Обмін досвідом учителів щодо проблеми

Практичне оволодіння освітніми технологіями, що формують основні компетентності

Грудень

Заступник директо­ра з НМР

18.Психолого-педагогічний семінар «Психологічні і соціальні особливості обдарованих дітей»

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду щодо роботи з обдарованими дітьми

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання

Грудень

Заступник директо­ра з НМР

19.Організація виставки в методичному кабінеті НВК

Розробки уроків (моделей уроків) з використанням ІКТ

Поширення ППД щодо проблеми

Грудень

Заступники директора

20.Засідання педагогічної ради «Успіх як життєвий пріоритет особистості»

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання

Січень

Директор, заступники директора

21.Конкурс відкритих уроків та педагогічних ідей з використанням особистісно зорієнтованого навчання

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду

Ознайомлення членів колективу з використанням особистісно зорієнтованого навчання у конкретних умовах

Січень

Заступники директора з НВР, НМР

22.Психолого-педагогічний семінар «Компетенція учня – компетенція вчителя»

Опрацювання психолого-педагогічних знань з проблеми

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання

Счіень-Лютий

Заступник директо­ра з НМР

23.Засідання методичної ради «Творчий  звіт  діяльності  вчителів, які атестуються,  у  світлі  реалізації  науково-методичної   проблеми  НВК»

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду

Поширення ППД щодо проблеми

Березень

Заступники директо­ра

24.Проблемний семінар «Активне навчання: суть, досвід використання, перспектива»

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Березень

Заступник директо­ра з НМР

25. Педагогічні читання «Використання особистісно зорієнтованого навчання ».

Формування ППД з проблеми

Опанування педагогічним колективом відповідними компетентностями

Березень

Заступник директо­ра з НМР

26.Психолого-педагогічний семінар «Формування позитивного мислення учнів: як навчити учнів вчитися»

Опрацювання психолого-педагогічних знань з проблеми

Інформування членів педагогічного колективу з даної проблеми

Квітень

Заступник директо­ра з НМР

27.Методичні звіти МО щодо впровадження науково – методичної проблеми НВК у життя

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Квітень


Керівники МО

28.Засідання педагогічної ради «Ефективність використання традиційних та інноваційних методів для формування читацьких навичок»

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду

Інформування членів педагогічного колективу з даної проблеми

Квітень

Директор, заступники

29.Засідання методичної ради

Створення членами педагогічного колективу методичних рекомендацій щодо використання компетентісно спрямованих освітніх технологій

Розробка реко­мендацій для вчителів, програм, планів тощо

Квітень

Заступник директора з НМР

30. Відкриті уроки з використанням компетентісно зорієнтованих технологій вчителів-методистів та старших учи­телів

Виявити ППД з проблеми з метою показу зразка тим, хто не визначився в роботі з проблемною темою

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Квітень

Заступник директо­ра з НМР

31.Засідання методичної ради «Про роботу МО і творчих груп з вивчення та творчого впровадження досвіду з методичної теми НВК»

Вивчення інноваційних технологій, створен­ня банків компетентісно зорієнтованих техно­логій, навчально-мето­дичного забезпечення викладання предметів

Створення навчально-ме­тодичного комплексу з ме­тою підвищення ефектив­ності навчально-виховного процесу та методичного забезпечення проблемної теми

Травень

Методична рада НВК


32.Створення членами колективу методичних рекомендацій щодо використання компетентісно спрямованих освітніх технологій

Розробка реко­мендацій для вчителів

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів .

Підготовка матеріалів на серпневу конференцію

Травень

Директор, заступники

33.Анкетування

«Як Ви оцінюєте ефективність роботи над методичною проблемою НВК?»

Виявлення проблем з упровадження проблемної теми серед педагогіч­ного колективу

Травень

Заступники директора, керівники МО

Схожі:

План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПлан роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Засідання методичної ради «Планування ІІ етапу роботи педколективу над проблем­ною темою»
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПерспективний план організації методичної роботи Жигайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тростянецької районної ради Сумської області у 2013-2018 роках над науково-методичною проблемою
Дослідження готовності вчителів до роботи над науково-методичною проблемою (анкетування)
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПлан роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві
Засідання методичної ради «Створення системи роботи педколективу над проблем­ною темою»
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПерспективний план роботи педагогічного колективу Верхняцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа і-іп ступенів №1 ліцей»
«Загальноосвітня школа і-іп ступенів №1 ліцей» над науково-методичною проблемою
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconРобота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою школи
Малосевастянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради Черкаської області
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПерспективний план організації внутрішкільної методичної роботи Жигайлівської зош І-ІІІ ступенів у 2009-2013 роках над науково-методичною проблемою школи-району

План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconРічний план миронівського нвк
У 2008/2009 н р робота колективу Миронівського нвк була спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого...
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПлан роботи над науково-методичною проблемою
«формування висококомпетентної особистості учасників навчально-виховного процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури...
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconНаказ №122-а Про підсумки методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Ця робота проводилася згідно плану роботи педагогічного колективу Вишнівської зош І-ІІІ ступенів №3 над науково-методичною проблемою...
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconСхема роботи мо за напрямками діяльності
Закону України «Про освіту» та завдань V етапу роботи над науково-методичною проблемою міста
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи