Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження icon

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження
НазваПовідомлення про оприлюднення проекту розпорядження
Сторінка8/9
Дата конвертації29.01.2013
Розмір1.4 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Стандарт адміністративної послуги «Внесення рішення засновників щодо припинення діяльності юридичної особи»

 

Назва структурного підрозділу, що надає послугу

Державний реєстратор Новоселицької райдержадміністрації

Нормативно-правовий акт, яким передбачено надання адміністративної послуги

Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон)- ст. 47, п. 20, 21 ст. 22

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

юридичні особи .

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи. {Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 809-VI ( 809-17 ) від25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від21.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17)від 19.05.2011

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії,
уповноважена ним особа або ліквідатор після закінчення процедури ліквідації, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку
з’явлення вимог кредиторами повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові
такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;
довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;
довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону Підлягають довгостроковому зберіганню.

{ Частина перша статті 36 із змінами, несеними згідно із Законами N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011, N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу. { Абзац другий частини другої статті 36 виключено на підставі Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
Ліквідаційний баланс центрального органу виконавчої влади повинен бути затверджений головою ліквідаційної комісії. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі у цьому випадку не вимагається. { Частину другу статті 36 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011 }

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова
ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що
ними вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з
кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування). { Частину другу статті 36 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
3. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.{ Статтю 36 доповнено частиною згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008 }
4. У разі якщо після закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі в установленому законом порядку органом державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України не надані довідки про відсутність заборгованості із
сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного
фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення
такого строку набуває право на подання державному реєстраторові документів, передбачених частинами першою - третьою статті 36 цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди.
За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного
реєстру.{ Статтю 36 доповнено новою астиною згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011

Склад і послідовність дій одержувача та  адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Послідовність дій заявника:

1. Подання документів для внесення до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису  про рішення   фізичної   особи   -   підприємця  щодо  припинення  нею підприємницької   діяльності .

2. Подання документів  для    проведення    державної    реєстрації    припинення юридичної  особою  - діяльності рішенням, але не раніше   двох   місяців   з   дати   публікації   повідомлення   у спеціалізованому  друкованому  засобі  масової  інформації.  

Послідовність дій державного реєстратора:

1. Розгляд документів, поданих  заявником для внесення до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису  про рішення   фізичної   особи   -   підприємця  щодо  припинення  нею підприємницької   діяльності.

2. Внесення до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису  про рішення   засновників щодо  припинення  нею підприємницької   діяльності .

3. Розгляд  документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації припинення діяльності юридичної особи .

4. Внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності юридичної особи – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк  державної  реєстрації  припинення  діяльності  юридичної особою - підприємцем не повинен перевищувати двох  робочих  дні  з  дати  надходження  документів для проведення державної   реєстрації   припинення   підприємницької   діяльності фізичною особою - підприємцем.

Вичерпний перелік підстав для відмови  у наданні адміністративної послуги

Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, без розгляду голові ліквідаційної комісії або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням) відповідне повідомлення із зазначенням
підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відповідно до опису. { Абзац перший частини десятої із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
без розгляду не перешкоджає голові ліквідаційної комісії абоуповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

Опис результату, який повинен  отримати одержувач

Внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи
підприємця   із  спеціальною  відміткою  про  державну  реєстрацію припинення    підприємницької   діяльності   фізичною   особою   - підприємцем.

Інформацію про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Плата   за   публікацію повідомлення  про  прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.). (п.20 ст. 22 Закону)

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Понеділок, вівторок, середа, четвер

з 8-00 до 17-00

П’ятниця з 8-00 до 16-00

Перерва з 12-00 до 13-00

Телефон 2-09-66

Черговість надання  адміністративної послуги \ здійснення дій та прийняття рішень\ у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається в порядку надходження документів, у терміни, визначені законодавством.

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Надається при зверненні до державного реєстратора.

На веб-сайтах Держпідприємництва -www.dkrp.gov.ua, ДП „Інформаційно-ресурсний центр” - www.irc.gov.ua розміщено нормативно-правові акти та зразки необхідних документів.

Порядок подачі, реєстрації і розгляд скарг на недотримання стандарту

Скарги розглядаються в установленому Законом порядкуКерівник апарату

райдержадміністрації І. Сланіна


Додаток 27 до

розпорядження голови

райдержадміністрації

______________№_____


^ Стандарт адміністративної послуги

«Державна реєстрація зміни до відомостей про фізичну особу в ЄДР»

 

Назва структурного підрозділу, що надає послугу

Державний реєстратор Новоселицької райдержадміністрації

Нормативно-правовий акт, яким передбачено надання адміністративної послуги

Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон)- ст. 45

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Фізичні особи – підприємці.

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

 Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї
статті, фізична особа - підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;
{ Абзац третій частини другої статті 45 виключено на підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;
копію довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків. { Частину другу статті 45 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006}
Для проведення державної реєстрації змін до відомостей профізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї
статті, фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні абоінші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це
відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті, подає документи, визначені цією частиною, виключно особисто. { Частинудругу статті 45 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006

Склад і послідовність дій одержувача та  адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Послідовність дій заявника:

1. Подання документів для внесення до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису  про реєстрацію змін до відомостей про   фізичну   особу   -   підприємця 

2. Подання документів  для    проведення    державної    реєстрації    припинення підприємницької  діяльності  фізичною  особою  - підприємцем за її рішенням, але не раніше   двох   місяців   з   дати   публікації   повідомлення   у спеціалізованому  друкованому  засобі  масової  інформації.  

3. Отримання копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця   із  спеціальною  відміткою  про  державну  реєстрацію припинення    підприємницької   діяльності   фізичною   особою   -  підприємцем

Послідовність дій державного реєстратора:

1. Розгляд документів, поданих  заявником для внесення до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису  про рішення   фізичної   особи   -   підприємця  щодо  припинення  нею підприємницької   діяльності.

2. Внесення до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису  про рішення   фізичної   особи   -   підприємця  щодо  припинення  нею підприємницької   діяльності .

3. Розгляд  документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

4. Внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

5. Видача  копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця   із  спеціальною  відміткою  про  державну  реєстрацію припинення    підприємницької   діяльності   фізичною   особою   - підприємцем .

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк державної реєстрації змін до відомостей фізичної особи – підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації змін щодо фізичної особи – підприємця.

Вичерпний перелік підстав для відмови  у наданні адміністративної послуги

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця; документи не відповідають вимогам частин першої та другої статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону; документи подані не у повному обсязі.

Опис результату, який повинен  отримати одержувач

Внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної

Інформацію про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Плата   за   проведення змін щодо відомостей про фізичну особу - підприємцем становить 30% від реєстраційного збору (17 грн.). (п.20 ст. 22 Закону)

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Понеділок, вівторок, середа, четвер

з 9-00 до 18-00

П’ятниця з 9-00 до 17-00

Перерва з 13-00 до 14-00

Телефон 2-14-52

Черговість надання  адміністративної послуги \ здійснення дій та прийняття рішень\ у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається в порядку надходження документів, у терміни, визначені законодавством.

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Надається при зверненні до державного реєстратора.

На веб-сайтах Держпідприємництва -www.dkrp.gov.ua, ДП „Інформаційно-ресурсний центр” - www.irc.gov.ua розміщено нормативно-правові акти та зразки необхідних документів.

Порядок подачі, реєстрації і розгляд скарг на недотримання стандарту

Скарги розглядаються в установленому Законом порядку


Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Сланіна


Додаток 28 до

розпорядження голови

райдержадміністрації


^ Стандарт адміністративної послуги «Складання історичної довідки на фонд установи за період 1року до 5 років»


Назва структурного підрозділу, що надає послугу

Архівний відділ Новоселицької районної державної адміністрації

Нормативно-правовий акт, яким передбачено надання адміністративної послуги

ЗУ «Про національний архівний фонд та архівні установи» ст.35

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Фізичні особи – підприємці.

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

  Подається заява.

Склад і послідовність дій одержувача та  адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Згідно встановлених термінів надається довідка.

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Протягом 10-ти днів згідно чинного законодавства.

Вичерпний перелік підстав для відмови  у наданні адміністративної послуги

Якщо документи не передані на державне зберігання.

Опис результату, який повинен  отримати одержувач

Довідка.

Інформацію про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Сума послуги залежить від кількості справ, сторінок. ЗУ «Про національний архівний фонд та архівні установи».

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Понеділок, вівторок, середа, четвер

з 8-00 до 17-15

П’ятниця з 8-00 до 16-00

Перерва з 12-00 до 13-00

Телефон 2-13-62

Черговість надання  адміністративної послуги \ здійснення дій та прийняття рішень\ у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у терміни, визначені законодавством.

Порядок подачі, реєстрації і розгляд скарг на недотримання стандарту

Скарги розглядаються в установленому Законом порядкуКерівник апарату

районної державної адміністрації І.Сланіна


Додаток 29 до

розпорядження голови

райдержадміністрації

1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту розпорядження «Про створення «Дозвільного центру» та затвердження Положення про нього»
Державний адміністратор Новоселицької райдержадміністрації повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – розпорядження...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення Проект наказу моз "Про організацію паліативної допомоги" Пояснювальна записка Міністерством охорони здоров'я України повідомлення про оприлюднення проекту наказу моз україни
Моз україни та Національної академії медичних наук України від 14. 05. 2010 р. №409/36 "Про виконання завдань та заходів Загальнодержавної...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта до проекту розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області
«Про утворення Центру надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області»
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012 року на офіційному веб-сайті...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Державним адміністратором апарату Краснокутської районної державної адміністрації розроблено проект розпорядження голови районної...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення Новороздільської міської ради «Про місцеві податки та збори» в новій редакції
Новий Розділ місцевих податків і зборів, упорядкування механізму їх справляння, затвердження розмірів їх ставок з метою врегулювання...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення Миколаївської райдержадміністрації
Відповідно до ст ст. 9,13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики” райдержадміністрація повідомляє про оприлюднення...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Закону України від 07. 04. 2011 №3204-vi "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення сесії Пашковецької сільської ради «Про встановлення місцевих податків І зборів на 2012 рік» з метою одержання зауважень І пропозицій
Сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2012 рік», метою якого є забезпечення реалізації державної політики...
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження iconПовідомлення про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Старобешівської селищної ради «Про деякі обмеження споживання та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території смт. Старобешеве»
Старобешівської селищної ради Про деякі обмеження споживання та реалізації алкогольних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи