Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент icon

Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент
НазваТема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент
Дата конвертації05.12.2012
Розмір446 b.
ТипДокументи


Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу

 • Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент


План лекції

 • Бюджетна класифікація та її запровадження.

 • Економічна класифікація видатків.

 • Порядок складання та розгляду кошторисів бюджетних установ.

 • Порядок надання платних послуг бюджетними установами.

 • Власні надходження та порядок їх використання.1. Бюджетна класифікація та її запровадження.Тимчасова класифікація видатків2. Економічна класифікація видатків

 • ^ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 • НАКАЗ

 • 12.03.2012 N 333

 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 р. за N 456/20769Економічна класифікація видатків бюджету

 • призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, усі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються трансфертами населенню, та інші категорії).

Код 1133 "Продукти харчування"

 • а) придбання продуктів харчування та/або оплата послуг з харчування для лікувально-профілактичних закладів, будинків-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків, дитячих дошкільних установ, профтехучилищ, вищих навчальних закладів та інших установ (організацій) згідно із законодавством;Код 1134 "Оплата послуг (крім комунальних)"

 • а) оплата професійних послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та СПД):

 • з аудиту, юридичних, інформаційно-обчислювальних, консультативних та консалтингових послуг;

 • з обробки інформації;

 • з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин, у т.ч. штатних, та дресирування собак;

Код 1135 "Інші видатки"

 • За цим кодом здійснюються видатки, які не пов'язані з придбанням товарів та послуг установами для власних потреб, а саме:

 • а) сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства;Код 1140 "Видатки на відрядження"

 • а) видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; оплата підйомних, проїзду, добових при переміщенні працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу;Код 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

 • До цієї категорії належать платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих та громадських потреб (у т.ч. видатки на утримання та експл. обслуговування орендованого нерухомого майна).Код 1161 "Оплата теплопостачання"

 • Оплата послуг теплопостачання.Код 1163 "Оплата електроенергії"

 • Плата за електроенергію (у тому числі за освітлення вулиць), включаючи оплату послуг з її транспортування.Код 1164 "Оплата природного газу"

 • Плата за природний газ, включаючи оплату послуг з його транспортування; оплата скрапленого (балонного) газу.Код 1165 "Оплата інших комунальних послуг"

 • а) оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття; оренда контейнерів для сміття, прибирання парків, скверів, площ, майданчиків, місць загального користування, кладовищ; ліквідація стихійних звалищ, миття, утеплення, дезінсекція, дезінфекція та дератизація приміщень; обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен тощо);

Код 1166 "Оплата інших енергоносіїв"

 • За цим кодом здійснюється оплата інших енергоносіїв, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії: дров, нафтопродуктів (у разі якщо закупівля цього нафтопродукту не передбачена на інші цілі за кодом економічної класифікації видатків 1131), торфу, вугілля, природних енергетичних ресурсів (ядерна, гідравлічна, геотермальна енергія) тощо. Також за цим кодом здійснюються видатки, пов'язані з їх вантаженням та перевезенням.Код 1343 "Інші поточні трансферти населенню"

 • е) оплата путівок на оздоровлення (у тому числі дітей), санаторно-курортне лікування;

 • ї) матеріальна допомога студентам і учням з числа дітей-сиріт, іншим категоріям громадян, якщо це передбачено законодавством;

 • к) винагорода за перемогу в змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо;Код 2000 "Капітальні видатки"

 • Ця категорія передбачає видатки на придбання або створення власними силами основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів.Код 2110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"

 • а) придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для установ (організацій) і для реалізації багатоцільових проектів (програм), створення комплексних систем;

Код 2121 "Будівництво (придбання) житла"

 • а) видатки на капітальне будівництво нових житлових будівель та приміщень;

 • б) придбання житлових приміщень, об'єктів (у тому числі на вторинному ринку), житлових приміщень для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, гуртожитків, казарм, об'єктів державного житлового фонду;

 • в) пайова участь у будівництві житла (у тому числі шляхом участі у Фонді фінансування будівництва);Код 2123 "Інше будівництво (придбання)"

 • а) видатки на капітальне будівництво інших об'єктів, що не включені в позицію 2121;

 • б) придбання об'єктів виробничого і невиробничого призначення.

Код 2131 "Капітальний ремонт житлового фонду"

 • Видатки на капітальний ремонт житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм).Код 2133 "Капітальний ремонт інших об'єктів"

 • а) капітальний ремонт інших об'єктів, що не включені в позицію 2131 (у тому числі доріг, об'єктів з благоустрою міст, сіл, селищ);

 • б) капітальний ремонт автомобілів та обладнання, а також оплата запчастин до них, якщо вони включені до кошторису на проведення капітального ремонту.Код 2300 "Придбання землі і нематеріальних активів"

 • Придбання землі, лісів, внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних об'єктів і споруд, розміщених на них. Коли вартість земельної ділянки неможливо відділити від вартості споруди, сплачена сума повинна відображатись повністю на придбання того компонента, який є переважаючим. Оплата права на використання надр.3. Порядок складання, розгляду, затвердження та основнi вимоги до виконання кошторисiв бюджетних установ

 • Затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2002 р. N 228

Порядок складання проектiв кошторисiв

 • Головнi розпорядники, керуючись вказiвками фiнансових органiв щодо складання проектiв вiдповiдних бюджетiв на наступний рiк:

 • встановлюють для розпорядникiв нижчого рiвня граничнi обсяги видаткiв i дають вказiвки щодо їх складання;

 • розробляють i повiдомляють розпорядникам нижчого рiвня iншi показники, яких вони повиннi додержуватися вiдповiдно до законодавства i якi необхiднi для правильного визначення видаткiв.Порядок розгляду i затвердження кошторисiв

 • У тижневий термiн пiсля опублiкування закону про Державний бюджет України, вiдповiдного рiшення Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад Мiнфiн, Мiнiстерство фiнансiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi фiнансовi органи доводять до головних розпорядникiв лiмiтнi довiдки про бюджетнi асигнування.

Основнi вимоги щодо виконання кошторису

 • Для здiйснення контролю за вiдповiднiстю асигнувань, визначених у кошторисах асигнуванням, затвердженим розписами вiдповiдних бюджетiв, органи Державного казначейства проводять реєстрацiю та ведуть облiк зведених кошторисiв у розрiзi розпорядникiв нижчого рiвня.

 • Розпорядники мають право провадити дiяльнiсть виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами.

4. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами

 • ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Н А К А З 23.07.2010 N 736/902/7585. Власні надходження та порядок їх використання

 • Телефонний дзвінок від батьків:

 • “На каком основании собираются деньги?”За рахунок надходжень першої групи 1 підгрупи: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю:

 • покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністюЗа рахунок надходжень першої групи 2 підгрупи: надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності:

 • організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ;

 • господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.За рахунок надходжень першої групи 3 підгрупи: плата за оренду майна бюджетних установ:

 • утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установЗа рахунок надходжень першої групи 4 підгрупи: надходження бюджетних установ від реалізації майна (крім нерухомого майна):

 • ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти;

 • господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.За рахунок надходжень другої групи 1 і 3 підгруп: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують вищі та ПТНЗ від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право:

 • організацію основної діяльності бюджетних установ.За рахунок надходжень другої групи 2 підгрупи: кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів:

 • виконання відповідних цільових заходів.Лекцію закінчено.

 • До нових зустрічей!

Схожі:

Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconТема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент
План Філософський зміст проблеми буття. Свідомість. Діалектика та її альтернативи
Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconТема: Основні риси сучасної епохи Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент
Сутність науково-технічної революції Науково-технічна революція бере початок у середині 50-х років ХХ ст
Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconТема: Основні риси сучасної епохи Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент
Сутність науково-технічної революції Науково-технічна революція бере початок у середині 50-х років ХХ ст
Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconФілософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих
Москалик Геннадій Федорович, начальник управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради, кандидат філософських наук
Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconГ. Ф. Москалик, кандидат філософських наук, доцент можливості верифікації продуктивності допрофесійної підготовки у регіоні
Закріпленню вказаних позицій у державі та введенню виважених компетентних змін у галузі освіти повинне сприяти і чинне законодавство,...
Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconКодекс україни
України; Тихий В. П., доктор юридичних наук, професор, члеи-кореснондент Академії правових наук України; Тютюгін В. І., кандидат...
Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Тема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи