Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» icon

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього»
Скачати 201.97 Kb.
НазваПовідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього»
Дата конвертації29.01.2013
Розмір201.97 Kb.
ТипПовідомлення


Повідомлення

про оприлюднення проекту розпорядження

«Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього»

 

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Державний адміністратор Новоселицької райдержадміністрації повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – розпорядження голови Новоселицької райдержадміністрації «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього».


Розробник – Державний адміністратор Новоселицької райдержадміністрації


Відповідний проект розпорядження розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті Новоселицької райдержадміністрації за адресою  http://www.novoselica-rda.cv.ua


Мета проекту розпорядження:  Приведення у відповідність до чинного законодавства власних регуляторних актів райдержадміністрації; впорядкування системи видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності у Новоселицькому районі.

Державні адміністратори та місцеві дозвільні органи при видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, у своїй роботі повинні керуватись єдиним Положення про державного адміністратора та порядком його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб`єктами господарювання, затвердженим наказом Державного комітету України з питання регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 №116. 


Зауваження та пропозиції

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.


Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі:

 

- поштою за адресою: 60300, м.Новоселиця, вул.Центральна, 37, Державний адміністратор Новоселицької райдержадміністрації;

 

- факсом (03733) 2-04-48;

 

- електронною поштою за адресою: vbab@mail.ru


^ Аналіз регуляторного впливу

до проекту регуляторного акта - розпорядження голови Новоселицької райдержадміністрації «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього»


^ 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проблемою, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання є невідповідність діючих регуляторних актів райдержадміністрації з питань видачі документів дозвільного характеру вимогам чинного законодавства, а саме діючому Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами та доповненнями, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 №116 «Про затвердження положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Впорядкування нормативних документів, якими регламентується діяльність дозвільного центру з видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності впливатиме на інтереси суб’єктів господарювання, що звертаються за послугами до дозвільного центру, та на інтереси місцевих дозвільних органів.

Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів. До діючих регуляторних актів райдержадміністрації з питань видачі документів дозвільного характеру неможливо внести зміни чи доповнення у окремих частинах, тому їх необхідно скасовувати. Ринковими механізмами проблема не може бути розв’язана так, як чинним законодавством не визначені суб’єкти господарювання, які могли б надавати дозвільні послуги замість дозвільних органів.


^ 2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства діяльності дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру у Новоселицькому районі, а саме:

- затвердження регламенту роботи дозвільного центру Новоселицької райдержадміністрації з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, положення про дозвільний центр райдержадміністрації;

- забезпечення видачі документів дозвільного характеру тільки в межах дозвільного центру;

- формування та ведення Реєстру документів дозвільного характеру.


^ 3. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей

Альтернативою можна розглянути збереження існуючого стану з внесенням змін до існуючих регуляторних актів райдержадміністрації з питань видачі документів дозвільного характеру, однак це призведе до нагромадження великої кількості актів, які б регламентували діяльність Дозвільного центру та до плутанини.

Тому альтернативою у вирішенні існуючої проблеми бачимо прийняття цього регуляторного акта та скасування попередніх.


^ 4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження:

1. Положення про «Дозвільний центр;

2. Регламент роботи «Дозвільного центру»;

3.Перелік дозвільних органів та структурних підрозділів райдержадміністрації, що видають документи дозвільного характеру та беруть участь у роботі «Дозвільного центру».

Таким чином, дія цього регуляторного акта дасть змогу привести у відповідність вимогам чинного законодавства діяльність дозвільного центру райдержадміністрації.


^ 5. Можливості досягнення визначених цілей

у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза та/або значні темпи інфляції. У зв’язку з цим знизиться кількість суб’єктів господарювання, а відповідно і кількість звернень за послугами дозвільного характеру до дозвільного центру.

Позитивно може вплинути прозора процедура документообігу між державним адміністратором та місцевими дозвільними органами, що унеможливлює виникнення корупційних діянь з боку посадових осіб місцевих дозвільних органів.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує значних додаткових витрат, так як дозвільний центр райдержадміністрації вже діє з 2003 року та забезпечений відповідним матеріально-технічним обладнанням.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта, а також відповідності його положень вимогам чинного законодавства здійснюватиметься спеціально уповноваженим органом.


^ 6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Реалізація державної регуляторної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2. Покращення іміджу країни на всіх її рівнях за рахунок ведення справедливого та прозорого регулювання.

3. Збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів від плати за послуги дозвільного характеру.

4. Зменшення випадків корупційних діянь з боку дозвільних органів.

1. Витрати на адміністрування регуляторного акта:

- витрати на оплату праці державних адміністраторів райдержадміністра-ції;

- утримання дозвільного центру та забезпечення функціонування автоматизованої системи Реєстр документів дозвільного характеру.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Зменшення неофіційних платежів (рівня корупції державних органів).

2. Прозора процедура отримання документів дозвільного характеру в межах дозвільного центру.

3. Економія часу для отримання документа дозвільного характеру.

1. Витрати на оплату послуг дозвільного характеру.

2. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари) та документацію, які необхідні для виконання вимог цього регуляторного акта.

3. Можливі штрафні санкції.

4. Витрати робочого часу, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта.

Сфера інтересів громадян

1. Збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів від сплати за послуги дозвільного характеру.

2. Покращення іміджу органів влади та місцевих дозвільних органів.

---


^ 7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на термін дії Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».


^ 8. Показники результативності регуляторного акта

З метою відстеження результативності дії регуляторного акта в подальшому слід визначити наступні показники, по яким будуть здійснюватись заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

Основними показниками впливу є:

  • Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, тис. грн.

  • Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

  • Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, тис. грн. / дні

  • Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта за даними опитування

  • Кількість виданих документів дозвільного характеру

  • Кількість відмов у видачі документа дозвільного характеру

  • Скарги від суб’єктів господарської діяльності на недотримання вимог законодавства

Для визначення показників результативності використовуватимуться дані статистичних досліджень або опитувань.


^ 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися двома методами: статистичним та соціологічним.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо кількості виданих документів дозвільного характеру, відмов у їх видачі, скарг від суб’єктів господарювання на недотримання вимог законодавства, кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, розмірів надходжень до бюджетів.

Також буде проведено опитування серед суб’єктів господарювання з метою з’ясування їх рівня поінформованості з основних положень акта, витрачених коштів та часу, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Цільова група для проведення опитування: суб’єкти господарювання (незалежно від організаційно-правової форми та форми власності), що здійснюють свою діяльність на території району.

Аналіз регуляторного впливу склав В.Бабій

^ Заступник голови

районної державної адміністрації Е.ТопалаП Р О Е К Т


Україна

^ Новоселицька районна державна адміністрація

Чернівецької області

розпорядження«____» ____________ 201__ р. №__________^ Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього

Керуючись ст.6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 10 статті 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (із змінами та доповненнями), наказом Держкомпідприємництва «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання» від 05.12.2005 року N116 (із змінами та доповненнями) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2006 року за N 1/11875 та з метою упорядкування видачі документів дозвільного характеру у відповідності до чинного законодавстваУкраїни:

1. Створити в районній державній адміністрації робочий орган – «Дозвільний центр».

2. Затвердити Положення про «Дозвільний центр», що додається.

3. Затвердити Регламент роботи «Дозвільного центру», що додається.

4. Затвердити перелік дозвільних органів та структурних підрозділів райдержадміністрації, що видають документи дозвільного характеру та беруть участь у роботі «Дозвільного центру», що додається.

4. Відповідальним за роботу «Дозвільного центру» визначити заступника голови районної державної адміністрації з економічних питань.

5. Відділу фінансово-господарського забезпечення (Саінчук А.Ф.) передбачити витрати на утримання та функціонування дозвільного центру згідно з вимогами чинного законодавства.


2

6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 лютого 2006 року №92-р «Про порядок взаємоії представників місцевих дозвільних органів, які зійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні; посаду аміністратора, та порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, субєкта господарювання та представництва Держкомпідприємництва України в Чернівецькій області» зареєстрованого в Новоселицькому районному управлінні юстиції 27 лютого 2006 №02/178.

7. Загальному відділу (Вакараш М.П.) спільно з юридичним сектором (Гульпе О.Ю.) апарату райдержадміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Новоселицького районного управління юстиції.

8. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату (Бурдужук І.В.) забезпечити оприлюднення даного розпорядження.

9. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення в засобах масової інформації у визначеному законодавством порядку.

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Топала Е.В.


^ Голова районної

державної адміністрації Г.Нікітович


Затверджено

розпорядження голови районної державної адміністрації

”___”____________201__р. № _____


ПОЛОЖЕННЯ

про «Дозвільний центр»

Новоскелицької районної державної адміністрації


^ 1.Загальні положення

1. Дозвільний центр Новоскелицької районної державної адміністрації (далі Дозвільний центр) - робочий орган Новоселицької районної державної адміністрації, в якому представники районних дозвільних  органів та Державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.

2. Дозвільний центр створюється розпорядженням голови райдержадміністрації відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

3. Голова райдержадміністрації визначає свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу Дозвільного центру.

4. Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанові Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» у положенні про державного адміністратора та порядоку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання затвердженому наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 №116 (із змінами та доповненнями).

II Учасники дозвільного центру   та організація їх взаємодії

1. До роботи Дозвільного центру залучаються державний адміністратор та районні дозвільні органи, які уповноважені видавати документи дозвільного характеру.

В Дозвільному центрі з метою забезпечення комплексного обслуговування суб’єктів господарювання, крім документів дозвільного характеру, можуть видаватися довідки та інші документи, без наявності яких суб’єкт господарювання не може провадити господарську діяльність та надаватися консультації щодо започаткування та провадження господарської діяльності.

Також участь у роботі Дозвільного центру можуть брати територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що надають адміністративні послуги.

2. Керівники районних дозвільних органів зобов’язані забезпечити участь у роботі Дозвільного центру своїх представників, уповноважених брати участь у роботі Дозвільного центру відповідним розпорядчим документом.

Копії розпорядчих документів про уповноваження представників районних дозвільних органів на участь у роботі Дозвільного центру надаються державному адміністратору.

3. Організація взаємодії районних дозвільних органів, державного адміністратора, суб’єктів господарювання встановлюється положенням про державного адміністратора та порядоку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання затвердженому наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 №116 (із змінами та доповненнями).

III Завдання та функції Дозвільного центру

1. Основними завданнями Дозвільного центру є:

1.1.Створення сприятливих умов для розвитку господарської діяльності у Новоселицькому районі.

1.2. Усунення правових, адміністративних та організаційних перешкод з питань видачі документів дозвільного характеру.

1.3. Оптимізація документообігу та термінів надання послуг суб’єктам господарської діяльності, зменшення часових та фінансових витрат, зумовлених необхідністю відвідування районних дозвільних органів.

1.4.Контроль державним адміністратором за додержанням посадовими особами районних дозвільних органів термінів розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

1.5. Спрощення  процедури надання послуг дозвільного характеру у відповідності до вимог діючого законодавства.

IV Дозвільний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1. Надає суб’єктам господарювання вичерпну  інформацію щодо вимог та порядку одержання документів  дозвільного характеру.

2. Приймає  від суб’єктів господарювання документи, необхідні для одержаня документів дозвільного характеру, їх реєструє та подає відповідним районним дозвільним органам.

3. Надає пропозиції щодо спрощення процедури наданя послуг дозвільного характеру у відповідності до вимог діючого законодавства.

4. Забезпечує взаємодію районних дозвільних органів та організовує документообіг між ними.

5. Здійснює контроль за додержанням посадовими особами районних дозвільних органів термінів розгляду та порядку видчі документів дозвільного характеру.

6. Видає документи дозвільного характеру.

7. Формує дозвільні справи та веде реєстр.

8. Інформує керівництво райдержадміністрації щодо фактів порушення вимог чинного  законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовими особами районних дозвільних органів.

9. Проводить  в установленому порядку організаційні заходи з питань, що входять до його компетенції.

10. Здійснює інші функції відповідно до своїх повноважень.

V Організація роботи Дозвільного центру

1. Організаційне забезпечення та внутрішній моніторинг діяльності Дозвільного центру здійснює державний аміністратор.

2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Дозвільного центру здійснюється районною державною адміністрацією.

3.  Методологічне забезпечення діяльності Дозвільного центру та державних адміністраторів здійснює спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи.

4. Видача та прийняття рішень щодо відмови у видачі документів дозвільного характеру здійснюється у випадках та в порядку передбаченому Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

5. Районні дозвільні органи здійснюють щоденне інформування державного адміністратора про видані документи дозвільного характеру.

6.  Дозвільний центр розміщується на першому або другому поверсі будівлі в центральній частині району або в іншому зручному для відвідувачів місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

7. Дозвільний центр укомплектовується офісними меблями, засобами зв’язку, комп’ютерною, офісною  технікою.

8.Дозвільний центр має бути забезпечений інформаційними стендами.

Наповнення інформаційних стендів необхідною для суб’єктів господарювання інформацією щодо започаткування та провадження господарської діяльності здійснюють районні дозвільні органи.

На інформаційних стендах розміщується інформація щодо режиму роботи Дозвільного центру, переліку документів дозвільного характеру, порядку видачі документів дозвільного характеру та розрахункових рахунків для внесення плати за видачу документів дозвільного характеру (у разі необхідності).

На зазначених інформаційних стендах розміщуються також зразки бланків заяв, платіжних документів та інша необхідна суб’єкту господарювання інформація.

Інформаційні стенди розміщуються у місцях, що не обмежують відвідувачам вільного доступу до них.

9. У Дозвільному центрі облаштовуються місця для відвідувачів та створюються умови для заповнення документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

10. Збереження документів, дозвільних справ, журналів обліку/реєстрації облаштовується приміщення (архів).

11. Для оптимізації процесу видачі документів дозвільного характеру районними дозвільними органами розробляється регламенти (інформаційні картки) (далі- Регламенти), які визначають послідовність дій для отримання відповідного документа дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур.

Регламенти розробляються за Примірною формою Регламенту (інформаційної картки), затвердженою наказом Державного комітету України з питань регуляторної політик та підприємництва від 03.07.2009 № 116.

12. В Дозвільному центрі створюється електронна система контролю за обігом (станом розгляду) заяв та документів, поданих суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру та своєчасністю іх видачі або прийняття рішень щодо відмови у видачі документів дозвільного характеру.

Зазначена система функціонує в рамках реєстру документів дозвільного характеру.

13. Дозвільний центр працює в робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п'ятницю з 8.00 до 16.00). Перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Державний адміністратор Дозвільного центру здійснюють прийом, щоденно з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00, крім п’ятниці – архівний день.

Прийом представниками районних дозвільних органів в Дозвільному центрі ведеться по середах.

VI Громадський контроль за діяльністю Дозвільного центру

1. Райдержадміністрація здійснює проведення регулярного опитування суб’єктів господарювання щодо ефективності роботи Дозвільного центру, доступності інформації, дотримання районними дозвільними органами законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Примірна форма анкети опитування суб’єктів господарювання із зазначених питань затверджена наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 114.

2. Для забезпечення громадського контролю в роботі Дозвільного центру мають право брати участь представники громадських організацій та об’єднань суб’єктів підприємницької діяльності (надалі – громадські представники).

3. Громадські представники в рамках роботи Дозвільного центру мають право:

  • бути присутніми при наданні послуг дозвільного характеру;

  • вносити обов’язкові для розгляду пропозиції і зауваження державним адміністратором, представникам районних дозвільних органів, які уповноважені видавати документи дозвільного характеру щодо вдосконалення роботи Дозвільного центру та дотримання порядку видачі документів дозвільного характеру учасниками центру.^ Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Сланіна


Затверджено

розпорядження голови районної державної адміністрації

”___”____________201__р. № _____


^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ


ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ


Надання консультацій суб’єктам

підприємницької діяльності

з питань започаткування власного

бізнесу та отримання дозволів.

Щоденно з 8-00 до 17-00


Прийом документів Понеділок - четвер з 8-00 до 17-00.


Видача документів За термінами згідно чинного законодавства


П’ятниця Архівний день


Обід З 12-00 до 13-00


^ Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Сланіна


Затверджено

розпорядження голови районної державної адміністрації

”___”____________201__р. № _____


ПЕРЕЛІК

дозвільних органів та структурних підрозділів райдержадміністрації, що видають документи дозвільного характеру та беруть участь у роботі «Дозвільного центру»


1. Новоселицький РВ УДТБ в Чернівецькій області;

2. Новоселицька районна державна санітарно-епідеміологічна станції;

3. Державне управління з охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області;

4. Відділ культури і туризму районної державної адміністрації;

5. Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

6. Новоселицький центр ТП №9 Чернівецької філії ПАТ «Укртелеком»

7. Новоселицький район електричних мереж;

8. Відділ Держкомзему в Новоселицькому районі ;

9. Новоселицький РВ УМВС в Чернівецькій області;

10. Новоселицьке районне управління по експлуатації газового госпоарства;

11. Управління ветеринарної медицини в Новоселицькому районі;

12. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області;

13. Управління держгірпромнагляду по Чернівецькій області;

14. Управління водних ресурсів Дністровсько- Прутського басейну.

15. Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації.


Керівник апарату

районної державної адміністрації І.СланінаСхожі:

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconРозпорядження голови райдержадміністрації №441-р від 27. 08. 2010 р. «Про затвердження переліку місцевих дозвільних органів, які беруть участь в роботі \"Дозвільного центру\" Новобузької райдержадміністрації та переліку документів дозвільного характеру,
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconПовідомлення про оприлюднення проекту розпорядження
«Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються Новоселицькою районною державною адміністрацією та підприємствами,...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconПаспорт дозвільного центру новгородківського району Загальні дані
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта до проекту розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області
«Про утворення Центру надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області»
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього» iconРозпорядження голови Близнюківської райдерж-адміністрації від 29 червня 2005 р. №222 «Про ор-ганізацію запровадження порядку реєстрації суб’єктів господарювання та видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності»
Назва, номер, дата розпорядчого документа місцевого органу влади про створення дозвільного центру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи