Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин icon

Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин
НазваРішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин
Сторінка1/5
Дата конвертації19.10.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5


Проект


Україна
НОСІВСЬКА РАЙОННА рада
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


(Чотирнадцята сесія шостого скликання)


РІШЕННЯ


від « » квітня 2012 року

м. Носівка


Про підвищення ефективності використання

майна спільної власності територіальних громад

сіл, міста Носівського району

шляхом удосконалення орендних відносин

Керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин і збільшення від цього надходжень до районного бюджету, районна рада вирішила:


1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району.

^ 2. Затвердити Методику розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району .

^ 3. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району

4. Затвердити типовий договір оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району

5. Керівникам підприємств, установ, закладів, які є орендодавцями майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району, привести орендні відносини у відповідність до цього рішення.

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 7 сесії Носівської районної ради 6 скликання від 20.05.2011 р. «Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин».

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.


Голова районної ради М. В. Васюк


Проект


Затверджено рішенням

Носівської районної ради

від квітня 2012 року


Положення

про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району

в оренду


Розділ 1. Загальні положення.

1.Дане Положення розроблене відповідно до Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, з метою врегулювання та конкретизації відносин, пов’язаних з передачею майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району в оренду.

2.Об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району, на які поширюється дія цього Положення, є :

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств (крім комунальних некомерційних підприємств), їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці);

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

- інше окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

3.Орендодавцями майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району є:

- Носівська районна рада – щодо майна, яке перебуває в її оперативному управлінні (на бухгалтерському обліку);

- орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради – щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств районної ради, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) комунальних підприємств районної ради та нерухомого майна, яке перебуває в користуванні (на бухгалтерському обліку) окремих структурних підрозділів Носівської районної державної адміністрації та не використовується ними для виконання своїх функцій;

- комунальні підприємства, установи, заклади – щодо майна, яке закріплене за ними на праві господарського відання чи оперативного управління.

4.Ініціатива щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до чинного законодавства, а також від орендодавців, зазначених у цьому Положенні.


5.Заходи щодо передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району в оренду орендодавцями, визначеними в абзаці 4 пункту 3 цього Положення, здійснюються після отримання відповідного дозволу на передачу майна в оренду від органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, крім випадків передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна, зазначеного в абзаці 4 пункту 2 цього Положення.

Термін дії дозволу становить – три місяці від дати його надання.

6.У разі надходження двох і більше заяв на оренду майно спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району передається в оренду на конкурентних засадах, крім випадків передачі в оренду майна особам, зазначеним у пункті 7 цього Положення, які мають право на укладення договору оренди поза конкурсом.

У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше 5 – ти днів без права продовження строку дії договору оренди) з метою проведення заходів (семінарів, нарад, дискусій, тощо) договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

7.У разі надходження заяви про оренду майна від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв, (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації, для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України „Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та(чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

7-1.Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району визначається відповідним Положенням, яке затверджується районною радою.


Розділ 2.Порядок передачі в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства (його структурного підрозділу).

8.За наявності ініціативи щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу, орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради у триденний термін повідомляє про це трудовий колектив комунального підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

9.Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати органу, уповноваженому управляти відповідним комунальним майном районної ради заяву щодо оренди відповідного майна.

10.Створене членами трудового колективу господарське товариство, у статутному (складеному) капіталі якого частка членів трудового колективу становитиме відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків, має переважне право перед іншими фізичними та юридичними особами на укладення договору оренди майна того підприємства, його структурного підрозділу, де створене це товариство.

11.Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу направляють на адресу органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, відповідну заяву із пропозиціями щодо умов майбутнього договору оренди, а також наступні документи:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату;

- декларацію про доходи фізичної особи за попередній рік;

- витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту;

- витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення взяти в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ;

- інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківських установах;

- пропозиції щодо способу забезпечення зобов’язань за договором оренди, у разі його укладення, а також завірені заявником копії:

- паспорта (стор. 1,2,11) для фізичної особи;

- довідки про включення до ЄДРПОУ;

- установчих документів;

- довідки про взяття на облік платника податків;

- ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, у разі її наявності.

12. Орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає для погодження копії отриманих матеріалів на адресу Носівської районної державної адміністрації, у разі перебування підприємства щодо якого надійшла заява про оренду у сфері її управління, а також органу антимонопольного комітету України, у разі наявності підстав, зазначених у частині 2 статті 9 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.

13.Органи, зазначені у пункті 12 цього Положення, розглядають подані матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилають органу, уповноваженому управляти відповідним комунальним майном районної ради, свої висновки щодо можливості оренди, умов договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу.

Якщо орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, не одержав у встановлений термін висновків, дозволу, відмови, укладення договору оренди вважається погодженим.

14. Орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, протягом п’яти днів після закінчення терміну погодження умов оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу з органами, зазначеними у пункті 12 цього Положення, а у випадках, коли заява про оренду не потребує узгодження, протягом п’ятнадцяти днів після дати її реєстрації розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації Носівської районної ради – Носівській районній газеті „Носівські вісті” оголошення про намір передати майно в оренду та повідомляє про це заявника або відмовляє в задоволенні заяви і повідомляє про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.

При цьому термін заходів, пов’язаних з вивченням попиту на оренду, проведенням конкурсу та укладенням договору оренди, не повинен перевищувати трьох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.

15.У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу від осіб, які відповідно до законодавства мають право на укладення договору оренди поза конкурсом, орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради з врахуванням вимог та термінів, визначених пунктами 12 та 14 цього Положення, дає згоду на укладення договору оренди та розпочинає заходи, пов’язані з його укладенням або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.

При цьому термін укладення договору оренди не повинен перевищувати двох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.

^ Розділ 3. Порядок передачі в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району.

16.Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди нерухомого майна, направляють на адресу орендодавця відповідну заяву із пропозиціями щодо умов цільового використання майна, а також наступні документи:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату, крім заявників бюджетних установ;

- декларацію про доходи фізичної особи за попередній рік;

- інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківських установах;

- пропозиції щодо способу забезпечення зобов’язань за договором оренди, у разі його укладення, а також завірені заявником копії:

- паспорта (стор. 1,2,11) для фізичної особи;

- довідки про включення до ЄДРПОУ;

- установчих документів;

- довідки про взяття на облік платника податків;

- ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, у разі її наявності.

17.Орендодавці, зазначені в абзаці 4 пункту 3 цього Положення, протягом п’яти днів після дати надходження заяви направляють на адресу органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, клопотання щодо надання дозволу на передачу в оренду майна із зазначенням інформації про загальну та корисну площу об’єкта оренди (матеріали інвентарної справи, технічної документації, план поверхів, тощо) та пропозицій щодо напрямів його цільового використання. До клопотання додаються копії матеріалів, отриманих від заявника.

18. Орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, розглядає подані йому матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження повідомляє орендодавця про своє рішення (про надання дозволу на передачу в оренду майна або відмову), а також надає орендодавцеві свої пропозиції щодо умов передачі майна в оренду.

Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін дозволу, висновку, відмови в задоволенні клопотання, дозвіл на передачу майна в оренду вважається наданим.

19.Орендодавці протягом п’яти днів з дня отримання дозволу на передачу майна в оренду або після закінчення терміну погодження клопотання на передачу майна в оренду розміщують в офіційному друкованому засобі масової інформації Носівської районної ради – Носівській районній газеті „Носівські вісті” оголошення про намір передати майно в оренду та повідомляють про це заявника або відмовляють в задоволенні заяви і повідомляють про це заявника з обґрунтуванням причин відмови. За рішенням орендодавця інформація про намір передати майно в оренду також може оприлюднюватися у інших друкованих засобах масової інформації, в тому числі у друкованих виданнях за місцем розташування об’єкта оренди.

При цьому термін заходів, пов’язаних з вивченням попиту на оренду, з проведенням конкурсу та укладенням договору оренди не повинен перевищувати трьох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.

20.У разі надходження на адресу орендодавців, визначених в абзаці 4 пункту 3 цього Положення, заяви про оренду від осіб, які мають право відповідно до законодавства на укладення договору оренди поза конкурсом, орендодавці з врахуванням вимог, визначених пунктом 17 цього Положення, протягом п’яти днів з дня отримання дозволу на передачу майна в оренду або після закінчення терміну погодження клопотання на передачу майна в оренду дають згоду та розпочинають заходи, пов’язані з укладенням договору оренди або відмовляють в задоволенні заяви про оренду і повідомляють про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.

При цьому, термін укладення договору оренди не повинен перевищувати двох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.

21.У випадках, коли орендодавцями майна виступають Носівська районна рада або орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, відповідні заяви фізичних та юридичних осіб розглядаються протягом п’ятнадцяти днів після дати їх надходження з прийняттям в цей строк рішення щодо початку процедури вивчення попиту на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району в порядку, передбаченому пунктом 19 цього Положення або щодо укладення договору оренди, або щодо відмови в задоволенні заяви з повідомленням заявника про причини відмови.

При цьому, термін заходів, пов’язаних з вивченням попиту на оренду, з проведенням конкурсу та укладенням договору оренди, не повинен перевищувати трьох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.

^ Розділ 4. Порядок передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).

22.Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди окремого індивідуально визначеного майна, направляють на адресу орендодавця відповідну заяву із пропозиціями щодо умов майбутнього договору оренди, а також наступні документи:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату, крім заявників бюджетних установ;

- декларацію про доходи фізичної особи за попередній рік;

- інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківських установах;

- пропозиції щодо способу забезпечення зобов’язань за договором оренди, у разі його укладення, а також завірені заявником копії:

- паспорта (стор. 1,2,11) для фізичної особи;

- довідки про включення до ЄДРПОУ;

- установчих документів;

- довідки про взяття на облік платника податків;

- ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, у разі її наявності.

23.У разі надходження на адресу орендодавця заяви від особи, яка має право відповідно до законодавства на укладення договору оренди поза конкурсом, орендодавець протягом п’ятнадцяти днів після дати реєстрації заяви дає згоду на укладення договору оренди та розпочинає заходи, пов’язані з укладенням договору оренди або відмовляє в задоволенні заяви і повідомляє про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.

При цьому, термін укладення договору оренди не повинен перевищувати двох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.

24.У разі надходження заяви про оренду майна від особи, яка не має пріоритету на право укладення договору оренди поза конкурсом, орендодавці протягом п’ятнадцяти днів після дати реєстрації заяви розміщують в офіційному друкованому засобі масової інформації Носівської районної ради – Носівській районній газеті „Носівські вісті” оголошення про намір передати майно в оренду та повідомляють про це заявника або відмовляють в задоволенні заяви і повідомляють про це заявника з обґрунтуванням причин відмови. За рішенням орендодавця, інформація про намір передати майно в оренду також може оприлюднюватися у інших друкованих засобах масової інформації, в тому числі у друкованих виданнях за місцем розташування об’єкта оренди.

При цьому, термін заходів, пов’язаних з вивченням попиту, з проведенням конкурсу та укладенням договору оренди, не повинен перевищувати трьох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.


^ Розділ 5. Порядок укладення договорів оренди.

25.Договори оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району укладаються у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог, передбачених цим Положенням.

26.Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди майна, який затверджується районною радою.

27.Договори оренди та зміни до них підлягають попередньому погодженню органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради.

28. Орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, протягом п’ятнадцяти днів після дати надходження договорів оренди на погодження розглядає і перевіряє їх положення на відповідність умовам проведеного конкурсу, істотним умовам типового договору оренди, іншим вимогам чинного законодавства та подає орендодавцю свої висновки та пропозиції щодо умов договору оренди або погоджує договір оренди.

29.Орендодавці не пізніше наступного дня після дати надходження погодженого проекту договору оренди або після закінчення терміну погодження договору оренди органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради, направляють його на підписання іншій стороні.

30.Після укладення договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району орендодавці протягом трьох робочих днів направляють завірені копії договорів оренди на адресу органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради.

31.Зміни та доповнення до договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району вносяться сторонами в порядку, передбаченому законодавством України.

32.Протягом трьох днів з моменту вчинення змін та доповнень до договору оренди відповідні орендодавці надають на адресу органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, завірені копії додаткових договорів про внесення змін.


_____________________________________________________________________


Заступник голови районної ради М. І. Хахуда


Проект

Затверджена рішенням

Носівської районної ради

від квітня 2012 року

  1   2   3   4   5Схожі:

Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconРішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою подальшого удосконалення нормативно-правового акту районної ради з...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconРішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району
Носівського району, приведення його у відповідність до норм чинного законодавства
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconРішення від 2013 року № смт Олександрівка Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл І селищ Олександрівського району на пільгових умовах
Згідно з абзацом 7 пункту 2 Методики розрахунку і порядку про використання плати за оренду майна спільної власності територіальних...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconПоложення про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського району Загальні положення
Дане Положення розроблено з метою ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconРішення №180-9 /2012 20 вересня 2012 року м. Заставна Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста району комп’ютера ami pc 420H
«Про списання та передачу окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», враховуючи висновок...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconРозпорядження голови районної ради від 14. 06. 2013 №34 Інформаційна картка Адміністративної послуги Укладання договорів оренди майна спільної власності Територіальних громад селищ,сіл Чернігівського району
«Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об’єктів, що відносяться до спільної власності територіальних громад...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconРішення №129 -7/2012 30 березня 2012 року м. Заставна Про надання в оренду частини нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища
Центральної районної лікарні (м. Заставна, вул. Незалежності, 111), яке належить до майна спільної власності територіальних громад...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconРішення №42 27/09 17 березня 2009 р м. Чернівці Про затвердження Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Про затвердження Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconРішення від 7 червня 2012 року
«Про впорядкування орендних відносин» з послідуючими змінами та доповненнями, протоколу засідання конкурсної комісії з питань організації...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин iconРішення від 28 серпня 2012 року
«Про впорядкування орендних відносин» з послідуючими змінами та доповненнями, протоколу засідання конкурсної комісії з питань організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи