Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) icon

Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.)
Скачати 77.62 Kb.
НазваТема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.)
Дата конвертації26.11.2012
Розмір77.62 Kb.
ТипДокументи

Самостійна робота студентів

для груп ФК-41, ФК-42, ФК-43 (ФПЗО)

(166 год.)

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.)

 1. Необхідність та сутність фінансового аналізу.

 2. Принципи фінансового аналізу.

 3. Неформалізовані методи фінансового аналізу.

 4. Формалізовані методи фінансового аналізу.

 5. Традиційні методи економічної статистики, що застосовуються у фінансовому аналізі.

 6. Математико статистичні методи, що застосовуються у фінансовому аналізі.

 7. Прийоми фінансового аналізу.

 8. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.

 9. Сутність фінансового механізму підприємства.

 10. Схема побудови аналітичного процесу.

 11. Взаємозв'язок етапів та нап­рямів аналізу.Рекомендована література: 21,22,24,25,26,29,30,39,40


Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу (9 год.)

 1. Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства.

 2. Необхідність та порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний баланс-нетто.

 3. Економічна оцінка балансу підприємства.

 4. Вимоги, запропоновані до фінансової інформації.

 5. Методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів.

 6. Оперативна звітність та обстеження як джерела інформації для фінансового аналізу.

 7. Напрямки використання оперативної звітності та обсте­ження для фінансового аналізу.Рекомендована література: 3,4,5,6,7,18,21,22,23,25,29,30,32,38,39,40


Тема 3. Аналіз майна підприємства (11 год.)


 1. Значення методи аналізу майна підприємства.

 2. Методи аналізу майна підприємства.

 3. Аналіз структури майна підприємства.

 4. Аналіз динаміки майна підприємства.

 5. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують стан використання необоротних активів підприємства.

 6. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують ефективність використання необоротних активів підприємства.

 7. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують стан використання основних засобів підприємства.

 8. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують забезпеченість підприємства основними засобами.

 9. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують ефективність використання основних засобів підприємства.

 10. Основні напрямки поліпшення використання майна підприємства.

 11. Основні напрямки оптимізації джерел формування майна підприємства.Рекомендована література: 4,8,9,21,23,25,26,29,32,34,38,39,40

Тема 4. Аналіз оборотних активів (15 год.)

 1. Аналіз структури оборотних активів.

 2. Аналіз обертання оборотних активів.

 3. Аналіз ефективності використання оборотних активів.

 4. Аналіз наявності власних оборотних коштів.

 5. Забезпеченість власними оборотними коштами.

 6. Причини змін загальної суми власності оборотних коштів.

 7. Аналіз причин створення надлишку (нестачі) власних обо­ротних коштів.

 8. Аналіз іммобілізації оборотних коштів.

 9. Використання в обороті вільних оборотних коштів.

 10. Оцінка використання оборотних активів за видами.

 11. Додержання планових розмірів запасів.

 12. Аналіз дебіторської заборгованості.

 13. Аналіз кредиторської заборгованості.Рекомендована література: 4,10,11,21,23,27,29,31,32,33,34,35,38,39,40,41,45,48,49

Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства (11 год.)

 1. Значення аналізу капіталу підприємства.

 2. Методи аналізу капіталу підприємства.

 3. Аналіз структури капіталу підприємства.

 4. Аналіз динаміки капіталу підприємства.

 5. Джерела інформації для аналізу капіталу.

 6. Основні напрямки поліпшення використання власного капіталу підприємства.

 7. Основні напрямки поліпшення використання залученого капіталу підприємства.

 8. Основні напрямки оптимізації джерел формування власного капіталу підприємства.

 9. Основні напрямки оптимізації джерел формування залученого капіталу підприємства.Рекомендована література: 4,7,12,21,23,26,27,29,30,32,34,36,37,38,39,40


Тема 6. Аналіз грошових потоків (17год.)

 1. Необхідність, мета та завдання використання грошових потоків на підприємстві.

 2. Класифікація вхідних грошових потоків підприємства, їх характеристика і аналіз.

 3. Класифікація виідних грошових потоків підприємства, їх характеристика і аналіз.

 4. Аналіз грошових коштів від основної діяльності підприємства.

 5. Аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства.

 6. Стратегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки.

 7. Методи розрахунку обертання грошових потоків.

 8. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів.

 9. Процентний метод оцінки грошових потоків.

 10. Порядок дисконтування ануїтетів.

 11. Порядок компаундирування ануїтетів.

 12. Теперішня вартість грошових потоків підприємства (простий і складний відсоток).

 13. Майбутня вартість грошових потоків підприємства (простий і складний відсоток).

 14. Факторний аналіз грошових потоків. Шляхи поліпшення управління грошовими потоками.

 15. Оптимізація грошових потоків: модель Баумоля.

 16. Оптимізація грошових потоків: модель Міллера-Орра.

 17. Джерела інформації для аналізу грошових потоків.Рекомендована література: 6,21,22,23,27,30,32,34,35,38,39,40


Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства (16 год.)

 1. Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану.

 2. Необхідність і завдання аналізу ліквідності підприємства.

 3. Значення аналізу ліквідності балансу підприємства.

 4. Методика аналізу ліквідності балансу підприємства.

 5. Групування активів підприємства для оцінки ліквідності його балансу.

 6. Групування пасивів підприємства з метою ліквідності його балансу.

 7. Сутність платоспроможності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану.

 8. Необхідність і завдання аналізу платоспроможності підприємства.

 9. Основні шляхи підвищення ліквідності підприємства.

 10. Основні шляхи підвищення платоспроможності підприємства.

 11. Складання платіжного календаря.Рекомендована література: 4,21,22,23,25,26,28,30,32,35,36,37,38,39,40
^

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства (8 год.)


 1. Сутність фінансової стійкості підприємства.

 2. Фактори, що впливають на фінансову стійкість.

 3. Ступінь забезпеченості запасів і витрат власними й позиковими коштами.

 4. Основні показники фінансової стійкості: порядок їх розрахунку та методи оцінки.

 5. Нормальний тип фінансової стійкості підприємства.

 6. Нестійкий тип фінансової стійкості підприємства.

 7. Критичний тип фінансової стійкості підприємства.

 8. Оцінювання запасу фінансової стійкості підприємства.Рекомендована література: 4,22,23,25,26,28,29,30,32,35,36,38,39,40,41,42,45,48,49


Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства (13 год.)

 1. Методика комплексного аналізу кредитоспроможності.

 2. Оцінка кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб згідно з методикою НБУ.

 3. Методика здійснення аналізу фінансових коефіцієнтів.

 4. Методика здійснення аналізу руху коштів.

 5. Методика здійснення оцінки ділового середовища: ефективність управління підприємством.

 6. Методика здійснення оцінки ділового середовища: ринкова позиція підприємства і його залежність від структурних і циклічних змін в економіці.

 7. Методика здійснення оцінки ділового середовища: наявність державних замовлень і державної підтримки підприємства.

 8. Оцінювання кредитоспроможності позичальника.

 9. Визначення класу позичальника.

 10. Порядок визначення інтегрованого показника.Рекомендована література: 19,21,30,35,39,40


Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства (12 год.)

 1. Сутність ділової активності підприємства.

 2. Якісні показники ділової активності.

 3. Порядок здійснення аналізу ринкової активності підприємства.

 4. Порядок розрахунку та методи оцінки показників, що характеризують обіг акцій на вторинному ринку.

 5. Рівень ефективності використання ресурсів підприємства.

 6. Напрямки оцінки ділової активності підприємства.

 7. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства.

 8. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства.Рекомендована література: 22,23,25,32,35,36,37,38,39,40


Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства (12 год.)

 1. Порядок формування прибутку підприємства згідно звіту про фінансові результати.

 2. Аналіз рентабельності продукції.

 3. Аналіз рівня рентабельності виробництва.

 4. Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства.

 5. Аналіз впливу факторів на зміну показників прибутковості та рентабельності.

 6. Шляхи збільшення доходів та зменшення витрат підприємства з метою зростання прибутку.Рекомендована література: 5,15,16,17,19,22,23,25,29,32,35,36,37,38


Тема 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства (16 год.)

 1. Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів.

 2. Аналіз фінансування інвестиційних проектів.

 3. Методи оцінки інвестиційних проектів.

 4. Необхідність аналізу ризиків впровадження інвестиційних проектів.

 5. Абсолютні показники аналізу ризиків впровадження інвестиційних проектів.

 6. Відносні показники аналізу ризиків впровадження інвестиційних проектів.

 7. Порівняльний аналіз і вибір інвестиційних альтернатив.

 8. Оптимізація розподілу інвестицій по проектах.

 9. Уникнення ризиків інвестиційних проектів.

 10. Утримання ризиків інвестиційних проектів.

 11. Передання ризиків інвестиційних проектів.

 12. Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів.Рекомендована література: 2,6,13,14,19,21,22,23,27,29,34,36,38


Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства (15 год.)

 1. Необхідність комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.

 2. Значення і завдання комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.

 3. Сутність рейтингового методу оцінки підприємств. Методи створення рейтингу за допомогою ряду показників, кластерного аналізу, матричний метод аналізу, метод бальних оцінок.

 4. Метод порівняльної рейтингової оцінки, метод рейтингового фінансового аналізу, інтегральна рейтингова оцінка.

 5. Метод комплексної оцінки фінансового стану підприємств.

 6. Методи прогнозування банкрутства, що діють в Україні, в сфері комплексної оцінки фінансового стану підприємств.

 7. Методика закордонної оцінки ймовірності банкрутства для комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

 8. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

 9. Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності підприємства.


Рекомендована література:1,20,21,23,25,26,28,29,30,36,37,38,39,40Схожі:

Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) iconТема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу
Значення оперативної звітності як джерела інформації для проведення фінансового аналізу
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) iconТема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній)
Методи та прийоми фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників порівняльний та...
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Модуль I. Поточний контроль Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) iconТема Значення і теоретичні засади фінансового аналізу
Основні поняття: фінансовий аналіз, мета, об’єкт, предмет, завдання, суб’єкти фінансового аналізу, вертикальний аналіз, горизонтальний...
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи електротехніки» Робота №2 Використання законів Кірхгофу
Метою роботи є вироблення навичок застосування законів Кірхгофу під час експериментального аналізу електричних кіл
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) iconРозділ Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Тема Безпека життєдіяльності, як категорія Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності стор. 17
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) iconЛекция №1 План
Подібність біологічних систем. Основи теорії подібності і аналізу розмірностей. Теореми подібності. Критерії подібності. Метод аналізу...
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) icon«Теоретичні та практичні основи розвитку аграрного сектору Західного регіону. Євроінтеграція України: проблеми та перспективи.»
Листопада 2013 р на базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького відбудеться...
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) iconПрограма предмет Фізико-хімічні основи матеріалознавства (Р-32)
Ускладнення та модернізація виробництва, а також розширення номенклатури матеріалів для електроніки вимагають відповідної фахової...
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.) iconДиректор чтеі кнтеу
Принципи фінансового обліку. Концептуальна модель фінансового обліку. Методологія фінансового обліку. Організація і технологія фінансового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи