Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад icon

Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад
Скачати 168.04 Kb.
НазваПро затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад
Дата конвертації04.02.2013
Розмір168.04 Kb.
ТипДокументи

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ


Н А К А З


05.02.2004 N 31


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2004 р.

за N 213/8812


Про затвердження Типового положення про

дитячий оздоровчий заклад


Відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), підпункту 22 пункту 4 Положення про Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, затвердженого Указом Президента України від 15.04.2002 N 340 ( 340/2002 ), пункту 4 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 06.05.2001 N 433 ( 433-2001-п ), та на виконання Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів

України від 16.01.2003 N 33 ( 33-2003-п ),

^ НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Типове положення про дитячий оздоровчий заклад

(додається).


1.1. Управлінню з питань дитинства (Якименко Л.Ю.) узгодити з

Міністерством освіти і науки України питання щодо визнання

Тимчасового положення про дитячий оздоровчий заклад, затвердженого

наказом Міністерства освіти України від 30.06.99 N 229

( z0616-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

13.09.99 за N 616/3909, таким, що втратило чинність.


2. Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді

Автономної Республіки Крим, управлінням у справах сім'ї та молоді

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:


2.1. Довести наказ до відома керівників дитячих оздоровчих

закладів усіх типів і форм власності.


2.2. Керівникам дитячих оздоровчих закладів до 1 травня

2004 року внести зміни і доповнення до статутів дитячих оздоровчих

закладів згідно з цим Положенням.


3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Голови Комітету З.П.Кияницю.


Голова Комітету В.І.Довженко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України у справах сім'ї

та молоді

05.02.2004 N 31


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2004 р.

за N 213/8812


^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про дитячий оздоровчий заклад


1. Загальна частина


1.1. Дитячий оздоровчий заклад (табір, містечко, комплекс,

центр) є позашкільним оздоровчим закладом, метою діяльності якого

є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок,

оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення

інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.


1.2. Дитячий оздоровчий заклад у своїй діяльності керується

Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами

Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та

розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери

управління яких він належить, рішеннями місцевих органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим

Типовим положенням (далі - Положення) і своїм статутом

(положенням).


1.3. Дитячі оздоровчі заклади розподіляються:

за місцезнаходженням: за межами населеного пункту, у межах

населеного пункту;

за режимом роботи: цілодобові, з денним перебуванням (не

менше 6 годин);

за терміном роботи: цілорічного функціонування, сезонного

(протягом оздоровчого сезону), змінного (протягом зміни);

за типами:

заміські, які розташовані у приміщенні (окремому будинку) за

межами населеного пункту, де діти перебувають цілодобово;

санаторного типу, де діти перебувають цілодобово і де поряд

із оздоровчими надаються комплекси медичних профілактичних послуг,

спрямованих на запобігання захворюванням. З урахуванням специфіки

захворювань дітей такі заклади можуть бути спеціалізованими;

профільні, у яких діти перебувають цілодобово і в яких поряд

з оздоровчими надаються комплекси послуг, спрямованих на розвиток

у дітей певних здібностей та інтересів;

з денним перебуванням, які створюються на базі навчальних

закладів і де діти перебувають упродовж дня;

праці та відпочинку, у яких діти перебувають цілодобово і де

поряд з оздоровчими надаються комплекси послуг, спрямованих на

формування у дітей трудових інтересів та навичок;

комплексні, що поєднують 2 і більше типів (заміські

санаторного типу, профільні з денним перебуванням, профільні

заміські).


1.4. З метою охоплення дітей організованими формами

відпочинку в літній період можуть створюватись наметові табори,

які в організації своєї роботи керуються цим Положенням.


1.5. Це Положення поширюється на всі дитячі оздоровчі заклади

незалежно від форми власності та підпорядкування.


2. Організаційно-правові засади діяльності дитячого

оздоровчого закладу


2.1. Дитячий оздоровчий заклад діє на підставі статуту

(положення), що затверджується засновником (власником).

У статуті зазначаються: найменування та місцезнаходження

закладу, засновник (власник), підпорядкованість, мета і предмет

діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів,

склад і компетенція органів управління, порядок прийняття рішень,

порядок формування майна, статус оздоровчого закладу,

характеристика методичної та масової роботи, оздоровчого,

медичного, виховного процесу, права, обов'язки та відповідальність

учасників цих процесів, умови реорганізації та ліквідації закладу.


2.2. Для кожного типу оздоровчого закладу засновником

(власником) установлюється тривалість оздоровчої зміни з

урахуванням вимог державних санітарних правил і норм улаштування,

утримання і організації режиму діяльності дитячих оздоровчих

закладів, а також рекомендацій місцевих органів охорони здоров'я.


2.3. Дитячі оздоровчі заклади приймають на оздоровлення та

відпочинок дітей шкільного віку. З урахуванням профілю діяльності

та медико-психологічних показників здоров'я дитини засновниками

(власниками) можуть установлюватись окремі обмеження щодо

приймання дітей до дитячого оздоровчого закладу як за віком, так і

за станом здоров'я.

Для дітей з 14 до 18 років можуть бути організовані табори

праці та відпочинку, табори відпочинку для старшокласників та

учнівської молоді або спеціалізовані зміни в дитячих оздоровчих

закладах.


2.4. Засновником (власником) дитячого оздоровчого закладу

можуть бути центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та

їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування,

громадяни України.


2.5. Засновник (власник) дитячого оздоровчого закладу:

затверджує статут (положення) дитячого оздоровчого закладу;

призначає та звільняє керівника дитячого оздоровчого закладу;

забезпечує безпечні умови організації відпочинку та

оздоровлення дітей;

забезпечує функціонування дитячого оздоровчого закладу, його

комплектування технологічним та іншим обладнанням, належну

підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей.


2.6. Приймання дітей до дитячого оздоровчого закладу

здійснюється за рішенням засновника (власника) на підставі путівки

та за наявності довідки про стан здоров'я дитини, профілактичні

щеплення та епідеміологічне оточення.

Статутом (положенням) про відповідний тип закладу

визначаються такі додаткові умови приймання дітей:

до дитячих оздоровчих закладів санаторного типу - за

медичними показниками, праці та відпочинку - за віком,

профільних - відповідно до інтересів та здібностей.


2.7. Путівка до дитячого оздоровчого закладу - це документ,

який засвідчує право дитини на отримання оздоровчих послуг і

визначає вартість оздоровчих послуг для однієї дитини в

конкретному закладі.

Вартість путівки до дитячого оздоровчого закладу визначається

засновником (власником), виходячи з конкретних умов регіону та

можливостей дитячого оздоровчого закладу.


2.8. Відрахування дитини з дитячого оздоровчого закладу

здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють, за

рішенням педагогічної ради за систематичне порушення правил

внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про

стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому

оздоровчому закладі.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дитячого

оздоровчого закладу.


2.9. Дитячий оздоровчий заклад веде пропаганду здорового

способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

захист життя і здоров'я;

належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку,

розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою,

туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно

корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо;

добровільний вибір видів діяльності та дозвілля;

користування матеріально-технічною, культурно-спортивною,

оздоровчою, навчально-виробничою, науковою та корекційно-відновною

базою дитячого оздоровчого закладу;

вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку

педагогічних та інших працівників дитячого оздоровчого закладу,

пропаганди релігійних конфесій.


2.10. Діти, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі,

повинні:

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;

підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати

знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя;

дотримуватися морально-етичних норм;

бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної

власності;

брати посильну участь у суспільно корисній праці.


2.11. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому

оздоровчому закладі створюються групи (загони), наповнюваність

яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм

улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих

оздоровчих закладів.


2.12. Дитячий оздоровчий заклад працює за календарним планом

роботи, затвердженим керівником закладу, погодженим із засновником

(власником).


2.13. Виховний процес у дитячому оздоровчому закладі

здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів,

нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних

особливостей, стану здоров'я та з використанням різноманітних

організаційних форм роботи та інших форм роботи, передбачених

статутом (положенням).


2.14. Дитячий оздоровчий заклад може організовувати роботу

своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях за

межами закладу, якщо вони пристосовані для перебування там дітей,

чи на базі спортивних споруд та стадіонів на підставі укладених з

їх власниками угод.


2.15. У дитячому оздоровчому закладі можуть функціонувати

методична рада, комісії, об'єднання за напрямами діяльності, до

складу яких входять педагогічні та медичні працівники дитячого

оздоровчого закладу й інші учасники виховного та оздоровчого

процесу.


2.16. Дитячий оздоровчий заклад є юридичною особою і діє на

підставі статуту, має рахунки, які відкриваються в установленому

порядку, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

Дитячий оздоровчий заклад може входити до складу

навчально-виховних комплексів навчально-виховних об'єднань з

дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами і

діяти на підставі положення, затвердженого засновником

(власником).


3. Охорона життя та здоров'я дітей


3.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам закладу

дитячий оздоровчий заклад закріплюється за територіальною

лікувально-профілактичною установою.

Надання дітям та працівникам дитячого оздоровчого закладу

невідкладної медичної допомоги при гострих та невідкладних станах,

у т.ч. стаціонарної, здійснюється територіальним

лікувально-профілактичним закладом.


3.2. Працівники дитячого оздоровчого закладу несуть

персональну відповідальність за збереження життя та здоров'я

дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.


3.3. Під час організованого перевезення дітей, які

перебувають на оздоровленні в дитячому оздоровчому закладі, на

значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними.

Медичний супровід забезпечується також при організованому

перевезенні дітей до (від) місць відпочинку чи оздоровлення.


3.4. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого оздоровчого

закладу повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам

та вимогам пожежної безпеки.

У кожному приміщенні дитячого оздоровчого закладу

розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей

та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.


3.5. Дитячий оздоровчий заклад забезпечує безпечне повноцінне

харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та

натуральних норм харчування. Для дітей, які перебувають на

диспансерному обліку, повинно бути організоване дієтичне

харчування згідно з рекомендаціями лікаря.


3.6. Керівник дитячого оздоровчого закладу здійснює

обов'язковий постійний контроль за якістю харчування дітей,

дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму,

безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням

роботи з формування здорового способу життя.


4. Управління дитячим оздоровчим закладом

і кадрове забезпечення


4.1. Керівництво дитячим оздоровчим закладом здійснює його

керівник, який призначається і звільняється з роботи засновником

(власником).


4.2. Керівник дитячого оздоровчого закладу:

затверджує календарний план роботи оздоровчого закладу;

затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;

затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та

працівників дитячого оздоровчого закладу;

організовує інструктаж працівників дитячого оздоровчого

закладу з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження

нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм

і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров'я

дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує

належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;

контролює дотримання фінансової дисципліни в дитячому

оздоровчому закладі;

укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

розпоряджається у встановленому порядку коштами дитячого

оздоровчого закладу, відкриває рахунки в установах банків або

органах Державного казначейства;

представляє інтереси дитячого оздоровчого закладу в усіх

установах, організаціях, на підприємствах;

звітує перед засновником (власником) про результати

діяльності закладу;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що

стосуються діяльності дитячого оздоровчого закладу, організовує і

контролює їх виконання;

забезпечує спільно із засновником (власником) раціональний

підбір і розстановку кадрів, затверджує штатний розпис, посадові

обов'язки працівників дитячого оздоровчого закладу;

відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно

пройшли обов'язковий медичний огляд;

приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення

стосовно працівників дитячого оздоровчого закладу.


4.3. У дитячому оздоровчому закладі створюється педагогічна

рада - постійно діючий колегіальний орган управління, що діє на

підставі відповідного положення. Головою педагогічної ради є

керівник дитячого оздоровчого закладу.


4.4. Педагогічна рада дитячого оздоровчого закладу затверджує

календарний план роботи, розглядає концепції та програми

поліпшення роботи дитячого оздоровчого закладу, аналізує роботу

членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих змін,

приймає рішення щодо відрахування дітей із дитячого оздоровчого

закладу за порушення внутрішнього розпорядку чи з інших

обгрунтованих причин.


4.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до

потреб дитячого оздоровчого закладу. Кількість засідань

педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не рідше ніж

раз на зміну.


4.6. На посади педагогічних та медичних працівників

приймаються особи, які мають відповідну освіту.

При прийнятті на роботу кожен працівник повинен подати

санітарну книжку, бути ознайомленим з умовами праці, правилами

внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.


4.7. При оформленні на роботу працівники дитячого оздоровчого

закладу проходять обов'язковий медичний огляд, інструктаж з

техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним

випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних правил та

надання невідкладної долікарської допомоги.


4.8. З кожним працівником дитячого оздоровчого закладу

укладається договір згідно із законодавством України.

Умови й розмір оплати праці працівників дитячого оздоровчого

закладу визначаються відповідно до законодавства, а з тими

працівниками, які утримуються за рахунок підприємства, установи,

організації, на балансі якої перебуває дитячий оздоровчий заклад,

визначаються відповідним колективним договором, який діє на даному

підприємстві, в установі, організації.


4.9. Працівники дитячого оздоровчого закладу мають право на:

унесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного

процесу;

ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми;

участь у роботі методичних об'єднань, рад, зборів, інших

органів самоврядування дитячого оздоровчого закладу, у заходах,

пов'язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;

вибір форм підвищення кваліфікації;

різні види заохочення за сумлінне виконання покладених

обов'язків;

об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.


4.10. Працівники дитячого оздоровчого закладу зобов'язані:

дотримуватися вимог статуту дитячого оздоровчого закладу,

виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси,

пропагувати здоровий спосіб життя;

виконувати накази й розпорядження керівника дитячого

оздоровчого закладу, органів управління, до сфери діяльності яких

належить дитячий оздоровчий заклад.


4.11. Працівники дитячого оздоровчого закладу працюють згідно

з графіком, затвердженим його керівником, з урахуванням вимог

законодавства про працю.


4.12. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів

громадського самоврядування закладу;

уносити пропозиції щодо поліпшення діяльності дитячого

оздоровчого закладу;

брати участь в організації та проведенні заходів;

захищати законні інтереси дітей у державних та судових

органах.


4.13. Для оперативного врегулювання поточних питань,

організації оздоровчої та виховної роботи в дитячому оздоровчому

закладі може бути створений орган самоврядування, до складу якого

входять засновник (власник), адміністрація дитячого оздоровчого

закладу, батьки та діти.


5. Фінансово-господарська діяльність

та матеріально-технічна база закладу


5.1. Фінансово-господарська діяльність дитячого оздоровчого

закладу здійснюється відповідно до його статуту та законодавства

України.


5.2. Управління та фінансова діяльність дитячих оздоровчих

закладів державної та комунальної форми власності здійснюється за

рахунок коштів відповідних бюджетів та додаткових джерел, не

заборонених законодавством; приватних - за рахунок коштів

засновників (власників), власних коштів від надання оздоровчих

послуг та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Додатковими джерелами фінансування дитячого оздоровчого

закладу можуть бути добровільні внески, матеріальні цінності

юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені

законодавством, які використовуються для впровадження діяльності,

передбаченої статутом (положенням).


5.3. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності

дитячий оздоровчий заклад:

самостійно розпоряджається коштами, які надійшли на його

рахунок у процесі провадження фінансово-господарської діяльності;

використовує земельну ділянку, на якій він розташований,

виключно в інтересах дітей;

розвиває та утримує власну матеріально-технічну базу,

володіє, користується і розпоряджається майном виключно в

інтересах дітей відповідно до законодавства та статуту

(положення).


5.4. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та

звітності, статистичної звітності в оздоровчих закладах

здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.


5.5. Перед початком оздоровчого сезону засновник (власник)

забезпечує наявність у дитячому оздоровчому закладі наказу про

відкриття закладу, акта про готовність закладу, санітарного

паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і

попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки

тощо.


5.6. Для відкриття оздоровчого закладу місцевими органами

виконавчої влади створюється спеціальна комісія в складі

представників санітарно-епідеміологічної служби, органів

державного пожежного і технічного нагляду, засновників (власників)

оздоровчого закладу, профспілкової організації, керівника закладу

та інших представників, які перевіряють готовність оздоровчого

закладу до приймання дітей, про що складається відповідний акт.


5.7. По закінченні оздоровчого періоду засновник (власник)

затверджує планове завдання щодо підготовки оздоровчого закладу до

нового оздоровчого періоду і погоджує його з територіальною

установою державної санітарно-епідеміологічної служби.


6. Міжнародне співробітництво дитячого

оздоровчого закладу


6.1.Дитячий оздоровчий заклад за наявності відповідної

матеріально-технічної та методичної бази може проводити міжнародні

заходи в рамках програм та проектів оздоровлення, відпочинку та

інших заходів з профілю дитячого оздоровчого закладу та брати

участь у міжнародних заходах.


6.2. Дитячий оздоровчий заклад має право за згодою засновника

(власника) укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі

зв'язки з відповідними закладами, науковими установами,

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших

країн у встановленому законодавством України порядку.


Начальник управління

з питань дитинства Л.Ю.ЯкименкоСхожі:

Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconПоложення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Типового положення про дитячий оздоровчий заклад, споруди, будівлі та інші приміщення, у яких буде працювати тдп, повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки
У навчальному закладі поряд з іншими локальними документами, які регулюватимуть роботу тдп видається наказ “Про організацію роботи...
Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconПоложення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 04. 2009 №422, міська рада ухвалила
Про зміну назви профільного оздоровчого закладу “Старт“ на дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Старт“ і затвердження...
Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconЗакон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04. 09. 2008 року №375-vі; Постанова Кабінету Міністрів України від 28. 04. 2009 р. №422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення І відпочинку»
Пришкільний табір самостійна адміністративна структура при загальноосвітньому навчальному закладі. Тому, як і будь-який заклад, пришкільний...
Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconПоложення про дитячий заклад відпочинку «веселка» (табір з денним перебуванням) великосорочинської зош І-ІІІ ступенів миргородської районної ради полтавської області 2011 р. Положення
Дитячий заклад відпочинку є закладом тимчасово утвореним у навчальному закладі, метою діяльності якого є реалізація права кожної...
Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconПро затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників №7-8-9 «Інформаційний збірник та коментарі», березень 2013 р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
Мон україни №1054 від 23. 11. 2009 року «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»,...
Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
Мон україни №1054 від 23. 11. 2009 року «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»,...
Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconПоложення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20. 12. 11 року " Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconПоложення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад iconНаказ №1473 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р за n 14/20327 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Затвердити Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи