Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації icon

Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації
Скачати 70.24 Kb.
НазваВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації
Дата конвертації03.02.2013
Розмір70.24 Kb.
ТипДокументи

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Начальник відділу освіти райдержадміністрації


______________ О.Г. Рудницький


Наказ № 115 від „2” листопада 2006 р.


П О С А Д О В А І Н С Т Р У К Ц І Я № ___


відповідального за електрогосподарство


Диляна Сергія Григоровича


смт. Віньківці

1. Загальні положення.


1.1 Ця інструкція є документом, що визначає завдання, службові обов`язки, права, відповідальність працівника відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства ( в подальшому – відповідального за електрогосподарство ), та його взаємовідносини з іншими посадовими особами установи.

1.2 Інструкція розроблена відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.


2. Завдання та обов`язки.


2.1 Відповідальний за електрогосподарство організовує:

- безпечне виконання робіт в електроустановках установи шляхом видачі нарядів-допусків, розпоряджень, складання переліків робіт, нагляду за виконанням робіт;

- навчання та перевірку знань підпорядкованого йому електротехнічного персоналу з питань підвищення кваліфікації та охорони праці.

^ 2.2 Відповідальний за електрогосподарство складає:

- необхідні списки працівників і переліки робіт згідно вимог „ Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”;

- рапорт про відпуск електроенергії електропостачальній організації.

^ 2.3 Відповідальний за електрогосподарство опрацьовує:

- інструкції з охорони праці для підпорядкованого електротехнічного персоналу;

- інструкції з експлуатації електроустановок;

- схеми електропостачання установи та його дільниць;

- графік навчання та перевірки знань електротехнічних працівників;

- графік планово-попереджувальних робіт в електроустановках.

^ 2.4 Відповідальний за електрогосподарство проводить:

- інструктаж підпорядкованих йому працівників установи з питань охорони праці при виконанні робіт в електроустановках;

- інструктаж відрядженого на установу електротехнічного персоналу інших організацій для виконання вимірів та випробувань;

- перевірку знань на першу групу з електробезпеки персоналу підприємства.

^ 2.5 Відповідальний за електрогосподарство веде:

- переговори з електропостачальною організацією;

- облік використання електроенергії;

- паспорти на заземлювальні пристрої та основне електрообладнання;

- журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки;

- журнал обліку і утримання електрозахисних засобів.

^ 2.6 Відповідальний за електрогосподарство приймає участь:

- в роботі постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці;

- в роботі державної (технічної) комісії з введення в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) енергетичних об`єктів.

^ 2.7 Відповідальний за електрогосподарство контролює:

- дотримання електротехнічним персоналом установи вимог нормативних документів з питань електробезпеки;

- графік навантаження електрообладнання та режими споживання електроенергії в установі;

- справність і правильність використання електрозахисних засобів в установі.

^ 2.8 Відповідальний за електрогосподарство зобов`язаний забезпечити:

- економну і безпечну роботу електроустановок;

- організацію і своєчасне виконання планово-попереджувальних ремонтів, профілактичних

вимірювань і випробування електрообладнання, апаратури та мереж;

- підтримання режиму електроспоживання, встановленого електропостачальною організацією;

- навчання, інструктування і перевірку знань електротехнічного персоналу;

- розрахунковий і технічний облік використаної електроенергії;

- своєчасну звітність перед електропостачальною організацією за використану електроенергію;

- ведення технічної документації, опрацювання необхідних інструкцій та положень;

- наявність і своєчасне випробування засобів захисту;

- виконання приписів посадових осіб Держпромгірнагляду та енергонагляду;

- своєчасне розслідування аварій в роботі електроустановок та нещасних випадків від ураження електричним струмом;

- одержання технічної документації на електрообладнання та зберігання її.

2.9 Відповідальний за електрогосподарство зобов`язаний дотримуватись вимог нормативних документів з питань охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій.

2.10 Відповідальний за електрогосподарство зобов`язаний виконувати накази, розпорядження керівництва установи, якщо вони не суперечать чинному законодавству та вимогам нормативних документів з охорони праці.


3. Права


3.1 Відповідальний за електрогосподарство має право:

- брати участь в роботі комісії установи при перевірці знань з питань охорони праці;

- брати участь в опрацюванні положень про форми і системи оплати праці підпорядкованих йому працівників;

- виписувати наряд-допуск на виконання робіт, давати розпорядження і вказівки електротехнічному персоналу та здійснювати контроль за їх виконанням;

- відстороняти від виконання робіт працівників, які порушують вимоги правил електробезпеки, призначити їм позачергову перевірку знань;

- подавати пропозиції керівництву установи про приймання на роботу, переведення, заохочення підпорядкованих йому працівників чи накладання на них дисциплінарних стягнень;

- брати участь в розробці планів капітального ремонту електрообладнання і розвитку електрогосподарства;

- видавати розпорядження для усунення виявлених недоліків в роботі електроустаткування, спрямовувати працівників установи на економію паливно-енергетичних ресурсів;

- представляти електротехнічну службу установи в вищестоящих організаціях за дорученням керівника установи.

3.2 Відповідальний за електрогосподарство має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров`я або для людей, які його оточують і навколишнього природного середовища.


4. Відповідальність.


4.1 Відповідальний за електрогосподарство несе відповідальність:

- за виконання покладених на нього цією інструкцією завдань та службових обов`язків;

- за збереження підзвітних матеріальних цінностей.

4.2 За порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці може бути притягнений до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальностей, згідно з чинним законодавством.


^ 5. Повинен знати.


5.1 Відповідальний за електрогосподарство повинен знати:

- цю посадову інструкцію;

- „Правила устройства електроустановок (ПУЕ)”;

- „Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕсп)”;

- „Правила технической експлуатації електроустановок потребителей (ПТЕп)”;

- „Правила користування електричною енергією (ПКЕ)”;

- „Правила охорони електричних мереж (ПОЕМ)”;

- „Правила експлуатації електрозахисних засобів”;

-„ Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.”;

- „Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями”;

- „Правила внутрішнього трудового розпорядку”;

- Закон України „Про охорону праці.”;

- Закон України „Про пожежну безпеку”;

- Закон України „Про працю.”;

- Закон України „Про електроенергетику”;

- Закон України „Про енергозбереження”;

- схему електропостачання установи та його дільниць;

- Інструкції з експлуатації електроустановок підприємства;

- Інструкції з охорони праці і посадові інструкції для підпорядкованих працівників.

- інші чинні нормативні акти в межах своїх обов`язків.


^ 6. Кваліфікаційні вимоги.


6.1 Відповідальний за електрогосподарство може бути призначений фахівець з числа інженерно-технічних працівників, який має:

- вищу чи базову вищу електротехнічну освіту;

- стаж практичної роботи в електроустановках напругою (до 1000В, понад 1000В) не менше 3-х років – для магістра і 5 років-для спеціаліста;

- кваліфікаційну групу з електробезпеки -(4 – в електроустановках до 1000В, 5 – в електроустановках понад 1000В).


^ 7. Взаємовідносини за посадою.


7.1 Відповідальний за електрогосподарство підпорядкований безпосередньо начальнику установи. На період його відсутності обов`язки відповідального виконує особа з електротехнічного персоналу з відповідною групою з електробезпеки згідно наказу начальника установи.

^ 7.2 Взаємовідносини з бухгалтерією.

Отримує:

- документи на матеріальні цінності;

- бланки документів;

- річні, квартальні та місячні завдання виробництва та економії енергозатрат;

- штатний розклад працівників енергетичної служби;

- необхідне канцелярське приладдя, матеріали інвентар.

Подає:

- звіти про використання електроенергії;

- накладні на отримання матеріальних цінностей;

- акти для списання матеріальних цінностей;

- заявки на необхідні матеріали, інвентар, канцелярське приладдя тощо;

- клопотання про внесення змін до штатного розкладу служби.

^ 7.3 Взаємовідносини з керівниками структурних підрозділів.

Одержує:

- інформацію про роботу і стан електрообладнання і електромереж;

- заявки на реконструкцію електромереж в зв`язку з перестановкою чи заміною обладнання;

- заявки на перевірку знань працівників на першу – третю групи з електробезпеки.

Подає:

- погодження на проведення перестановки чи заміни обладнання;

- погодження термінів перевірки знань на першу – третю групи з електробезпеки.

7.4 Взаємовідносини зі службою охорони праці.

Одержує:

- погодження інструкцій з охорони праці;

- погодження на введення нових робочих місць в підрозділі.

Подає:

- проекти інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій;

- технічну документацію для висновків на предмет розгляду питань з охорони праці.


УЗГОДЖЕНО” Ознайомлений:


Головний спеціаліст відділу освіти


В. О. Арсенюк


Голова ради голів профкомів відділу освіти


В. М. Свинобой


Головний бухгалтер


Н. В. ПриймакСхожі:

Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту віньковецької райдержадміністрації «затверджую»
Рудницький Олександр Григорович, начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту віньковецької райдержадміністрації «затверджую»
Рудницький Олександр Григорович, начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації iconРішення колегії відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації 16 лютого 2012 року №1 Про затвердження плану роботи
Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу освіти про виконання плану роботи відділу освіти Віньковецької...
Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації iconВідділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Інформаційно-методичний центр районного методичного кабінету
Схвалено для викоритсання у навчально-виховному процесі рішенням ради районного методичного кабінету відділу освіти Віньковецької...
Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації icon«затверджую» «затверджую» Начальник відділу освіти Васильківської Голова районного спортивного клубу «Гарт» райдержадміністрації І. М. Гейко В. В. Нехта
Райдержадміністрації І. М. Гейко В. В. Нехта
Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації iconНаказ №160 Про створення колегії відділу освіти райдержадміністрації
У відповідності до розпорядження голови райдержадміністрації від 01. 08. 2011 №209 «Про склад колегії відділу освіти Острозької райдержадміністрації»,...
Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації «Затверджую»
Використання сучасних комп’ютерних технологій в управлінській діяльності керівника загальноосвітнього закладу
Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації iconЗатверджую начальник відділу освіти О. Слабінога план роботи відділу освіти райдержадміністрації на грудень 2011 року
Про стан вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів фізики
Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації «Затверджую»
Круглий стіл «Проблеми та знахідки під час викладання курсу «Основи християнської етики»
Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації iconПлановамереж а загальноосвітніх навчальних закладів відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації 2011-2012 навчальний рік
Плановамереж а загальноосвітніх навчальних закладів відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи