Міська рада Кіровського району м. Донецька icon

Міська рада Кіровського району м. Донецька
Скачати 143.95 Kb.
НазваМіська рада Кіровського району м. Донецька
Дата конвертації05.12.2012
Розмір143.95 Kb.
ТипДокументи

Міська рада Кіровського району м. Донецька

Донецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 97


з поглибленим вивченням англійської мови

Донецької міської ради Донецької області

83117 Донецьк, вул. Текстильщиків, 17
УЗГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Ректор Донецького обласного Начальник управління

інституту післядипломної освіти і науки Донецької

педагогічної освіти облдержадміністрації


_________ О.І.Чернишов ___________Ю.І.Соловйов

“____” ______ 200___р. “____” _________200__ р.


Навчальна програма

елективного курсу

“Практикум оцінювання якості знань з української мови”

для учнів 11(12) класів


2010


Автори : Добровольська Тетяна Миколаївна, учитель української мови та літератури, керівник районного методичного об’єднання учителів української мови та літератури, вища категорія, старший учитель.

Бородіна Валентина Олександрівна, учитель російської мови та літератури, вища категорія, учитель-методист, відмінник освіти України

Консультант Пастухова Наталія Леонідівна, проректор з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.

Рецензенти: Москаленко Наталія Михайлівна, завідувач відділу зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.

Пєшкова Ганна Дмитрівна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 112 м. Донецька, вища категорія, старший учитель.


Затверджено педагогічною радою школи

(протокол №____від”____” ________2008)

Директор _________ І. А. Костенко

^

Узгоджено з методичним кабінетом Кіровського району


Завідувач __________ П. Г. Єхилевський


Науково-методична експертиза облІППО:

1. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання

Завідувач кафедри __________ В. Г. Зарицька

________________________________________________________________

2. Відділ української мови та літератури

Завідувач відділу___________ Т. О. Харахоріна

________________________________________________________________

3. Відділ засобів навчання

Завідувач відділу___________ Г. І. Ломакіна
^

Пояснювальна запискаПрограма “ Практикум оцінювання якості знань з української мови “ розрахована на учнів 11(12) класів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів, які бажають вступити до вищих навчальних закладів ІІІ – ІУ рівнів акредитації. Програма розрахована на 35 годин, з яких теоретичних занять – 13, практичних – 22 години.

Призначення даної програми – допомогти учням 11(12) класу підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання як в освітньому, так і в психологічному плані. Зовнішнє тестування затверджено в усіх навчальних закладах України. Воно є іспитом не тільки на якість навченості випускників країни, але й своєрідним екзаменом на громадянськість. Програму укладено згідно з вимогами Державного стандарту з української мови.

Мета цього елективного курсу полягає у виробленні в учнів умінь та навичок успішно скласти зовнішнє тестування; вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами української мови: її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Реалізація мети потребує вирішення задач, які націлені допомогти учням:

 1. практично засвоїти базові вимоги до змісту тестів;

 2. навчитися самостійно укладати валідні тести всіх відомих форм;

 3. конструювати закриті, відкриті, на встановлення відповідності та правильної послідовності тестові завдання;

 4. засвоїти технологію створення тестів, спираючись на такі поняття як надійність, дикримінативність та науковість завдань;

 5. усвідомити багатство української мови та її виражальні можливості;

 6. оцінити слововживання з точки зору нормативності, співвідношення ситуації та сфери спілкування;

 7. оволодіти знаннями стратегії мовленнєвої поведінки, яка сприяє успішному спілкуванню.

Програма є інструментарієм для лінгвістичної компетенції

старшокласників, які повинні розуміти мову як суспільне явище, як знакову систему. Практична частина програми формує мовленнєву, полікультурну, когнітивну та соціальну компетентності в процесі складання всіх видів тестів. Програма спрямована на інтеграцію мови та мовлення, де культура мовлення – норма, де знання тексту входить до змісту обмірковування та навчання.

Методичними принципами програми є:

а) домінуюча роль практичних занять;

б) комунікативна спрямованість усіх видів діяльності;

в) обов’язковий вихід на результативність вивчення програмних тем зокрема та елективного курсу взагалі.

Під час подання мовного матеріалу слід уникати традиційної для шкільного курсу кваліфікаційно-класифікаційної спрямованості навчання та віддавати перевагу вправам тренувального та творчого, а не формального характеру. Окремі граматичні явища розглядаються практично, тобто як комунікативний засіб.

Програма курсу складається з чотирьох розділів.

Розділ І “Валідність тестів” містить комплексну характеристику тесту та тестових завдань. Тут зазначено кількість годин теоретичних та практичних занять.

Розділ 2 “Конструювання тестових завдань” навчає учнів технології укладання авторських тестових завдань та містить десять видів практичних занять.

Розділ 3 “Алгоритм створення власного висловлення” грунтується на текстоцентричному підході у вивченні української мови. Домінуючими завданнями в цьому розділі є комунікативно-ситуативні вправи, твори-ессе, репортажі, роздуми, етюди.

Розділ 4 “Культура мовлення” передбачає діяльнісну лінію вербального спілкування та поведінкової дії у формі створення мізансцен відповідно до ситуації спілкування.

Кожний розділ програми супроводжується виходом на формування відповідних компетентностей учнів.

Критерії оцінювання досягнень учнів відповідають нормам оцінювання аналогічних завдань у курсі навчання українській мові в загальноосвітній школі.


^

Тематичне планування


Розділи, теми

Кількість годин


Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.


2.


3.


4.


Розділ 1. Валідність тесту.

Тема 1. Настановне заняття до програми курсу.

Тема 2. Комплексна характеристика тесту.


Розділ 2. Конструювання тестових завдань.

Тема 1. Форми тестових завдань.

Тема 2. Відкрита форма тестових завдань.

Тема 3. Тести на співвідношення.

Тема 4. Конструювання тестових завдань на послідовність.


Розділ 3. Алгоритм створення власного висловлення.

Тема 1. Робота з текстом.

Тема 2. Структура власного висловлення.


Розділ 4. Культура мовлення.

Тема 1. Ознаки та функції, принципи модуляції.

Тема 2. Стратегія сучасного спілкування.1 г.


1 г.


1 г.


1 г.


1 г.


1 г.


2 г.

2 г.


2 г.


1 г.


13 г.2 г.


10 г.


6 г.


4 г.


22 г.

4 г.


14 г.


10 г.


7 г.


35 г.


Програма елективного курсу

Практикум оцінювання знань з української мови”

11(12) клас

(35 годин, 1година на тиждень)


^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягенння учнів

Розділ 1. Валідність тесту.

( 4 години)

Тема 1. Настановне заняття до

програми курсу ( 1 година)

Тест як елемент самоосвіти.

Лабораторна робота на визначення

змісту тестів на розуміння

та запам’ятовування.

Вичленовує та ідентифікує в тесті питання на розуміння та запам’ятовування;

редагує тести;

визначає дистрактори;

вилучає інформацію, яка містить відповідь на інше завдання.Тема 2. Комплексна характеристика

тесту ( 3 години)

Дикримінативність тесту. Диференціація максимального та

мінімального результату.

Редагування тестів на визначення дистракторів, вилучення інформації, яка містить відповідь на інше завдання. Вихід на самоосвітню компетентність.
^
Практичні роботи

 1. Лабораторна робота.

 2. Редагування тестів.

Розділ 2. Конструювання тестових завдань.

( 14 годин)

Тема 1. Форми тестових завдань ( 4 години)

Технічні вимоги до створення

тестових завдань. Закрита форма

тестування як найрозповсюдженіша

у всіх розділах української мови.

(Фонетика. Лексикологія. Морфологія. Будова слова. Синтаксис.) Польотне опитування з теми “Фонетика”. Орфографічний

тренінг “ Знайди орфограму”. Конструювання слів за графічними моделями.

Аналізує всі форми тестів;

застосовує технічні вимоги до створення тестових завдань; розпізнає та пояснює вивчені орфограми, наводить приклади; конструює слова за графічними моделями; класифікує матеріал для орфографічного тренінга;

узагальнює всі граматичні ознаки частин мови; перекладає та редагує українські фразеологізми; систематизує матеріал для лінгвістичного експерименту; конструює тестові завдання на послідовність та обґрунтовує вибір; укладає лінгвістичний словник з тем; розставляє та обґрунтовує розділові знаки в усіх типах речень.Тема 2. Відкрита форма тестових

Завдань ( 2 години)

Інтелектуальна гра “Ідентифікація слова” за розділом “Лексикологія”. Переклад та редагування українських фразеологізмів та російських відповідників.

Тема 3. Тести на

співвідношення ( 4 години)

Структура та валідність. Графічний диктант з теми “Будова слова”. Лінгвістичний експеримент з теми “Словотвір”. Практичний семінар у формі “Броунівського руху” з теми “ Синтаксис”.

Тема 4. Конструювання тестових

завдань на послідовність ( 2 години)

Лінгвістичні одиниці всіх розділів мовознавства. Укладання лінгвістичного словника за темою “Складне речення”. Пунктуаційний тренінг. Вихід на лінгвістичну, інформаційну та когнітивну компетентності.^
Практичні роботи

 1. Польотне опитування.

 2. Орфографічний тренінг.

 3. Конструювання нових слів за графічними моделями.

 4. Інтелектуальна гра.

 5. Переклад та редагування.

 6. Графічний диктант.

 7. Лінгвістичний експеримент.

 8. Практичний семінар.

 9. Укладання лінгвістичного словника.

10. Пунктуаційний тренінг.

Розділ 3. Алгоритм створення власного висловлення.

( 10 годин)

Тема 1. Робота з текстом ( 4 години)

Типи мовлення. Усі види та типи переказу художнього, публіцистичного та наукового стилів. Оформлення творчого завдання. Переказ із творчим завданням. Редагування готового тексту.

Знає ознаки всіх типів мовлення;

уміє створювати тексти різних жанрів, стилів;

оформлює творче завдання за поданим алгоритмом;

розрізняє виражальні засоби в тексті; аргументує, робить висновки, тезує; володіє всіма формами подання комунікативно-ситуативних вправ; удосконалює форму подання КСВ – альтернативу.Тема 2. Структура власного

Висловлення ( 6 годин)
Тип мовлення – розповідь. Репортаж
із місця подій. Тип мовлення – опис.

Виражальні засоби української мови.

Літературний диктант. Тип мовлення – роздум. Тезування та комунікативно-ситуативна вправа як засіб створення власного висловлення. Групова робота: комунікативно-ситуативна вправа (КСВ) № 1 із виходом на соціальну компетентність. Створення тексту публіцистичного стилю. КСВ № 2. Вихід на особистісну компетентність. Створення тексту художнього стилю. КСВ № 3. Вихід на полікультурну компетентність. Створення тексту наукового стилю.
^
Практичні роботи

1. Переказ із творчим завданням.

2. Редагування готового тексту.

 1. КСВ № 1.

 2. КСВ № 2.

5. КСВ № 3.

Розділ 4. Культура мовлення.

( 7 годин)

Тема 1. Ознаки та функції.

Принципи модуляції ( 1година)

Регістри (тон спілкування). Вживає слова відповідно до

їх значення;


Вживає слова відповідно до їх значення;

дотримується норм українського мовленнєвого етикету;

створює монологічні та діалогічні

висловлювання різних типів та жанрів;

дотримується норм українського мовленнєвого етикету;

дотримується норм орфоепії;

розігрує мізансцени відповідно до ситуації спілкування;

досліджує культуру мовлення в газетному дискурсі.Тема 2. Стратегія сучасного

Спілкування ( 2 години)

Стратегія сучасного спілкування. Категорія ввічливості як сукупність конкретних принципів максима. Класифікація норм за розділами програми. Відповідність тексту та його структури ситуаціям спілкування. Моделі мовленнєвих висловлювань. Укладання пам’яток правильного мовлення. Створювання монологічних та діалогічних висловлювань різних типів, стилів,

жанрів з урахуванням ситуації спілкування. Вихід на комунікативну

компетентність.
^
Практичні роботи

1. Створення мізансцен відповідно до ситуації спілкування.

2. Укладання пам’яток культури мовлення сучасної людини.

3. Дослідження в газетному дискурсі.

4. Розігрування ситуативних діалогів.Список використаної літератури


1. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник – довідник, - К, : Либідь, 1995.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Академвидав, К, 2000

3. Дорошенко О.А. Нестандартність при вивченні української мови в середній школі. МЛШ, 1980 № 2-3, - С, 21–23.

4. Коваленко Л.Т.,О.М.Авраменко. Українська мова та література. Збірник тестових завдань, «Грамота», Київ, 2007.

5. Культура мови на щодень М.Я. Дзюбишина – Мельник Н.С.,Дужик С.Я. та ін. «Довіра», К., 2002.

6. Невінчана Н.В. Тестування. Українська мова,«Майстер– клас»,К.,2007.

7. Пентилюк М.І. Особливості технології уроку мови // Дивослово. – 1998. - № 4. – с 16 – 18.

8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К, 2005.

9. Український правопис / НАН України, Ін – т мовознавства ім.О.О. Потебні; інститут української мови, 2005.

10. ФедоренкоВ.Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови, “ Основа ”, Харків, 2007.

11. Чебыкин А.Я. Эмоциональная регуляция учебно – познавательной деятельности. – Одесса, 1992.


Список рекомендованої літератури для учнів


1. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: словник-довідник. – К.: Либідь, 1995.

2. Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і голов.ред.В.Т.Бусел. –К.; Ірпінь,ВТФ «Перун», 2002.

3. Культура мови на щодень М.Я. Дзюбишина – Мельник, Н.С. Дужик, С.Я. Єрмоленко та ін. – 2-е вид., доп. І випр. – К.: Довіра, 2002.

4. Невінчана Н.В. Тестування. Українська мова “ Майстер – класс; Київ, 2007”


Додаток № 1

Форми подання комунікативно – ситуативних вправ

* «Лідер» - обрання лідера, який узагальнює та систематизує відповіді членів групи та формує правильне монологічне висловлення на обрану тему ( мінус цієї форми подання в тому, що оцінку отримує тільки лідер групи).

* « Сніговий ком» - кожен учасник групи висловлюється словосполученням або реченням з обраної теми ( можливі 2 або 3 кола висловлювань).

* «Естафета» - кожен учасник групи формує міні-відповідь із обраної теми

( у результаті формується цілісне монологічне висловлення).

* «Альтернатива» - кожен учасник групи має право на власне висловлення ( погоджується чи не погоджується з попереднім оратором, частково погоджується, чи не погоджується…)


Додаток № 2

Анкетування ( саморефлексія)

після вивчення елективного курсу « Практикум оцінювання якості знань з української мови для учнів 11 (12) класів

^ Самооцінка учня з курсу.

Прізвище, ім’я учня__________________________________________

1. На заняттях курсу я…

а) дізнався__________________________________________________

____________________________________________________________

б) зрозумів__________________________________________________

____________________________________________________________

в) навчився__________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Краще всього на заняттях мені вдавалося________________________

_____________________________________________________________

3. Основні труднощі в мене виникали_____________________________

_____________________________________________________________

4. Які зміни відбулися в галузі знань______________________________

Додаток № 3


Теми власних висловлень

1. Серце матері.

2. Таємниця українського слова.

3. Золотий голос України.

4. Вічна душа українського народу.

5. Роль родини в моєму житті.

6. Проблема батьків та дітей у ХХІ столітті.

7. Господи ! За що?

8. Гамлетовське питання в моєму житті.

9. Немає болючіше звуку, ніж мовчання телефону.

10. «Зірки та небо, а я – людина».

11. Чи легко сказати « ні»?

12. Мене не б’ють струмом лише твої руки.

13. Чи живий час?

14. Про що говорять очі?

15. Про щоб писали видатні українські письменники, якщо б вони жили в ХХІ столітті?

16. Чи можуть бути корисними людські слабкості?

17. Учитель очима учня.

18. Побачення з дитинством.

19. Постав себе на чуже місце.

20. День, який змінив моє життя.

21. На крилах кохання.

22. Будемо добрішими.

23. Віра цінніша від золота.

24. Я та самотність…

25. Моє улюблене свято.Схожі:

Міська рада Кіровського району м. Донецька iconУзгоджено : Затверджено: Головний державний санітарний лікар Директор днвк
Кіровського, Куйбишевського, Ленінського, І.Є. Клещукова Петровського районів м. Донецька
Міська рада Кіровського району м. Донецька iconУзгоджено : Затверджено: Головний державний санітарний лікар Директор днвк
Кіровського, Куйбишевського, Ленінського, І.Є. Клещукова Петровського районів м. Донецька
Міська рада Кіровського району м. Донецька iconДонецька міська рада Донецької області Донецький навчально-виховний комплекс «Гармонія»
Я вирішила спрямувати свою поглиблену роботу у цьому напрямку, як впровадження іоп впливає на розвиток дитини з вадами мовлення
Міська рада Кіровського району м. Донецька iconУкраїна кремінська міська рада кремінського району луганської області шостого скликання тридцять шоста сесія рішення №36/4
Кремінна об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери територіальної громади, керуючись ст. 26 Закону України “Про...
Міська рада Кіровського району м. Донецька iconДокументи
1. /Донецька область_2012/Донецька область/Donetsk.doc
2. /Донецька...

Міська рада Кіровського району м. Донецька iconДонецька обласна рада молодих учених Про діяльність

Міська рада Кіровського району м. Донецька iconРішення № / " " 2013 року проект м. Кремінна Про надання згоди на безоплатну передачу водогону по ст. Кремінна з балансу Попаснянського будівельно
Кремінна з балансу Попаснянського будівельно-монтажного експлуатаційного управляння дп «Донецька залізниця» у комунальну власність...
Міська рада Кіровського району м. Донецька iconУкраїна львівська міська рада
Відповідно до Закону України “Про концесії“ та з метою раціонального використання бюджетних коштів і підвищення ефективності функціонування...
Міська рада Кіровського району м. Донецька iconУкраїна львівська міська рада
України щодо заборони організації і проведення азартних ігор та участі в азартних іграх, зокрема через мережу інтернет, міська рада...
Міська рада Кіровського району м. Донецька iconРішення про затвердження статуту Номер свідоцтва про державну реєстрацію статуту 1 Миколаївська міська рада 15. 07. 2003 №1 2 Новороздільська міська рада
Найменування представницького органу місцевого самоврядування, який затвердив статут
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи