Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» icon

Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк»
Скачати 62.86 Kb.
НазваВиступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк»
Дата конвертації01.05.2013
Розмір62.86 Kb.
ТипДокументи

Виступ на педраді:

«Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми НВК»

(з мультимедійним супроводом)

“Інформаційна революція”, “інформаційний бум”, “інформаційне суспільство”— ці та подібні їм терміни поступово стали загальноприйнятими поняттями. Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології змінили не тільки те, як люди виробляють продукти і послуги, але і те, як проводять дозвілля, реалізують свої права, виховують дітей. Ці технології впливають на соціальну структуру суспільства, економіку, розвиток демократії і т.д..

^ СЛАЙД 2 Ми вступили в інформаційне суспільство, де головний фактор розвитку - виробництво і використання науково-технічної та іншої інформації. («Хто володіє інформацією – той володіє світом»).

СЛАЙД 3 Таке суспільство в американській національній інформаційній інфраструктурі визначається як суспільство, в якому: кращі школи, вчителі та курси стають доступними всім студентам незалежно від географічних умов, відстані, ресурсів і працездатності; величезний потенціал мистецтва, літератури і науки стає доступним не тільки у великих організаціях, бібліотеках і музеях; послуги охорони здоров'я і соціальні послуги стають доступними в інтерактивному режимі кожному, своєчасно і в необхідному місці; у кожного є шанс жити в різних місцях без втрати можливості повноцінно працювати в офісі через електронні магістралі; невеликі фірми можуть отримувати замовлення з усього світу електронним шляхом; кожний може дивитися останні фільми, звертатися в банк, магазин зі свого будинку; кожний може отримувати державну інформацію прямо або через місцеві бібліотеки, легко вступати в контакти з державними службовцями; державні, ділові структури можуть обмінюватися інформацією електронним шляхом, знижуючи обсяг паперової роботи і поліпшуючи якість послуг.

Звичайно, навіть для американського суспільства це поки що майбутнє, але в усьому світі поступово формуються його складові і ми маємо тому багато свідчень. І нашім теперішнім учням зовсім скоро треба буде жити і самореалізовуватися в нових умовах. СЛАЙД 4

У зв'язку з цим школі необхідно формувати не лише носія знань, а й компетентну особистість, здатну використовувати отримані знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя в умовах інноваційного розвитку. СЛАЙД 5

На одній із попередніх педагогічних рад ми говорили, що компетентність - це здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. Це поняття передбачає сукупність якостей і властивостей людини , необхідних для самостійного й ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими. Отже, компетентність — це не тільки і не стільки знання, а знання плюс уміння і навички користуватися цими знаннями.

СЛАЙД 6 Одним із найважливіших завдань освіти у наш час є формування інформаційної компетентності, рівень сформованості якої визначається, по-перше, знаннями про інформацію, інформаційні процеси, моделі і технології; по-друге, застосування засобів і методів обробки та аналізу інформації; по-третє, умінням використовувати сучасні ІКТ в професійній чи освітній діяльності; по-четверте, баченням світу як відкритої інформаційної системи.

Саме тому з цього навчального року наш педагогічний колектив і розпочав роботу над науково-методичною проблемною: «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному  суспільстві".

^ СЛАЙД 7
Мета: реалізація нових підходів до особистісного розвитку учнів;
розвиток в учнів життєвих компетентностей;
створення бази даних методик щодо даної проблеми;
вдосконалення професійної майстерності вчителів;
Завдання: СЛАЙД 8
1. Проаналізувати науково-методичну літературу з даного питання.
2. Встановити особливості інформаційного суспільства та вимоги до майбутніх фахівців, які житимуть та працюватимуть у ньому.
3. Сформувати модель випускника сучасної школи.
4. Визначити особливості розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.
5. Проаналізувати нові інформаційні та педагогічні технології та розробити методичні рекомендації щодо їх використання.
6. Створити електронний каталог методик розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.
7. Описати ці методики для впровадження їх у регіоні.


Гіпотеза: застосування активних (нетрадиційних) методів навчання підвищить результативність та якість навчально-виховного процесу, забезпечить формування в учнів необхідних життєвих компетентностей.


^ Шляхами реалізації цієї проблеми є: СЛАЙД 9

 • оновлення змісту освіти за рахунок впровадження інноваційних технологій;

 •  інформаційне забезпечення науково-методичною літературою, джерелами мережі Інтернет;

 • застосування ТЗН (комп'ютер з підключенням до мережі Інтернет; принтер, сканер, відеотека, педагогічні програмні засоби навчання, мультимедійний проектор тощо;

 • підвищення рівня кваліфікації та вдосконалення фахової майстерності педагогів;

 • розбудова навчального закладу.

^ Етапи роботи над проблемною темою: СЛАЙД 10

І етап — діагностичний, підготовчий (2010 - 2011 н.р.). Це рік визначення проблеми, шляхів її реалізації, теоретичне осмислення педагогічних ідей та ознайомлення з ППД з даної проблеми.

ІІ етап - реалізація проблеми (2011-2012, 2012-2013н.р.) Впровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес, розробка практичних рекомендацій, перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми.

ІІІ етап – аналітичний ( систематизація, узагальнення) (2013-2014, 2014-2015 н.р.). Вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів, ППД щодо науково – методичної проблеми, визначення рівня опанування педагогічним колективом новими технологями. Аналіз впливу нових технологій на формування життєвої компетенції учнів. Підсумки роботи над науково – методичною проблемою.


1 етап — підготовчий (2010 - 2011 н.р.)

На цьому етапі відбувається загальнотеоретична підготовка педагогічного колективу. З цією метою використовуються різні форми роботи (аналіз літератури, самоосвітня робота, участь у професійних конкурсах, узагальнення досвіду при атестації, індивідуальні консультації, педагогічні ради тощо).

Головними напрямами методичної роботи були: СЛАЙД 11

1.Планування та визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми.

2. Визначення шляхів реалі­зації проблемної теми через усі підсистеми навчально-виховного процесу.

3. Аналіз досвіду впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчальних закладах.

4. Створення інформаційної бази «Висвітлення проблеми компетентності та ІКТ у психолого-педагогічній літературі».

5. Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання.

6. Моніторинг готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності.

7. Вивчення та апробація членами педколективу сучасних компетентісно спрямованих техноло­гій навчання та вихо­вання.

8. Удосконалення комп’ютерної грамотності членів педагогічного колективу. Проходження педагогічними працівниками курсів «Intel».

9. Впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми НВК. Це головне завдання педагогічного колективу на І етапі роботи.

^ Педагогічний досвід- сукупність знань, умінь і навичок, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи, які забезпечують високу результативність. «Творче впровадження досвіду – це розвиток педагогічних ідей, а також формування власних педагогічних переконань». (В.Сухомлинський). СЛАЙД 12


Знайомитися з ППД можна різними способами, зокрема:

 • на засіданнях методичних об’єднань, семінарах, нарадах, засіданнях педагогічної ради, коли аналізуються наслідки впровадження досвіду того чи іншого вчителя;

 • безпосереднє ознайомлення з передовим досвідом шляхом відвідування навчальних занять під час проведення проблемних, творчих семінарів тощо;

 • відвідування шкіл передового досвіду, якими керують носії передового досвіду;

 • опрацювання методичних бюлетенів, буклетів, альбомів, плакатів, інформаційно-методичних листів, статей відповідного змісту в газетах, журналах, педагогічних виставках тощо.

Серед компетентісно спрямованих освітніх технологій можна виділити найефективніші: ^ СЛАЙД 13 (2)

 • інтерактивні;

 • інформаційно-комунікаційні;

 • проектні;

 • особистісно зорієнтоване навчання.

З усіма ними ми знайомилися разом на засіданнях педагогічних рад. Вони найпопулярніші серед учителів закладу і заслуговують на подальше вивчення і використання у нашій педагогічній діяльності.

"Освічена людина тим і відрізняється від неосвіченої, що продовжує вважати свою освіту незакінченою. " К. Симонов .

СЛАЙД 14


Схожі:

Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconЗразки перспективного і щорічного планів самоосвіти педагога
Впровадження перспективного педагогічного досвіду, системи заходів щодо розв’язання проблеми
Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconМетодичні рекомендації щодо технологій виявлення, вивчення та впровадження перспективного досвіду; визначити алгоритм діяльності адміністрації закладу з виявлення, вивчення та поширення перспективного досвіду
Система роботи в закладі з виявлення, вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду ”
Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconВпровадження передового педагогічного досвіду
У даній роботі ставиться за мету розглянути питання впровадження передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес сільської...
Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconЗвіт учителя про власний досвід і творчі досягнення, напрацювання. Осмислення й обговорення творчого доробку вчителя. Огляд виставки творчого доробку вчителя. Урочисті привітання вчителя з творчим звітом
Творчий звіт учителя — це форма методичної роботи, спрямованої на пошук, підтримку і пропаганду прогресивного педагогічного досвіду...
Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconІнформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз " Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів " № п/п Тема досвіду Анотація досвіду
Підсумком роботи колективу школи є нагородження школи-інтернату дипломами в 2005 роціі І ступеня, а в 2008 році ІІ ступеня Чернівецькою...
Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconКартка обліку передового педагогічного досвіду
В описі досвіду роботи вчительки української мови та літератури Мельнітовської Г.І. розкрито методи, прийоми та форми роботи по розвитку...
Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconМетодичні рекомендації За окремим графіком Методисти центру
Вивчення, апробація та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду, наукових ідей, нових освітніх технологій навчання...
Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconПро проведення районного конкурсу «Творча скарбничка 2011»
Державної Національної доктрини та впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів району перспективного педагогічного...
Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconДодаток 1 до наказу №44 від 11. 04. 2011 положення про міську педагогічну виставку
Міська педагогічна виставка як сучасна форма пропаганди й впровадження перспективного педагогічного досвіду постійно функціонує на...
Виступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк» iconСмц інформацію про вивчення індивідуального передового педагогічного досвіду
Смц інформацію про вивчення індивідуального передового педагогічного досвіду згідно заяв педпрацівників, що атестуються на вищу категорію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи