Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас icon

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас
Скачати 96.07 Kb.
НазваВідповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас
Дата конвертації05.12.2012
Розмір96.07 Kb.
ТипДокументи

Відповіді на питання

діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас


І1 варіант І рівень (по 0,5 б.)

1.У другій половині ХVIII ст. російський царизм:

А. Підтримував автономію українських земель. Б. Посилив наступ на автономію українських земель.

В. Не впроваджував ніяких змін.

2.Коліївщина – це:

А. Попередниця опришківського руху. Б. Продовження гайдамацького руху.

В. Самостійне соціальне явище.

3.Кріпосницький та національний гніт у Західній Україні другої половини ХVIII ст.. був:

А.Жорстокішим, ніж на Лівобережжі. Б. Менш жорстоким, ніж на Лівобережжі.

В. Принципово не відрізнявся.

4.Річ Посполита втратила свій суверенітет наприкінці ХVIII ст. тому, що:

А. Територія країни була захоплена іноземними загарбниками. Б. Зазнала краху економіка країни. В. Між владою короля та магнатів настала рівновага Г. Україна здобула незалежність.

5.За своїми традиціями Запоріжжя було утворенням:

А.Монархічним Б. Демократичним. В. Анархічним.

6.Основним програмним документом _______ (Кирило)-Мефодіївського братства був «_______ _____» («Закон Божий»), написаний М. _____________ (Костомаровим).

7. «Енеїда» І.П. Котляревського - це:

А.Це твір у жанрі трагедії. Б.Це твір у жанрі комедії. В. Це твір у жанрі бурлеску

ІІ рівень (по 1,5 б.)

1.Території, які входили до:

1. Гетьманщини А. Лівобережжя та Київ.

2.Слобожанщини Б. сучасні Харківська, Сумська, частини Донецької,

Луганської, Воронезької, Курської областей.

В. Правобережжя.

Г.Південна Україна.

Відповідь: 1 –А, 2 - Б

2.Дайте визначення поняття «Російський імперський проект».

3.Розташуйте у хронологічній послідовності:

… оприлюднення збірки М. Максимовича «Малоросійські пісні». № 2 (1827 р.)

… вихід поеми І.П. Котляревського «Енеїда». № 1 (1798 р.)

… створення Кирило-Мефодіївського братства. № 3 (1846-1847 рр.)

4.Співвіднесіть стадії розвитку промисловості та їхні характеристики:

1.Дрібне товарне виробництво. А.ручна праця

2.Промислове (машинне) виробництво. Б. механізована праця.

В.розподіл праці на окремі операції.

Г.використання парового двигуна.

Д.мануфактура.

Е.фабрика/ завод

Відповідь: 1 – А, (В, Д) 2 Б, В, Г, Е.

5.Наприкінці ХVIII ст. –на початку ХІХ ст. кріпосні селяни України виконували повинності:

А.________ Б. __________ В. ____________

А. Барщина (панщина) Б. Грошовий оброк. В. Натуральний оброк

6. У _______ р. ( 1817 р.) міністр військових справ Російської імперії А. Аракчеєв з метою скоротити витрати на армію запропонував створення __________ _______________ (військових поселень). Державні селяни, які були приписані до цих поселень, крім панщини, несли __________ __________ (військову службу).

ІІІ рівень (7 балів). Оберіть ОДНЕ з пропонованих завдань даного рівня:

1.Складіть розповідь про одного з керівників національно-визвольної боротьби ХVIII ст. за планом:

А.Походження. Б. Життєвий шлях. В. Участь у національно-визвольній боротьбі. Г.Значення особистості.

2.Складіть розгорнутий план до теми «Українське національне відродження (Західна Україна) наприкінці ХVIII – у перш.тр. ХІХ ст.»

3.Заповніть схему «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у 30-х рр. ХІХ ст.»

frame1

frame2frame3frame4


^ Слобідсько-Українська (Харківська) губернія. Київська губернія Катеринославська губернія

Полтавська губернія Волинська губернія Таврійська губернія

^ Чернігівська губернія Подільська губернія Херсонська губернія

І V рівень ( 11 балів) Оберіть ОДНЕ з запропонованих завдань даного рівня.

1.З якого приводу Катерина ІІ радила новопризначеному губернатору Лівобережжя «мати й вовчі зуби, і лисячий хвіст»? Чи актуальна ця порада для можновладців сучасної України? Свою думку поясніть.

2.Діяльність яких історичних осіб привернула вашу увагу при вивченні теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії наприкінці ХVIII - у першій половині ХІХ ст..»? З ким із сучасних діячів ви можете їх порівняти? Які цінності й моральні установки, притаманні цим людям, імпонують вам більше за все? Чому?

Відповідь:

При вивченні теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії наприкінці ХVIII - у першій половині ХІХ ст.» мою увагу привернула діяльність М. О. Максимовича (1804-1873).

Це був видатний учений-природознавець, перший ректор Київського університету св. Володимира ( 1834-35 рр.). Він поклав початок українській фольклористиці виданням збірок «Малоросійські пісні» (1827 р.), «Українські народні пісні» (1834 р.), «Збірник українських пісень» (1849 р.). Також М.О. Максимович був автором історичних праць «Нарис Києва», «Листи про Київ до М. Погодіна», «Листи про Б. Хмельницького», «Дослідження про гетьмана Конашевича-Сагайдачного.

Щодо наукової спадщини вченого, то М.О. Максимович намагався за допомогою усної народної творчості виявити «емблеми духу», тобто особливості національного українського характеру. Він започаткував народницький напрямок у політичної історії України. Він відкинув теорію М. Погодіна про «великоруське населення» Київської Русі та обстоював теорію державно-правового зв’язку між княжим і козацько-гетьманським періодом історії України.

Отже, М.О. Максимович обгрунтував існування окремої української нації за допомогою історичних досліджень. На мою думку, це найвидатніший представник академічного (наукового) етапу українського національного руху.

І варіант

І рівень (по 0,5 б.)

1.До 70-х рр. XVIIІ ст.. українські землі входили до складу Російської імперії та Речі Посполитої: так чи ні?

Відповідь: так.

2.Термін «гайдамака» походить від тюркського «гайде» й означає:

А. Озброєний вершник Б. Розбійник волоцюга. В. Гнати, нападати.

3. Чинники, що спричинили Коліївщину:

А.Були виключно економічними й соціальними. Б.Були переважно релігійними та національними.

В. Це був комплекс економічних, соціальних, національних і релігійних причин.

4.Розподіли Речі Посполитої відбулися:

А.у першій половині ХVIII ст.. Б. середині ХVIII ст.. В. другій половині ХVIII ст.

5.Останнім отаманом Запорозької Січі був:

А. П.Калнишевський Б.Й. Гладкий. В. І.Малашевич

6.Територія українських земель у складі Російської імперії була розподілена на:

А. 11 губерній Б. 9 губерній В. 7 губерній.

7.Реформи в Австрійської імперії, проведені наприкінці ХVIII ст., пов’язані з іменами ____ та _____ .

Відповідь: Марія-Терезія, Йосип ІІ

ІІ рівень (по 1,5 б.)

1.Співвіднесіть дати з подіями:

1. 1734 р. а) знищення Запорозької Січі.

2.4 червня 1775 р. б) заснування Нової Січі.

3. 1764 р. в) скасування гетьманства на українських землях.

Відповідь: 1 – Б 2-

2.Український національний рух у ХІХ ст. розгортався у три етапи:

А) _______________ Б) ________________ В) ___________________

3. У ХVIII ст. за мирних часів татари займалися:

А) землеробством Б) скотарством В) виноградарством

Г) залізорудним виробництвом Д) виробництвом сирки.

4.Дайте визначення поняття «Українська слов’янофільська теорія».

5.У 1827 р. Михайло ______, перебуваючи в м. ___________, видав збірку ________________ , що сприяло популяризації української мови та культури.

6.Сільське господарство Західної України першої половини ХІХ ст. характеризувалося:

А.Екстенсивним характером виробництва. Б.Інтенсивним характером виробництва.

В. Ненормованою панщиною. Г. Нормованою панщиною.

Д. процесом обезземелення селян. Е.Процесом наділення селян землею.

ІІІ рівень (7 балів).

Оберіть ОДНЕ з пропонованих завдань даного рівня:

1.Заповніть схему «Етапи історичного поступу Гетьманщини 1648-1752 рр.» (у блоках із хронологічними рамками вкажіть основні події періоду):→→
І 1648-1657 рр. Події:

ІІ 1657-1722 рр. Події:

ІІІ 1722-1727 рр. Події:

ІV 1727-1734 рр. Події:

V 1734-1750 рр. Події:

V І 1750-1764 рр. Події:

3.Заповніть тематичну таблицю «Реформи уряду Австрійської імперії на західноукраїнських землях у др.пол. ХVIII cт.»:

Об’єкти аналізу

Зміст реформи

Наслідки реформ

Адміністративна реформаАграрна реформаОсвітня реформаРелігійна реформа


пз

Назва реформи

Зміст реформи

Наслідки реформи

1

Адміністративна

Поділ Королівства Галичини і Лодомерії на дистрикти, очолювані старостами.

^ Старости підпорядковувалися губернатору краю, який призначався імператором.

Вищий представницький орган краю – сейм.

Замість польських запроваджені загальноімперські закони.

Модернізація управлінської системи (заміна місцевої польської шляхти на імперських чиновників)

2

Аграрна

Заборонені тілесні покарання, селяни звільнені від особистої залежності й отримали громадянські права (брати шлюб, навчати дітей у школах). Скасований суд поміщиків над селянами. Складені «Інвентарі», до яких уносили повинності й розміри податків селян.

Панщина спочатку обмежена 3 днями на тиждень, від 1789 р. – заборонена.

Стабілізація соціально-економічної ситуації та укріплення імперії.

^ Покращення матеріального становища населення.

3

Релігійна

Церква підпорядкована державі. Римо-католицька і греко-католицька церкви визнані рівноправними. Греко-католикам надані рівні права з католиками на державну службу.

^ Поширення серед українців (селянства, греко-католицького духівництва позитивного ставлення до правлячої династії Габсбургів)

4

Освітня

Створена греко-католицька семінарія у Відні («Барбареум»), відновлена діяльність Львівського університету (1784 р.), при якому відкрито «Львівський університет з українською мовою навчання.

^ Поширення серед українців (селянства, греко-католицького духівництва позитивного ставлення до правлячої династії Габсбургів)


2.Складіть порівняльну характеристику становища українських селян та панів на Правобережжі у другій половині XVIII ст. Зробіть висновки.

ІV рівень ( 11 балів)

Оберіть ОДНЕ з запропонованих завдань даного рівня.

1.Життя і діяльність М. Костомарова служать прикладом патріотизму та активної громадянської позиції. Доведіть або спростуйте це твердження. Хто із сучасних діячів може залишитися в історії за цими ознаками? Свою думку обґрунтуйте.

2.Уявіть себе режисером, що бажає створити національно-патріотичний фільм про людину, яка дійсно розуміла та відстоювала інтереси України другої половини ХVIII ст. – першій половини ХІХ ст. Хто, на вашу думку, міг би виступати прототипом? Який образ національного герою буде цікавий сучасній молоді?

Відповідь:

Якщо б я був режисером, що бажає створити національно-патріотичний фільм про людину, яка дійсно розуміла та відстоювала інтереси України другої половини ХVIII ст. – першій половини ХІХ ст., то обрав би таку особистість, як М.І. Костомаров.

Микола Іванович Костомаров (1817-1885),- ад’юнкт кафедри історії Київського ун-ту (1846-47 рр.), став одним із засновників Кирило-Мефодіївського товариства (1846-1847 рр.).

За участь в організації був заарештований. За вироком царського суду перебував на засланні у Саратові (1848-1857 рр.). Потім був обраний професором кафедри історії Петербурзького ун-ту (1859-1862 р).

Це видатний історик, етнограф, письменник. Він створив програмний документ Кирило-Мефодіївського товариства «Книга буття українського народу», а також історичні праці «Богдан Хмельницький», «Мазепа», «Мазепинці» та ін.

В основі політичних поглядів М.І. Костомарова була покладена ідея справедливості, рівності і братерства. За його думкою, утвердження ідеї власної самобутності і самоцінності повинно виходити з глибин духу і характеру українського народу. М.І. Костомаров розподіляв ідеї християнського соціалізму (втілення ранньохристиянської ідеї повної соціальної справедливості, свободи, рівності й братерства), виступав за скасування кріпацтва, станових відмінностей. Його ідеалом суспільних відносин була Україна козацьких часів.

Разом з іншими кирило-мефодіївцями він намагався створити федеративну демократичну слов’янську республіку. Вона мала управлятися обраним на чотири роки президентом і сеймом (конгресом), утримувати спільне військо, впровадити однакову грошову систему, здійснювати керівництво зовнішніми відносинами. Україна отримала б широку автономію (власний законодавчий орган – сейм, система судочинства, розвиток нац. освіти, культури).

Отже, ідеї М.І. Костомарова здаються мені надзвичайно сучасними. Вони перекликаються з нашими уявленнями про Європу як спільний дім багатьох націй.Схожі:

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconПовідомлення теми, мети уроку. Інструктаж про застосування навчально-методичного комплексу „Алгебра 11 клас, завантаження програми, правила користування програмою Вибір в програмі завдань для контрольної роботи
Тема уроку: Узагальнююче повторення навчального матеріалу за 10клас. Підготовка до діагностичної контрольної роботи
Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconВідповіді до контрольної роботи

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconВідповіді до контрольної роботи

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconВідповіді до контрольної роботи №1

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconВідповіді до завдань контрольної роботи №1

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconВідповіді до задач контрольної роботи

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconВідповіді до завдань контрольної роботи №2

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconВідповіді до контрольної роботи з інформатики Задача 1

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconВідповіді на завдання контрольної роботи №2 з фізики для 10 класу

Відповіді на питання діагностичної контрольної роботи з історії України, 9-й клас iconВідповіді на завдання контрольної роботи №2 з фізики для 11 класу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи