Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) icon

Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній)
Скачати 37.06 Kb.
НазваТема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній)
Дата конвертації26.11.2012
Розмір37.06 Kb.
ТипДокументи

Зміст навчальної дисципліни “Фінансовий аналіз” за темами


Змістовий модуль 1


Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу

Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній).

Методи та прийоми фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників. порівняльний та фак­торний аналіз. Класифікація методів аналізу: неформалізовані та формалізовані.

Схема побудови аналітичного процесу. Взаємозв'язок етапів та нап­рямів аналізу. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.


^ Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Комплекс і класифікація показників оцінки фінансового стану під­приємства. Оцінка бізнес-середовища підприємства.

Необхідність та порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний баланс-нетто. Економічна оцінка балансу підприємства.


^ Тема 3. Аналіз фінансової стійкості

Сутність фінансової стійкості підприємства. Фактори, що впливають на фінансову стійкість. Основні показники фінансової стійкості. Порядок розрахунку показників та методи їх оцінки. Типи фінансової стійкості.

Оцінка ринкової стійкості підприємства.


^ Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності

Сутність ліквідності підприємства та основні показники ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Порядок розрахунку показників ліквідності й методи їх оцінки.

Узагальнюючий показник ліквідності балансу. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства. Оцінка ліквідності активів підприємства.


^ Тема 5. Аналіз грошових потоків

Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяль­ності підприємства. Необхідність, мета та завдання використання грошових потоків на підприємстві. Поняття чис­того грошового потоку.

Балансовий метод оцінки грошових надходжень. Процентний метод оцінки грошових потоків. Методи розрахунку обертання грошових потоків. Оцінка динаміки грошових потоків по періодах.

Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів.

Факторний аналіз грошових потоків. Шляхи поліп­шення управління грошовими потоками. Оптимізація грошових потоків.


^ Тема 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Сутність кредитоспроможності підприємства. Основні напрямки аналізу кредитоспроможності: аналіз фінансових коефіцієнтів, аналіз руху коштів, оцінка ділового середовища. Методика аналізу кредитоспроможності, запропонована НБУ.


^ Тема 7. Аналіз ефективності використання капіталу

Значення й методи аналізу капіталу підприємства. Аналіз структури капіталу підприємства. Аналіз динаміки капіталу підприємства. Класифікація, порядок розрахунку та методи оцінки показників, що характеризують стан використання капіталу підприємства та джерел його формування. Аналіз рентабельності капіталу. Основні напрямки поліпшення ви­користання капіталу підприємства та оптимізації джерел його формування.


Змістовий модуль 2


Тема 8. Оцінювання виробничо-фінансового левереджу

Сутність виробничого левереджу. Порядок обчислення виробничого левереджу. Сутність фінансового левереджу. Порядок розрахунку і сфери застосування ефекту фінансового левереджу. Методика обчислення виробничо-фінансового левереджу.


^ Тема 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства

Сутність ділової активності підприємства та методика її аналізу. Аналіз інвестиційної привабливості окремого підприємства: аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, аналіз ліквідності, аналіз ділової активності, аналіз платоспроможності (фінансової стійкості), аналіз рентабельності.

Оцінка інвестиційної привабливості регіонів, галузі.

Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни.


^ Тема 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства

Поняття фінансового прогнозування. Методи фінансового прогнозування. Прогнозування ліквідності (платоспроможності). Прогноз руху грошових коштів. Прогнозування прибутку. Прогнозування показників балансу.


^ Тема 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств

Визначення незадовільної структури балансу підприємства. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства.

Діагностика банкрутства підприємства. Багатофакторні формалізовані моделі банкрутства підприємства.

Методи оцінки ймовірності банкрутства, що використовуються за кордоном: система показників Бівера, методи дискримінантного факторного аналізу.


Тема 12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків

Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

Методи аналізу ризиків. Оцінка ризику та диверсифікація.

Способи нейтралізації фінансових ризиків.Схожі:

Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconТема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу
Значення оперативної звітності як джерела інформації для проведення фінансового аналізу
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconТема Значення і теоретичні засади фінансового аналізу
Основні поняття: фінансовий аналіз, мета, об’єкт, предмет, завдання, суб’єкти фінансового аналізу, вертикальний аналіз, горизонтальний...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconТема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.)
Традиційні методи економічної статистики, що застосовуються у фінансовому аналізі
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Модуль I. Поточний контроль Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconДиректор чтеі кнтеу
Принципи фінансового обліку. Концептуальна модель фінансового обліку. Методологія фінансового обліку. Організація і технологія фінансового...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит»
Принципи фінансового обліку. Концептуальна модель фінансового обліку. Методологія фінансового обліку. Організація і технологія фінансового...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconЛекция №1 План
Подібність біологічних систем. Основи теорії подібності і аналізу розмірностей. Теореми подібності. Критерії подібності. Метод аналізу...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconЛекція Загальний алгоритм аналізу Data Mining
Методика аналізу з використанням Data Mining базується на різних алгоритмах видобутку закономірностей у вхідних даних. Таких алгоритмів...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconВзаємини виборців та політичних партій як предмет наукового аналізу
Серед науковців виділяють кілька основних концепцій аналізу електоральної поведінки
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній) iconНа тему: методичні аспекти аналізу
Таким чином,головною метою економічного аналізу є зниженя неминучої невідомості, пов’язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи