М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" icon

М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів "ніісту-5"
Скачати 119.66 Kb.
НазваМ. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів "ніісту-5"
Дата конвертації03.02.2013
Розмір119.66 Kb.
ТипДокументи


ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу освіти

райдержадміністрації від

М. П. „___” _______ 200_ р № ___

___________ О. Г. Рудницький


ВИРОБНИЧА ІНСТРУКЦІЯ №74


машиністів водогрійних котлів "НІІСТу-5"


смт. Віньківці 2007

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція для машиністів водогрійних котлів по забезпеченню експлуатації котлів розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації водогрійних котлів. Інструкція обґрунтована "Положенням по розробці Інструкцій про охорону праці" та Інструкцією заводу виготовача.

1.2. Обслуговування котлів, трубопроводів, живильних насосів може бути доручене особам не молодше 18 років, які одержали посвідчення кваліфікаційної комісії, пройшли медичний огляд і стажування не менше 10 днів. Оператор котлів призначається наказом по навчальному закладу. До роботи він допускається після вступного Інструктажу та Інструктажу на робочому місці і включається до графіку чергування.

1.3. Під час роботи оператор повинен мати при собі посвідчення.

1.4. Персонал котельні повинен чітко знати і виконувати всі вимоги, обумовлені у виробничій інструкції.

1.5. Періодична перевірка знань операторів котлів проводиться не рідше 1 разу на 12 місяців.

Позачергові перевірки знань у них проводяться:

- при переході на інше підприємство;

- у випадку переведення на обслуговування котлів іншого типу;

- при переведенні котлів на спалювання іншого виду палива;

- при перерві у роботі понад 6 місяців;

- з ініціативи адміністрації або за вимогою інспектора Держпромгірнагляд.

1.6. Якщо котли обслуговують у зміні кілька операторів, то вони підпорядковуються старшому операторові, призначеному адміністрацією.

1.7. Приймання зміни та її здача повинні проводитись з дотриманням вимог.

1.8. При прийманні зміни оператор зобов'язаний ознайомитись з записами у змінному журналі і спільно з оператором, що здає зміну, перевірити справність котлів і устаткування, яке відноситься до них, приладів і засобів захисту: автоматики безпеки, вентиляторів, устаткування подачі палива, справність аварійного освітлення.


2. ^ ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРІВ КОТЛІВ 2.1. При підготовці котла до розпалювання оператор повинен знати:

а) призначення виробу котла "НІІСТу-5";

б) технічну характеристику;

Кожен водогрійний "НПСТу-5" на твердому паливі: поверхня покрову 46,5м Кількість секцій в тому числі:

а) передніх шт. 1

б) проміжних шт. 1

в) задніх шт. 1

Теплопродуктивність 103 ккал/час 630 Площа колосникової решітки м2 2,48 Габаритні розміри мм

а) довжина з обмуровкою 2970

б) ширина з обмурівкою 2105

в) висота з обмуровкою 2800 Ємкість котла м3 0,418

Заводські гідравлічні випробування кгс/м 2 10 Робочий тиск кгс/м 2 5 ККД (котли) 0,72

- будову і правила обслуговування котлів;

- будову і обслуговування допоміжного обслуговування;

- схему водопроводів;

- якість палива, води, причин аварій і їх попередження;

- справність обладнання;

- заповнювати журнали використання палива згідно прийнятих форм і фактично. ^ Оператор повинен вміти робити:

- проводити самостійно дрібні ремонтні роботи;

- економно витрачати паливо, воду;

- вміти вести експлуатаційну документацію;

- надавати першу долі карську допомогу.

2.2. Переконавшись у справності устаткування за змінним журналом, оператор повинен зробити запис про здачу і приймання зміни.

Операторові забороняється залишати робоче місце при відсутності змінного оператора.

Не дозволяється приймати та здавати зміну під час ліквідації аварії в котельні.

Оператор під час зміни не повинен ухилятися від виконання обов'язків, покладених на нього виробничою Інструкцією.

Операторові забороняється залишати котли без нагляду до повного погашення вогню в топці.

Оператор не повинен допускати в котельню сторонніх осіб. Вони можуть бути допущені тільки з дозволу адміністрації.

Приміщення котельні, котли і все устаткування повинні утримуватися у справному стані і належній частині. Забороняється захаращувати приміщення котельні чи зберігати в ньому матеріали і предмети. Проходи в котельному приміщенні і виходи з нього мають бути завжди вільними. Двері для виходу з котельні повинні відчинятися легко.


3. ^ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА

3.1. Розпалювання котла можна тільки при наявності розпорядження , записаного в журналі розпоряджень особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію котлів. Оператор повинен бути завчасно попереджений про час розпалювання котла.

3.2. Заповнити котли і систему водою, включати мережевий пасок, довести циркуляцію води через котел до норми.

3.3. Перед заповненням котла і системи водою оператор зобов'язаний перевірити і встановити всю арматуру у робочий стан. Всі засувки і вентилі на котлі і у системі відкриваються, спускний вентиль закритий. Перевіряється наявність термометрів і масла в гільзах.

3.4. Після встановлення всієї арматури в робоче положення наповнюють котел і систему опалення водою, відкриваючи живильний вентиль.

Після закінчення наповнення системи водою перевіряється щільність в з'єднаннях котла, водопроводів і циркуляційних насосів, випускається повітря з котла через продув очний вентиль.

3.5. В тих випадках, коли котел, що розпалюється, підключається в діючу систему опалення, наповнення котла водою проводиться поступовим відкриттям вхідної засувки при відкритому повітряному вентилю. При появі води з повітряного вентиля закривають його, оглядають під тиском сальникові і фланцеві з'єднання і повільно відкривають вихідну засувку.

Після підключення котел в діючу систему, остання живиться водою до тих пір, поки з сигнальної труби розширювача не піде вода.

3.6. Розпалювання котлів виконувати протягом часу, встановленого адміністрацією, при слабкому вогні, заниженій тязі, через рециркуляційну лінію і при досягненні температури зворотної води величини, що запобігає випаданню роси на конвективній частині.


4. ^ ПРИ ВКЛЮЧЕНІ КОТЛА В РОБОТУ ОПЕРАТОР ПОВИНЕН:

4.1. Перевірити справність дії запобіжних клапанів, манометрів.

4.2. Перевірити показання циркуляції води.

4.3. Не допускається експлуатація котла з системою не заповненою водою.

4.4. Безвідмовна робота котла залежить від якісного і своєчасного обслуговування котла.

4.5. Швидке заповнення гарячого котла холодною водою виводить його із ладу. Регулярно проводити підпитку води.

4.6. Регулярно очищати димохід і витяжну трубу.

4.7. Забороняється:

піднімати температуру води вище 115°С і тиск вище 5 кгс/см3 включати котел людям, які не пройшли Інструктажу з експлуатації; включати котел при відсутності тяги.


5. ^ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОПКИ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ПРИ НОРМАЛЬНІЙ РОБОТІ

5.1. Під час роботи водогрійного котла необхідну температуру тримати близько до температури вказаній на малюнку:


110
100


90


80


70

60


50


40

30

+15
+5 3,3 -15 -25

температура води в прямій та зворотній магістралях тепломережі

Залежність температури гарячої і зворотної води від температури зовнішнього повітря.

В період підвищення температури зовнішнього повітря температура води в тепломережі підтримується постійно не нижче 65-70°С, а регулювання теплового режиму виконується перепусками.

5.2. Загрузла палива виконується малими порціями, подаючи паливо на прогріті місця.

5.3. Регулювати подачу повітря вентилятором, не подавати в топку зайвого повітря.

5.4. Паливо попередньо подрібнити до кусків не більше 50 мм.

5.5. Обов'язкова наладка роботи топки при допомозі газоаналізатори.

5.6. На протязі першої години роботи топки не допускати великого форсування для зменшення перегріву решітки і заплавлення отворів колосників шлаком.

5.7. Завантаження палива і чистку чистку решітки треба вести ретельно, відкривати дверцята на максимально короткий час.

Під час чистки не допускати сильних ударів лома по колосникам і по трубах бокових і задніх екранів


6. Випадки, які вимагають негайної зупинки котла

6.1. Аварійна зупинка циркуляційних насосів.

6.2. Швидке підвищення тиску в котлі, не зважаючи на живлення котла водою.

6.3. При несправних запобіжних пристроях.

6.4. Якщо в роботі кола помічені незрозумілі явища.


7. Зупинка котла Негайна зупинка з охолодженням

7.1. Прискорити нагнітання повітря, відкрити завантажувальну і дверку для збирання попелу, відкрити повністю шибери за котлом.

7.2. Викинути палюче вугілля з топки і залити водою.

Забороняється гасити палаюче вугілля в топці за допомогою води. Забороняється гасити вогонь свіжим паливом.


8. Очистка котла від сажі і попелу.

Для обдування стислим повітрям конвективної поверхні нагрівання передбачено шість отворів, два в фронтальній стіні нижніх колекторів (бокових екранів), два в тій же стіні - над боковими конвективними газоходами, одне у колектора труб заднього торцевого екрана і одне конвективним газопроводом у задній торцевій стіні котла. Через ці отвори вводиться труба діаметром 3/4 , з`єднана гнучким шлангом з пересувним компресором, яка має біля закритого кінця два отвори діаметром 5мм. (вісь отвору перпендикулярна вісі осі).

При обдув ці, яка виконується перед очисткою топки (обдування бажано проводити при кожному чищенні топки), після закінчення виймання палива, труба вводиться з початку в нижній отвір, при цьому струмені повітря направляються вверх в проміжки між ребрами конвективного газопроводу. При обдуванні труба переміщується вздовж котла таким чином, щоб була обдута вся конвективна поверхня нагріву.

Пісня обдувши бокових газопроводів в такій же послідовності обдувається задній торців газохід.

Один раз на місяць необхідно виконувати очистку конвективних газоходів за допомогою стальних йоржів, для чого необхідно знімати два ряди цегли по всій довжині бокових і заднього газоходів.

Зняті з поверхні нагріву попіл і сажа виводяться через отвори навпроти боровів, бокових і торцевих газоходів у фронтовій і у бокових стінах обмурівки.

Всі недоліки оператор, який приймає котел, записує в журналі чергового оператора.

8.1. До тих пір, поки в топці є вогонь, оператор не має права залишати котел без нагляду, хоча б на короткий час.

8.2. Забороняється під загрозою відповідальності виконувати будь-який ремонт котла під час роботи. Якщо пожежа загрожує котельній, то необхідно: зупинити надходження повітря, відкрити двері і видалити вогонь з топки.


9. Знищення накипу у котлі.

В процесі експлуатації котла на стінках труб з'являються нашарування твердих речовин різної щільності і складу. В кінці кожного опалювального періоду необхідно виконувати зчищання нашарування з поверхні нагріву котла.

Рихлі накипні відкладання знищуються механічним варіантом з застосуванням металічних скребків через фланцеві отвори нижніх і верхніх колекторів, а також через отвори, які вирізаються в трубках на стелі. При механічній очистці труби оббиваються з топки легкими ударами молотка.

Після механічної очистки труб котел необхідно промити від луски і подрібненої накипі. Відвід промив очної води в дренаж бажано проводити через пастки для луски накипу з метою запобігання теми дренажних трубопроводів.

Один раз у три роки котел/хімічно чиститься від накипу з застосуванням соляної кислоти. При проведенні кислотних промивок треба застосувати природну і примусову циркуляцію розчину. Для проведення кислотного промивання при природній циркуляції розчину необхідно встановити бак з підводом води і трубопроводами для перепуску розбавленої кислоти в котел. Бак розташований на висоті, приблизно, на 500мм вище найвищої точки, до якої котел заповнюється розчином кислоти. Міцність промив очного кислотою розчину застосовують тим більше, чим більший шар накипу.

Час промивання котла 8-10 годин. При закінченні кислотного промивання для залишків кислоти котел з початку промивають водою, а потім на протязі 10 годин лужать при кипінні 1% розчином соди, каустика і фосфату натрію. Після цього знову промивають водою.


10. При роботі котла оператор повинен:

10.1. Уважно стежити за роботою котла.

10.2. Виявлені в процесі роботи несправності записувати в змінний журнал.

10.3. Особливу увагу під час роботи звертати на циркуляцію води, тиск в котлі, нормальну роботу топки, справність манометрів і термометрів.


11. Протипожежна безпека

11.1. Відкриття дверей із котельні назовні.

11.2. Димові труби - вогнетривка цегла або жаростійкий залізобетон.

11.3. Очистка від сажі і попелу димоходів проводиться перед опалювальним сезоном, а після - через 3 місяці.

11.4. Котельні, які працюють на твердому паливі, із димовими трубами повинні бути обладнані іскрогасники матеріалами, регулярно очищуватись від сажі.


12. Підготовка до роботи котла на твердому паливі

12.1. Заповнити систему водою до появи її з розширюючого бачка.

12.2. Розпалювання котла проводиться сухими дровами. Коли вся решітка покриється гарячим вуглем починати завантажувати вугілля.

12.3. Чистку колоскової решітки проводити два рази на добу.

12.4. При роботі котла в номінальному режимі проводити періодичне довантаження палива через 6 годин.


13. Обслуговування системи опалювання

13.1. Заповнити систему водою, перевірити з'єднання.

13.2. Підтримувати рівень води в розширювальному бачку.

13.3. Роботу системи перевіряти при температурі 100° С.

13.4. Якщо температура води вище 100 °С і відсутнє постукування в системі, а рівень води нижче допустимого провести повільне заповнення системи водою.

13.5. При припиненні опалення більш як на добу, в зимовий період злити воду.

13.6. По закінченню опалювального сезону залишити воду в системі.

13.7. Користуватися гарячою водою з системи заборонено.

13.8. Розширювальний бачок в неопалюваній кімнаті - утеплити.


14. Відповідальність

14.1. Оператор котлів, навчений та атестований згідно з Правилами несе відповідальність за порушення вимог даної інструкції в межах діючого законодавства України.


УЗГОДЖЕНО

Спеціаліст господарської групи

відділу освіти В. В. Кримінський

Заступник директора навчального закладу


Голова ради голів профкомів

працівників освіти В. М. Свинобой


Видав інструкцію:

Отримав інструкцію:


ЗАТВЕРДЖЕНО

__________________________________________

__________________________________________

М. П. „___” _______ 200_ р № ___

___________


Програма стажування оператора котельні


1. Загальне положення.

2. Обов’язки оператора.

3. Експлуатація водогрійного котла.

4. Дії оператора при пуску котла.

5. Обслуговування топки котла при нормальній роботі.

6. Випадки, які вимагають негайної зупинки котла.

7. Зупинка котла: Негайна зупинка з охолодженням

8. Очистка котла від сажі і попелу.

9. Знищення накипу у котлі

10. Обов’язки оператора при роботі котла.

11. Протипожежна безпека.

12. Підготовка до роботи котла на твердому паливі.

13. Обслуговування системи опалювання.

14. Відповідальність.


Розробив спеціаліст господарської групи Кримінський В. В.Схожі:

М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconМ. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів "ніісту-5"
Для управління та обслуговування котлів, трубопроводів і допоміжного устаткування (живильних насосів, установок золовидалення і т...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconМ. П. 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція № операторів водогрійних котлів «колві-250» смт. Віньківці 2009
Ця інструкція для операторів водогрійних котлів по забезпеченню експлуатації котлів розроблена на основі Правил будови і безпечної...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconПро затвердження Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів (далі Інструкція) розроблена на основі Правилбудови і...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" icon” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький
Ця інструкція для машиністів опалювальних котлів по забезпеченню експлуатації котлів розроблена на основі правил будови і безпечної...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconВідділ освіти Хмельницької рда затверджую Нак.№ від р Інструкція з охорони праці №1 для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
Правил будови І безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів(далі Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconПро затвердження Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під
МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град. С, та
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconРозпорядження від 16. 09. 2011 №42-р м. Чернівці Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію, технічний стан газового обладнання та технічну справність котлів
На підставі вимог п 2 «Правил безпеки газового постачання України» І п. 15 «Правил будови І безпечної експлуатації парових котлів...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconНаказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці
Днаоп) Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconНаказ№ від “ ” 200 р
Правил будови І безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів(далі Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" icon«затверджую» Начальник відділу освіти райдержадміністрації О. Г. Рудницький наказом №187 від 30 листопада 2009 р Інструкція по технічній експлуатації системи опалення
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створи­лася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи