Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) icon

Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації)
НазваПротокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації)
Дата конвертації02.02.2013
Розмір97.3 Kb.
ТипПротокол

Приложение 1


ПРОТОКОЛ

зборів найманих працівників підприємства, установи, організації

_____________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)


“__”___________20_ року ________________ (назва населеного пункту)


Чисельний склад найманих працівників: _____ осіб

Присутні: _____ працівників підприємства (реєстраційний лист додається)


Порядок денний:

  1. Обговорення вимог до роботодавця.

  2. Визначення органу (особи, осіб), що буде представляти інтереси найманих працівників.
  1. Слухали: Про вимоги найманих працівників до роботодавця.


Виступили:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вирішили: Затвердити такі вимоги найманих працівників до роботодавця:


№№ п/п

Зміст вимог

1.2.3.
і направити їх роботодавцю.


Результати голосування:

за – _______ осіб

проти – _______ осіб

утримались – _______ осіб


2. Слухали: Інформацію про визначення органу (особи, осіб), що буде представляти інтереси найманих представників.


Виступили:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вирішили: Доручити представляти інтереси найманих працівників підприємства на переговорах і при проведені примирних процедур профспілковому комітету підприємства, установи, організації.


Варіант: Доручити представляти інтереси працівників на переговорах і при проведенні примирних процедур уповноваженому органу в такому складі:

1)______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

2)______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

3)______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)


Результати голосування:

за – _______ осіб

проти – _______ осіб

утримались – _______ осіб


Голова зборів __________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар __________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Приложение 2


^ ПІДПИСНИЙ ЛИСТ

по затвердженню вимог найманих працівників підприємства, установи, організації (їх структурного підрозділу, окремої категорії найманих працівників) до роботодавця


Ми, наймані працівники ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації, їх структурного підрозділу, окремої категорії найманих працівників)


висуваємо такі вимоги до роботодавця_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)№№ п/п

Назва вимог

1.2.3.

Представляти наші інтереси доручаємо профспілковому комітету підприємства, установи, організації.


Варіант: Представляти наші інтереси доручаємо таким особам:


1)_________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

2)_________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

3)_________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)


Підписи:

1._____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата)


2._____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата)


3._____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата)


4._____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата)


5._____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата)


6._____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата)


7._____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата)


8._____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата)


Приложение 3


ПРОТОКОЛ

засідання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі


“__”___________20_ року ________________ (назва населеного пункту)


Присутні:

1.

2.

3.


Порядок денний:

Оформлення вимог до роботодавця.

Погодження органу, який буде представляти інтереси найманих працівників в колективному трудовому спорі.

Направлення вимог найманих працівників підприємства, установи, організації роботодавцю.


1.Слухали:

Інформацію про оформлення вимог найманих працівників до роботодавця.


Виступив: ________________________ з інформацією про висунення вимог найманими працівниками підприємства, установи, організації до роботодавця шляхом збору підписів. Відповідно до частини першої статті 4 закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», вимоги є чинними, оскільки їх підтримало ____ найманих працівників, що дорівнює ___% відсоткам від загальної чисельності найманих працівників підприємства, установи, організації ( ____ осіб).


Ухвалили: затвердити такі вимоги найманих працівників підприємства, установи, організації до роботодавця:


№№ п/п

Зміст вимог

1.2.3.

і направити їх роботодавцю.


Результати голосування:

за – _______ осіб

проти – _______ осіб

утримались – _______ осіб


2. Слухали: Інформацію про погодження органу, який буде представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі.


Виступили:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________


(всі особи, визначені в підписному листі як представники найманих працівників)

надали особисту згоду на входження до складу органу, шляхом збору підписів уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі з роботодавцем.


Ухвалили: погодити наступний склад органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі з роботодавцем:

1.

2.

3.

Результати голосування:

за – _______ осіб

проти – _______ осіб

утримались – _______ осіб


3. Слухали: Інформацію про направлення вимог найманих працівників підприємства, установи, організації роботодавцю.


Виступив: ___________________________________, роз’яснив порядок направлення вимог найманих працівників.


надали особисту згоду на входження до складу органу, шляхом збору підписів уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі з роботодавцем.


Ухвалили: направити протокол цього засідання, яким відповідно до частини третьої статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" оформлені вимоги найманих працівників підприємства, установи, організації, висунуті шляхом збору підписів, роботодавцю.


Результати голосування:

за – _______ осіб

проти – _______ осіб

утримались – _______ осіб


Уповноважені представники найманих працівників:


___________________ _____________________________


(підпис) (прізвище та ініціали)


___________________ _____________________________


(підпис) (прізвище та ініціали)


___________________ _____________________________


(підпис) (прізвище та ініціали)


Приложение 4


Протокол

засідання представницького органу найманих працівників


_____________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)


від "___" _______________ 20_ р.


Присутні члени представницького органу найманих працівників (виборного органу профспілки):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Слухали: Про рішення роботодавця про повну або часткову відмову у задоволенні висунутих "___" __________ 20_ року найманими працівниками вимог (про ненадходження від роботодавця відповіді про результати розгляду висунутих "___" __________ 20_ року найманими працівниками вимог в установлені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" строки).


Постановили:


1. Не погодитись із рішенням роботодавця за результатами розгляду висунутих "___" __________ 20_ року найманими працівниками вимог і вступити в колективний трудовий спір (конфлікт) із роботодавцем.


Або: У зв'язку з тим, що від роботодавця не надійшла відповідь про результати розгляду висунутих "___" __________ 20_ року найманими працівниками вимог в установлені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" строки, вступити в колективний трудовий спір (конфлікт) із роботодавцем.


2. Надіслати в триденний строк письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) роботодавцю, місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства та відділенню Національної служби посередництва і примирення в АРК.


Члени представницького органу найманихпрацівників (члени виборного органу профспілки)

___________________ _____________________________


(підпис) (прізвище та ініціали)


___________________ _____________________________


(підпис) (прізвище та ініціали)


___________________ _____________________________


(підпис) (прізвище та ініціали)


Приложение 5


Роботодавцю

Місцевому органу виконавчої влади

Органу місцевого самоврядування

Відділенню Національної служби посередництва і примирення в АРК


Відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників (виборний орган профспілки) підприємства, установи, організації, інформує про виникнення з «____» ___________ 20_ року колективного трудового спору між найманими працівниками (профспілкою) підприємства, установи, організації та роботодавцем (протокол засідання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, виборного органу профспілки) від «____» ____________ 20_ року додається).

Вимоги найманих працівників (профспілки):


  1. ____________________________________________________________________________________________

  2. ___________________________________________________________________________________________,


затверджені зборами (конференцією) найманих працівників «____» ____________ 20_ року (виборним органом профспілки) «___» ___________ 20_ року) (протокол додається).


Юридичні адреси сторін колективного трудового спору:

Орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників (виборний орган профспілки): ___________________________________ (поштовий індекс, повна адреса, телефон).

Роботодавець: ___________________ (поштовий індекс, повна адреса, телефон).


Керівник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (виборного органу профспілки).


___________________ _____________________________


(підпис) (прізвище та ініціали)


«____» ______________ 20_ року.Схожі:

Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconПротокол зборів найманих працівників (повна назва підприємства) 20 року
Обговорення вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника)
Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconЛоготип і назва підприємства (установи, фірми) Адреса, телефони і електронні координати підприємства (установи, фірми)
Видана (піб) у тому, що він (вона) дійсно працює в (на) (назва підприємства, фірми, установи) на посаді (назва посади, відділу І...
Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconІнформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва І праці Подають Термін подання Форма №4-пн затверджено
Підприємства, установи, організації, за місцем реєстрації платника єдиного внеску
Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconПротокол №1 засідання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників в колективному трудовому спорі (повна назва підприємства)
Погодження органу, який буде представляти інтереси найманих працівників в колективному трудовому спорі
Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconПротокол № від Голова комісії О. С. Алчієв атверджую
Секретар керівника (організації підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору
Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconПротокол № від Голова комісії О. С. Алчієв атверджую
Секретар керівника (організації підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору
Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconПротокол № від Голова комісії О. С. Алчієв атверджую
Секретар керівника (організації підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору
Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconПротокол № від Голова комісії О. С. Алчієв атверджую
Секретар керівника (організації підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору
Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconПротокол № від Голова комісії О. С. Алчієв атверджую
Секретар керівника (організації підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору
Протокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації) iconПротокол № від Голова комісії О. С. Алчієв атверджую
Секретар керівника (організації підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи