Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів icon

Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів
НазваМетодичні рекомендації щодо ведення класних журналів
Дата конвертації01.05.2013
Розмір39.3 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ

КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ

 1. Класний журнал є шкільним (державним, фінансовим) документом, ведення його обов’язкове для кожного вчителя, який викладає в цьому класі, класного керівника. Вони несуть особисту відповідальність за його стан, своєчасність та достовірність записів. Класні журнали 3(4)-х, 9-х, 11-х класів зберігаються 10 років, інших класів – 5 років.

 2. Усі записи в журналі ведуться чітко, охайно, відповідно до встановленого школою порядку, ручкою з синьою пастою. Забороняється вести записи в класному журналі кольоровим чорнилом, фломастером, олівцем.

 3. У розділі «Облік відвідування» класний керівник записує відсутність учня у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н- відсутність учня (учениці), хв– відсутність через хворобу), а знаменник – на кількість пропущених уроків. Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.

 4. У класному журналі назву предметів пишуть без скорочень (назва даного предмета має відповідати навчальній програмі); прізвище, ім’я, по батькові вчителя-предметника пишуть повністю.

 5. Дата проведення уроків записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем, наприклад, 01/09 (арабські цифри), що означає: заняття проведено 1 вересня.

 6. Дата уроку записується тільки в день його проведення.

 7. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

 8. У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а).

 9. Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар. (зараховано).

 10. У випадку, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений(а).

 11. Не допускається виправлення дат проведених уроків, отриманих учнями балів. У разі виявлення вищеназваних виправлень керівник закладу засвідчує даний факт печаткою та особистим підписом.

 12. Не допускається штучне створення додаткових розділів сторінок класного журналу.

 13. Виривати сторінки з класного журналу категорично заборонено.

 14. Записи у класному журналі ведуться державною мовою, крім випадків, які передбачені Законом про мови.

 15. При тематичному обліку знань на лівій сторінці класного журналу над датами проведення уроків указується назва теми (сукупності тем), що вивчається.

 16. На лівій сторінці класного журналу, не можна пропускати не заповнених датами клітинок протягом семестру.

 17. У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

 18. Домашні завдання мають бути диференційованими з обов’язковим повторенням навчального матеріалу; повинні бути конкретними, чіткими, з урахуванням специфіки предмета (лист МОН України від 04.03.2004 №1/11-934). Наприклад: повторити § 5, підготуватися до контрольної роботи; опрацювати § 10, №151, 152 (а,в); підготуватися до практичної роботи №7; опрацювати записи конспекту за 14.10; виконати самостійну роботу 1-го варіанту; прочитати та законспектувати § 11; підготувати реферат, доповідь, скласти план відповіді; повторити білети ДПА № 1-5; підготуватися до заліку; спланувати роботу з ... ; вивчити правила с.7; виконати вправу №54.

 19. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

 20. У кінці навчального року вчитель-предметник підводить підсумки виконання навчальних програм:

^ За програмою – 70 годин;

проведено – 70 годин;

програму виконано.

Підпис учителя.

Заступник директора.

 1. У розділі «Зауваження до ведення класного журналу» директор, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, - термін усунення недоліків.

 2. Педагог, якому адресується зауваження, ставить підпис, робить відмітку про ознайомлення чи виконання записом “Ознайомлено” або “Виконано” і ставить дату.

 3. Під час навчально-виховного процесу класні журнали зберігаються в учительській. Кожний учитель зобов’язаний вчасно після закінчення уроку принести журнал в учительську і взяти його на наступний урок до його початку.

 4. Категорично забороняється дозволяти учням брати класні журнали.

^ ПАМ’ЯТКА ВЧИТЕЛЯМ

ПРИ ЗАПОВНЕННІ ЖУРНАЛІВ


 1. Перед тим, як заповнювати журнал, уважно прочитайте на першій сторінці інструкцію і дотримуйтесь її.

 2. Всі записи в журналі ведіть українською мовою.

 3. Журнал має бути в роботі з 10 вересня. Простежте, щоб учителі заповнили свої сторінки журналу до 13 вересня.

 4. Дотримуйтеся розподілу сторінок за предметами.

 5. Проінструктуйте нових викладачів своїх класів, як заповнювати журнал.

 6. Користуйтеся пастою синього кольору ( не блакитного і не синьо-чорного ).

 7. Журнал бере в методичному кабінеті та приносить на урок лише вчитель.

 8. Зробіть на обкладинці зверху і збоку наклейки з символом класу, наприклад, “6-А”, “9-Б”.

 9. Перед назвами спецкурсів пишіть слово “спецкурс” .

 10. Якщо точно не знаєте назву предмета чи прізвище викладача, довідайтеся у завуча.

 11. Не забувайте дивитись на останню сторінку журналу, де завуч пише зауваження щодо його ведення, і виправляйте допущені помилки.

 12. При заповненні розділу “Загальні відомості про учнів” використовуйте найсвіжішу інформацію, а не минулорічні дані.Схожі:

Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconРекомендації щодо ведення класних журналів у 2013/2014 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Оформлення записів у класному журналі
Рекомендації щодо ведення класних журналів у 2013/2014 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconРекомендації щодо ведення класних журналів у 2012/2013 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Оформлення записів у класному журналі
Рекомендації щодо ведення класних журналів у 2012/2013 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconРекомендації щодо ведення класних журналів у 2011/2012 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Оформлення записів у класному журналі
Рекомендації щодо ведення класних журналів у 2011/2012 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconУ процесі вдумливої, зосередженої роботи
Рекомендації щодо ведення шкільної документації (класних журналів, зошитів, словників)
Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconМетодичні рекомендації щодо єдиних вимог ведення класних журналів у навчальних закладах області. Хімія. Загальні поняття
Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова...
Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах
Укладач: Березанець І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти
Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconНаказ №298 Про організацію роботи щодо забезпечення збереження класних журналів та ведення шкільної документації
України №240 від 23. 06. 2000 р., Закону України „Про загальну середню освіту”, а також з метою посилення контролю за забезпеченням...
Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconМіський методичний кабінет Методичний лист про ведення класних журналів в 1-11-х класах з іноземної мови Під час заповнення журналів користуватися методичним листом монмсу «Про вивчення іноземних мов у 2011-2012році»
Мону від 03. 06. 2008 №496), вимогами щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист мону...
Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconНаказ № Про стан ведення класних журналів 8-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах району за 2010-2011 навчальний рік
Про стан ведення класних журналів 8-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах району за 2010-2011 навчальний рік
Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів iconВідділ освіти Кіровоградської райдержадміністрації Вимоги щодо ведення класних журналів в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів
Витяг із інструктивно-методичного листа від 11. 09. 07 №1/0-532 Міністерства освіти і науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи