Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" icon

Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека -2011"
Скачати 80.38 Kb.
НазваНаказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека -2011"
Дата конвертації11.12.2012
Розмір80.38 Kb.
ТипНаказ

Білоцерківська райдержадміністрація

Відділ освіти


НАКАЗ

14.01.2011року №23


Про організацію та проведення
районного етапу


Всеукраїнського конкурсу

"Шкільна бібліотека -2011"


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2010 №1044 «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», наказу Головного управління освіти і науки від 17.11.2010 № 347 «Про організацію та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» та з метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації національної системи освіти, наказую:


1. Організувати та провести у 2010/2011 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах в рамках Всеукраїнської акції "Живи, книго!" Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека-2011" у встановлені терміни:

І етап (у навчальних закладах) з 17 січня по 31 березня 2011 року;

ІІ етап (районний) з 1 квітня по 10 квітня 2011 року.


2. Затвердити умови проведення міського етапу Конкурсу, склад організаційного комітету і журі (додатки 1,2).


3.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів сприяти проведенню І етапу Конкурсу та забезпечити своєчасне подання заявок та конкурсних матеріалів в оргкомітет районного етапу Конкурсу до 1 квітня 2011 року.


4.Райметодкабінету.:

4.1. Здійснити організацію та проведення районного етапу конкурсу “Шкільна бібліотека-2011” з 1 по 10 квітня 2011 року.

4.2. Довести умови проведення міського етапу конкурсу “Шкільна бібліотека -

2011 ” до відома керівників закладів освіти району, заступників директорів,

бібліотекарів

4.3. Підвести підсумки районного етапу Конкурсу, забезпечити подання заявок та конкурсних матеріалів організаційному комітету обласного Конкурсу до 15 квітня 2011 року.

4.4. Результати конкурсу висвітлити на сайті районного методичного кабінету.


5. Контроль за виконанням наказу залишаю за заступником начальника відділу освіти Іщенком С.В.

Начальник відділу освіти А.В.Литвин

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом № 23 від 14.01. 2011р

^ УМОВИ

проведення районного етапу конкурсу „Шкільна бібліотека - 2011” в рамках щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!"


Всеукраїнській конкурс "Шкільна бібліотека" (далі – Конкурс) є відкритим для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, методистів, організаторів освіти і проводиться на добровільних засадах з метою:

  • організації ефективної системи роботи шкільних бібліотек із заохочення учнів до систематичного читання та підвищення рівня їх читацької компетентності, виховання бережливого ставлення до книги;

  • створення умов для позитивної мотивації учнів до читання, розширення у них читацького світогляду, розвиток їх читацьких умінь, виховання бібліотечно-бібліографічної культури;

  • популяризації кращого досвіду бібліотекарів із розробки інноваційних форм роботи і методичних прийомів, сприяння якісного інформаційного забезпечення учасників навчально-виховного процесу, залучення інформаційних ресурсів бібліотек у навчальний процес, підвищення рівня професійної компетентності;

  • удосконалення творчих зв’язків та співпраці бібліотечних працівників, педагогічних, учнівських колективів загальноосвітніх навчальних закладів, батьків, методистів, представників громадськості з підтримки, розвитку читання та поповнення бібліотечних фондів.

Завданнями Конкурсу є:

  • виявлення та підтримка ініціативних бібліотекарів, творчо працюючих педагогічних і методичних працівників, які застосовують у своїй практиці ефективні моделі; розвиток шкільної бібліотеки, нових технологій, інноваційних методів, прийомів та форм роботи;

  • формування інформаційно-аналітичного, методичного та науково-педагогічного банку даних авторських доробок бібліотекарів, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, методистів, організаторів освіти.

Конкурс проходить з 17 січня до 10 квітня 2011 року у два етапи:

І - й етап – з 17 січня до 31 березня 2011 року - шкільний;

ІІ - й етап - з 1 до 10 квітня 2011 року – районний.

Конкурс проводиться у таких номінаціях:


"Бібліотека ХХІ ст." (для керівників, бібліотекарів ЗНЗ)

У поданих матеріалах повинен бути опис досвіду роботи із створення інноваційного управлінського проекту розвитку, оновлення діяльності шкільної бібліотеки з використанням інформаційно-комунікативних технологій, розбудови шкільної бібліотеки в сучасний бібліотечно-інформаційний центр, поповнення бібліотечних фондів в умовах модернізації національної системи освіти, шляхи реалізації, оцінка педагогічним колективом впровадження даного проекту. Це може бути модель шкільної бібліотеки з програмою її розвитку, яка обов’язково має носити практичне спрямування та бути ефективною.


"Бібліотекар-дослідник"


Матеріали мають включати роботу над актуальною науковою проблемою (проектом) та долучення до її реалізації педагогічних колективів, батьків, учнів, або керівництво науково-пошукової роботою учня/учнів, гуртком (проблемною групою) в області екологічного виховання, краєзнавства, профорієнтації, здорового способу життя тощо. У проектах мають використовуватися інноваційні форми роботи, які сприяють якісному інформаційному забезпеченню учасників навчально-виховного процесу. Ця номінація передбачає також публікації статей у фахових і наукових виданнях, підготовку доповідей на наукових заходах (семінарах, конференціях), методичних об’єднаннях, педрадах, батьківських зборах та ін.; консультації учнів, допомога з підготовки конкурсних робіт МАН, доповідей учнів, участі їх в олімпіадах та ін. і має бути спрямована на підвищення мотивації бібліотекаря до самоосвіти та учнів до дослідницької діяльності, набуття ними основ наукових знань.

"Майстер бібліотечної справи"


У матеріалах, поданих на цю номінацію, мають бути представлені кодекс професійної майстерності бібліотекаря ЗНЗ, якій може включати в себе презентацію особистості бібліотекаря, професійних, особистісних вмінь та якостей, етики спілкування, засобів створення в бібліотеці комфортного середовища для читача, формування в нього позитивної мотивації до читання, ознайомлення учнів з особливостями власного досвіду роботи (досягненнями, труднощами), розробку та впровадження інноваційних форм і методів роботи з підвищення інтересу дітей до професії бібліотекар та її значення у становленні особистості, ознайомлення їх з досвідом вітчизняних та зарубіжних бібліотек, історією їх створення, в тому числі з електронними бібліотеками та особливостями їх користування.

Матеріали мають бути спрямовані на підвищення рівня загальноосвітньої та професійної компетентності бібліотечних працівників, вивчення і впровадження передового досвіду роботи інших бібліотекарів, участь бібліотекаря в професійних об’єднаннях, громадських організаціях тощо.

"Компетентний читач" (для бібліотекарів ЗНЗ, педагогічних, учнівських колективів, бібліотечних активів, батьків тощо).


Ця номінація передбачає розробку оригінальних авторських програм та методичне забезпечення курсів, факультативів, гуртків, тренінгів, посібників з інформаційної культури та культури читання, тематичних позаурочних заходів, презентацій, сценарій свят, бібліотечних уроків (для різних вікових категорій учнів), методики проведення виставок, лекторіїв та навчальних екскурсій, в тому числі із застосуванням ІКТ, методичних наочних матеріалів, науково-методичної літератури з питань залучення та заохочення учнів до систематичного читання, стимулювання читацької активності, розвитку заінтересованості учнів у користуванні друкованою книгою як джерелом знань з впровадженням інноваційних форм, методів і технологій роботи з підвищення рівня читацької компетентності учнів, поширення міжнародного досвіду у вирішенні питання підтримки та розвитку читання.


"З комп’ютером на "Ти"


Матеріали мають містити інформацію щодо автоматизації бібліотечних та інформаційних послуг; застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження АБІС в роботі бібліотекарів; володіння навичками аналітико-синтетичної переробки інформації й передачі її користувачам; створення електронних каталогів; формування ресурсних баз даних з актуальних питань освіти, навчання та виховання дітей; створення належних умов для вільного доступу до їх використання всіма категоріями фахівців; забезпечення вільного доступу до всесвітнього інформаційного простору; вихід до регіональних та національних фондів, представлення своїх ресурсів в світовому інформаційному просторі; створення web-сторінки на порталі/сайті загальноосвітнього навчального закладу з постійним оновленням інформації; виховання медіокультури та навчання комп’ютерної бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.

"Методист-порадник"

Матеріали досвіду роботи повинні розкривати професійну діяльність методистів, різні форми роботи з бібліотекарями ЗНЗ:

організацію роботи методичних секцій, об’єднань;

обмін досвідом роботи бібліотекарів ЗНЗ;

матеріали з науково-методичного забезпечення діяльності шкільних бібліотек;

розробку методичних рекомендацій з питань роботи бібліотекарів, підвищення їх кваліфікації.

Перелік матеріалів,

що подаються до організаційного комітету районного етапу конкурсу

1.Заявку на участь у ІІ етапі Конкурсу;

2.Матеріали конкурсантів :

2.1. Титульний аркуш (перша сторінка), на якому зазначається: назва конкурсу, номінація, тема роботи (творчого проекту), прізвище, ім'я та по-батькові автора (авторів), учасників проекту, керівника проекту (для учнівських робіт), назва навчального закладу.

2.2. Зміст роботи, який має відповідати структурі роботи та нумерації її сторінок.

2.3. Текстовий опис роботи в рамках конкретної номінації (з нумерацією сторінок) повинен містити тему/проблему, над якою працював(ли) конкурсант(и), обґрунтування вибору проблеми, мету, завдання, характеристику проекту, термін його реалізації, методи реалізації мети, ефективність, результативність роботи над темою (проектом), моніторинг процесу її реалізації.

2.4. Додатки, на які обов’язково має бути посилання в описі роботи. Таблиці, діаграми та ілюстративний матеріал мають бути описані та прокоментовані.

Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді (на диску або дискеті) українською мовою. Обсяг матеріалів (з додатками) має бути не більше 50 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) і містити не більше 1 авторської методичної розробки, 1 презентації до 5 МБ для кожної вікової категорії. Презентації слід подавати тільки в електронному вигляді.

Конкурсні роботи, які не відповідають вимогам, не розглядаються і не повертаються. Про відмову журі повідомляє автора.


Додаток №2


^ Склад
організаційного комітету районного етапу Всеукраїнського конкурсу


"Шкільна бібліотека-2011"

Іщенко С.В.

голова організаційного комітету, заступник начальника відділу освіти

Горохова Л.Я.

методист РМК

Дашківська Л.А.

завідуюча бібліотекою Маловільшанської ЗОШ І-ІІІ ст №2

 


^ Склад
журі районного етапу Всеукраїнського конкурсу


"Шкільна бібліотека-2011"

Лавренчук Г.М.

голова журі, завідуюча РМК

Степанчук С.І.

методист РМК

Слєпньова О.Г.

керівник методоб’єднання бібліотекарів загальноосвітніх закладів, завідуюча бібліотекою Узинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Труш К.М.

переможець ІІ етапу Всеукраїнської акції «Живи,книго!» у 2009-2010 н .р., завідуюча бібліотекою Фурсівської ЗОШ І-ІІІ стСхожі:

Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconНаказ №106 Про підсумки І районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
«Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» з метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних...
Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconНаказ №177 Про підсумки І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» та з метою оптимізації інноваційної...
Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconНаказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека»
Київської обласної державної адміністрації від 17 листопада 2010 року №347 «Про організацію та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського...
Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconНаказ №227 Про організацію та проведення 1-го етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
Хмельницької обласної державної адміністрації від 23. 11. 2010 року №728 «Про організацію та проведення 1,П етапів Всеукраїнського...
Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconНаказ №413 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», відповідного наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної...
Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconПро організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» в Дорогинській зош і-ш ступенів в 2010-2011 н р
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02. 11. 2010 №1044 «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу...
Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconНаказ №261 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році
Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році
Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconНаказ №146 Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», який проходитиме у 2013/2014 навчальному році, наказу Департаменту освіти І науки...
Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconНаказ № Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2010-2011н р
На виконання наказу мон україни від 2 листопада 2010 року №1044 про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу
Наказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу \"Шкільна бібліотека -2011\" iconНаказ №85 Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2010-2011н р
На виконання наказу мон україни від 2 листопада 2010 року №1044 Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи