Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV icon

Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV
Скачати 50.35 Kb.
НазваЗакон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV
Дата конвертації05.12.2012
Розмір50.35 Kb.
ТипЗакон

Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Конституція України: Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. – К.:
  Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. — 115с.

 2. Бюджетний кодекс України. - К., Видавничий дім., 2010.

 3. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України: Закон України від 04 червня 2010
  року.

 4. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 № 1060 - XII. // Законодавство про освіту:
  К.: Парламентське видавництво, 2002. - 159с.

 5. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року № 651 - XIV. //
  Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. - 159с.

 6. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 року № 2628 - III. //
  Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. - 159с.

 7. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2001 року № 2984 - III. // Законодавство про
  освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. - 159с.

8. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 грудня 1998 року № 103/98 - ВР. //
Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. - 159с.

 1. Основи законодавства України про культуру: Закон України від 16 квітня 1995року. //
  Законодавство про культуру: К., Парламентське видавництво, 2001.

 2. Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім"ям з дітьми": Закон
  України від 22 березня 2001рок № 2334 - III.

 3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97 -
  ВР. // К.: Парламентське видавництво, 2006. - 80с.

12- Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 року №2801-XII.

 1. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19 грудня 2006 року №
  489-У,

 2. Про Державний бюджет України на 2008 рік: Закон України від 28 грудня 2007 року №
  107-УІ.

 3. Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України від 25 грудня 2008 року №
  823-УІ.

 4. Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України від 27 квітня 2010 року №
  2154-У;".

 5. Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
  виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій: від 28
  лютого 2002р. № 228 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

 6. Про затвердження Порядку призначення і виплати Державної соціальної допомоги
  малозабезпеченим сім"ям: від 24лютого 2003р. № 250 / Кабінет Міністрів України,
  Постанова.

 7. Про впорядкування надання населенню субсидії на оплату житлово-комунальних послуг,
  придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива: від 1 Осіння 1996р.
  № 31 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

 8. Про вдосконалення механізму надання населенню субсидій на оплату житлово-
  комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
  палива: від 22 травня 1996р. № 541 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

 9. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
  оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
  сфери: від ЗОсерпня 2002р. № 1298 / Кабінет Міністрів України, Постанова

 10. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
  виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів: від 9березня 2006р. № 268
  / Кабінет Міністрів України, Постанова.

23. Про запровадження нової бюджетної класифікації: від 03 грудня 1997р. № 265 /
Міністерство фінансів України, Наказ.

24. Про внесення змін і доповнень до бюджетної класифікації України: від 26 грудня 2000р.
№ 348 / Міністерство фінансів України, Наказ

25. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків
бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: від 25

листопада 2008р. № 495 / Державне казначейство України, Наказ

 1. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
  працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: від 26 вересня
  2005р. № 557 / Міністерство освіти і науки України, Наказ.

 2. Про затвердження типових штатних нормативів денних середніх загальноосвітніх
  навчальло-виховних закладів: від 29 серпня 1996р. № 264 / Міністерство освіти України,
  Наказ.

 3. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
  захисту України: / Міністерство праці і соціальної політики України, Наказ.

 4. Алексеєв І.В. Бюджетна система: навч. посіб. /1.В. Алексєєв, Н.Б. Ярошєвич, А.М. Чушак
  - Голобородько - К.: Хай-Тек Прес, 2008. - 376с.

30. Артус М.М. Бюджетна система України: навч. посїб. / М.М. Артус, Н.М. Хижа. - К.: Вид-
' во Європ. Ун-ту, 2005. - 219с.

31. Бюджетна система України: навч. посіб / за ред.. С.О. Булгакової. - К.: КНТЕУ, 2002. -
: 288с.

 1. Василик О.Д. Бюджетна система України: підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. - К.:
  ЦНЛ, 2004. - 544с.

 2. Карлін М.І. Бюджетна система України: навч. посіб. / М.І. Карлін. - К.: Знання, 2008. -
  428с.

34. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / За ред. М.Я. Азарова. -
Г.К.:НДФІ, 2006. -632с.

 1. Опарін В.М. Бюджетна система: навч.метод.посіб. / В.М. Опарін. - К.: КНЕУ, 2002. -
  333с.

 2. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посіб. / Ю.В.
  Пасічник - К.: Знання Прес, 2002. - 495с.

 3. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник - К: Знання
  Прес, 2006. - 607с.

 4. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник — К.: Знання.
  2008.-608с.

38. Старостенко Г.Г. Бюджетна система: навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков - К.:

ЦНЛ, 2006.-240с.

39. Фещенко Л.В Бюджетна система: навч. посіб. / Л.В. Фещенко., П.В. Проноза, Н.В.

Кузминчук - К.: Кондор, 2008, - 440с.

Додаткова література

40. Базилеіич В.Д. Державні фінанси: навч. посіб. / В.Д. Базидевич, Л.О. Баластрик. - К.: Атіка, 2002.-368с.

41. Василик О.Д. Державні фінанси України: підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк - К.: ЦНЛ,

2003.-608с.

42. Загорський В.С. Фінанси: навч. посіб./ В.С. Загорський, О.Д.Вовчак, І.В.Благун - К\:
Знання, 2008.-247с.

 1. Карлін М.І. Державні фінанси України: навч. посіб. / М.І. Карлін - К.: Знання, 2008.
  348с.

 2. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України: навч. посіб. / О.П. Кириленко. - К.: НІОС.
  2000.-384с.

 3. Кириленко О.П. Фінанси: навч. посіб. / О.П. Кириленко. - Тернопіль: Астон, 2004. -
  140с.

 4. Кудряшов В.П. Курс фінансів. /В.П. Кудряшов.-К.: Знання, 2008. -431с,

 5. Місцеві фінанси: підруч. / за ред. О.П. Кириленко. - К.: Знання, 2006. - 677с.

 6. Опарін В.М. Фінансова система України: навч. посіб. / В.М. Опарін. - К.: КНЕУ, 2005. —
  286с.

 1. Оспіщев В.І. Фінанси: навч. посіб. / В.І. Осніщев. - К.: Знання, 2008. - 567с.

 1. Петленко Ю.В. Місцеві фінанси: опор. коне, лекцій / Ю.В. Петренко., О.Д. Рожко. - К.:
  Кондор. 2004.-282с.

51. Рева Т.М. Місцеві фінанси: иавч. посіб. / Т.М. Рева., К.Ф. Ковальчук. - К.: ЦУЛ. 2007. -
208с.

52. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О.О. Сунцова. - К.: ЦНЛ, 2006. - 677с.

Інтернет - ресурси

 1. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

 2. Офіційний сайт Міністерства Економіки України.

 3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України

 5. Офіційний сайт Чернівецької області.

 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

59. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки.

 1. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівської комерційної .

 2. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича.Схожі:

Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України про освіту м. Київ, 23 травня 1991 р. №1060-хіі із змінами І доповненнями. Закон України про загальну середню освіту м. Київ, 13 травня 1999 р. №651-xiv із змінами І доповненнями
Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти
Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №1722-р «Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України "Про загальну середню освіту" №651-xiv, із змінами вiд 4 червня 2008 р

Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей І молоді, розвиток у них творчих...
Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України "Про освіту" від 23. 03. 1996. Закон України "Про загальну середню освіту" від 12. 05 1999
Засідання міського методичного об'єднання керівників шкільних методичних об'єднань класних керівників
Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України Про загальну середню освіту Розділ I. Загальні положення стаття Законодавство України про загальну середню освіту Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України

Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України «Про освіту» (ст. 51 п. 1, ст. 57 п. 1); Закон України «Про загальну середню освіту» (ст п. 1); Закон України «Про охорону праці» (ст. 43); Закон України «Про Цивільну оборону України» (частина перша преамбула)
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (зі змінами І доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти». Закон України «Про загальну середню освіту»
...
Закон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Кодекс Законів про працю України. Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи