Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району icon

Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району
Скачати 420.43 Kb.
НазваРішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району
Сторінка1/3
Дата конвертації19.10.2013
Розмір420.43 Kb.
ТипРішення
  1   2   3Україна
НОСІВСЬКА РАЙОННА рада
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


(Чотирнадцята сесія шостого скликання)


РІШЕННЯ


від « » квітня 2012 року

м. Носівка


Про затвердження Положення про порядок

відчуження та списання майна,

що є спільною власністю територіальних громад

сіл, міста Носівського району


Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою подальшого удосконалення нормативно-правового акту районної ради з питань відчуження та списання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району, приведення його у відповідність до норм чинного законодавства,

районна рада вирішила:


  1. Затвердити Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району (додається).
  1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 20 травня 2011 року «Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання та безоплатної передачі майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району, в новій редакції».
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.


Голова районної ради М. В. Васюк


Проект рішення подає:


Керуючий справами, начальник

юридично-аналітичного відділу Н. В. Онищик


Погоджено:


Заступник голови районної ради М. І. Хахуда


Перший заступник голови

райдержадміністрації М. М. Онищик


Затверджено рішенням

Носівської районної ради

від березня 2012 року


^ П


ОЛОЖЕННЯ


про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району


^ Загальні положення

1. Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району (далі - Положення) розроблене відповідно до Господарського кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

2. Положення визначає порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району (надалі - майно), перебуває на бухгалтерському обліку та використовується:

-організаціями, установами, закладами, які фінансуються із районного бюджету - на праві оперативного управління;

- комунальними підприємствами - на праві господарського відання;

- районною радою, районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами – на праві управління,

а також майна, переданого в оренду. Списання майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі та функції з управління яким здійснює орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради,визначається цим Положенням, якщо інше не передбачено законодавством України.

3. Дія цього Положення не поширюється на відчуження:

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- індивідуально визначеного нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, що в установленому порядку включені або пропонуються управлінням комунального майна для включення до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, відчуження яких регулюється положеннями Закону України "Про приватизацію державного майна", інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна;


- майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);

- майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;

- майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;

- майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження.

4. Дія цього Положення не поширюється на списання:

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- майна, правовий режим якого встановлюється відповідними законами (житловий фонд, матеріальний резерв, об’єкти цивільної оборони тощо).

5. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

майно - матеріальні активи, які відповідно до нормативно-правових актів віднесені до основних фондів (засобів) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи);

відчуження майна – передача права власності на майно, яке перебуває на балансах підприємств, організацій, установ, іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;

списання майна – процедура вилучення шляхом ліквідації (знищення) майна з активу у разі його відповідності критеріям, передбаченим цим Положенням;

процедура списання майна – сукупність дій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, підприємств, організацій, установ та інших осіб, зазначених у цьому Положенні, спрямованих на списання майна відповідно до вимог цього Положення;

оцінка майна – процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

^ Відчуження майна

6. З балансів підприємств, організацій, установ може бути відчужене майно крім зазначеного в пункті 3 цього Положення.

7. Відчуження майна проводиться безпосередньо підприємствами, організаціями, установами після отримання на це відповідного дозволу. Організаційні заходи щодо надання дозволу на відчуження майна проводяться органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради.

Дозвіл на відчуження майна надається за таких умов:

- відчуження майна не обмежує провадження суб’єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;

- відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта господарювання або його структурного підрозділу.

8. Для розгляду питання про надання дозволу на відчуження майна підприємство, організація, установа надає такі документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів, відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження даним майном, визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу і провадження виробничої та іншої діяльності;

- погодження управління економіки районної державної адміністрації (для заявників, що перебувають у сфері управління районної державної адміністрації);

- відомість про вартість майна, яке пропонується до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки (додаток 1);

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства, організації, установи (довільної форми);

- звіт про оцінку майна, яке пропонується до відчуження;

- письмовий запит управління економіки районної державної адміністрації (для заявників, що перебувають у сфері управління районної державної адміністрації) або керівника установи, організації, яка перебуває в сфері управління органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради про здійснення рецензування звіту про оцінку майна;

- за наявності заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами(обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів (для комунальних підприємств, установ, закладів).

Строк подання документів, визначених пунктом 8, до органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, не може перевищувати 2 місяці від дати оцінки. За вимогою органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, заявник подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

9. Незалежна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є підприємство (організація, установа), яке є балансоутримувачем цього майна. При цьому, у разі відчуження будівель та споруд, витрати по проведенню оцінки можуть відшкодовуватися покупцем, що передбачається в умовах продажу об’єкта та у відповідному договорі купівлі-продажу.

Звіт про оцінку майна оформлюється відповідно до вимог стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 та стандарту №2 „Оцінка

нерухомого майна”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442.

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється відповідно до вимог статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та пунктів 62-67 стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1440, спеціалістами, які мають на те відповідні повноваження та кваліфікаційні документи.

Висновок про вартість майна за результатами рецензування затверджується органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради, шляхом нанесення на „Висновок про вартість майна” відмітки про затвердження, скріпленої печаткою та підписом керівника цього органу.

Затверджений висновок про вартість майна дійсний до закінчення строку дозволу на відчуження цього майна, визначений пунктом 13.

10. Початкова вартість майна визначається на підставі затвердженого висновку про вартість майна.

11. Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

12. Відчуження майна (крім будівель та споруд) проводиться у такому порядку:

- вартістю за одиницю у розмірі до 2500 гривень – з письмового дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради;

- вартістю від 2500 гривень до 5000 гривень - з письмового дозволу заступника голови районної ради за поданням органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради;

- вартістю понад 5000 гривень - за розпорядженням голови районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.

Відчуження будівель та споруд (незалежно від вартості) проводиться на підставі рішення районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.

13. Дозвіл (погодження) щодо відчуження майна надається наказом (розпорядженням) органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, або листом заступника голови районної ради, або розпорядженням голови районної ради, або рішенням обласної ради.

Термін прийняття рішення про надання дозволу на відчуження майна становить:

- у разі надання дозволу наказом (розпорядженням) органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, або листом заступника голови районної ради - не більше 30 робочих днів від часу надходження до органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради повного комплекту документів, визначених пунктом 8 цього Положення, та затвердження висновку про вартість майна;

- у разі надання дозволу розпорядженням голови районної ради, рішенням районної ради - не більше 15 робочих днів від дати надходження рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.

Строк дії дозволу (погодження) щодо відчуження майна не перевищує 12 місяців від дати його надання.

14. Відчуження майна здійснюється виключно на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні.

Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України „Про товарну біржу” з урахуванням вимог цього Положення.

Заявник (балансоутримувач), після отримання дозволу (погодження), забезпечує укладення договору з юридичною особою, яка має угоду про продаж майна, що перебуває у державній власності, з Фондом державного майна України.

При цьому заявник надає відповідній юридичній особі документ, що підтверджує надання дозволу на відчуження цього майна.

Договір повинен передбачати строки проведення аукціону; початкову вартість продажу; розмір і порядок виплати винагороди; взаємні зобов'язання; умови розірвання договору та майнову відповідальність сторін; умови щодо публікації інформаційних повідомлень про відчуження; інші умови на розсуд сторін.

Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону, у місцевих засобах масової інформації і повинна містити такі відомості: назву майна, його місцезнаходження, відомості про майно, початкову вартість продажу, фіксовані умови продажу (зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна), кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні, час та місце ознайомлення з майном, час та місце проведення аукціону, адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.

Аукціон проводиться ведучим (ліцитатором). Початком торгів уважається момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта. Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків (крок аукціону).

Під час аукціону ведеться протокол, який підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об’єкта. Протокол у триденний термін після проведення аукціону надсилається підприємству (організації, установі), на балансі якого перебуває майно для затвердження.

Право власності у покупця майна за договором виникає з моменту передачі об’єкта продажу. Затверджений протокол є підставою для укладання протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та підприємством (організацією, установою).

Договір включає: відомості про підприємство (організацію, установу) та покупця; назву та коротку характеристику об’єкта продажу; остаточну ціну продажу об’єкта; взаємні зобов’язання підприємства (організації, установи) та покупця; момент передачі об’єкта продажу покупцю (після сплати повної вартості придбаного майна); номери поточних рахунків; назви і адреси банківських установ; порядок розрахунків за придбане майно; інші умови на розсуд сторін.

Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Термін сплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків від ціни продажу об’єкта.

Підприємство (організація, установа) здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно шляхом укладання акту приймання – передачі.

Якщо майно не продано, підприємство (організація, установа), на балансі якого перебуває об’єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому випадку початкову вартість може бути зменшено не більш як на 30 відсотків.

Дозвіл на зменшення початкової вартості майна надається у такому порядку:

- затвердженою початковою вартістю майна у розмірі до 100000 гривень – за наказом (розпорядженням) керівника органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, згідно з рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району;

- затвердженою початковою вартістю майна у розмірі понад 100000 гривень - за рішенням районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.

Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

За наявності лише одного учасника при проведенні повторного аукціону, об’єкт може бути продано за початковою вартістю.

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

15. Кошти, отримані підприємствами, установами, закладами від відчуження майна (крім будівель і споруд), за вирахуванням плати за послуги та суми податків, залишаються у їх розпорядженні з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів.

За наявності у комунального підприємства, установи, закладу заборгованості з виплати заробітної плати – в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою, та інших.

Кошти, отримані підприємствами, установами, закладами від відчуження будівель і споруд, вносяться в дохід районного бюджету, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 15 цього Положення.

16. Підприємства, установи, заклади зобов'язані письмово повідомити орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, про використання коштів, отриманих у результаті відчуження майна, протягом 30 днів (з моменту реалізації) шляхом подання звіту за встановленою формою (додаток 2).

17. Керівники підприємств, установ та закладів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за дотримання порядку відчуження майна відповідно до цього Положення, за достовірність інформації, наданої до органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, та за цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна.


^ Відчуження майна, переданого в оренду

18. Відчуження майна, переданого в оренду, здійснюється орендодавцем з ініціативи орендаря в порядку, зазначеному пунктом 12, та за умови наявності відповідних положень у договорі оренди. При відчуженні майна, переданого в оренду, підлягає компенсації вартість необхідних витрат на невід’ємні поліпшення, які з дозволу орендодавця та органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, здійснювались орендарем за рахунок його власних коштів і призвели до збільшення ринкової вартості об’єкта, якщо інше не передбачено договором оренди.

Оцінка орендованого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені орендарем за час його оренди, проводиться з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки майна під час приватизації.

19. Для отримання дозволу на відчуження майна орендодавець подає:

а) документи, зазначені в пункті 8 цього Положення;

б) пропозиції щодо умов продажу майна та проект змін до договору оренди (вартості орендованого майна, переліку орендованого майна, орендної плати тощо);

в) документи, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна, яке пропонується до відчуження, у тому числі за придбані матеріали, конструкції тощо, які неможливо відокремити від нього без заподіяння йому шкоди;

г) аудиторський висновок щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого майна, яке пропонується до відчуження, за рахунок коштів орендаря;

д) інші документи для ідентифікації та оцінки невід’ємних поліпшень, надання яких передбачено Порядком оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час оренди, під час приватизації, затвердженим наказом ФДМУ від 27.02.2004 №377 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 18.03.2004 за №343/8942.

20. Термін прийняття рішення про надання дозволу на відчуження майна чи відмову становить:

- у разі надання дозволу наказом (розпорядженням) органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, або листом заступника голови районної ради - не більше 30 робочих днів від часу надходження до органу, уповноваженому управляти відповідним комунальним майном районної ради, повного комплекту документів, визначених пунктом 19 цього Положення, та затвердження висновку про вартість майна;

- у разі надання дозволу розпорядженням голови районної ради - не більше 15 робочих днів від дати надходження рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.

Дозвіл надається із визначенням:

- змін до договору оренди;

- умов продажу майна.

21. Всі зміни та доповнення до договорів оренди, пов'язані з відчуженням орендованого майна, вносяться після реалізації майна на підставі попередніх умов між орендодавцем та орендарем.

22. Одержані внаслідок відчуження майна кошти (за вирахуванням вартості необхідних невід’ємних поліпшень (якщо це передбачено договором), яка має бути погоджена з орендодавцем та органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради,) використовуються відповідно до вимог договору оренди та згідно з пунктом 15 цього Положення.

Ринкова вартість необхідних невід’ємних поліпшень, що були здійснені за рахунок власних коштів орендаря і підлягають компенсації, розраховуються відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна. Зміна вартості орендованого майна в результаті його продажу способами, зазначеними пунктом 14 цього Положення, в частині визначення частки комунальної власності та частки орендаря у цьому майні, здійснюється у порядку, визначеному пунктом 67 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 10.12.2003 №1891.

23. Відчуження орендованого майна здійснюється відповідно до пунктів 6-17 цього Положення.

Списання майна

24. Списання майна, що перебуває на балансах підприємств, установ, закладів здійснюється після отримання на це відповідного дозволу, крім випадків, передбачених цим Положенням.

Організаційні заходи щодо надання дозволу (погодження) на списання майна проводяться органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради.

25. З балансів підприємств, установ, закладів може бути списане майно, що відповідає таким критеріям:

а) непридатне для подальшого використання, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, морально застаріле, фізично зношене. Крім того підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв'язку з будівництвом нових об’єктів, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням підприємства та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання;

б) пошкоджене внаслідок аварій чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим та/або економічно недоцільним);

в) яке не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане іншим підприємствам, організаціям, установам або щодо якого не можуть бути визначені інші способи управління.

При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків нестачі, спричиненої діями, що переслідуються в кримінальному або адміністративному порядку, коли списання здійснюється по факту виявлення збитків, завданих протиправними діями.

26. Знос майна, що за даними бухгалтерського обліку становить 100 відсотків вартості, та/або відповідність майна критеріям, що визначаються підпунктом „в” пункту 25 цього Положення, не може бути достатньою підставою для його списання.

27. Списання майна проводиться за первісною або за відновлюваною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки).

28. Списання повністю амортизованих основних фондів з балансів комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів проводиться у такому порядку:

- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 10000 гривень - за наказом (розпорядженням) органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради;

- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 10000 гривень до 100000 гривень - за розпорядженням голови районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічног розвитку та комунальної власності району;

- вартістю понад 100000 гривень – за рішенням районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.

Списання повністю амортизованих основних фондів з балансів комунальних комерційних підприємств проводиться у такому порядку:

- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 10000 гривень - за рішенням керівника підприємства, що є розпорядником коштів;

- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 10000 гривень до 100000 гривень – за розпорядженням голови районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району;

- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 100000 гривень - за рішенням районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.

Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів (крім нерухомого майна), а також прискорена амортизація основних фондів підприємств, організацій, установ незалежно від вартості за одиницю (комплект) проводиться відповідно до пункту 28 цього Положення.

Списання з балансу підприємств, установ, закладів нерухомого майна до закінчення періоду нарахування зносу на нього проводиться на підставі рішення районної ради.

29. Для розгляду питання про надання дозволу на списання майна відповідний балансоутримувач надає до органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, такі документи:

- звернення з техніко-економічним обгрунтуванням необхідності списання майна;

- погодження управління економіки районної державної адміністрації (для заявників, що перебувають у сфері управління районної державної адміністрації);

- протокол засідання комісії, складений відповідно до вимог п. 32, з додатками;

- відомість про вартість майна, яке пропонується до списання, згідно з даними бухгалтерського обліку за встановленою формою (додаток 3) за винятком об’єктів незавершеного будівництва;

- відомість про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

- інформація про об’єкти незавершеного будівництва за встановленими формами (додатки 4, 5, 6) у разі списання об’єктів незавершеного будівництва;

- пропозиції щодо внесення змін до договору оренди (переліку і вартості орендованого майна, орендної плати) та довідка щодо використання амортизаційних відрахувань (у разі списання майна, переданого в оренду);

- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується до списання (разом з відповідними підтвердними документами).

Дозвіл на списання майна надається наказом (розпорядженням) органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, або розпорядженням голови районної ради, або рішенням районної ради.

Термін прийняття рішення про надання дозволу на списання майна чи обґрунтовану відмову з визначенням інших шляхів використання майна становить:

- у разі надання дозволу наказом (розпорядженням) органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради - не більше 30 робочих днів від часу надходження повного комплекту документів, визначених пунктом 29 цього Положення;

- у разі надання дозволу розпорядженням голови районної ради або рішенням районної ради - не більше 15 робочих днів від дати надходження відповідно рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.

30.Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості та/або неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості застосування інших шляхів його використання, а також для оформлення необхідної документації на списання майна наказом керівника відповідного балансоутримувача створюється комісія (або постійно діюча комісія), у складі:

- керівника або його заступника (голова комісії);

- начальника відповідного структурного підрозділу (служби);

- головного бухгалтера або його заступника;

- осіб, на яких покладено відповідальність за збереження основних засобів;

працівників інженерних, технічних, технологічних, будівельних та інших служб підприємства, які добре знають об’єкт основних засобів.

Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, підйомників тощо),

балансоутримувач залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

До складу комісії (постійно діючої комісії) можуть входити інші посадові особи.

У випадку списання нерухомого майна до складу комісії обов’язково включається представник органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, та інші фахівці, залучені органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради.

У разі потреби орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, може залучати до складу комісій фахівців районної державної адміністрації, правоохоронних органів, представників відповідної інспекції (в випадку установлення непридатності майна, яке перебуває під наглядом державних інспекцій), членів постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району та інших (за згодою).

31. При списанні майна комісія (постійно діюча комісія) відповідного балансоутримувача:

а) проводить інвентаризацію майна, яке пропонується до списання, та за її результатами складає акт за встановленою формою (додаток 7);

б) проводить огляд майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поповерхові плани, відомості дефектів тощо), а також дані бухгалтерського обліку;

в) установлює економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна та вносить відповідні пропозиції;

г) установлює конкретні причини списання майна: знищене (виявлене як нестача), фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення технічних (технологічних) умов експлуатації чи зберігання, аварія тощо;

д) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, який підлягає списанню, і забезпечує контроль за проведенням їх оцінки;

є) здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей та матеріалів з кольорових та дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу і контролює здачу на відповідний склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

ж) складає акти на списання майна за встановленими типовими формами з обліку та списання основних засобів.

У тих випадках, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переобладнанням діючих об'єктів, комісія повинна перевірити відповідність призначеного до списання обладнання обладнанню, передбаченому в плані розширення, реконструкції і технічного переобладнання діючих підприємств, цехів (виробництв), що затверджений вищестоящою організацією, і зробити в акті на їх списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

32.За результатами роботи комісія складає протокол засідання комісії, до якого додаються:

- акт інвентаризації майна, яке пропонується до списання;

- акт на списання майна;

- акт технічного стану майна довільної форми, затверджений керівником;

- інші документи (про аварії, стихійне лихо, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо, за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються терміни проведення інвентаризації та огляду майна, пропозиції щодо шляхів використання майна, яке не підлягає списанню, заходи щодо відшкодування вартості майна, виявленого як нестача (знищеного, розукомплектованого). Протокол підписується всіма членами комісії. Члени комісії, які мають зауваження до протоколу засідання комісії, надають письмові обґрунтування щодо цих зауважень чи незгоди з протоколом.

В актах на списання вказуються дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата введення його в експлуатацію, первісна вартість (переоцінена), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше. При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля.

В актах детально вказуються причини вибуття майна, стан основних частин, деталей та вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується економічна (технічна) недоцільність та/або неможливість їх відновлення.

При списанні майна, яке вибуло внаслідок аварій, до акта про списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію, де пояснюються причини, які призвели до аварії.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації та акти на списання майна затверджуються керівником відповідного балансоутримувача.

33. Розбирання та демонтаж майна, яке пропонується до списання, проводиться тільки після отримання відповідного дозволу на списання цього майна.

34. Усі деталі, вузли й агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані від ліквідації майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина.

35.Оцінка придатних деталей, вузлів, агрегатів, матеріалів, сировини, отриманих унаслідок списання об’єктів, здійснюється комісією (створеною згідно з вимогами п. 30 цього Положення) для визначення їх справедливої вартості. Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення.

При необхідності оцінка зазначених матеріальних цінностей може здійснюватись відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна.

36. Вилучені після демонтажу об’єктів списання деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення й одночасного оприбуткування корисних деталей.

Безоплатна передача, списання і реалізація техніки, апаратури та інших основних засобів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, забороняються.

37. Збитки від ліквідації неповністю амортизованих основних засобів відносяться на результати господарської діяльності підприємств, організацій, установ, за винятком випадків, коли інше передбачено чинним законодавством.

38. Кошти, отримані балансоутримувачами від реалізації списаних матеріальних цінностей, за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у тому числі відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні балансоутримувачів, витрачаються на покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, на ремонт, модернізацію чи придбання нових основних засобів.

39. Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, виявлення як нестача та ін.), несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Визначення та відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 „Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”, Закону України „Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” та інших актів законодавства, чинних на момент здійснення процедури списання майна.

Відшкодування збитків здійснюється у встановленому законодавством порядку.

40. У місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування балансоутримувачі подають до органу, уповноваженому управляти відповідним комунальним майном районної ради, звіт про списання майна за встановленою формою (додаток 8), підписаний комісією та затверджений відповідно керівником.

41. Керівники підприємств, організацій, установ та члени комісій є відповідальними згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, наданої органу, уповноваженому управляти відповідним комунальним майном районної ради, та за дотримання порядку списання.

Особливості списання майна, переданого в оренду, та майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі


42. Списання майна, переданого в оренду, здійснюється за ініціативою орендаря з дозволу орендодавця та за умови наявності відповідних умов в договорі оренди.

43. Списання майна, що не ввійшло до статутного капіталу господарських товариств в процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі (в тому числі у процедурах банкрутства), здійснюється з ініціативи господарського товариства або органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради. Списання такого майна здійснюється з урахуванням наявних договірних зобов’язань щодо такого майна. Господарським товариством в обов’язковому порядку включається до комісії представник органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради.

Отриманий дозвіл є підставою для укладення договору між органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради,та суб’єктом господарювання про списання майна із визначенням умов його списання.

Орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, здійснює контроль за виконанням умов договору про списання, а у разі їх порушення вживає відповідних заходів та визначає згідно з законодавством подальші шляхи використання оборотних та необоротних активів, отриманих в результаті списання майна.

44. Списання майна, переданого в оренду, нарахований знос на яке менш як 100 відсотків, здійснюється за умови донарахування орендарем амортизації на це майно за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні. Амортизаційні відрахування використовуються надалі відповідно до умов договору оренди.

Витрати на списання майна, переданого в оренду, включаються до складу витрат орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди.

45. Матеріальні оборотні активи, отримані в результаті списання майна, переданого в оренду, використовуються відповідно до умов договору оренди, а необоротні активи (у частині необоротних засобів) уключаються до складу орендованого майна.

46. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, що не ввійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, спрямовуються до районного бюджету.

47. Процедура списання майна, переданого в оренду, майна, яке не ввійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, здійснюється відповідно до норм цього Положення.


Заступник голови районної ради М. І. Хахуда
  1   2   3Схожі:

Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району
Носівського району, приведення його у відповідність до норм чинного законодавства
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин
Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення №11/2012 2012 року м. Заставна Про надання дозволу Заставнівській районній державній адміністрації на списання автомобіля ваз 21063
Про місцеве самоврядування в Україні”, та Положенням про порядок списання та відчуження основних засобів (рухомого майна), що є спільною...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення №120-7/2012 30 березня 2012 року м. Заставна Про надання дозволу Заставнівській црл на списання центрифуги побутової
«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок списання та відчуження основних засобів (рухомого майна), що є спільною...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconДодаток до рішення районної ради від № положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад
Україні”, “Про оренду державного та комунального майна” з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду окремого індивідуально...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення №85 -4/2011 14 квітня 2011 року м. Заставна Про надання дозволу Заставнівській обласній редакції газети «Голос краю» на списання автомобіля заз 11022
Про місцеве самоврядування в Україні”, та Положенням про порядок списання та відчуження основних засобів (рухомого майна), що є спільною...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення №211-11/2012 25 грудня 2012 року м. Заставна Про надання дозволу Заставнівській районній державній адміністрації на списання автомобіля ваз 21063
Україні» та «Положенням про порядок списання та відчуження основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення №38-2/2010 30 грудня 2010 року м. Заставна Про списання основних засобів з балансу районної ради
«Про місцеве самоврядування в Україні», та Положення про порядок списання та відчуження основних засобів (рухомого майна), що є спільною...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення від 20 року смт. Краснокутськ „ Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району
Україні», ст ст. 3, 5, 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою врегулювання процедури передачі в...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району iconДодаток до рішення районної ради від № положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району
Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, “Про приватизацію державного майна” та нормативно-правових актів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи