” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький icon

” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький
Скачати 94.11 Kb.
Назва” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький
Дата конвертації03.02.2013
Розмір94.11 Kb.
ТипДокументи


ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу освіти

райдержадміністрації від

___” _______ 200_ р № ___

М. П. ___________ О. Г. Рудницький


для машиністів опалювальних котлів

Рівнетерм - 80”


І.Загальні положення

  1. Ця інструкція для машиністів опалювальних котлів по забезпеченню експлуатації котлів розроблена на основі правил будови і безпечної експлуатації опалювальних котлів. Інструкція обґрунтована „Положенням по розробці Інструкцій про охорону праці” та Інструкцією заводу виготовача.

  2. Обслуговування котлів, трубопроводів, живильних насосів може бути доручено особам не молодше 18 років, які одержали посвідчення кваліфікаційної комісії, пройшли медичний огляд і стажування не менше 10 днів. Оператор котлів призначається наказом по навчальному закладу. До роботи він допускається після вступного інструктажу на робочому місці і включається до графіку чергування.

  3. Під час роботи оператор повинен мати при собі посвідчення.

  4. Персонал котельні повинен чітко знати і виконувати всі вимоги обумовлені у виробничій інструкції.

  5. Періодична перевірка знань операторів котлів проводиться не рідше одного разу на 12 місяців.

Позачергові первірки знань у них проводяться:

 • при переході на інше підприємство;

 • у випадку переведення на обслуговування котлів іншого типу;

 • при перерві у роботі понад 6 місяців;

 • з ініціативи адміністрації або за вимогою інструктора Держнаглядохоронпраці.

  1. Якщо котли обслуговують у зміні кілька операторів, то вони підпорядковуються старшому оператору, призначеному адміністрацією.

  2. Приймання зміни та її здача повинні проводитись з дотриманням вимог.

  3. При прийманні зміни оператор зобов`язаний ознайомитись з записами у змінному журналі і спільно з оператором, що здає зміну, перевірити справність котлів і устаткування, яке відноситься до них, прикладів і засобів захисту: автоматики безпеки, димососів, вентиляторів, устаткування подачі палива, справність аварійного освітлення, живильних пристроїв.


ІІ.Обов`язки операторів

2.1. При підготовці котла до розпалювання оператор повинен знати:

а) призначення виробу „Рівнетерм - 80”;

б) технічну характеристику: котел опалювальний Рівнетерм - 80 на газоподібному паливі:

вид газу – природний по ГОСТ 5542

тиск газу, Па

- номінальний 1274 (130)

- мінімальний 635 (65)

- максимальний 1764 (180)

Номінальна теплопродуктивність, Квт 72,0

Коефіцієнт корисної дії, %,

не менше 91,0

Діаметр патрубків

для підводу і відводу води Ду 50


Розрідження за котлом, Па

не більше 40

Витрата газу з густиною

0,73 кг/м3 при тиску 1274 Па,

м3/год, не більше 9,1


Діапазон підтримки температури

води в теплообміннику, град. С 35...90


Діапазон різьби на вхідному

патрубку газопровода котла І-В


Габаритні розміри,

Висота 1010

Ширина 820

Довжина 700


Маса, кг, не більше 260


 • будову і правила обслуговування колів;

 • будову і обслуговування допоміжного обладнання;

 • схему водогазопроводів;

 • якість газу, води, причин аварій і їх попередження;

 • справність обладнання.

Оператор повинен вміти робити:

 • проводити самостійно мілкі ремонтні роботи;

 • економно витрачати паливо, воду;

 • вміти вести експлуатаційну документацію;

 • заповнювати журнал використання палива згідно прийнятих форм і фактично;

 • надавати першу долікарську допомогу.

  1. Переконавшись у справності устаткування за змінним журналом оператор повинен зробити запис про здання і прийняття зміни.

  2. Операторові забороняється залишати робоче місце при відсутності змінного оператора.

  3. Не дозволяється приймати та здавати зміни під час ліквідації аварії в котельні.

  4. Оператор під час зміни не повинен ухилятися від виконання обов`язків, покладених на нього виробничою інструкцією.

  5. Операторові забороняється залишати котли без нагляду до повного припинення вогню в топці.

  6. Оператор не повинен допускати в котельню стороніх осіб. Вони можуть бути допущені тільки з дозволу адміністрації.

  7. Приміщення котельні, котли і все устаткування повинні утримуватись у справному стані і належній чистоті. Забороняється завалювати приміщення котельні чи зберігати в ньому матеріали і предмети. Проходи в котельному приміщенні і виходи з нього мають бути завжди вільними. Двері для виходу з котельні повинні відчинятися легко.


ІІІ. Підготовка до роботи і порядок роботи котла опалювального

для газоподібного палива „Рівнетерм – 80 ”


  1. Розпалення котла тільки при наявності розпорядження, записаного в журналі розпоряджень особою, відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів. Оператор має бути завчасно попереджений про час розпалення котла. Перед включенням котла в роботу необхідно:

 • переконатися в наявності тяги в димохідному каналі і відсутності газу в приміщенні;

 • перевірити приміщення в якому встановлений котел і паливний простір котла протягом 5...10 хвилин, при цьому газовий кран на підводі газопровода повинен бути закритий.

  1. Включення котла в роботу слід проводити в слідуючій послідовності:

 • впевнитись в тому, що газовий кран перед пальником котла закритий;

 • повернути ручку регулювання датчика температури проти часової стрілки до упору;

 • відкрити кран на підводі газопроводу;

 • піднести факел до запальника і натиснути на пускову кнопку. Після запальника пускову кнопку слід утримувати в натискаючому стані на протязі 60 сек., доки при її звільненні запальник не буде гаснути.

У випадку погасання запальника, операцію слід повторити. Відкрити кран перед основним пальником і впевнитись, що основний пальник загорівся.

  1. Після включення в роботу слід перевірити час спрацювання регулятора на відповідність допустимим значенням і, при необхідності, відрегулювати переміщення упорного гвинта. Періодично слідкувати за роботою котла, встановивши поворотом ручки регулювання датчика температури необхідну температуру води по показникам термометра, який встановлений на котлі.

  2. Забороняється експлуатувати котел з регулятором при:

 • несправному димовідводному каналі з порушеною тягою;

 • загорянні пальника від запальника за час більше ніж 3 сек. Після відкриття крана перед пальником;

 • проскакування полум`я в середину пальника;

 • наявності витоку води з котла;

 • нещільність топки і димоходу канала і надходження продуктів згоряння газу в приміщенні;

 • виявлення запаху газу в приміщенні, де встановлений котел.

  1. При виявленні неполадок негайно виключити котел і повідомити в газову службу.

  2. Виключення котла слід проводити в слідуючій послідовності:

 • закрити кран перед пальником котла;

 • закрити кран на підводі газопроводу;

 • повернути ручку датчика регулювання за годинниковою стрілкою в крайнє положення.


ІV. Технічне обслуговування

  1. Нагляд за роботою котла покладається на власника, який зобов`язаний дотримувати котел в чистоті і справному стані.

  2. Після закінчення опалювального сезону промийте систему опалення розчином лугу (0.5кг кальцинованої соди на 10 л води). Для цього заповніть розчином систему опалення і витримайте протягом двох діб, а потім змийте розчин і промийте систему водою. На літній час систему опалення заповніть водою, щоб не допускати корозії металу.

  3. У випадках зупинки роботи котла в зимовий період на тривалий час (більше доби) повністю злийте воду з системи, щоб запобігти її замерзанню.

  4. В процесі експлуатації один раз на тиждень перевіряйте заповнення системи опалення водою по наявності води в розширювальному бачку. При необхідності долийте воду в бачок.

  5. Технічне обслуговування і ремонт котла проводять працівники газового господарства згідно „Інструкції про проведення технічного обслуговування внутрішньодомового газового обладнання”, затвердженого Мінжитикомунгоспом.


V. Вимоги по техніці безпеки.

Котла опалювального для газоподібного палива

Рівнетерм – 80”

5.1. Для запобігання нещасних випадків і псування котла забороняється:

 • включати котел дітям і особам, які не пройшли інструктаж по експлуатації;

 • експлуатувати котел з несправною газовою автоматикою;

 • користуватися гарячою водою з опалювальної системи для побутових цілей;

 • приміняти вогонь для виявлення витоку газу (для цих цілей користуйтесь мильною емульсією);

 • включати котел при відсутності тяги в димоході і без попереднього заповнення системи водою;

 • експлуатувати котел з несправною газовою автоматикою;

 • натискати кнопку блока автоматики і крутити ручку регулятора температури без потреби;

 • класти котел і трубопроводи або зберігати близько легкозаймисті предмети;

 • встановлювати шибер в димоході;

 • піднімати температуру води в котлі вище 90оС і тиску більше 0.3 МПа;

 • спонтано міняти схему опалення і конструкцію апарату опалювального. При необхідності зміни схеми опалення звертатися у відповідні спеціальні проектні організації;

 • при непрацюючому котлі газові крани повинні бути закриті;

- допускати, щоб система опалення була не заповненою або не повністю заповнена, а також заповнювати систему опалення з водопровідних мереж з метою запобігання підвищення тиску води в системі.

При виявленні в приміщенні запаху газу терміново виключіть котел, відкрийте вікна, двері та викличте по телефону 04 аварійну газову службу. До її приїзду і до усунення витоку газу не виконуйте робіт, пов`язаних з вогнем, іскроутворенням;

 • у випадку виникнення пожежі терміново повідомте в

 • пожежну частину по телефону 01.

- при неправильному користуванні котлом може наступити отруєння газом або оксидом вуглецю (чадним газом). Ознакою отруєння є: важкість в голові, сильне серцебиття, шум в вухах, запаморочення, загальна слабкість, нудота, блювота, задишка, порушення рухових функцій. Потерпілий раптово може втратити свідомість.

^ Для надання першої допомоги потерпілому:

- викличте швидку допомогу по телефону 03;

- винесіть потерпілого на свіже повітря, тепло закутайте і не дайте заснути;

- при втраті свідомості дайте понюхати нашатирний спирт і зробіть штучне дихання.

VІ. Протипожежна безпека

  1. Відкриття дверей у котельні назовні.

  2. Димові труби – вогнетривка цегла, або жаростійкий залізобетон.

  3. Очистка від сажі димоходів проводиться перед опалювальним сезоном, а після – через 3 місяці.


VII. Обслуговування системи опалювання

  1. Заповнити систему водою, перевірити з`єднання.

  2. Підтримувати рівень води вища 90о С і відсутнє постукування в системі, а рівень води нижче допустимого провести повільне поповнення системи водою.

  3. Роботу системи опалення перевіряти при температурі 90 о С.

  4. Якщо температура води вище 90о С і відсутнє постукування в системі, а рівень води нижче допустимого провести повільне поповнення системи водою.

  5. Якщо температура води води 90о С і відсутні гідривлічні стуки в системі, внаслідок пароутворення необхідно вимкнути котел кожен і після охолодження до 75о С наповнити систему водою систему водою і запалити котел.


^ VIII. Відповідальність

  1. Оператор котлів, навчений та атестований згідно з Правилами несе відповідальність за порушення вимог даної інструкції, а також в межах чинного законодавства


УЗГОДЖЕНО

Спеціаліст господарської групи

відділу освіти В. В. Кримінський

Заступник директора навчального закладу


Голова ради голів профкомів

працівників освіти В. М. Свинобой


Видав інструкцію:

Отримав інструкцію:

14

13


1

12


2

11


3

10


4

9


5

8


6

7Схожі:

” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconМ. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів "ніісту-5"
Для управління та обслуговування котлів, трубопроводів і допоміжного устаткування (живильних насосів, установок золовидалення і т...
” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconМ. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів "ніісту-5"
Ця інструкція для машиністів водогрійних котлів по забезпеченню експлуатації котлів розроблена на основі Правил будови і безпечної...
” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconМ. П. 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція № операторів водогрійних котлів «колві-250» смт. Віньківці 2009
Ця інструкція для операторів водогрійних котлів по забезпеченню експлуатації котлів розроблена на основі Правил будови і безпечної...
” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconЗатверджено наказ Міністерства фінансів України 21. 09. 2011 р. №1178
Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 200. 18 200. 21 статті 200 розділу V податкового кодексу України (далі Кодекс)
” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconПлан роботи загону "милосердя" на 200 200 н р. №п\п Заходи Дата проведення
Затвердження плану роботи загону "Милосердя" на 200 -200 н р та розподілення обов"язків між членами загону згілно напрямків роботи...
” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconНаименование организации
Фио) в том, что на основании приказа № от 200 г ими проведена сдача-приемка дел за период с 200 г по 200 г. Сдача-приемка производилась...
” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconРейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вузів України: юнеско «топ-200 Україна»
Ко «топ-200 Україна» оцінює діяльність вузу за допомогою інтегрованого індексу, що включає оцінку викладацького складу, якості навчання...
” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconФмі ім. Г. В. Карпенка нан україни
Всього днів з " " 200 р по" " 200 р включно
” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconТема: Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду
Мета: Вчити учнів читати числа у таблиці розрядів. Ознайомити з числом 200; пояснити, як утворити число 200. Ознайомити з назвами...
” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький iconЗатверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації О. Г. Рудницький
Дії персоналу, керівництва, підтримання зв`язку у разі виникнення аварійної ситуації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи