М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" icon

М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів "ніісту-5"
Скачати 160.73 Kb.
НазваМ. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів "ніісту-5"
Дата конвертації04.02.2013
Розмір160.73 Kb.
ТипДокументи

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу освіти

райдержадміністрації від

М. П. „___” _______ 200_ р № ___

___________ О. Г. Рудницький


ВИРОБНИЧА ІНСТРУКЦІЯ №4

машиністів водогрійних котлів "НІІСТу-5"

на твердому паливі


смт. Віньківці 2007


1. Загальні положення

1.1. Інструкція для операторів (машиністів) водогрійних котлів визначає права та обов'язки операторів (машиністів) (далі - операторів) водогрійних котлів (далі - котлів), а також встановлює порядок безпечного їх обслуговування.

1.2. Для управління та обслуговування котлів, трубопроводів і допоміжного устаткування (живильних насосів, установок золовидалення і т.д.) відділ освіти зобов'язаний призначити операторів, що мають посвідчення на право обслуговування котлів даного типу.

1.3. Під час роботи оператор повинен мати при собі посвідчення на право обслуговування котлів.

1.4. Персонал котельної повинен чітко знати і виконувати всі вимоги, обумовлені у виробничій інструкції.

1.5. До обслуговування котлів можуть бути допущені особи, не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження з метою визначення їх фізичного стану та відповідності вимогам цих

професій.

Періодична перевірка знань операторів котлів проводиться не рідше одного разу на 12 місяців.

Позачергові перевірки знань у них проводяться:

а) при переході на інше підприємство;

б) у випадку переведення на обслуговування котлів іншого типу;

в) при переведенні котлів на спалювання іншого виду палива;

г) при перерві в роботі понад 6 місяців;

д) за рішенням адміністрації або за вимогою інспектора Держпромгірнагляду.

Комісія з перевірки знань призначається наказом по відділу освіти, до участі в її роботі може бути залучено інспектора Держпромгірнагляду.

При перерві в роботі за спеціальністю більше 12 місяців оператори котлів проходять перевірку знань у комісії при відділі освіти, при задовільних результатах перевірки, допускаються до стажування для відновлення необхідних навичок згідно з програмою, затвердженою адміністрацією відділу освіти.

1.7. Якщо котли обслуговують в зміні кілька операторів, то вони підпорядковуються старшому оператору, призначеному адміністрацією навчального закладу.

1.8. Приймання зміни та її здавання повинні проводитись з дотриманням вимог Правил внутрішнього розпорядку.

1.9. При прийманні зміни оператор (старший оператор) зобов'язаний ознайомитися з записами в змінному журналі і спільно з оператором (старшим оператором), що здає зміну, перевірити справність працюючих котлів і устаткування, яке відноситься до них, приладів і засобів захисту: економайзері, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води, автоматичних сигналізаторів гранично допустимих рівнів води, манометрів, термометрів, автоматики безпеки за всіма її параметрами, запірної і регулюючої арматури, живильних, спускних трубопроводів, живильних насосів, устаткування шлако- і золовидалення, димососів, вентиляторів та інше. При цьому повинна бути також перевірена справність аварійного освітлення і сигналізація для виклику адміністрації.

^ 2. Обов'язки оператора котлів

Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. При підготовці котла до розпалення оператор повинен:

2.1.1. Перед розпаленням ретельно перевірити:

а) справність топки і газоходів, запірних і регулюючих приладів;

б) справність контрольно-вимірювальних приладів, арматури, живильних приладів, димососів і вентиляторів, а також наявність природної тяги;

в) справність устаткування для спалювання відповідного виду палива;

г) заповнення котла водою до відмітки нижчого рівня, а при наявності водяного економайзера - заповнення його водою;

д) чи тримається рівень води в котлі і чи немає пропускання води через лючки, фланці та арматуру;

е) чи немає заглушок перед і після запобіжних клапанів, на живильній спускній і продувній лініях;

ж) відсутність в топці і газоходах людей чи сторонніх предметів.

2.1.2. Провентилювати топку і газоходи протягом 10-15 хвилин (залежно від конструкції котла) шляхом відкриття дверей топки, піддувала, шиберів для регулювання подачі повітря, заслонок

природної тяги, а при наявності димососів і вентиляторів – шляхом їх включення.

Переконавшись у справності устаткування за змінним журналом, оператор (старший оператор) повинен зробити запис про здавання і прийняття зміни.

Якщо при перевірці буде виявлена несправність устаткування, то приймаючий зміну оператор (старший оператор) повинен зробити про це запис у змінному журналі і сповістити про це особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів для прийняття відповідного рішення з цього питання і надання необхідної вказівки операторові.

2.1.3. Операторові забороняється залишати робоче місце за відсутності змінного. У випадку відсутності останнього це необхідно довести до відома особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котлів (начальника котельної), керуватися його вказівками.

2.1.4. Не дозволяється приймати та здавати зміну під час ліквідації аварії в котельній.

2.1.5. Оператор під час зміни не повинен ухилятися від виконання обов'язків, покладених на нього виробничою інструкцією.

2.1.6. Операторові забороняється залишати котли без нагляду до повного припинення горіння в топці, вилучення з неї решток палива і зниження тиску до нуля.

2.1.7. Оператор не повинен допускати в котельню сторонніх осіб. Вони можуть бути допущені тільки з дозволу адміністрації та у супроводі її представника.

2.1.8. Приміщення котельної, котли і все устаткування повинні утримуватись в справному стані і належній чистоті. Забороняється завалювати приміщення котельної чи зберігати в ньому матеріали і предмети. Проходи в котельному приміщенні і виходи з нього мають бути завжди вільними. Двері для виходу з котельної повинні легко відчинятися назовні.

^ 2.2. При розпаленні котлів оператор повинен:

2.2.1. Виконувати розпалення котлів тільки за наявності розпорядження, записаного в змінному журналі особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, чи особою, що замінює таку. В розпорядженні повинні бути зазначені тривалість заповнення котла водою та її температура. Оператор повинен бути завчасно попереджений про час розпалювання котла.

2.2.2. Виконувати розпалення котлів протягом часу, встановленого адміністрацією, при слабкому вогні, зменшеній тязі, відкритому запобіжному клапані або вентилі (крані) для випуску повітря. При розпаленні котла необхідно забезпечити рівномірний прогрів його частин. Застосування при розпаленні котла, працюючого на твердому паливі, легкозаймистих матеріалів (бензину, гасу та ін.), не допускається.

2.2.3. Коли з відкритого запобіжного клапана або повітряного вентиля почне виходити пара, закрити запобіжний клапан або повітряний вентиль і відкрити продувальний вентиль.

2.2.4. Підтягування болтів, лазів, люків під час розпалювання котла виконувати з великою обережністю, тільки нормальним ключом, без застосування подовжуючих важелів і в присутності особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

Для котлів з робочим тиском до 0,6 МПа (6 кгс/см2) підтягування болтів, лазів і люків допускається при тиску не більш 50 відсотків робочого тиску.

2.2.5. При розпаленні вести контроль за переміщуванням елементів котла при тепловому розширенні за покажчиками переміщування (рєперами).

^ 2.3. При включенні котла в роботу оператор повинен:

2.3.1. Перевірити:

а) справність дії запобіжних клапанів, покажчиків рівня води, манометра і живильних пристроїв;

б) показання знижених покажчиків рівня води за покажчиками рівня води прямої дії;

в) включення і працездатність автоматики безпеки, сигналізаторів і апаратури автоматичного управління котлів;

г) продувку котла.

Перевірка справності дії запобіжних клапанів, показників рівня води, манометра, а також продувка котла повинні проводитись в рукавицях, з метою виключення опіків обслуговуючого персоналу.

Забороняється пуск у роботу котлів з несправною арматурою, живильними приладами, автоматикою безпеки і засобами протии аварійного захисту і сигналізації.

2.3.2. Час початку розпалювання і включення котла в роботу записати в змінному журналі.

^ 2.4. При роботі котла оператор повинен:

2.4.1. Уважно стежити за справністю котла і всього устаткування котельної і суворо дотримувати встановленого режиму роботи котла.

2.4.2. Виявлені в процесі роботи устаткування несправності записувати в змінний журнал. Вживати термінових заходів до усунення несправностей, що загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування. Якщо несправності усунути власними силами неможливо, повідомити про це особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів (начальника котельної).

2.4.3. Особливу увагу під час роботи звертати на:

а) підтримування нормального рівня води в котлі і рівномірне живлення його водою. При цьому не допускати, щоб рівень води опускався нижче допустимого нижчого рівня чи підіймався вище допустимого вищого рівня;

б) підтримування нормального тиску (підвищення тиску в котлі вище дозволеного не допускається);

2.4.4. Перевірка справності дії манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних насосів повинна виконуватись із записом у змінний журнал для котлів з робочим тиском до 1,4 Мпа (14 кгс/см2) включно - не рідше одного разу на зміну;

Про результати перевірки необхідно зробити запис у змінному журналі.

2.4.5. Перевірка справності манометра виконується з допомогою триходового крана або запірних вентилів, що заміняють його, шляхом встановлення стрілки манометра на нуль.

Не рідше одного разу на 12 місяців манометри повинні бути перевірені з установленням клейма або пломби відповідно до порядку, передбаченого Держстандартом України.

2.4.6. Перевірка покажчиків рівня води проводиться шляхом їх продувки. Справність знижених покажчиків рівня перевіряється порівнянням їх показань із показаннями покажчиків рівня води прямої дії.

2.4.7. Справність запобіжних клапанів перевіряється примусовим короткочасним їх "підривом".

Робота котлів із зламаними чи невідрегульованими запобіжними клапанами забороняється.

Забороняється заклинювати запобіжні клапани або додатково навантажувати їх.

2.4.8. Справність всіх живильних насосів або інжекторів необхідно перевіряти шляхом короткочасного пуску кожного з них у роботу.

2.4.9. Перевірка справності сигналізації та автоматичного захисту повинна проводитись у відповідності з графіком та інструкцією, розробленими та затвердженими адміністрацією відділу освіти в установленому порядку.

2.4.10. Закидання твердого палива на колосникові грати ручної топки здійснювати невеликими порціями, якомога швидше, при ослабленому або виключеному дутті. При наявності кількох завантажувальних дверець завантаження палива крізь кожні дверцята здійснювати за чергою, після того як раніш закинуте в попередні дверцята паливо почне розгорятися.

Висоту шару палива на колосникових гратах підтримувати залежно від сорту та якості палива за вказівкою адміністрації. При збільшенні навантаження котла необхідно спочатку збільшити тягу, а після цього додати дуття, при зниженні - спочатку зменшити дуття, а потім - тягу. Дверцята топок повинні бути зачинені і замкнені на клямки.

2.4.11. Періодичну продувку котла проводити в терміни, встановлені згідно з графіком та інструкцією, розробленими та затвердженими адміністрацією підприємства (власником котлів), у присутності старшого по зміні оператора. Про належну продувку котла повинні бути попереджені персонал, який працює в котельній, а також особи, які ремонтують сусідні котли. До продувки переконатись у справності водовказівних приладів, пристроїв живлення і наявності води в баках живлення, а також у тому, що котли, які знаходяться в ремонті або чистці, відключені від продувальних ліній.

Рівень води в котлі перед продувкою повинен бути трохи вищим від нормального.

Відкриття продувальної арматури виконувати обережно і поступово. При наявності двох запірних пристроїв спочатку відкрити другий від котла пристрій, а після припинення продувки спочатку закрити перший від котла пристрій.

Періодична продувка повинна виконуватися двома особами, одна з яких безпосередньо відкриває і закриває вентилі, а друга - спостерігає за водовказівними приладами. У разі виникнення в продувальних лініях гідравлічних ударів, вібрації трубопроводу чи інших відхилень від нормальних режимів роботи продувка повинна бути негайно припинена. По закінченню продувки треба переконатися, що запірні органи на продувній лінії надійно закриті і не пропускають воду.

Забороняється здійснювати продувку при несправній продувальній арматурі, відкривати і закривати арматуру ударами молотка чи інших предметів, а також за допомогою подовжуючих важелів. Час початку і закінчення продувки котла слід записати в змінному журналі.

2.4.12. Забороняється проводити під час роботи котла підчеканення заклепочних швів, заварку елементів котла і т.п.

2.4.13. Чищення ручної топки проводити при зниженому навантаженні котла, ослабленому або виключеному дутті і зниженій тязі.

При ручному золовидаленні, шлак і золу, які видаляються з топки в бункер, заливають водою в самому бункері або у вагонетці, якщо остання встановлена під шлаковим затвором в ізольованій камері. Спуск шлаку і золи виконувати з відома старшого оператора котла. Перед спуском шлаку і золи з бункера чи топки попередити всіх робітників, які знаходяться в зольному приміщенні.

При відкриванні шлакових затворів не дозволяється перебувати поблизу них.

При вилученні шлаку і золи з топки безпосередньо на робочу площадку, над місцем їх заливки включити витяжну вентиляцію.

2.4.14. Видалення з поверхні нагрівання котлів шлаку, золи обдуванням виконувати в терміни, встановлені адміністрацією підприємства (власником котлів). Перед обдуванням котла збільшити тягу. Якщо тяга не може бути збільшена, послабити горіння в топці шляхом зменшення дуття. Обдування проводити за ходом газів, починаючи з поверхні нагрівання, розміщених у топковій камері чи в першому газоході котла. Про проведення цієї роботи необхідно попередити весь персонал, який його обслуговує. Щоб уникнути опіків, слід ставати осторонь від дверцят.

Обдувку негайно припинити, якщо під час її проведення виникає вибивання газів через люки, а також при виявленні несправностей котла або обдувального пристрою.

2.4.15. Всі пристрої та прилади автоматичного управління і безпечної роботи котла підтримувати в справному стані і регулярно перевіряти. Порядок і терміни перевірки повинні бути вказані в

інструкції, розробленій та затвержденій службою охорони праці відділу освіти в установленому порядку.

^ 2.5. При зупинці роботи котла оператор повинен:

2.5.1. В усіх випадках зупинення, за винятком аварійного, необхідно проводити тільки після одержання письмового дозволу установи освіти або директора навчального закладу.

При зупиненні котла:

а) підтримувати рівень води в котлі вище середнього робочого положення;

б) припинити подачу палива в топку.

Якщо після відключення котла від паропроводу тиск в котлі підвищується, підсилити продувку пароперегрівача. Дозволяється також зробити невелику продувку котла і поповнення його водою;

г) зробити розхолодження котла і спуск води з нього в порядку, встановленому службою охорони праці відділу освіти.

2.5.2. При зупиненні котла, який працює на твердому паливі, оператор повинен:

а) допалити при зменшених дутті і тязі рештки палива, які знаходяться в топці. Забороняється гасити паливо, яке горить, засипаючи його свіжим паливом або заливаючи водою;

б) припинити дуття і зменшити тягу;

в) очистити топку і бункери;

г) припинити тягу, закривши димову заслінку, топкові і піддувальні дверцята (при механічній топці припинити тягу після охолодження гратів).

2.5.5. Консервацію зупинених котлів проводити у відповідності з вказівками, зазначеними в інструкції заводу-виготівника з монтажу та експлуатації котлів.

^ 2.6. При аварійних ситуаціях оператор зобов'язаний:

2.6.1. Без одержання розпорядження в аварійних випадках негайно зупинити котел і повідомити про це особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів (начальника котельної) або особу, котра заміняє його.

Це він повинен зробити:

а) при виявленні несправності запобіжного клапана або інших запобіжних пристроїв, що заміняють їх;

б) якщо тиск в барабані котла піднявся вище дозволенного більше ніж на 10 відсотків і продовжує підвищуватися, незважаючи на припинення подачі палива, зменшення тяги і дуття і посилене

живлення котла водою;

в) якщо стався спуск води у котлі (нижче нижньої кромки водовказівного скла). Підживлення котла водою при цьому категорично забороняється;

г) якщо рівень води швидко знижується, незважаючи на підсилене живлення котла водою;

д) якщо рівень води піднявся вище верхньо допустимого рівня і продувкою котла не вдається знизити його;

е) якщо припинена дія всіх живильних приладів;

ж) якщо припинена дія всіх покажчиків рівня води;

з) якщо в основних елементах котла (барабані, колекторі, камері, жаровій трубі, вогневій коробці, кожусі топки, трубних гратах, зовнішньому сепараторі, паропроводі і т.п.) будуть виявлені тріщини, випини, пропуски в зварних швах, обрив анкерного болта або двох чи більше звязувань;

и) якщо припинено подачу електроенергії при штучній тязі, а також пошкоджені елементи котла та його обмурування, що створює загрозу для обслуговуючого персоналу або руйнування котла;

і) при недопустимому підвищенні чи зниженні тиску в тракті прямоточного котла до вмонтованих засувок;

к) при зниженні витрачення води через водогрійний котел нижче мінімально допустимого значення;

л) при зниженні тиску води в тракті водогрійного котла;

м) при підвищенні температури води на виході з водогрійного котла до 20 С нижче температури насичення, яка відповідає робочому тиску води у вихідному колекторі котла;

н) при несправності автоматики безпеки чи аварійної сигналізації, включаючи зникнення напруги на цих приладах;

о) якщо виникла пожежа в котельній чи зайнялася сажа або частинки палива в газоходах, що загрожує обслуговуючому персоналу чи котлу, при цьому весь обслуговуючий персонал котельної, який працює на зміні, повинен вжити заходів до погашення пожежі згідно з планом ліквідації можливих аварійних ситуацій і, у разі необхідності, викликати пожежну команду.

2.6.2. Причини аварійного зупинення котла записати в змінному журналі.

2.6.3. При появі течі в заклепочних швах або в місцях вальцювання труб, свищів на трубах поверхні нагріву котла, а також при інших пошкодженнях і несправностях котла, арматури, що не вимагають негайного його зупинення, терміново повідомити про це адміністрацію і зробити запис у змінному журналі.

2.6.4^ . При аварійному зупиненні котла оператор повине:

а) припинити подачу палива і повітря, різко послабити тягу;

б) якомога швидше видалити паливо, що горить з топки; у виняткових випадках, якщо це необхідно, паливо, що горить, залити водою, спостерігаючи за тим, щоб струмінь води не потрапляв на стінки котла та обмурування;

в) після припинення горіння в топці відкрити на деякий час димову заслінку, а в ручних топках - топкові дверцята;

г) відключити котел від головного паропроводу;

д) випускати пару крізь підняті запобіжні клапани або аварійний вихлопний вентиль, як передбачено в п.2.6.1.

2.6.5. При зупиненні котла через спалахування сажі або внесення палива в газоходах негайно припинити подачу палива і повітря в топку, припинити тягу, зупинивши димососи і дуттьові вентилятори, та повністю перекрити повітряні і газові заслінки.

^ 2.7. При виконанні ремонтних робіт оператор повинен:

2.7.1. До початку проведення будь-яких робіт всередині котла, з'єднаного з іншими працюючими котлами загальними трубопроводами (паропровід, поживні, дренажні, спускні лінії і т.п.), а також перед оглядом чи ремонтом елементів, що працюють під тиском, відключити котел від усіх трубопроводів заглушками.

2.7.2. Відкривання люків і лючків, а також ремонт елементів котлів проводити тільки за повної відсутності тиску. Перед відкриванням люків і лючків, розміщених у межах водяного простору, воду з елементів котлів.

2.7.3. Виконання робіт всередині топок і газоходів котла проводити тільки при температурі не вище 50-60 С і за письмовим дозволом (наряд-допуск) особи, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котлів (начальник котельні), після відповідної перевірки місця роботи.

2.7.4. Перед початком роботи топку і газоходи слід провентилювати, освітити і надійно захистити від можливого проникнення газів і пилу з газоходів працюючих котлів. При цьому чистота повітря в топці і газоходах повина відповідати вимогам санітарних норм.

2.7.5. На вентилях, засувках і заслінках при відключенні дільниць трубопроводів і газоходів, а також на пускових пристроях димососів, дуттьових вентиляторах і живильниках палива вивісити плакати: "Не вмикати - працюють люди". При цьому на пускових пристроях димососів, надувних вентиляторах і живильниках палива зняти плавкі вставки. Установку і зняття заглушок проводити за нарядом-допуском.

2.7.6. При роботі в котлі, на його майданчиках і в газоходах для електроосвітлення застосовувати напругу не вище 12 в.

2.7.7. Перед закриттям люків і лазів перевірити, і переконатися у відсутності всередині котла людей й сторонніх предметів, а також у наявності та справності приладів, що встановлюються всередині котла.

3. Відповідальність

3.1. Оператор (машиніст) котлів навчений та атестований згідно з Правилами несе відповідальність за порушення вимог, викладенних у даній Інструкції, та у відповідності з чинним

законодавством України.

« УЗГОДЖЕНО»

Спеціаліст господарської групи

відділу освіти В. В. Кримінський

Заступник директора навчального закладу

Голова ради голів профкомів

працівників освіти В. М. Свинобой

Видав інструкцію:

Отримав інструкцію:Схожі:

М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconМ. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №74 машиністів водогрійних котлів "ніісту-5"
Ця інструкція для машиністів водогрійних котлів по забезпеченню експлуатації котлів розроблена на основі Правил будови і безпечної...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconМ. П. 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція № операторів водогрійних котлів «колві-250» смт. Віньківці 2009
Ця інструкція для операторів водогрійних котлів по забезпеченню експлуатації котлів розроблена на основі Правил будови і безпечної...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconПро затвердження Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів (далі Інструкція) розроблена на основі Правилбудови і...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" icon” 200 р № М. П. О. Г. Рудницький
Ця інструкція для машиністів опалювальних котлів по забезпеченню експлуатації котлів розроблена на основі правил будови і безпечної...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconВідділ освіти Хмельницької рда затверджую Нак.№ від р Інструкція з охорони праці №1 для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
Правил будови І безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів(далі Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconПро затвердження Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під
МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град. С, та
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconРозпорядження від 16. 09. 2011 №42-р м. Чернівці Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію, технічний стан газового обладнання та технічну справність котлів
На підставі вимог п 2 «Правил безпеки газового постачання України» І п. 15 «Правил будови І безпечної експлуатації парових котлів...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconНаказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці
Днаоп) Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" iconНаказ№ від “ ” 200 р
Правил будови І безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів(далі Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України...
М. П. „ ” 200 р № О. Г. Рудницький виробнича інструкція №4 машиністів водогрійних котлів \"ніісту-5\" icon«затверджую» Начальник відділу освіти райдержадміністрації О. Г. Рудницький наказом №187 від 30 листопада 2009 р Інструкція по технічній експлуатації системи опалення
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створи­лася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи