Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року icon

Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Скачати 39.13 Kb.
НазваРозпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Дата конвертації04.02.2013
Розмір39.13 Kb.
ТипРозпорядження

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Розпорядження КМУ № 1260-р від 05.10.09 року


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


№ 1260-р від 5 жовтня 2009 року


Про схвалення Концепції Державної цільової програми

розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року


1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, що додається.


Визначити МОН державним замовником Програми.


2. МОН разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.


Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 5 жовтня 2009 р. № 1260-р


КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року


Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма


У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні, визначення нових завдань, пов'язаних із змінами у підготовці особи до життя і практичної діяльності, зростає роль позашкільної освіти.


Першочергового значення набуває необхідність удосконалення державної політики у сфері розвитку позашкільних навчальних закладів, оновлення змісту їх діяльності, запровадження сучасних технологій організації навчально-виховного процесу, його науково-методичне забезпечення, поліпшення роботи з педагогічними кадрами тощо.


Відповідно до невиправданого згортання цілого ряду державних проектів і програм розвитку позашкільної освіти, організації вільного часу дітей, юнацтва та молоді актуалізуються проблеми об'єднання та координації зусиль усіх заінтересованих органів, установ і організацій навколо питань організації змістовного дозвілля підростаючого покоління.


Організація і проведення навчально-виховної роботи у позашкільних навчальних закладів ускладнюються незадовільним станом їх матеріально-технічної бази, що впливає на якісне проведення гурткової роботи.


Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом


Причинами виникнення проблеми є:

неефективна державна політика у сфері позашкільної освіти;

недостатнє фінансування позашкільних навчальних закладів;

недостатнє використання виховних можливостей загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації.


Комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом розроблення і виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (далі - Програма).


Мета Програми


Метою Програми є модернізація системи позашкільної освіти шляхом її удосконалення, підтримки та розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, що бажають здобути позашкільну освіту.


Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів


Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

перший - розроблення механізму здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об'єднаннях, організованих загальноосвітніми, професійно-технічними навчальними закладами та вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації;

другий, оптимальний - поєднання зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій, спрямованих на розвиток здібностей та організацію дозвілля дітей, юнацтва та молоді, надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти.


Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми


Проблему передбачається розв'язати шляхом:

удосконалення нормативно-правової бази у сфері позашкільної освіти;

збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів;

розроблення механізму здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об'єднаннях, організованих загальноосвітніми, професійно-технічними навчальними закладами та вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації;

забезпечення рівного доступу дітей різних категорій і соціальних верств населення до здобуття якісної позашкільної освіти;

створення сприятливого середовища для розкриття творчого потенціалу дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами;

створення міжгалузевої системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладах різних типів і форм підпорядкування.


Програму передбачається виконати протягом п'яти років.


Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності


Виконання Програми сприятиме:

розробленню нормативно-правової бази, яка забезпечить ефективний розвиток позашкільної освіти;

створенню умов для подальшого розвитку позашкільної освіти;

впровадженню заходів щодо збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів різних типів і форм підпорядкування;

зміцненню матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

створенню системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.


Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми


Фінансування Програми здійснюватиметься у межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади на відповідний рік, за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел.


Дата публікації: 05.10.2009Схожі:

Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, що додається
Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року №411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року №39738/1/1-12
Впровадження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року
Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року №411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року №39738/1/1-12
Впровадження державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року
Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року №411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року №39738/1/1-12
Впровадження державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року
Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconІнформація відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради про виконання в 2011 році Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року. № з/п
Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРішення від 25 січня 2012 року №144 смт. Добровеличківка Про затвердження районної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 6 грудня 2010 року №1076-р «Про організацію контролю за виконанням обласної...
Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconПоложення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»
«загальноосвітній заклад – дошкільний навчальний заклад», Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів...
Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року №1228-р «Про схвалення Концепції Державної цільової...
Розпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРішення 20. 04. 2012 №11 Про Програму розвитку позашкільної освіти Чернігівського району на 2012-2014 роки
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» та з метою забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи