Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження icon

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження
НазваПовідомлення про оприлюднення проекту розпорядження
Сторінка1/9
Дата конвертації29.01.2013
Розмір1.4 Mb.
ТипПовідомлення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Повідомлення

про оприлюднення проекту розпорядження

«Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються Новоселицькою районною державною адміністрацією та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління»

 

 

Розробник –  управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

 

З метою упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг проект регуляторного акта передбачає затвердження стандартів адміністративних послуг, що надаються Новоселицькою районною державною адміністрацією відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг».

 

Проект розпорядження голови Новоселицької районної  державної адміністрації  «Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються Новоселицькою районною державною адміністрацією та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління» та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено також на веб-сайті (http://www.novoselica-rda.cv.ua).

 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі:

 

- поштою за адресою: 60300, м.Новоселиця, вул.Центральна, 37, управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації;

 

- факсом (03733) 2-04-48;

 

- електронною поштою за адресою: vbab@mail.ru


^ Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови Новоселицької районної  державної адміністрації

«Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються Новоселицькою районною державною адміністрацією та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління»

 

1.Визначення та аналіз проблеми

 Проект розпорядження розроблено відповідно до указу Президента України від 03.07.2009 року №508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 року № 219 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг».

 Необхідність прийняття розпорядження голови Новоселицької районної державної адміністрації «Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються Новоселицькою районною державною адміністрацією та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління» обумовлена метою недопущення надання не передбачених законами видів адміністративних послуг, поділу адміністративної послуги на кілька платних послуг, вимагання від фізичних та юридичних осіб документів, не визначених законодавством або у не передбаченій законодавством формі; необґрунтованим справлянням плати за надання окремих видів адміністративних послуг, необґрунтованим тривалим строком надання окремих послуг, неналежним законодавчим регулюванням процедурних питань надання послуг.

 

 ^ 2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття розпорядження є створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, впорядковування і підвищення якості адміністративних послуг, забезпечення відкритості та рівності умов при проходженні процедур отримання адміністративних послуг.

Головна мета проекту розпорядження – встановлення єдиної процедури отримання адміністративних послуг.

 

^ 3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 Відмова від затвердження стандартів адміністративних послуг районною державною адміністрацією в даний час не може розглядатися як альтернатива досягнення визначених вище цілей, оскільки регуляторний акт розроблено на виконання Указу Президента України від 03.07.2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року №737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг».

В разі залишення питання надання адміністративних послуг без змін залишиться не визначеним порядок отримання адміністративних послуг. Таким чином, очевидно, що вказане питання потребує врегулювання шляхом впровадження визначення критеріїв оцінки якості та стандартів надання адміністративних послуг.

 

^ 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.

 Стандарт має включати вимоги, що забезпечують необхідний рівень доступності і якості адміністративної послуги в цілому, а також на кожному етапі її надання, включаючи внесення запиту про надання адміністративної послуги, його оформлення і реєстрацію, очікування надання адміністративної послуги, її одержання, контроль за якістю адміністративної послуги і розгляд скарг одержувача.

 Стандарт повинен:

 • забезпечувати мінімізацію витрат часу та інших ресурсів одержувача;

 • передбачати можливість звернення із запитом до адміністративного органу у письмовій та/або усній формі, а також з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

 • забезпечувати мінімізацію дій одержувача та кількості документів, що ним надаються;

 • закріплювати вимірювані вимоги до якості і доступності адміністративної послуги;

 • враховувати думку та інтереси одержувача.

 Акт доводиться до відома споживачів послуг через засоби масової інформації.

 

^ 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

Прийняття регуляторного акту дозволить встановити чіткі вимоги до надання адміністративних послуг, вимоги щодо їх отримання, стандартів до їх якості і доступності, а також необхідності оприлюднення інформації, необхідної для одержання послуг.

Стандарт буде містити:

 • перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення;

 • перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги;

 • склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги;

 • вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги;

 • вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги;

 • опис результату, який повинен отримати одержувач;

 • інформацію про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена;

 • вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації;

 • вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності;

 • режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо;

 • черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги;

 • вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги;

 • особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо;

 • порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту;

 • порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу.

 Стандарт містить посилання на нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги.

 Виклад положень стандарту буде доступним для розуміння одержувача, відповідати послідовності дій з надання адміністративної послуги.

 Проект регуляторного акту не встановлює додаткових вимог до суб’єктів господарювання, інших фізичних та юридичних осіб, його реалізація не потребує виконання ними додаткових заходів, пов’язаних із отриманням державної, у тому числі адміністративної послуги, які можуть надаватись обласною державною адміністрацією.

 Для реалізації проекту розпорядження не має необхідності створювати нові робочі місця.

 

^ 6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат 

Прийняття регуляторного акту дозволить в повному обсязі визначити та затвердити порядок надання адміністративних послуг Новоселицькою районною державною адміністрацією в порядку, встановленому діючим законодавством.

 


ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат


 ВИГОДИ

ВИТРАТИ

^ СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів

Витрати пов’язані з вивченням нового порядку отримання адміністративних послуг

 

Скорочення часу на отримання адміністративних послуг 

Отримання вичерпної інформації про порядок отримання адміністративних послуг 

^ СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Вдосконалення локального законодавства в сфері надання адміністративних послуг

Витрати пов’язані з впровадженням стандартів до якості і доступності послуг, а також розміщенням інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг. 

Запровадження Єдиного порядку надання адміністративних послуг

^ СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Спрощення процедури отримання адміністративних послуг    

Витрат не зазнають.

 

Отримання вичерпної інформації про порядок отримання адміністративних послуг 


З огляду на значну соціальну значимість передбачається, що прийняття даного розпорядження матиме значно більший соціальний ефект, ніж можливі втрати суб’єктів підприємницької діяльності

 

  ^ 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Проект регуляторного акту набирає чинності з дня його опублікування у засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Пропонується встановити постійний термін дії розпорядження – до внесення можливих змін у переліку адміністративних послуг, обумовлених зміною порядку їх застосування, змін у чинному законодавстві або делегування цих повноважень іншим органам виконавчої влади, а також за інших обставин, що зумовлюють необхідність відміни або перегляду даного розпорядження.

 

^ 8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Проектом регуляторного акту не встановлюється обов’язковість отримання затверджених послуг, а по суті врегульовується виключно можливість надання послуг та їх статусність, то оцінка проекту через показники результативності є досить умовною.

 Зазначений проект розпорядження не призводить до виникнення жодних зобов’язань суб'єктів господарювання.

Основними показниками впливу є:

- кількості звернень громадян;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг споживачів послуг з приводу порушення порядку надання адміністративних послуг.

 Для визначення показників результативності використовуватимуться дані статистичних досліджень або опитувань.

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в засобах масової інформації. Крім того, суб’єкти господарювання мають вільний доступ до нормативно-правової бази Новоселицької райдержадміністрації, акти якої розміщуються на її сайті (http://www.novoselica-rda.cv.ua).

Впровадження даного регуляторного акта практично не створює додаткових матеріальних, часових або інших витрат для його виконавців. Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребує створення додаткових систем контролю.

  

^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту 

 Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності регуляторного акту в порядку передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Повторне та періодичне відстеження буде здійснено у визначені законодавством терміни.

 Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються Новоселицькою районною державною адміністрацією та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління» підготовлено управлінням економіки та розвитку інфраструктури Новоселицької районної  державної адміністрації.

 


Аналіз регуляторного впливу склав А.Мельник


Начальник управління

економіки та розвитку інфраструктури Л.ІстратійП Р О Е К Т

Україна


^ Новоселицька районна державна адміністрація

Чернівецької області
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього»
Державний адміністратор Новоселицької райдержадміністрації повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – розпорядження...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення Проект наказу моз "Про організацію паліативної допомоги" Пояснювальна записка Міністерством охорони здоров'я України повідомлення про оприлюднення проекту наказу моз україни
Моз україни та Національної академії медичних наук України від 14. 05. 2010 р. №409/36 "Про виконання завдань та заходів Загальнодержавної...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта до проекту розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області
«Про утворення Центру надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області»
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012 року на офіційному веб-сайті...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Державним адміністратором апарату Краснокутської районної державної адміністрації розроблено проект розпорядження голови районної...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення Новороздільської міської ради «Про місцеві податки та збори» в новій редакції
Новий Розділ місцевих податків і зборів, упорядкування механізму їх справляння, затвердження розмірів їх ставок з метою врегулювання...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення Миколаївської райдержадміністрації
Відповідно до ст ст. 9,13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики” райдержадміністрація повідомляє про оприлюднення...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Закону України від 07. 04. 2011 №3204-vi "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення сесії Пашковецької сільської ради «Про встановлення місцевих податків І зборів на 2012 рік» з метою одержання зауважень І пропозицій
Сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2012 рік», метою якого є забезпечення реалізації державної політики...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Старобешівської селищної ради «Про деякі обмеження споживання та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території смт. Старобешеве»
Старобешівської селищної ради Про деякі обмеження споживання та реалізації алкогольних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи