Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району icon

Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району
Скачати 331.96 Kb.
НазваРішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району
Дата конвертації19.10.2013
Розмір331.96 Kb.
ТипРішення


ПроектУкраїна
НОСІВСЬКА РАЙОННА рада
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


(Чотирнадцята сесія шостого скликання)


РІШЕННЯ


від « » квітня 2012 року

м. Носівка


Про затвердження Положення про порядок

передачі об’єктів права спільної власності

територіальних громад

сіл, міста Носівського району


Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності» з метою подальшого удосконалення нормативно-правового акту районної ради з питань передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району, приведення його у відповідність до норм чинного законодавства,

районна рада вирішила:


  1. Затвердити Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району(додається).
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.


Голова районної ради М. В. Васюк


Проект

Додаток

до рішення Носівської

районної ради

від квітня 2012 року


П О Л О Ж Е Н Н Я


про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району


^ Загальні положення.


1. Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району (надалі – Положення) розроблене відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Господарського кодексу України з урахуванням інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління майном.


2. Положення визначає порядок безоплатної передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району у державну власність, у власність окремих територіальних громад, у спільну власність територіальних громад сіл, міста Носівського району, передачі шляхом обміну, а також порядок передачі від одного суб’єкта права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району до іншого, передачі на бухгалтерський облік та з бухгалтерського обліку органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради.

3. Об’єктами передачі згідно з цим Положенням є:

а) цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, установ, закладів, їх структурних підрозділів (далі підприємства). Структурний підрозділ підприємства може бути об’єктом передачі після виділення його в установленому порядку в цілісний майновий комплекс на підставі розподільчого балансу;

б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт) на підставі складання в установленому порядку розподільчого балансу за умови обов’язкового наступного укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому розташовані ці приміщення, угоди про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території);

в) акції (частки, паї), що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району у майні господарських товариств;

г) житловий фонд, об’єкти соціальної інфраструктури та інші виробничі приміщення, які перебувають у господарському віданні чи оперативному управлінні комунальних підприємств, установ, закладів або не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації і є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району;

д) інше окреме індивідуально визначене майно комунальних підприємств, установ, закладів Носівської районної ради.


4. Дія цього Положення не поширюється:

- на майно, щодо якого, відповідно до нормативно-правових актів України, встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);

- на цілісні майнові комплекси комунальних підприємств Носівської районної ради, їх структурних підрозділів у зв’язку з прийняттям рішення про їх приватизацію.


5. Ініціатива щодо передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району може виходити відповідно від районної ради, органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, підприємств, установ, закладів, за якими закріплено майно на праві господарського відання чи оперативного управління, відповідних органів місцевого самоврядування.


^ Порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Чернігівської області.

6. Передача об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району, визначених у п.п. "а","б","в","г" пункту 3 даного Положення та автотранспортних засобів у державну власність, власність окремих територіальних громад чи спільну власність територіальних громад сіл, міста Носівського району, а також передача об’єктів шляхом обміну, здійснюється за рішенням Носівської районної ради.


7. Передача окремого індивідуально-визначеного майна (п.п. "д" пункту 3 цього Положення) у державну власність, власність окремих територіальних громад чи спільну власність територіальних громад сіл, міста Носівського району здійснюється у такому порядку:

- вартістю до 20 000 гривень - по розпорядженню голови районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району;

- вартістю понад 20 000 гривень – за рішенням районної ради.


Передача майна проводиться за первісною або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки).


Дозвіл (погодження) щодо передачі майна надається розпорядженням голови районної ради або рішенням районної ради відповідно до пунктів 6-7 цього Положення.


8. З бухгалтерського обліку комунальних підприємств, закладів, установ може бути передано майно, крім майна, зазначеного у пункті 4 цього Положення.


9. Передача майна проводиться безпосередньо підприємствами, установами, закладами після отримання на це відповідного дозволу. Організаційні заходи щодо надання дозволу (погодження) на передачу майна здійснюються органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради.


10. Передача об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району у державну власність здійснюється за наявності згоди Кабінету Міністрів України (розпорядження Кабінету Міністрів України) або органу, до сфери управління якого передається майно.


11. Передача у власність окремих територіальних громад чи у спільну власність територіальних громад сіл, міста Носівського району - за наявності рішень відповідних рад про порушення клопотання та надання згоди на прийняття майна.


12. Передача об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району погоджуються ініціатором передачі з органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради або з управлінням економіки районної державної адміністрації.


13. Лист-звернення з письмовими погодженнями, відповідно до вимог цього Положення, подаються ініціатором передачі до районної ради.


У зверненні зазначається:


у разі передачі підприємства - його найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування органу, у сфері управління якого перебуває підприємство;


у разі передачі окремо визначеного нерухомого майна (будівель, споруд) - найменування та юридична адреса балансоутримувача, за яким закріплено майно на праві господарського відання чи оперативного управління, найменування органу, у сфері управління якого перебуває підприємство, установа, заклад, за яким закріплено майно, що передається, назва майна, його місцезнаходження;

у разі передачі акцій (часток, паїв), що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району у майні господарських товариств – дані про уповноважену особу (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи, найменування і юридична адреса – для юридичної особи), що здійснює управління зазначеними акціями, частками, паями, дата укладення та термін дії договору на управління цими акціями, частками, паями.


14. Для розгляду питання щодо передачі майна до звернення додаються такі документи:

- техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі майна;

- письмова згода підприємства, установи, закладу, в господарському віданні чи оперативному управлінні якого перебуває майно, що передається;

- погодження органу, у сфері управління якого перебуває підприємство, установа, заклад, за яким закріплено майно, що передається;

- відомість про вартість майна, яке пропонується до передачі (додаток 3);

- акт технічного стану майна, складений на дату подання пропозицій щодо його передачі, затверджений керівником підприємства, установи, закладу (довільної форми), яке передає майно.


15. У разі, якщо об’єктом передачі є підприємство, до звернення крім документів, зазначених у пункті 14 цього Положення, додаються :

- нотаріально посвідчені копії статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію та довідки з ЄДРПОУ встановленого Держкомстатом зразка;

- посвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух коштів і звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату.


16. У разі, якщо ініціатором передачі майна є районна, міська, сільська рада, до документів, зазначених у пункті 14 цього Положення, додається копія рішення відповідної ради про порушення клопотання та надання згоди на прийняття у власність територіальної громади чи спільну власність територіальних громад району майна, що пропонується до передачі.


17. У разі передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом обміну до пропозицій, крім документів, зазначених у пункті 14 цього Положення, додаються звіти про оцінку майна, яке пропонується до передачі шляхом обміну.


Незалежна оцінка майна, яке пропонується до передачі шляхом обміну, проводиться суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Замовником оцінки майна, що пропонується для передачі шляхом обміну, є підприємства (організації, установи), які є балансоутримувачами цього майна.

Звіти про оцінку майна оформляються відповідно до вимог стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 та стандарту №2 „Оцінка нерухомого майна”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442.

Рецензування звітів про оцінку майна здійснюється відповідно до вимог статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та пунктів 62-67 стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1440, спеціалістами, які мають на те відповідні повноваження та кваліфікаційні документи.

Висновки про вартість майна за результатами рецензування погоджуються органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном районної ради шляхом нанесення на „Висновок про вартість майна” відмітки про погодження, скріпленої печаткою та підписом начальника органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради.


18. У випадках, передбачених абзацом 2 пункту 7 цього Положення, звернення ініціатора передачі подається на адресу голови районної ради.

Для розгляду питання щодо передачі майна до звернення додаються документи, передбачені пунктом 14 цього Положення.


19. При необхідності орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, може витребувати додаткові документи.


20. У разі подання документів, що не відповідають зазначеним вимогам, орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, в місячний термін повідомляє про це ініціатора передачі.


21. Передача підприємств проводиться разом з усіма їх активами і пасивами, лімітами, фондами, планами фінансово-господарської діяльності тощо, а об'єктів незавершеного будівництва - з проектно-кошторисною документацією.


22. Передача об’єктів житлового фонду здійснюється разом з вбудованими і прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також будівлями, призначеними для обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, обладнання тощо).


23. Орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, на підставі узгоджених пропозицій, внесених із дотриманням вимог даного Положення, готує проекти:

- розпорядження голови районної ради;

- рішення Носівської районної ради.


24. Після отримання відповідного дозволу на передачу майна, здійснюються заходи, передбачені пунктом 33-39 цього Положення.


Порядок передачі майна від одного суб’єкта права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району до іншого, на бухгалтерський облік та з бухгалтерського обліку органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради.


25. Передача майна між комунальними підприємствами, установами, закладами Носівської районної ради здійснюється у такому порядку:

- вартістю за одиницю у розмірі до 5 000 гривень – з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради;

- вартістю від 5 000 гривень до 20 000 гривень – з письмового дозволу заступника голови районної ради;

- вартістю понад 20 000 гривень – по розпорядженню голови районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району.


У разі передачі об’єктів нерухомості та автотранспортних засобів процедура здійснюється за рішенням районної ради.


26. Дозвіл щодо передачі майна надається наказом (розпорядженням) керівника органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, або листом заступника голови районної ради, або розпорядженням голови районної ради, або рішенням районної ради.

Проекти відповідного листа-погодження заступника голови районної ради, розпорядження голови районної ради, рішення районної ради та матеріали на розгляд постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району готує орган, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради.


27. Для розгляду питання щодо передачі комунального майна ініціатор передачі (районна рада, орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради, комунальне підприємство, установа, заклад - балансоутримувачі майна) звертається з клопотанням відповідно до керівника органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, заступника голови районної ради, голови районної ради, відповідно до пункту 25 цього Положення.


28. Для розгляду питання щодо передачі майна між комунальними підприємствами, установами, закладами однієї галузі до клопотання додаються наступні документи:

- техніко-економічне обґрунтування необхідності передачі майна;

- погодження управління економіки районної державної адміністрації;

- відомість про вартість майна, яке пропонується до передачі (додаток 3);

- копія інвентарної картки обліку цього майна за встановленою формою № ОЗ-6 (бюджет), (додаток 4);

- звернення підприємства, установи, закладу, яке приймає майно, з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності його прийняття.

29. Для розгляду питання щодо передачі майна між підприємствами, установами, закладами різних галузей до клопотання ініціатора передачі додаються наступні документи:

- техніко-економічне обґрунтування необхідності передачі майна;

- письмове погодження управління економіки районної державної адміністрації;

- відомість про вартість майна, яке пропонується до передачі, (додаток 3);

- копія інвентарної картки обліку цього майна за встановленою формою № ОЗ-6 (бюджет), (додаток 4);

- звернення підприємства, установи, закладу, яке приймає майно, з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності його прийняття.


30. Для розгляду питання щодо передачі майна між комунальними підприємствами, які перебувають у сфері управління органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, до клопотання комунального підприємства (ініціатора передачі) додаються наступні документи:

- техніко-економічне обґрунтування необхідності передачі майна;

- відомість про вартість майна, яке пропонується до передачі (додаток 3);

- копія інвентарної картки обліку цього майна за встановленою формою № ОЗ-6 (бюджет), (додаток 4);

- звернення підприємства, яке приймає майно, з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності його прийняття.


31. Для розгляду питання щодо передачі майна між комунальними підприємствами, установами, закладами, які відносяться до сфери управління районної державної адміністрації, до клопотання комунального підприємства, установи, закладу - ініціатора передачі додаються наступні документи:

- техніко-економічне обґрунтування необхідності передачі майна;

- відомість про вартість майна, яке пропонується до передачі (додаток 3);

- копія інвентарної картки обліку цього майна за встановленою формою № ОЗ-6 (бюджет), (додаток 4);

- звернення підприємства, установи, закладу, яке приймає майно, з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності його прийняття;

- письмове погодження управління економіки районної державної адміністрації.


32. Для розгляду питання щодо передачі майна на бухгалтерський облік або з бухгалтерського обліку органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, до клопотання ініціатора передачі додаються наступні документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності прийняття або передачі майна;

- відомість про вартість майна, яке пропонується до передачі (додаток 3);

- акт приймання-передачі основних засобів за встановленою формою ОЗ-1 (бюджет), який складається на кожний інвентарний об’єкт (додаток 2);

- копія інвентарної картки обліку цього майна за встановленою формою № ОЗ-6 (бюджет), (додаток 4).


^ Комісія з питань передачі об’єктів.


33. Передача об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району здійснюється комісією з питань передачі об’єктів.

Комісія утворюється та призначається: голова комісії - наказом (розпорядженням) керівника підприємства, установи, закладу, рішенням відповідної ради, що приймає об’єкт.


До складу комісії входять:

- представники відповідних місцевих рад, підприємств, установ, закладів, які передають та приймають майно, органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради, управління економіки районної державної адміністрації.

У разі передачі акцій (часток, паїв) до складу комісії входить уповноважена особа, яка здійснює в установленому порядку управління акціями (частками, паями) у майні господарських товариств.


Відповідні підприємства, установи і заклади, які здійснюють процедуру приймання-передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району, зобов’язані у п’ятиденний термін з дня отримання повідомлення надати пропозиції щодо кандидатур до складу комісії. Участь представників від підприємств, установ, закладів, що приймають і передають об’єкт, є обов’язковою.

У разі ненадходження пропозицій щодо кандидатур у зазначений термін підприємство, установа, заклад, яка утворює комісію, має право затвердити склад комісії без їх представників.


Передача майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу.


34. У випадку передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району у державну власність, у власність окремих територіальних громад, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів Чернігівської області, передачі шляхом обміну - передача майна оформляється актом приймання-передачі (додаток 1).

Акт складається у трьох примірниках (один - для установи, яка передає майно, другий - для установи, яка приймає майно, третій - для органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном районної ради ), підписується головою і членами комісії та затверджується керівником підприємства, установи, закладу, який створив комісію.

Право на управління об’єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.


35. Передача майна від одного суб’єкта права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району до іншого оформляється актом приймання-передачі основних засобів за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет) (додаток 2).

Акт складається у трьох примірниках: один - для установи, яка передає майно, другий - для установи, яка приймає майно, третій - для управління комунального майна.

Після оформлення перший екземпляр разом з оригіналом інвентарної картки основних засобів за типовою формою № ОЗ-6 (бюджет), (додаток 4) та технічною документацією, що стосується об’єкта передачі, передається до бухгалтерії установи, яка приймає основні засоби.


36. До акта приймання-передачі нерухомого та індивідуально визначеного майна додаються:


- акт приймання-передачі основних засобів за встановленою формою ОЗ-1 (бюджет), який складається на кожний інвентарний об’єкт (додаток 2);


- інвентарні картки обліку майна за встановленою формою ОЗ-6 (бюджет), (додаток 4). Оригінали карток передаються приймаючій стороні, а копії надаються стороні, яка передає майно;


- виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об’єкта передачі;


- проектно-кошторисна документація – у разі передачі об’єктів незавершеного будівництва (у разі їх наявності);


- договори найму (оренди) нежитлових приміщень (у разі їх наявності).


У разі, якщо об’єктом передачі є підприємства (цілісні майнові комплекси), до акта приймання-передачі додатково додаються:


- нотаріально посвідчені копії статуту підприємства (положення) і свідоцтва про його державну реєстрацію;


- копія контракту з керівником підприємства;


- копія договору оренди цілісного майнового комплексу (у разі його наявності);


- копія договорів найму (оренди) нежитлових приміщень (у разі їх наявності);


- копія бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття.


37. У разі, якщо об’єктом передачі є акції (частки, паї), що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району у майні господарських товариств, до акта приймання-передачі додаються:


- нотаріально посвідчені копії статуту, установчого договору товариства і свідоцтва про його державну реєстрацію;


- бухгалтерський баланс господарського товариства на останню звітну;


- сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій акціонерного товариства (документ, що засвідчує право власності на частку, пай у майні господарського товариства) або акції;

- копія договору з уповноваженою особою, що здійснює управління акціями (частками, паями) у майні господарських товариств.


38. Орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном районної ради у місячний термін з дня підписання акта приймання –передачі, здійснюють заходи щодо закріплення нерухомого та іншого окремо індивідуально визначеного майна за відповідним підприємством, установою, закладом на праві господарського відання або оперативного управління.


39. Підприємства, установи, заклади, яким передано об’єкти права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району:


- у двотижневий термін з дня затвердження акта приймання-передачі повідомляють про таку передачу органи державної статистики, державної податкової служби, відповідні органи охорони культурної спадщини (стосовно об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками архітектури);


- у двохмісячний термін з дня затвердження акта приймання-передачі вносять відповідні зміни (у разі необхідності) в установчі документи підприємства та проводять їх державну реєстрацію відповідно до законодавства, а стосовно нерухомого майна проводять в установленому законодавством порядку його державну реєстрацію (перереєстрацію).


Заступник голови районної ради М. І. Хахуда


Додаток 1

До Положення про порядок передачі

об’єктів права спільної власності

територіальних громад сіл,

міста Носівського району

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

__________________________________

(посада)

_______________ _________________

(підпис) (прізвище)

"____" _______________________ 20__ р.

М.П.

АКТ
приймання-передачі


Комісія, створена відповідно до _____________________________

__________________________________________________________________

(назва документа, на підставі якого створена комісія)


у складі _________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


"_____"____________ 20 ___ р. провела обстеження об'єкта передачі

за адресою:

_________________________________________________________________,


який належить____________________________________________________,

(найменування підприємства, установи та організації, що передає)


і передається ___________________________________________________.

(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)


Комісія встановила:


1. До складу об'єкта передачі входять: ___________________________

(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

__________________________________________________________________


2. Загальні відомості:


рік введення в експлуатацію ________________________

група капітальності ________________________________

будівельний об'єм (загальний) _______________________куб. м

площа забудови (загальна) ___________________________кв. м

площа земельної ділянки _____________________________га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого

призначення ___________кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого

призначення ___________кв. м

загальна площа житлового будинку ___________кв. м,

кількість квартир __________________________

3. Інженерне обладнання об'єкта передачі:


водопроводи з довжиною мереж __________________________ пог. м

каналізація з довжиною мереж __________________________ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж ___________________пог. м


у тому числі:


від власної котельні з довжиною мереж _________________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж ________________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж ______________________________ пог. м


найбільше теплове навантаження: на опалення ___________ Г/кал


на гаряче водопостачання ______________________________ Г/кал

на вентиляцію__________________________________________ Г/кал


електроосвітлення з довжиною мереж ____________________ пог. м

газопостачання з довжиною мереж________________________ пог. м

стаціонарні електроплити_______________________________ штук

телефонізація з довжиною мереж ________________________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _________________________ пог. м


4. Вартість основних фондів:


відновна вартість _____________________________________ тис. грн.

залишкова вартість ____________________________________ тис. грн.


5. Результати огляду та випробувань ______________________________

__________________________________________________________________


6. Пропозиції комісії ____________________________________________

__________________________________________________________________


7. Разом з об'єктом передається технічна документація: ___________

__________________________________________________________________


8. До акта приймання-передачі додається:


1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________


Голова комісії ___________________

Члени комісії ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________


"___"_____________ 20 __ р.________________________(назва установи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


Додаток 2

До Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста

Носівського району


^ Типом форма № ОЗ-1 (бюджет)

Затверджено

Наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. № 125/70

Код за ДКУД

!

Затверджую:

___________________________________________________________________________

(посада;

_______________________________________

прізвище, ім'я та по батькові; підпис)

„_______”_____________________20 __ р.

^ АКТ

приймання-передачі основних засобів


Номер

документа

Дата складання

Особа відповідальна за зберігання основних засобів
Здавач

Одер­жувач

Дебет

Кредит

Перевісна (балан­сова вартість)

Інвен­тарний номер

Знос

Рік випуску (побудови)

Дата введення в експлуа­тацію (місяць, рік)

Номер паспортарахунок, субра­хунок

код аналі­тичного обліку

рахунок, субра­хунок

код аналі­тичного облікувідділ,

ДІЛЬНИЦЯ1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

На підставі наказу, розпорядження _________________________________________________________________________________

від "___"__________ 20__ р. № ___ проведено огляд__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(найменування об’єкту)

що приймається (передасться) в експлуатацію від______________________________________________________________________

У момент прийняття (передачі) об'єкт знаходився в__________________________________________________________________

(місцезнаходження об’єкту)

Коротка характеристика об'єкта____________________________________________________________________________________


Об'єкт технічним умовам відповідає/не відповідає ______________________________________________________

(вказати, шо саме не відповідає)

доробка потрібна/не потрібна _______________________________________________________________________

(вказати, що саме потрібно)

Результати випробування об'єкта_______________________________________________________________


Висновок комісії _______________________________________________________________________


Додаток: Перелік технічної документації ________________________________________________________

Голова комісії _________________________ __________ ____________ _________ (посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії ____________________ _________________ _____________________ (посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

_____________________ _____________ ____________ _________ (посада) (підпис) (прізвище та ініціали)


Об’єкт основних засобів прийняв____________________ ____________ __________ (посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об’єкта „_____”___________20__р.

Головний бухгалтер _________________ ______________________ (підпис) (прізвище, ім’я по батькові)

Додаток 3

До Положення про порядок передачі

об’єктів права спільної власності

територіальних громад сіл,

міста Носівського району


ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства, установи

_______________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

„_____” _____________________20 ___ р.


М.П.

Відомість

про вартість майна, яке пропонується до передачі

За станом на „____” ___________________ 20__ р.
п/п

Назва інвентарного об’єкта

Рік

випуску

Номер об’єкта

Кількість капітальних ремонтів

(дата проведення останнього)

Вартість останнього капітального ремонту,

грн.

Балансова

(первісна)

вартість,

грн.

Сума нарахованого зносу,

грн.

Балансова

(залишкова)

вартість,

грн.

інвентарний

заводський

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Всього:


Головний бухгалтер підприємства _______________________________ __________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Примітка: додаток заповнюється згідно з даними бухгалтерського обліку станом на перше число місяця

Додаток 4

До Положення про порядок передачі об'єктів

права спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міст Чернігівської області

_______________________________

(назва установи)

І


дентифікаційний

код ЄДРПОУ Типова форма № ОЗ-6 (бюджет)

Затверджено Наказом Гол.упр Держ.

Казначейства України та Департаменту

України від 02.12.97 р. №125/70

Код за ДКУД


ІНВЕНТАРНА КАРТКА №_______ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ


(повна назва об'єкту і його призначення)


(найменування заводу-виробника)


(місцезнаходження об'єкта)


(матеріально відповідальна особа)Паспорт креслення, модель, тип, марка

Заводський^ Дата випуску (виготовлення)

Дата і № акта про введення в експлуатацію

Інвентарний №

Синтетичний рахунок, субрахунок

^ Первинна вартість

Знос

Останній місяць нарахування зносу
^ Дорогоцінні метали

Відмітка про оприбут.

Відмітка про вибуття

Найменування

Вид

Маса

бухгалтерський запис

бухгалтерський запис

^ Причина вибуття

дата

м/о

дата


^ Реконструкція, модернізація

Капітальний ремонт

бухгалтерський запис

бухгалтерський запис

датасума

датасума

датасума

датасума^ Внутрішнє переміщення


накладна

куди

накладна

куди

датадата^ Коротка індивідуальна характеристика об'єкта (предмета)


^ Найменування ознак, що характеризують об'єкт

Основний об'єкт

Найважливіші пристосування і прилади, що належать до основного об'єкта

найменування

найменування

найменування

найменуванняКартку заповнив __________________________ 200___р. _________________________________________________________________

(посада; прізвище; ім'я та по батькові; підпис)

Схожі:

Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Носівського району
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою подальшого удосконалення нормативно-правового акту районної ради з...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення від квітня 2012 року м. Носівка Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району шляхом удосконалення орендних відносин
Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення №36-2/2010 30 грудня 2010 року м. Заставна Про визнання та оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста району на
Рад народних депутатів” від 22. 05. 1992 року, заслухавши висновок постійної комісії з питань жкг, приватизації та управління об’єктами...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення від 2013 року № м. Новий Буг сесія 6 скликання Про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Затвердити перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новобузького району станом на 01. 09. 2013...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconДодаток до рішення районної ради від № положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району
Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, “Про приватизацію державного майна” та нормативно-правових актів...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення №180-9 /2012 20 вересня 2012 року м. Заставна Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста району комп’ютера ami pc 420H
«Про списання та передачу окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», враховуючи висновок...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення від 27 грудня 2012 року №291-vі про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Близнюківського району Харківської області
Ої ради від 06. 06. 2012 року №223-vi «Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення від 30 квітня 2013 року №377-vі про вилучення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Близнюківського району Харківської області,
Про вилучення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Близнюківського району Харківської області, попередньо...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРішення від 26 червня 2013 року №407-vі про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Близнюківського району Харківської області, що пропонуються для передачі в оренду
Ння в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Близнюківського району Харківської області”, врахувавши пропозиції...
Рішення від квітня 2012 року м. Носівка Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району iconРозпорядження голови районної ради від 14. 06. 2013 №34 Інформаційна картка Адміністративної послуги Укладання договорів оренди майна спільної власності Територіальних громад селищ,сіл Чернігівського району
«Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об’єктів, що відносяться до спільної власності територіальних громад...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи