Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) icon

Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами)
Скачати 66.67 Kb.
НазваЗакон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами)
Дата конвертації26.11.2012
Розмір66.67 Kb.
ТипЗакон

Список рекомендованої літератури


Основна література


 1. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI.

 2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III (зі змінами).

 3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР (зі змінами).

 4. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 № 2299-III (зі змінами).

 5. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV (зі змінами).

 6. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-III (зі змінами).

 7. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV (зі змінами).

 8. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 № 710/97-ВР (зі змінами).

 9. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV (зі змінами).

 10. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5.04.2001 № 2374-III (зі змінами).

 11. Про страхування: Закон України від 7.03.1996 № 85/96-ВР (зі змінами).

 12. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР (зі змінами).

 13. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III (зі змінами).

 14. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами).

 15. Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 25.09.2002 № 861 (зі змінами).

 16. Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 04.04.2003 № 292 (зі змінами).

 17. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 № 23-93 (зі змінами).

 18. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 (зі змінами).

 19. Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 № 632.

 20. Про затвердження Положення про надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 (зі змінами).

 21. Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.1996 № 689 (зі змінами).

 22. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916.

 23. Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 (зі змінами).

 24. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Постанова Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 508 (зі змінами).

 25. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 (зі змінами).

 26. Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2004 № 389 (зі змінами).

 27. Про затвердження Правил випуску та обігу валютних деривативів: Постанова Правління Національного банку України від 07.07.1997 № 216 (зі змінами).

 28. Про затвердження основних засад грошово-кредитної політики на 2009 рік: Рішення Ради Національного банку України від 15.09.2008 № 14.

 29. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: Розпорядження ДКРРФП від 26.04.2005 № 3981 (зі змінами).

 30. Про затвердження Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи: Наказ ДКЦПФР від 23.12.1996 № 328 (зі змінами).

 31. Про затвердження Положення про депозитарну діяльність: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 999 (зі змінами).

 32. Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: Рішення ДКЦПФР від 02.11.2006 № 1227.

 33. Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1000 (зі змінами).

 34. Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств: Рішення ДКЦПФР від 17.07.2003 № 322 (зі змінами).

 35. Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 № 387 (зі змінами).

 36. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду: Рішення ДКЦПФР від 14.09.2000 № 125 (зі змінами).

 37. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду: Рішення ДКЦПФР від 21.12.2006 № 1585 (зі змінами).

 38. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств: Рішення ДКЦПФР від 15.03.2007 № 487 (зі змінами).

 39. Про затвердження Положення про порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 „Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” в інститути спільного інвестування: Рішення ДКЦПФР від 08.07.2003 № 304 (зі змінами).

 40. Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1001 (зі змінами).

 41. Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 17.02.2009 № 125.

 42. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж: Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1542 (зі змінами).

 43. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

 44. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2005. – 384 с.

 45. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.

 46. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2003. – 554 с.

 47. Шелудько В.М. Фінансовий ринок. – К.: Знання, 2006. – 535 с.


Додаткова література


 1. Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабіна Н.В. Фінансовий ринок: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 334 с.

 2. Бюлетень Національного банку України.

 3. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. – 214 с.

 4. Газета “Цінні папери України”.

 5. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 523 с.

 6. Журнал “Вісник Національного банку України”.

 7. Журнал “Инвест-газета”.

 8. Журнал “Ринок цінних паперів України”.

 9. Журнал “Фінанси України”.

 10. Крамаренко В.І., Холод Б.І. Біржова діяльність: Навч посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 264 с.

 11. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. 3-є вид., виправл. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

 12. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник. Вид 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000.

 13. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

 14. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

 15. Портфельне інвестування: Навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

 16. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 572 с.

 17. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 584 с.

 18. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Поддєрьогіна. – 7-ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

 19. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 615 с.

 20. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. Т. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 21. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 410 с.


Інтернет-ресурси


 1. www.bank.gov.ua – Національний банк України.

 2. www.dfp.gov.ua – Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

 3. www.finance.ua – система розкриття інформації на фінансовому ринку України.

 4. www.kontrakty.com.ua – журнал “Контракти”.

 5. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

 6. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

 7. www.pfts.com – Перша фондова торговельна система.

 8. www.securities.org.ua – інтернет-бібліотека “Цінні папери України”.

 9. www.smida.gov.ua – система розкриття інформації на фондовому ринку України.

 10. www.ssmsc.gov.ua – Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

 11. www.uaib.com.ua – Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

 12. www.ukrse.kiev.ua – Українська фондова біржа.

 13. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.

 14. www.utis.mk.ua – Південноукраїнська торговельно-інформаційна система “Південь-Сервер”.

 15. www.zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України.Схожі:

Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗакон України "Про Національний банк України" від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами і доповненнями). Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07. 12. 2000р. (з наступними змінами і доповненнями)
Закон України Про Національний банк України” від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами і доповненнями)
Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗакон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 09. 2008 №375-vi, Закон України «Про охорону дитинства» від 26. 04. 2001 №2402-iii, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22. 06. 2000 №1841-iii
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗакон україни про загальну середню освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 28, ст. 230 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законом n 1642-iii ( 1642-14 ) від 06. 04. 2000, ввр, 2000, n 27, ст. 213 }
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 }
Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗакон України «Про освіту» №1060-хіі від 23. 05. 1991 р зі змінами. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2б28- ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», затверджена Міністерством освіти і науки України (протокол засідання...
Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами і доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами і доповненнями)
Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗакон україни від 23 травня 1991 р. №1060-хіі нова редакція: Закон №100/96-вр 23. 03. 1996 Зміни тексту: Закон №608/96-вр 17. 12. 1996 Закон №178-хіv 14. 10. 1998 Інформаційний зв'язок: Закон №2120-ііі 07. 12. 2000
У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку
Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗ а к о н у к р а ї н и про загальну середню освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 28, ст. 230 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 }
Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗакон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 р. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 р. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р
Конституція України від 28 червив 1996 р. Кодекс про шлюб та сім'ю України 1969 р. Сімейний кодекс України 2002 р
Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗакон України від 07. 02. 91 №697 із змінами і доповненнями. Про господарські товариства: Закон України від 19. 09. 91 №1576 із змінами і доповненнями. Про державну службу: Закон України від 16. 12. 93 №3723 із змінами і доповненнями
Про господарські товариства: Закон України від 19. 09. 91 №1576 із змінами і доповненнями
Закон України від 17. 09. 2008 №514-vi. Про банки І банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 №2121-iii (зі змінами). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30. 10. 1996 №448/96-вр (зі змінами) iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічне акціонерне товариство "сінтрон" за 2011 рік Для подання адресатам: власникам цінних паперів; керівництву емітентів; Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Міністерства фінансів України від 30. 11. 1999 року №291 та інструкцією по його застосуванню із змінами і доповненнями та іншими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи