Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р icon

Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р
Скачати 178.06 Kb.
НазваНаказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р
Дата конвертації01.05.2013
Розмір178.06 Kb.
ТипЗакон

Міністерство освіти та науки України

Миронівський навчально-виховний комплекс Миронівської районної ради Київської області

08800, Київська область, м. Миронівка, вул. Захарченка, буд. 134, тел. 5-13-30 ____________________________________________________________

Наказ


4 червня 2012року №85


ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

ТА ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ ЗА 2011/2012 н.р.


Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної світової та української освіти. Це відображено в базових державних нормативних документах, таких як:

 • Концепція загальної середньої освіти, у якій першим з основних завдань загальноосвітньої школи названий «різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб»;

 • Закон України «Про освіту» («Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об'єднань»);

 • Національна доктрина розвитку освіти («Держава повинна забезпечувати: формування в дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості; ... створення умов длярозвитку обдарованих дітей та молоді»).

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальнее знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.

На виконання наказу по НВК № 132 від 13.09.11 р. “Про організацію роботи з обдарованими учнями, талановитою молоддю і шкільної МАН та підготовки до І етапу олімпіад з базових дисциплін” та з метою створення умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в закладі була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації НВК: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі , оперативно-методичних нарадах.  Згідно з річним планом проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року: семінари ”Організаційно-методичні засади науково-дослідної роботи”, «Психолого-педагогічна підтримка інтелектуального потенціалу обдарованості», психолого-педагогічний консиліум «Організація роботи з обдарованими учнями». На засіданнях предметних МО були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.

На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів НВК в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах районного та обласного рівнів. Соціальним педагогом проведена діагностика і моніторинг розвитку здібностей учнів та оновлена база даних обдарованості.

Результати проведеної роботи узагальнюються в наказах про підсумки роботи з обдарованими учнями в начальному році. Класні керівники визначають найбільш здібних учнів  з різних сфер діяльності, створюється банк даних таких учнів. Вони є членами предметних та творчих гуртків, спортивних секцій, систематично беруть участь у проведенні позакласних заходів, постійні учасники предметних олімпіад різних рівнів, конкурсів, турнірів, змагань.

У системі роботи з обдарованими школярами в НВК визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;

 • профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, цільова система позакласної роботи;

 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;

 • висока ефективність уроку в НВК;

 • інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій;

 • співпраця з батьками, громадськістю;

 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;

 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;

 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів;

 • ефективне управління процесом на моніторингово-рейтинговій основі.

У 2011/2012 н.р. Миронівський НВК продовжував реалізацію науково-методичної проблеми «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві», метою якої є:

- реалізація нових підходів до особистісного розвитку учнів в сучасній школі;

- розвиток в учнів життєвих компетентностей;

- створення бази даних методик формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві;

- вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання.

Для цього здійснюється поліпшення умов перебування в навчальному закладі, освоюються нові навчальні програми, запроваджуються нетрадиційні форми педагогіки, оригінальні методики викладання, вибудовується новий досвід на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевіряється його ефективність.

У роботі з обдарованими дітьми в НВК впроваджуються різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних схильних до обдарованості дітей, на яких були заповнені індивідуальні карти.

Кропітка робота також була проведена по здійсненню психологічного моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів потреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні психологічні тести.

Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний банк даних, який був даний на розгляд класним керівникам, вчителям-предметникам, батькам для з’ясування правильності визначення психолого-педагогічної діагностики, можливостей та подальшої роботи з дітьми, виходячи з потреб батьків.

Організація навчально-виховного процесу в НВК спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємося створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати. Приклади формування різних видів обдарованості наведені в таблиці:

  ^ Види обдарованості

Приклади формування

Інтелектуальнаобдарованість

- інтелектуальні конкурси;

- участь в роботі МАН;

- олімпіади;

- інноваційні технології навчання на уроках;

- індивідуальні консультації;

- самоосвіта;

- робота курсів за вибором та факультативів тощо.

Художня обдарованість

-гуртки «Український музичний фольклор» та «Художня праця»;

- співробітництво з ЦДЮТ.

Комунікативна обдарованість

-шкільна система самоврядування;

- загальношкільні лінійки;

- загальношкільні заходи.

Спортивна обдарованість

-5 спортивних секцій у НВК;

-занятість учнів НВК у секціях ДЮСШ;

-занятість учнів НВК у секції діжу-джітсу.

Робота колективу НВК, проведена за планом виявлення та підтримки таланови­тої молоді, створення умов, необхідних для роз­витку індивідуальності та неординарних здібно­стей учнів, має свої позитивні результати. Вони відобразилися, зокрема, у результатах участі учнів НВК в предметних олімпіадах.

У І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 239 учнів, що складає 68% від загальної кількості учнів 5-11 класів. У цілому кількість учасників шкільних олімпіад дещо збільшилася порівняно з попередніми навчальними роками. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, ХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика та мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка взяли участь 85 учнів НВК. 74% з них із завданнями впоралися відмінно. Глибокі знання показали учні на олімпіадах з історії, правознавства, світової літератури, математики, біології, хімії, образотворчого мистецтва, української мови та літератури, трудового навчання, англійської мови, інформаційних технологій, у конкурсах імені П.Яцика та Т.Шевченка.

Поряд з цим низькими є результати виступу учнів на олімпіадах з інформатики, фізики та астрономії.

Усього учні НВК вибороли 60 призових місць, серед них : І – 25 місць, ІІ – 23 місця, ІІІ – 12 місць.

Високі результати продемонстрували такі учні:

 • Дмитрук Богдан (9-А) став переможцем у трьох олімпіадах: з історії, математики та біології;

 • Добробаба Анастасія (11-Б) стала призеркою олімпіади з англійської мови та конкурсу з української мови імені П.Яцика та перемогла у конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН.

 • Кулакова Тетяна (8-А) перемогла в олімпіадах з математики, образотворчого мистецтва та трудового навчання.

 • Отрощенко Владислав (11-Б) став призером олімпіад з географії, інформаційних технологій та переможцем конкурсу робіт МАН.

 • Биченко Катерина (8-А) перемогла у конкурсі імені Шевченка та стала призеркою олімпіад з української та англійської мов.

 • Лагода Владисла (9-А) посів призові місця в олімпіадах з англійської мови, економіки та образотворчого мистецтва.

 • Зозуля Інна (10-Б) стала призеркою олімпіад з хімії та біології і конкурсу імені П.Яцика.

 • Прищепа Аліна (11-Б) посіла призові місця в олімпіадах з хімії та біології та перемогла у конкурсі робіт МАН.

По два призових місця принесли нашому закладу учні: Жельніо Діана (6-Б), Супрун Анна (10-А), Мосорук Юлія (8-А), Некращук Олена (9-Б), Кондратюк Дарина (10-А), Калайда Сергій (11-А), Мамро Ярослав (10-Б), Динник Юлія (11-Б), Прокопенко Катерина (8-А).

23 учителі НВК підготували переможців та призерів ІІ етапу олімпіад та конкурсів. Серед них найбільших успіхів досягли: Тонковид Ф.С., Дубровіна В.М., Поліщук Г.В., Ковалишина О.В., Гулігас О.В., Панченко Л.В., Левко В.М., Отрощенко Ю.В., Кузьменко Н.М.

23 учні НВК брали участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад, конкурсів з української мови ім.. П. Яцика і мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Шевченка та вибороли 10 призових місць. Це:

Дмитрук Богдан (9-А) став призером трьох олімпіад: з математики, історії та біології;

Некращук Олена (9-Б) посіла ІІ місце в олімпіаді з правознавства та ІІІ з світової літератури;

Динник Юлія (11-Б) ІІІ місце з історії;

Мосорук Юлія (8-А) ІІІ місце з біології;

Мамро Ярослав (10-Б) ІІ місце з історії;

Кулакова Тетяна (8-А) ІІІ місце з образотворчого мистецтва.

Жельніо Діана (6-Б) посіла ІІ місце у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика.

Призерів ІІІ етапу олімпіад та конкурсів підготували вчителі: Тонковид Ф.С. (3 призери), Левко В.М. (2 призери); ПастушенкоТ.Ю., Лепестій Л.В., Майсус Л.Г., Гулігас О.В., Яшина Т.В.

З метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві 30 листопада 2011 р. у Миронівському НВК було прове­дено шкільний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секціях : «Українська мова», «Хімія» та «Географія».

У конкурсі взяли участь 7 учасників. За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт та їх захисту переможцями шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2011-2012н.р. визнано:

 • Добробабу Анастасію – секція «Українська мова»;

 • Прищепу Аліну – секція «Науково-технічна творчість та винахідництво»;

 • Отрощенка Владислава – секція «Географія».

Вищезазначені учні протягом навчального року разом із своїми науковими керівниками працювали над наступними темами:

 • учитель української мови та літератури Дубровіна В.М. працювала з ученицею 11-Б класу Добробабою Анастасією над науково-дослідницькою роботою «Типи і структура словосполучень у сучасній українській літературній мові». Роботу було визнано кращою на районному рівні, представлено на обласному етапі конкурсу-захисту робіт МАН, де учениця посіла ІІІ місце.

 • Учитель географії Кузьменко Н.М. з учнем 11-Б класу Отрощенком Владиславом написали науково-дослідницьку роботу «Радон – друг чи ворог» (На базі Миронівських радонових джерел).

 • Учитель хімії Панченко Л.В. з ученицею цього ж класу Прищепою Аліною - роботу «Виготовлення приладу штормглас та прогнозування погоди з його допомогою».

Роботи Отрощенка В. та Прищепи А. на районному етапі конкурсу-захисту робіт МАН комісією були визнані кращими і представлені на обласному етапі конкурсу.

Успішним був минулий навчальний рік і для наших спортсменів. Команди учнів стали призерами змагань з шахів, ручного м’яча, волейболу, баскетболу, футболу, кросового бігу, тощо. Вже доброю традицією стала перемога команди нашого закладу у районному фізкультурно-патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави». 2012 року вихованці НВК стали вже вкотре призерами обласного етапу фестивалю з двох видів змагань, посівши четверте командне місце.

Перемогою для команди НВК закінчилася і районна спартакіада допризовної молоді з включенням елементів Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Зірниця». Учні НВК гідно представили Миронівський район на обласному етапі спартакіади: посіли ІІ місце у воєнно-історичному конкурсі, ІІ місце у підтягуванні, ІІІ місця за біг на 300м та човниковий біг. Учень 10-Б класу Панасюк Р. виборов перше місце у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з прицілом.

Серед кращих спортсменів нашого закладу хочеться назвати таких: учні 7-Б класу Ленець Карина та Лущай Назар, восьмикласниці Захарова Яна, Бутко Марія та Сулима Аліна; дев’ятикласники Левко Назар, Біліченко Олексій, Хачатурян Ішхан, Данішевський Андрій, Дяченко Станіслав та Марусенко Олег; учні 10-х класів Дрига Артем та Серапіонов Вадим.

^ РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УЧНІВ МИРОНІВСЬКОГО НВК

У РАЙОННИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ

Види змагань

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Футбол (осінь)
1

2

3
Гандбол (хлопці)

2

2

2

2

3

Гандбол (дівчата)

5

1

1

3

2

Шашки

3

1

3

2

4

Шахи

4

3

1
1

Баскетбол (хлопці)

4

2

3

2

3

Баскетбол (дівчата)

9
3

2

1

Волейбол (хлопці)

3

3

2

3

3

Волейбол (дівчата)

7

2

1

1

2

Легкоатлетичний крос

3

53

Легка атлетика

2
2Футбол (весна)

4
1

3
Фестиваль «Нащадки козацької слави»

1

1

1

Аналіз результативності виступу учнівської команди Миронівського НВК на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, порівняльні результати виступу команди у попередні роки свідчать про те, що педколективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Цьому, зокрема, сприяє створення класів з поглибленим вивченням предметів, профільних класів, гурткова робота, факультативні, індивідуальні та групові заняття, інтелектуальні ігри та конкурси.

Проте необхідно продумувати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з окремих предметів навчального плану, враховуючи результати виступу учнів закладу на Всеукраїнських олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.

Заступникам директора Котилевській Г.П. та Майсус Л.Г. слід посилити контроль за позакласною роботою вчителів і особисту відповідальність за її стан.

Ефективною була і виховна робота серед обдарованих та здібних дітей. Низка різноманітних виховних колективних заходів націлена була саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні смаки, розкривати нові таланти.

З метою популяризації творчої спадщини Т.Г.Шевченка, підтримки талановитої молоді та творчої праці вчителів у листопаді 2011р. у НВК відбувся конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням. Кращі творчі роботи учнів з номінації „Література”, «Образотворче мистецтво» та „Декоративно-прикладне мистецтво” брали участь в районному етапі. Роботи учнів Жельніо Діани(6-Б), Ростовської Юлії (9-В) та Жижко Олександри (10-Б) посіли І місце (вчитель-Гулігас О.В.).

З метою формування читацької та естетичної культури особистості, розвитку духовно-моральних цінностей у НВК вже втретє проведено конкурс „Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” для учнів 4-5 класів. Четвертокласник Адамчук Вадим зайняв І місце в обласному етапі і був нагороджений цінним подарунком – сучасним нетбуком.

У районному огляді-конкурсі дитячої творчості “Перлини Миронівщини” наш навчальний заклад узяв активну участь. У номінації “Розмовний жанр: читці, гумористи” переможцями стали Делідон Арина (1-Б клас), Левко Назарій (9-Б клас), Супрун Анна (10-А клас), а другі місця посіли Оліфіренко Ольга (4-Б) та Тишкевич Карина ( 5-А клас).

У березні відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів регіону. Саме команді нашого навчально-виховного комплексу, здобувши перемогу в районному етапі, випала честь представляти Миронівський край. Радує, що ми стали переможцями в номінації «За розкриття екологічної проблеми рідного міста» і були нагороджені грамотою обласного центру дітей та юнацтва Київщини. У цьому велика заслуга наших вихованців: Анни Супрун, Назарія Левка, Олени Некращук, Дмитра Кривов’яза, Яни Поліщук, Олександра Грабара та Марини Луб’яної. Майстерно зуміли підготувати команду вчителі В.М.Левко та І.В.Костенко.

Учениця 10-А класу Кондратюк Дарина стала призером районного етапу Усеукраїнська історико-географічна експедиції „Історія міст і сіл України” (керівник - Ткаченко О.М.). А в районному етапі Всеукраїнської експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна” учні 8-Б класу посіли ІІІ місце (керівник Панченко Л.В.), а учні 5-А класу нагороджені грамотою за активну участь (керівник – КовалишинаО.В.).

Районний клуб старшокласників «Лідер», що діє в Центрі дитячої та юнацької творчості Миронівщини, проводив районне свято «Джентльмен – шоу». Такий розважальний захід пройшов і в НВК серед учнів 5-11 класів. Панасюк Ростислав (10-А клас) став переможцем серед хлопців – учасників шкіл району.

З метою створення сприятливих умов для забезпечення інтелектуального і духовного розвитку учнівської молоді, задоволення її потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації вже вдруге проходить у нашому районі конкурс „Обери майбутнє”. Команда учнів нашого закладу посіла ІІ місце. У цьому заслуга вчителів Василенко І.В., Костенка І.В. , а також дев’ятикласників: Дмитрика Богдана, Лагоди Владислава, Ткаченко Олександри, Швидкого Богдана (9-А), Кривов’яза Дмитра, Поліщук Яни (9-Б), Дяченка Станіслава, Діброви Владислави, Грабара Олександра, Ростовської Юлії (9-В).

Проте в роботі з обдарованим школярами виявлено певні недоліки. Мало школярів і педагогів займається науково-дослідницькою діяльністю, слабо використовуються можливості інформаційно-бібліотечного центру. Потребує удосконалення система творчих зв’язків з вузами та науково-методичними центрами.

У зв'язку з цим З метою залучення обдарованих  дітей до безперервного  процесу самовдосконалення через збільшення  операційного  поля учнів, з метою  удосконалення  навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми, озброєння їх практичним розумінням основ наук, розвитку здібностей, творчої активності, системного  використання різних видів урочної та позаурочної діяльності

НАКАЗУЮ:

 1. Усім учителям НВК, постійно:

  1. Продовжити роботу з виявлення та розвитку творчого потен­ціалу і здібностей обдарованих учнів.

  2. Застосовувати в щоденній практиці методику особистісно орієнтованого навчання для активізації творчого потенціалу кожного школяра.

  3. Проводити в   НВК масові форми  роботи з обдарованими та здібними дітьми, а саме:  КВК; ігрові  тренінги;   турніри  кмітливих, знавців наук; брейн-ринги; Колосок  (природничий конкурс); Левеня ( фізичний конкурс); Кенгуру (математичний конкурс); спортивні  змагання тощо.  

 2. Класним керівникам і класоводам:

  1. Провести анкетування здібних і обдарованих учнів щодо їх бажання брати участь у конкретних інтелектуальних змаганнях. (До 15.09.2012р.).

  2. Урахувати результати інтелектуальних змагань 2011-2012 навчального року і бачення вчителів класу щодо кандидатур школярів на участь в інтелектуальних змаганнях наступного навчального року. (Протягом І семестру 2012-2013 н.р.).

  3. Подати до 15.09.2012 р. списки - пропозиції обдарованих і здібних дітей заступнику директора Котилевській Г.П.

 3. Керівникам методичних об’єднань:

  1. Розробити методичні рекомендації та навчальний матеріал для роботи з обдарованими дітьми. (І семестр 2012/2013 н.р.).

  2. Поширювати досвід вчителів НВК, які мають успіхи в роботі з обдарованими учнями. (І семестр 201012012 н.р.).

  3. Надати методичну допомогу вчителям у підготовці учнів до інтелектуальних змагань з відповідного предмета. (І семестр 2012-2013 н.р.).

  4. Заслухати звіт учителів по виконанню цього наказу на засіданні методоб’єднання (ІІ семестр 2012-2013 н.р.).

 4. Заступникам директора НВК з навчально-виховної роботи Котилевській Г.П. та з науково-методичної роботи Майсус Л.Г.:

  1. Проаналізувати на засідання методичної ради стан роботи з обдарованими школярами. (Вересень 2012 р.).

  2. Під час проведення нарад та засі­дань контролювати роботу вчителів НВК з обдарованими дітьми, практикувати виступи про досвід роботи найрезультативніших із них. (Постійно).

  3. Пропагувати  результативність роботи із здібними  учнями  серед освітян та громадськості  через різні  форми роботи: конкурси, ярмарки, конференції, засоби масової інформації. (Протягом 2012-2013 н.р.).

  4. Розширити мережу гуртків, студій, клубів, факультативів для розвитку здібностей і соціально значущих нахилів школярів. (На 2012/2013 н.р.).

 5. Заступнику директора НВК з виховної роботи Лепестій Л.В. рекомендувати і надалі залу­чати талановиту молодь школи до участі в різно­манітних конкурсах, змаганнях, турнірах, кон­тролювати роботу позакласних гуртків та шкіль­них секцій.

 6. Відповідальність за виконання цього на­казу залишаю за собою.


Директор НВК О.Л. Дубровін

З наказом ознайомлені:

Котилевська Г.П.

Майсус Л.Г.

Лепестій Л.В.

Схожі:

Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconНаказ №67 с. Ромашки Про підсумки роботи з обдарованими дітьми і талановитою молоддю
«Біблійні історії та християнська етика» у 5,6 класах – по 1 год., «Аналіз ліричного твору» у 8 класі – 1 год., «Майбутнє починається...
Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconНаказ №332 Про організацію роботи з обдарованими дітьми і школярами в 2012 2013 навчальному році
«Робота з обдарованими дітьми» Комплексної програми розвитку освіти в Будьоннівському районі м. Донецька на 2011-2015 рр., організації...
Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconНаказ №330 Про підсумки проведення міського етапу обласного конкурсу „ Кращий навчальний заклад щодо роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх
Хуг, хсш «Інтелект» №25, зош 9, зош 18. Кожний з учасників підготував портфоліо, які містять: зміст діяльності навчального закладу...
Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconНаказ №284 Про організацію роботи з обдарованими дітьми
З метою створення ефективної системи пошуку обдарованих дітей, формування інтелектуального і творчого потенціалу району відповідно...
Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconПро проведення І та підготовка до наступних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
Про організацію роботи з обдарованими учнями, талановитою молоддю та шкільної ман
Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconНаказ №16 Про проведення серед знз району в 2013-2014 навчальному році ІІ районного відкритого конкурсу-захисту проектів «Система роботи школи з обдарованими дітьми»
Згідно плану роботи районного методичного кабінету на 2013-2014 навчальний рік, з метою узагальнення і розповсюдження ефективного...
Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconНаказ № Про проведення І та ІІ всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
Полтавській області 22. 12. 2011 за №225/1802 та на виконання Комплексної Програми розвитку освітньої галузі Чутівського району на...
Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconНаказ №336 Про організацію роботи районного центру «Лідер» для обдарованих учнів
«Робота з обдарованими дітьми» Комплексної програми розвитку освіти в Будьоннівському районі м. Донецька на 2011-2015 рр., організації...
Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconАналіз роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах Катеринопільського району (2006 – 2011 р р.)
Регіональна Програма роботи з обдарованою молоддю на 2007 – 2010 р р затверджена рішенням районної ради від 20. 10. 2006 року №6-3/У...
Наказ 4 червня 2012року №85 про підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2011/2012 н р iconАналіз роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах Катеринопільського району (2006 – 2011 р р.)
Регіональна Програма роботи з обдарованою молоддю на 2007 – 2010 р р затверджена рішенням районної ради від 20. 10. 2006 року №6-3/У...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи